Hent vores kirkeblad - Messiaskirken

messiaskirken.dk

Hent vores kirkeblad - Messiaskirken

Opstandelsens vej

Tanker til faste, påske og pinse om vandet der

slukker tørsten, og brødet der stiller sulten

Af Rose Marie Tillisch, sognepræst

Al tale om kristendom er billedtale: Jesus er det levende

vand. Når Jesus går på det oprørte vand, går han ind i

angste kaoshjerter og forvandler dem, omvender dem til

nyt liv i glæde. Det er daglig opstandelse. Hverdagsop‐

standelse.

Der findes levende vand, og der findes dræbende vand.

Når Gud går på vandet, bliver vand til liv. I dåben går

Gud på vandet for os. Drukner med os og løfter os op

igen. Lader os hvile ved grønne enge. Vandets kaos‐

kræfter omvendes, når kærligheden vandrer på det. Vi

ser ikke vandet i vore kroppe, men vi mærker det, når vi

mangler det og tørster; og vi mærker det, når vi læsker

os ved at drikke det klare, rene vand.

Vi ser ikke kærlighed, men vi mærker den, sanser den,

både når den ikke er der, og når den er der. Vi ser den

ikke. Og skønt vi ikke ser den, så findes der kun få

mennesker, der ikke tror, kærlighed findes.

4

Vi har ikke øje for opstandelsen i vore hjerter. Vi møder

den ellers dagligt, når øjet fyldes i glæde over lyset fra en

påskelilje, der baner sig vej. Når brudte eller pressede

kærlighedsforhold pludselig får nyt liv. Når sygdom

forlader kroppen, og livsglæden fosser ind.

Vi erfarer opstandelsen i fællesskaber, i kirkens kærlig‐

hedsmåltid, hvor vi får brød og vin. Et nærende kærtegn,

der viser, at selv vi, der som Jesu øvrige disciple forræ‐

der, svigter og fornægter Gud, selv vi mættes af kærlig‐

hedens Gud, han der om sig selv siger: Jeg er livets brød.

De første kristne kaldte sig: de, der går vejen. Kristen‐

dom er vejens tro. Ved at gå vejen opdager du dine

fødders begrænsning, og du må overgive dig og lade dig

bære af kærlighed. Jesus siger: jeg er vejen, sandheden

og livet. Når Jesus går vejen, bliver den en vej, vi andre

også kan gå.

Det er en vej, Maria Magdalene blev den første til at gå.

Fra forbløffelsen over den tomme grav og de lysende

engle, gik hun til de andre disciple for at fortælle, at

vejen er opstået. De første fødder på opstandelsens vej

blev hendes. Vand, brød, vin, fødderne der går vejen på

jorden, er alle billeder. De fortæller, at kristentro er

opstandelsestro.

Similar magazines