Hent vores kirkeblad - Messiaskirken

messiaskirken.dk

Hent vores kirkeblad - Messiaskirken

Velkommen til det nye

menighedsråd

Af Krisztina Vas Nørbæk, organist og kantor

Søndag den 2. december 2012 tiltrådte det nye menig‐

hedsråd ved Maglegårds Sogn. Efter flere år med kun få

rådsmedlemmer var forventningerne store til det nyligt

afholdte menighedsrådsvalg. Det blev et “aftalevalg”, idet

den kandidatliste, der blev opstillet på det af menigheds‐

rådet indkaldte orienterings‐ og opstillingsmøde den 5.

september, blev den eneste indgivne liste. En egentlig

valghandling

i november kunne derfor aflyses.

Til stor glæde for sognet og for kirkens personale har vi

nu et fuldtalligt menighedsråd med mange gode og kom‐

petente kræfter og et stort engagement. Der er en tand‐

læge, en museumsinspektør, en journalist, en ingeniør,

en skolelærer og en jordemoder blandt medlemmerne.

Der er god brug for deres indsigt og erfaring i menig‐

hedsrådsarbejdet.

De nyvalgte medlemmer er

Stående, fra venstre: Finn Hagen Madsen – næstformand,

Margrethe Floryan – kontaktperson, Lisbeth Bredahl

Leth – suppleant, Bjarne Lundt, Rose Marie Tillisch –

sognepræst, Kurt Malling Jørgensen – kasserer, Kristian

Høeg – sognepræst (kbf.).

Siddende, fra venstre: Klaus Werninge, Charlotte Gram,

Hildegonda Vejby Fog – formand, Lisbet Nybro Risum og

Karen Krogh Fanøe.

2

Et af de nye ansigter i rådet

Lisbet Nybro Risum har for nylig løst sognebånd til

Messiaskirken. Selvom det er første gang, hun er blevet

valgt ind i Maglegårds Sogns menighedsråd, er hun ikke

nybegynder. “Hele min familie og min barndom er knyttet

til kirken. Jeg har senere siddet i Esajas Kirkes menighedsråd

i 4 år, hvor jeg var med i arrangementsudvalget. Jeg

har også en baggrund som kirkekorsanger i Sankt Jakobs

Kirke.”

Det var Lisbets mands og hans families tilknytning til

Messiaskirken, som gjorde det oplagt at løse sognebånd

til en af præsterne. “Min mand, Mads, blev ansat her som

kirkekorsanger i november 2005, og jeg er kommet i

kirken stort set hver søndag siden samt ved festlige lejligheder.”

Lisbeth har også været frivillig sanger i kirke‐

koret i nogle år og synger nu i Messiaskirkens Koncert‐

kor sammen med Mads’ søster og far.

Lisbet er uddannet jordemoder og har som leder arbej‐

det med administrative opgaver og personalepleje i de

sidste 10 år. “Det giver mig en god ballast til at gå ind i de

opgaver, et menighedsråd skal løse.”

Similar magazines