Nr. 106 - Vor Frue Kirke

vorfrue.dk

Nr. 106 - Vor Frue Kirke

marts • april • maj 2012

Nr. 106


2

”Tænk, at der bliver grinet

så meget i kirken!”

Jane har opdaget, at der er lune og latter mellem kirkens mure. Leif mener,

at kirken er for alle, og det vil han gerne gøre sit til. Mød to af Vor

Frue kirkes mange frivillige, som glad og gerne stiller op, når kaffe skal

brygges eller champagnepropper springe.

Det er mandag, og Vor Frue kirkes sognegård

summer af aktivitet. I konfirmandstuen

er mere end 40 mennesker samlet

for at høre Niels Underlien fortælle om

den bog, han har skrevet om sit liv. I køkkenet

er der også travlt. Jane Thornsohn

pisker fløde, og Leif Poulsen brygger kaffe.

I dag er det dem, der har tjansen som

frivillige i Vor Frue kirke.

Det sidste års tid har kirken haft et korps

af frivillige, som stiller op, når der kræves

ekstra hænder. Skal der serveres kransekage

og champagne for flere hundrede

kirkegængere nytårsdag, eller skal kirkens

drengekor bespises med burgere

en lørdag formiddag, så er der bud efter

kirkens frivillige. Det er der også de to

morgener om ugen, hvor kirken uddeler

gratis spisebilletter til byens hjemløse.

Her sidder en frivillig klar med tændte

stearinlys og tid til snak. Og de frivillige

kommer glad og gerne og giver en hånd

med.

Kirken er så favnende og rummelig, at

der her er noget for enhver smag,” siger

Leif Poulsen, der har været frivillig i forskellige

sammenhænge i mere end 14 år,

og han fortsætter:

”Det er umuligt for de ansatte i kirken at

nå alt, så hvis man gerne vil have, at der

skal være mange aktiviteter og noget for

alle, så må man give lidt af sig selv og

give en hånd med.”

Så Leif stiller op, når der er bud efter

ham, og han hjælper til ved sogneaftener

og koncerter.

”Det er godt at have noget at tage sig til,

og det giver også én selv noget retur at

være med til at gøre andre glade,” siger

Leif og fortsætter med kaffebrygning.

Ved siden af ham står Jane Thornsohn

og lægger fløde på de roulader, der lige

om lidt skal spises. Det lyser ud af Jane,

at hun er glad for at være blevet frivillig i

Vor Frue kirke.


”Jeg havde haft et rigtig hårdt år, da der

var én, der spurgte mig, om jeg kunne

tænke mig at blive frivillig her. Og lige fra

første sekund blev jeg taget imod med

varme og med venlighed. Der var simpelthen

sådan en favnende atmosfære,

at jeg blev helt rørt,” fortæller Jane og

fortsætter:

”Det har været en lise for krop og sjæl at

komme her. Der er så naturligt og enkelt

her, og så er der så megen humor – det

havde jeg slet ikke forventet, at der ville

være i en kirke.”

Jane har givet en hånd med, da sognets

plejehjem var til adventsgudstjeneste.

Den dag kom der mange flere i kirke end

forventet, så der måtte løbes stærkt og

improviseres. Hun har også sørget for

mad til kirkens drengekor, og hun kommer

gerne, når der bliver ringet efter hen-

Forårsgudstjeneste for ældre

Tirsdag d. 10. april kl. 14.00

indbyder Vor Frue kirke til forårsgudstjeneste

og hyggeligt samvær i kirken. Beboere

på plejehjemmene Aagården og

Thomasminde er særligt indbudte til dette

arrangement, men alle er velkomne!

Foreningen ”Ældre hjælper ældre” stiller

beredvilligt op og kommer gerne rundt i

sognet, hvis nogen har brug for en arm

at støtte sig til for at komme i kirke denne

dag. Hvis du har brug for følgeskab til

kirke kontakt ”Ældre hjælper ældre” tlf.

98 16 32 36, tirsdag og torsdag kl. 10 –

13.30, eller Leif Poulsen tlf. 51 32 87 09.

de. Hun er nu også begyndt at komme

uden, at telefonen har ringet først.

”Jeg har både været til stillegudstjeneste

og til nytårsjazz, og det er meget lettere

at komme til arrangementer og gudstjenester

i kirken, nu hvor jeg er blevet lidt

huskendt med Vor Frue kirke,” siger Jane

og gør klar til at gå ind og servere rouladerne.

Lotte Lyngby

Velkommen til en eftermiddag med

påskesalmer, gudstjeneste og kaffebord.

3


4

Er du NysgErrig på dET mEd gud?

Kom med til ”Kristendom for voksne”.

Kristendom for voksne er eftermiddage

med en slags konfirmandundervisning

for voksne. Det kræver ingen forudsætninger

ud over lyst til at være med. Der er

ingen tilmelding. Bare mød op.

Onsdag d. 14. marts kl. 16.30: Vi forsager

og vi tror. Om trosbekendelsen

og dens indhold.

Onsdag d. 28. marts kl. 16.30: Krigsreportager,

kærlighedsdigte og et

nyt liv. Om bibelens mangfoldighed og

om hvad den kan bruges til.

Onsdag d. 11. april kl. 16.30: Bønnen,

Sogneeftermiddag, mandag den

19. marts kl. 14.00.

I 18 år var Per Fog klosterforstander på

Aalborg Kloster.

Hvem er det, der går i kloster? Er det

munke og nonner, der bor dér eller helt

almindelige mennesker? Og hvad laver

en klosterforstander egentlig?

Alt det og meget mere vil Per Fog fortælle

om til sogneeftermiddag i sognegården,

Niels Ebbesens Gade 2 C.

Kom og få indblik i en verden bag klosterets

tykke murer og nyd eftermiddagskaffen

i hyggeligt fællesskab med andre.

der binder jord og himmel sammen.

Om Fadervor og hvad det er, vi beder.

”18 år på AAlborg KlosTEr”

bustur til Kronjylland

Onsdag den 23. maj med bus fra Mølleplads

kl. 13.00, hjemkomst kl. 20.00

Vi besøger et par kirker m.m. og spiser

aftensmad på Hvidsten kro.

Tilmelding senest fredag d. 18. maj,

kl.12.00 til kirkekontoret, tlf. 96 31 11 80.

Pris kr. 150, som betales i bussen.


græNsEr du ikke kan standse ved

10. – 16. juni 2012

Kom og oplev de lyse nætter og højsommer

i Sønderjylland. Løgumkloster Højskole

indbyder jer til fornøjeligt samvær,

udfordrende foredrag. Spændende ekskursioner

til den meget særprægede ø

Hallig Hooge i den Slesvig-holstenske

Nationalpark. Og til Dybbøl og Sønderborg

med gendarmstien, det nybyggede

Alsion og Dybbøl Museum. Oplev

vandringen over engen morgen og aften

til morgensang i Kapitelsalen og aftensang

i Klosterkirken. Mød bl.a. Tom

Buk-Swienty, der er aktuel med bl.a.

Slagtebænk Dybbøl og sognepræst

Marianne Christiansen.

Pris kr. 4.250,-. Højskolen stiller gratis

bus til rådighed med afgang fra Frederikshavn,

Hjallerup og Aalborg.

Kurset er et samarbejde mellem Løgumkloster

Højskole og Hjallerup Højskoleforening,

Abildgaard Sogn i Frederikshavn,

Vor Frue Sogn i Aalborg og Margrethe

Sogn i Aalborg, og Sankt Markus Kirken.

Kurset er åbent for alle interesserede.

Yderligere oplysninger samt TILMEL-

DINGSBLANKET kan afhentes på kirkekontor

og i kirken.

mød os FrA mENighEdsrådET!

MenigHeDSMøDe

Søndag den 25. marts efter

højmessen kl. ca. 11.30

vil menighedsrådet gerne invitere alle på

lidt spiseligt i kirke-cafeen.

Det er den dag, hvor du/I kvit og frit kan

stille alle tænkelige spørgsmål, som vedrører

arbejdet i et menighedsråd, og hvor

der på munter vis bliver orienteret om livet

bag ”murene”.

Mød op og få en uformel snak om alt,

hvad der falder dig på sinde.

Vi lover du går beriget hjem.

Vel mødt!

Tove Krogh

Formand

5


6

PINSE i BYEN

Byens kirker

fejrer fælles pinse på

Gammel Torv

2. pinsedag

28. maj kl.11

Der vil være aktiviteter for børn.

Indbydere:

Den katolske kirke, frikirker

og folkekirken

meditativ

bibellæsning

At læse bibelen med hjertet. Hver anden

mandag i kirken kl. 19 – 21.

”Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder

uden for os selv!”

Sammen vil vi øve os i at læse bibelens

tekster meditativt.

Alle er velkomne til at være med. Bare

mød op. Det er en stor styrke og glæde,

når flere sætter sig sammen og læser

og deler bibelens ord. Det kræver

ingen forudsætninger at deltage.

Datoer:

12/3 – 26/3 – 23/4 - 7/5 – 21/5

Kirketaxa

Karen-Marie Holst Jannerup

Medlemmer af sognets menighed,

som måtte have behov for kørsel til

gudstjenesten og kirkelige arrangementer

i Vor Frue sogn kan bestille

kirketaxa på tlf.: 96 311 180 – senest

fredag kl. 12.00.


pilgrimsvANdriNg

Sct.Kjeldsvandring fra Aalborg til

Viborg 30. juni – 6. juli

Hver dag sendes vi afsted fra en kirke af

den lokale præst. Start i Vor Frue Kirke

lørdag den 30. juni kl 10 med en andagt.

Pilgrimme sendes afsted på en 125 km

vandring til Viborg.

Første dag går turen til Svenstrup Sogne-

gård, hvor der overnattes.

2.dag til Veggerby, hvor der overnattes

på Bed and Breakfast.

3.dag til Aars camping, hvor der overnattes

i campinghytter.

4.dag går turen videre til Testrupgård,

hvor vi overnatter.

piNsErETræTE i sKovhusET

Fredag d. 25. – mandag d. 28. maj 2012

Tema: ”Kom, Gud Helligånd.”

Retræten vil indeholde tidebønner, bibelmeditationer

og mulighed for fælles meditative

vandringer i den skønne natur.

Vi vil i retrætens form tage vare på både

krop, sind og ånd. Der vil være stilhed fra

5.dag til Skringstrup, hvor vi overnatter

på feriecentret.

6.dag til Hjarbæk Fjord, der overnatter vi

også i campinghytter

7.dag videre til målet, nemlig Viborg.

Turen slutter i Viborg Domkirkes krypt.

Derefter går vi over i Pilgrimscentrum og

siger farvel til hinanden.

Arrangører er Viborg Pilgrimscentrum.

Ledere på turen er Steen Værge tlf 97 57

86 86 steen.vaerge@mail.dk

og Torsten Junge tlf 43 64 31 52,

torstenjunge@comxnet.dk

Tilmelding senest 20. juni til Steen

Værge, hvortil også spørgsmål rettes.

Pris 3400 kr ( medlemmer af Viborg Pilgrimscentrum

2800 kr). Prisen dækker

fuld forplejning begyndende med aftensmad

første dag, overnatning, følgebil til

bagagetransport.

Bed bring praktisk tøj og godt fodtøj samt

rygsæk til madkassen og vandflasken.

Programmet for turen ligger på pilgrimsbordet

i Vor Frue Kirke.

Lillian Eriksen

fredag aften til frokost 2. pinsedag.

Se hele programmet i kirken eller på

www.pilgrim-nordjylland.dk

Leder: pilgrims- og retrætevejleder

Karen-Marie Holst Jannerup

7


8

KoNcErTEr

i vor FruE KirKE

Trio FAbulA

opfører NoAhs ArK

En opera for børn og barnlige sjæle

Lørdag d. 3. marts kl. 11.00

Koncert med

vor FruE KirKEs drENgE

mANdsKor

Torsdag d. 22 marts

kl 19.00. Opførelse af

Kirkespillet JONA om

jonas i Hvalfiskens bug.

Musik: Bryan Breidenthal.

Efter koncerten fortæller

koret om deres USA turne

i Californien i vinterferien i år.


musiKgudsTJENEsTE

med vor Frue Kirkes Kor

Fredag d. 6 april kl 10.00

Evensong med vor Frue kirkes

drenge mandskor

Torsdag d. 31 maj kl 17.00

Jubilæumskoncert

med coro misto

Lørdag d. 9. juni kl 16.00

9


10

Kalender

Lørdag 3. marts 11.00 Koncert for børn kirken

Tirsdag 6. marts 19.30 Taizé kirken

Mandag 12. marts 19.00 Meditativ bibellæsning kirken

Onsdag 14. marts 16.30 Kristendom for voksne sognegården

Mandag 19. marts 14.00 Sogneeftermiddag sognegården

Tirsdag 20. marts 16.30 Stillegudstjeneste kirken

Torsdag 22. marts 19.00 Koncert kirken

Lørdag 24. marts 11.00 Lørdagskoncert kirken

Søndag 25. marts 11.30 Menighedsmøde kirken

Mandag 26. marts 19.00 Meditativ bibellæsning kirken

Onsdag 28. marts 16.30 Kristendom for voksne sognegården

Lørdag 31. marts 11.00 Lørdagskoncert kirken

Tirsdag 3. april 19.30 Taizé kirken

Fredag 6. april 10.00 Musikgudstjeneste kirken

Lørdag 7. april 11.00 Lørdagskoncert kirken

Onsdag 11. april 16.30 Kristendom for voksne sognegården

Lørdag 14. april 11.00 Lørdagskoncert kirken

Tirsdag 17. april 16.30 Stillegudstjeneste kirken

Lørdag 21. april 11.00 Lørdagskoncert kirken

Mandag 23. april 19.00 Meditativ bibellæsning kirken

Torsdag 26. april 19.00 Menighedsrådsmøde sognegården

Lørdag 28. april 11.00 Lørdagskoncert kirken

Tirsdag 1. maj 19.30 Taizé kirken

Lørdag 5. maj 11.00 Lørdagskoncert kirken

Mandag 7. maj 19.00 Meditativ bibellæsning kirken

Lørdag 12. maj 11.00 Lørdagskoncert kirken

Tirsdag 15. maj 16.30 Stillegudstjeneste kirken

Mandag 21. maj 19.00 Meditativ bibellæsning kirken

Onsdag 23. maj 13.00 Sogneudflugt Fra mølleplads

Torsdag 24. maj 19.00 Menighedsrådsmøde sognegården

Torsdag 31. maj 17.00 Evensong kirken


gudstjenestelisten

Marts

Søndag den 4.

2.s.i fasten

Kl. 10 Grethe Holmriis

Søndag den 11.

3.s. i fasten

Kl. 10 Grethe Holmriis

Søndag den 18.

Midfaste

Kl. 10 Lotte Lyngby

Søndag den 25.

Mariæbebudelsesdag

Kl. 10 Grethe Holmriis

Efter gudstjenesten

menighedsmøde.

Med orientering om livets

gang i Vor Frue og en let

servering.

April

Søndag den 1.

Palmesøndag

Kl. 10 Lotte Lyngby

Torsdag den 5.

Skærtorsdag

Kl. 19 Grethe Holmriis

Fredag den 6.

Langfredag

Kl 10 Grethe Holmriis

Søndag den 8.

Påskedag

Kl. 10 Lotte Lyngby

Mandag den 9.

2. påskedag

Kl. 16 Grethe Holmriis

Tirsdag den 10.

Forårsgudstj. for ældre

Kl. 14 Lotte Lyngby

Søndag den 15.

1.s.e.påske

Kl. 10 Grethe Holmriis

Søndag den 22.

2.s.e.påske

Kl 10 Grethe Holmriis

Søndag den 29.

3.s.e. påske

Kl. 10 Peter Grarup

Maj

Fredag den 4.

Bededag

Kl. 10 Konfirmation

Grethe Holmriis og

Loa Mortensen

menighedsrådsmøde

Torsdag kl. 19: 26. april og 24. maj

i Vor Frue sognegård,

Niels Ebbesens Gade 2C.

Søndag den 6.

4.s.e.påske

Kl. 10 Lotte Lyngby

Søndag den 13.

5.s.e.påske

Kl. 10 Grethe Holmriis

Torsdag den 17.

Kristi himmelfarts dag

Kl. 10 Loa Mortensen

Søndag den 20.

6.s.e. påske

Kl. 10 Lotte Lyngby

Søndag den 27.

Pinsedag

Kl. 10 Lotte Lyngby

Mandag den 28.

2. pinsedag

Kl. 11 Gl. Torv

Fælleskirkelig

gudstjeneste

Juni

Søndag den 3.

Trinitatis søndag

Kl. 10 Grethe Holmriis

Dagsorden kan fås på kirkekontoret en

uge før. Møderne er offentlige, og alle er

velkomne til at overvære dem.

11


12

AdrEssEr

Sognepræst Grethe Holmriis

Kirkebogsførende og

begravelsesmyndighed

Niels Ebbesens Gade 2c

Telefon 98 124 758

Træffes ikke fredag

E-mail: grh@km.dk

Sognepræst og sygehuspræst

Lotte Lyngby

Risgårdvej 11, 9240 Nibe

Telefon 41 675 577

Træffes ikke mandag

E-mail: loln@km.dk

Gade- og ungdomspræst

Loa Mortensen

www.gadepraestaalborg.dk

loa@gadepraestaalborg.dk

Telefon 21 781 060

Formand Tove Krogh

Telefon 23 263 822

info@tk-advantage.dk

Kirkeværge Hanne Møller

E-mail: hannewm@jubii.dk

Telefon 26 239 456

Vor Frue Sogns kirkekontor

Kordegn Jonna Kyvsgaard

Niels Ebbesens Gade 2c

Åbent kl. 9-13

Torsdag tillige kl. 16-18

Telefon 96 311 180

Telefax 96 311 181

Hjemmeside: www.vorfrue.dk

E-mail: kontor@vorfrue.dk

Kirketjener

Henrik H. Henriksen

Doris Kristensen

Kirkens telefon 20 120 185

Kirkens åbningstid 9-14 og lør 9-12

Organist Rikke Kursch

E-mail: rikke@kursch.dk

Telefon 51 838 489

Kirkebladsredaktion

Lotte Lyngby (ansv.)

Lillian Eriksen, Tove Krogh

Jonna Kyvsgaard

Frist for indlevering af

materiale til næste kirkeblad

senest den 10.04.2012.

Fotos:

Lotte Lyngby, Lillian Eriksen,

Niels Ole Hansen,

Rikke Kursch, pressefotoes.

Vor Frue Kirke: Niels Ebbesens Gade 2a · 9000 Aalborg

Kirkekontor og Sognegård: Niels Ebbesens Gade 2c · 9000 Aalborg www.nordpro.dk

More magazines by this user
Similar magazines