KIRKEBLADET - Marie Magdalene Kirke

mariemagdalene.kirke.dk

KIRKEBLADET - Marie Magdalene Kirke

KIRKEBLADET

marts-maj 2013 46. årgang

Konfirmation – før og nu

Den store dag

NYT! - Spørgehjørnet

Marie Magdalene . Pindstrup . Koed


Præstens spalte

At gå ind i de voksnes rækker

af sognepræst Mette Krabbe

”At gå ind i de voksnes rækker”, hvornår er

det nu lige man gør det? Traditionen tro gør

man det, når man bliver konfirmeret. Sådan

var det i hvert fald i gamle dage.

Konfirmationen, som vi kender den i dag, er

”kun” ca. 300 år gammel. Men selve forhistorien

går helt tilbage til 400-tallet, hvor barnedåb

for alvor begyndte at erstatte voksendåb.

I 1736 blev konfirmation indført ved lov i Danmark.

Meningen var at sikre, at børn og unge

nu også forstod nadverens betydning og kunne

deres kristendom. Alle unge mellem 14 og

19 år skulle gå til konfirmationsforberedelse

og bestå en prøve (”overhøring”). Herved fik

de deres borgerlige rettigheder og kunne nu

for alvor ”træde ind i de voksnes rækker”.

Man fik en konfirmationsattest og senere en

”Skudsmålsbog”. En ”skudsmålsbog” var nødvendig,

hvis man skulle arbejde udensogns,

idet den skulle vises til degnen eller klokkeren,

for at man kunne blive indtegnet til den tvungne

altergang.

Bestod man ikke prøven på grund af manglende

evner, fik man ekstraundervisning og fik

så lov til at prøve igen. Men skyldtes årsagen

modvillighed, og man var fyldt 19 år var straffen

fængsel - og man blev så slet ikke konfirmeret.

Dette var en alvorlig sag! Blev man ikke konfirmeret,

fik man ikke nogen skudsmålsbog. Og

uden den blev man heller ikke myndig. Man

måtte ikke forlade det sogn, man var født i.

Og derudover mistede man retten til at indgå

ægteskab, til at være fadder og til at vidne.

”Skudsmålbogen” blev afskaffet i 1921. Konfirmationen

markerede også ganske bogstavelig

overgangen fra barn til voksen. Pigerne

kunne nu fx få voksen frisure og lang sort kjole,

og drengene tillagde sig voksne vaner som

rygning og lommeur.

2

I dag ser vores

verden helt anderledes

ud.

Ungdomslivet

har sneget sig ind

mellem barne- og

voksenlivet. Overgangen

er derfor

ikke mere så tydelig

og skarp, som

den var engang. I

dag er det vist de

færreste, der føler sig - og bliver betragtet som

voksne, den dag de bliver konfirmeret.

Så hvorfor overhovedet blive konfirmeret i

dag? Er det ikke bare et ritual og en fest, der

ikke har nogen praktisk betydning? Spørger

man konfirmanderne, så siger mange af dem,

at de skal konfirmeres på grund af festen og

gaverne, men mon ikke også der ligger dybere

grunde bag.

Konfirmation betyder bekræftelse, og det

der bekræftes er dåben. Men spørgsmålet er

hvem det er, der bekræfter dåben? Gennem

tiderne har der været stor diskussion om det

inden for kirken: om det er Gud eller konfirmanden,

som gør det. I dag tror jeg de fleste

vil mene, at det er både og: På den ene side er

konfirmationen Guds suveræne bekræftelse af

det løfte han gav ved konfirmandens dåb. På

den anden side er konfirmationen også konfirmandens

personlige stillingtagen til og modtagelse

af netop den gave som dåben er. Derfor

vil mange konfirmander også få spørgsmålet

på konfirmationsdagen: ”Vil du konfirmeres i

den kristne tro?”

Om ikke mange måneder fejrer vi igen konfirmation

her i vores pastorat. 7 festlige konfirmationsgudstjenester

venter forud med

festklædte mennesker i alle aldre. Og selvom

konfirmationen ikke har den samme karak-


ter som tidligere, så er det alligevel en vigtig

fest, der gerne må blive højtideliggjort. For

det handler om mere end fest og gaver. Alle

konfirmanderne får forhåbentlig den gave, at

de på deres konfirmationsdag bliver vist kærlighed

og opmærksomhed fra forældre, familie

og venner. Selv om det for mange er en selvfølge,

at ens familie holder af en og elsker en,

som den man nu engang er, så er konfirmationsdagen

en dag, hvor kærligheden og fællesskabet

tydeliggøres for konfirmanden. At

opleve det er den største gave man kan give

en konfirmand. En anden gave, som ALLE kon-

Fra menighedsrådet

Det nye menighedsråds medlemmer er lige

så stille ved at tage fat på de mange, forskelligartede

og spændende opgaver der påhviler

dem. Det er opgaver som vedligeholdelse af

kirkerne, medarbejdernes trivsel, aktiviteter i

kirken og meget andet.

Skulle der sidde nogen der tænker at de godt

kunne tænke sig at komme med gode idéer,

indspark til vort arbejde, eller blot er nysgerrige

på hvad vi laver, er de altid velkomne til

at rette henvendelse, eller deltage i vores møder.

Næste meninghedsrådsmøde er den 26.

februar 2013 kl. 19.00 i konfirmandstuen.

3

firmanderne får, er, at de bliver mindet om, at

de er døbt ”og hvad så?” kunne man måske

spørge. Ja, at være døbt er en gave så stor,

at man aldrig helt kan fatte omfanget af den,

dens dybde og betydning. At være døbt er at

være set og elsket, som den, man er. Det er

måske ikke noget, man tænker over til daglig,

men der kommer dage i ethvert menneskes

liv, hvor det er godt at vide. Og hvor det er

godt at vide, at der findes et sted, hvor man

kan gå hen og tale om sin lidelse, om døden

og sorgen. Om det, som kan være så svært at

forstå.

Som noget nyt vil vi prøve at lave en ”Spørge-

Jørgen”- spalte. De fleste kender ham nok –

ham den frække tegnede dreng, der fik smæk

og kom i seng, fordi han spurgte så dumt, så

dumt. Men måske der sidder nogle læsere af

Kirkebladet med spørgsmål, som ikke er så

dumme endda – og som andre måske også

sidder med og blot ikke ”tør” sige højt. Derfor

vil vi i hvert nummer prøve at besvare jeres

spørgsmål. Skriv til johannessentrine@gmail.

com og spørg løs!

Trine Johannessen Lønstrup, kontaktperson


Spørgehjørnet

Meninghedsråd og præster forsøger at svare

på læsernes spørgsmål, Så spørg blot!

Spørgsmål:

En stor renovering er tiltrængt til en ellers stilfuld

gammel kirke, Hvad skal der ske og hvornår?

Sven Hove-Nielsen

Svar:

Der er netop kommet nyt menighedsråd, som

nu er i gang med at se på igangværende sager.

Der er lige blevet lagt nyt blytag på Marie

Magdalene kirke og der er flere projekter

i gang. Hvert år gennemfører menighedsrådet

syn på alle tre kirker og kirkegårde og hvert 5.

år er det med deltagelse af provsten, provstiudvalget

og en arkitekt. Her skrives der ned,

hvilke ting, der trænger lige nu og hvad der

skal sættes penge af til i budgettet fremover.

Har du specifikke ting, du har tænkt på, er du

velkommen til at kontakte enten kirkeværgen

eller den byggesagkyndige i rådet (navne og

numre kan findes på hjemmesiden).

Tina Skov Løbner og

Trine Johannesen Lønstrup

Ny nadversalme

Skærtorsdag har vi tradition for at vælge ny

nadversalme, som vi så synger hele det næste

år. Vi har været gennem både gamle klassiske

nadververs (DDS 473 og 474) og helt nye

salmer som den sidste af Jørgen Michaelsen

”Som vintergrene” (DDS 412,5-6) med en helt

ny melodi og et moderne, poetisk sprog.

Når vi vælger ny nadversalme skal det være

et vers (eller flere), som tekstmæssigt giver

mening i forbindelse med altergangen og den

4

Spørgsmål:

Der er lukket om mandagen, hvordan kan det

være? Og hvad gør man, hvis der er et behov

på en mandag?

Sven Hove-Nielsen

Svar:

Det er rigtigt, at der er ”lukket” om mandagen.

Da begge præster har en 6 dages arbejdsuge

skal der være én dag, hvor vi har mulighed for

at ”stemple ud” og lade op til den nye uge. Vi

har valgt at have samme fridag, da der om fredagen

er plejehjemsgudstjeneste og det også

er en ønsket begravelses-dag. Desuden har de

nye overenskomster (som menighedsrådet er

pålagt af Ministeriet) gjort, at også graver og

organist skal have en fast fridag. Det har vi så

her valgt skal være mandag, for så slipper vi

for store poster på vikarkontoen. Derfor er der

lukket for kirkelige handlinger om mandagen.

Når det er sagt, så er det naturligvis muligt at

få fat i en præst alligevel. Det er altid muligt

at lægge en besked på telefonsvareren og så

vender vi tilbage så hurtigt som muligt (det gør

vi alle dage!), hvis det drejer sig om noget, der

ikke kan vente til om tirsdagen.

Tina Skov Løbner og Mette Krabbe

skal også være slidstærk, da den skal kunne

synges et helt år. Denne gang har vi præster

valgt de sidste to vers af ”Morgenstund har

guld i mund” (DDS 752) af Grundtvig. Det

første af de to vers vil mange fra den ældre

generation sikkert nikke genkendende til, da

det ofte har figureret i gudstjenester tidligere,

enten som et bortsendelsesord efter nadveren

eller som et vers, man sang efter Trosbekendelsen.


Kommende arrangementer

Stor konfirmand-gudstjeneste om magt

Torsdag d. 7. marts kl.19.30 indbydes alle

konfirmander i hele provstiet til gudstjeneste

i Rønde-hallen. Vores UngePræst Anne Marie

Brun Tolbod og en gruppe af præster har

brugt nogle måneder på at forberede dette

og vi vil sammen høre om magt – de andres

magt, Guds magt og vores magt. Mere info

om kørsel mv. kommer.

Gudstjeneste for konfirmander

I Rønde Idrætscenter

torsdag den 7. marts klokken 19.30

Om det Ondes magt

Om det Godes magt

Om Guds magt

Og om DIN magt!

Kirke i børnehøjde

Hvordan ser der ud bag orglet i kirken? Bliver

man svimmel af at så på prædikestolen?

Hvorfor står Moses med en pegepind i hånden

på altertavlen? Der er mange spørgsmål,

der melder sig hos børn og barnlige sjæle, når

vi taler om kirke og kristendom. Kom og vær

med til Kirke i Børnehøjde og få måske svaret

på disse og mange andre spørgsmål. En halv

times gudstjeneste på børnenes præmisser og

derefter fællesspisning.

Vi er færdige senest kl. 18.30. Det koster 50

kr. pr. familie.

Tilmelding nødvendig til spisning på tisl@

km.dk eller 86 39 40 43 senest 2 dage før.

Torsdag d. 14. marts kl. 17 i Marie Magdalene

Onsdag d. 18. april kl. 17 i Marie Magdalene

Tirsdag d. 28. maj kl. 17 i Marie Magdalene

5

”Den, der synger er aldrig

alene”- sangaften

Torsdag den 11.april kl. 19.30 i konfirmandstuen,

(Bøjstrupvej 17 i Marie Magdalene) vil vi

synge foråret ind sammen med Erik Sommer.

Erik har hele sit liv beskæftiget sig med musik,

er uddannet fra Konservatoriet og har været

både lektor i musik og ansat på højskoler. Erik

har herudover holdt utallige foredrag, fortælle-

og sangtimer i mange regi og har også komponeret

både sange og salmemelodier, bl.a. to

nye dejlige aftensalmer. Han vil guide os igennem

en aften med sange og deres fortælling

samt diverse refleksioner over tiden før og nu.

Undervejs vil der være kaffe og kage. Det er

gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Linjer i moderne kirkekunst

Torsdag den 21. marts kl. 19.00 er der billedforedrag

i Pindstrup kirke med sognepræst

Peder Svejgaard Pedersen, Øster Tørslev.

Peder Svejgaard er en af landets fineste kendere

af kirkekunst fra efter anden verdenskrig

og til nu. Gennem ord og billeder vil han præsentere

os for hovedtendenserne i moderne


kirkekunst. Og naturligvis placeres Peter Brandes’

arbejder i Pindstrup kirke i sammenhængen

ligesom også dennes værk i det hele taget

introduceres.

Gudstjenester i påsken

Skærtorsdag den 28. marts kl. 11.00 i Pindstrup

kirke er der måltidsgudstjeneste.

Der vil være dækket bord inde i kirkerummet.

Vi vil den første halve time holde en andagt

ved bordet, bede og synge sammen, høre tekster

og musik.

Herefter vil vi sammen indstifte nadveren som

Jesus gjorde med sine disciple.

Bordet vil være dækket med vin, vand, brød

og lækkert tilbehør.

Det varer i alt ca. 1½ time og det er ganske

gratis at deltage. Vi håber, at endnu flere vil

benytte lejligheden til at fejre påskemåltid på

en ny måde.

6

Langfredag den 29. marts kl. 9.30 i Koed kirke

er der som tidligere år en liturgisk gudstjeneste

med læsninger fra lidelseshistorien. Jesu sidste

timer udfoldes i bibeltekster og salmer. Hvis

man er interesseret i at læse tekster op i kirken

er man velkommen til at henvende sig til sognepræst

Mette Krabbe på mekr@km.dk

Påskedag den 31. marts kl. 9.30 i Marie Magdalene

kirke vil vi høre det glædelige budskab

om den tomme grav og den opstandne Jesus.

Festlig gudstjeneste for hele pastoratet.

2. påskedag fejrer vi i fællesskab med de andre

Midtdjurs-sogne. Det foregår i år i Nimtofte

kirke kl. 10.30 og prædikanten er Susanne

Jørgensen Hjørlund, mens de øvrige præster

assisterer i resten af gudstjenesten. Bagefter er

der kaffe i våbenhuset.

Det er muligt at bestille kirkebil også til denne

gudstjeneste.


Syddjurs Musikskoles

Forårskoncert

Mandag den 29. april kl. 19.00 i Marie Magdalene

kirke holder Syddjurs Musikskole Forårskoncert.

Gratis.

Gudstjenester

i pinsen

Pinsedag den 19. maj er der traditionen tro

andagt for de morgenfriske i Koed kirke kl.

7.00 med efterfølgende kaffe og boller. I Marie

Magdalene kirke er der højmesse kl. 9.30.

Kirkekontoret

Kirkebladet udgives af Marie Magdalene-Koed menighedsråd

og udkommer 4 gange om året.

Har du billeder, stof, ris, ros eller idéer til bladet/hjemmesiden,

modtages det med glæde på redaktionen.

Det kan sendes til: 8219@sogn.dk eller kirkekontoret,

Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård.

7

2. pinsedag den 20. maj kl. 10.30 fejrer vi

pinsen i naturens skønne omgivelser. Vi flytter

gudstjenesten ud på græsset ved Skarresø

kirke og håber på godt vejr. Medbring tæppe

eller stol, madkurv og kaffe og vær med til at

fejre kirkens fødselsdag, som pinsen jo er, i

festligt lag ved vores traditionelle fællesgudstjeneste

i det gamle Midtdjurs.

Prædikant er Mette Krabbe.

Redaktion: Tina Skov Løbner (ansvh.) tisl@km.dk samt

kirkebladsudvalget under menighedsrådet.

Tryk/lay-out: FREKA grafisk A/S - Tlf. 70 22 70 26

Næste blad udkommer i uge 21.

Deadline den 17. april 2013.


Marts

10. marts*

Midfaste

Marie Magdalene 9.30 TSL

Sogneindsamling til Folkekirkens

Nødhjælp

14. marts*

Kirke i Børnehøjde

Marie Magdalene 17.00 TSL

15. marts

Plejehjemsgudstjeneste

Ringparken 13.30 TSL

17. marts

Maria Bebudelse

Marie Magdalene 9.30 TSL

24. marts*

Palmesøndag

Marie Magdalene 9.30 TSL

28. marts*

Skærtorsdag

Pindstrup 11.00 TSL

Måltidsgudstjeneste

29. marts*

Langfredag

Koed 11.00 MK

31. marts*

Påskedag

Marie Magdalene 9.30 MK

Gudstjenester og

April

1. april*

2. påskedag

Nimtofte 10.30

Fællesgudstjeneste med gl.

Midtdjurs

7. april

1. søndag efter påske

Marie Magdalene 9.30 MK

12. april

Plejehjemsgudstjeneste

Ringparken 13.30 SJH

14. april

2. søndag efter påske

Marie Magdalene 9.30 MK

17. marts*

Kirke i Børnehøjde

Marie Magdalene 17.00 TSL

21. april

3. søndag efter påske

Pindstrup 9.30 TSL

Marie Magdalene 11.00 TSL

26. april

St. Bededag

Marie Magdalene 9.30 TSL

Marie Magdalene 11.30 MaK

Konfirmation

28. april

4. søndag efter påske

Marie Magdalene 9.30 MK

Koed 11.00 MK

*læs mere om

arrangementet på side 5,6 og 7

8

Maj

5. maj

5. søndag efter påske

Marie Magdalene 9.30 TSL

9. maj

Kr. Himmelfart

Marie Magdalene 9.30 MK

10. maj

Plejehjemsgudstjeneste

Ringparken 13.30 SJH

11. maj

Marie Magdalene 9.00 TSL

Marie Magdalene 10.30 TSL

Marie Magdalene 12.00 MaK

Konfirmation

11. maj

Pindstrup 9.30 TSL

MaK

Pindstrup 11.30 MK

Konfirmation

19. maj*

Pinsedag

Koed 7.00 TSL

Marie Magdalene 9.30 TSL

20. maj*

2. pinsedag

Skarresø 10.30 MK

Fællesgudstjeneste med gl.

Midtdjurs

21. maj

Plejehjemsgudstjeneste

Ringparken 13.30 MK


andre arrangementer

Kirkebilen

Man kan bestille kirkebil til alle gudstjenester og arrangementer i de to sogne.

Man ringer senest dagen før til flg. telefonnummer og vil blive hentet på hjemadressen:

Marie Magdalene kirke:

Krissers Taxi

86 39 83 89

Pindstrup / Koed kirker:

Midtdjurs Taxi

86 39 16 17

Initialforklaring:

TSL = Tina Skov Løbner

MK = Mette Krabbe

SJH = Susanne Jørgensen Hjørlund

AKL = Anne Kirstine Langkjer

MAK = Mariann Kristiansen

Sognepræst Tina Skov Løbner

træffes ikke uge 12 og 18 (kursus)

Sognepræst Mette Krabbe

træffes ikke uge 11 (kursus) og uge 16 (ferie)

Se omtale og billeder fra afholdte

arrangementer på vores hjemmeside.

www.mariemagdalene-kirke.dk

9


MIN SToRE DAG

Det har ikke altid ligget i kortene, at jeg skulle

blive konfirmeret. Det var faktisk først i 2009,

at jeg overhovedet blev døbt! Mine søskende

og jeg valgte at blive døbt efter vores farmors

død. Jeg kan ikke tale for dem, men jeg valgte

dåben, fordi jeg havde brug for en Himmel

hvori min farmor ville være. De valgte det måske

bare, fordi jeg gjorde.

Efter at jeg blev døbt, var der ingen tvivl om

hvorvidt jeg også skulle konfirmeres. Det ville

være lidt tåbeligt at blive døbt ind i den kristne

tro blot for at fornægte den nogle få år efter.

Så non-firmation var kun et spørgsmål lige inden

jeg blev døbt. Mine forældre lovede både

mig og mine søskende en non/konfirmationsfest

lige meget hvad, så det ikke skulle være

det der afgjorde sagen. Alligevel valgte vi som

sagt alle at blive døbt og siden er jeg blevet

konfirmeret og min lillebror bliver det samme

til foråret.

Det jeg bedst husker fra min forberedelsestid

var, at det var skidekoldt at cykle ud til kirken

om vinteren! Og lige netop dét år, varede vinteren

alt, alt for længe!

Derudover husker jeg tydeligt den hårde knude

i maven, dengang vi skulle ’stemme’ om,

hvem der skulle ’overleve’. Vi blev præsenteret

for en række personer og fik at vide, at de

alle sammen havde brug for det samme organ,

som en doner lige havde ’afleveret’. Vi skulle

så vælge den ene person ud, som skulle have

lov til at overleve. Det var en frygtelig oplevelse,

selvom det jo kun var fiktive personer. Det

har garanteret været en utrolig lærerig time!

Det er lidt svært at skelne mellem, hvad jeg

lærte dengang, hvad jeg vidste i forvejen og

hvad jeg har lært siden. Jeg har bare absor-

10

af Freja Hovgaard Knudsen

beret det hele og bruger det som en samlet

masse, når jeg skal diskutere etiske problemer,

Harry Potter og sådan noget. Det eneste jeg

specifikt ved, at jeg lærte til præst, er Fadervor

og Trosbekendelsen.

I året op til min konfirmation gik jeg meget i

kirke for at få mine 15 krydser. Jeg gik faktisk

oftere end jeg havde behøvet, da jeg fandt ud

af, at jeg godt kunne lide at være kirkegænger.

Det er desværre ikke en vane jeg har holdt fast

ved. Tidligt søndag morgen er et yderst ugudeligt

tidspunkt for en teenager!


Jeg hjalp også til ved gudstjenesterne, bl.a.

med altergang en enkelt gang og oplæsning

nogle gange. Jeg kan ikke huske præcis, hvad

jeg læste, udover en del af et korinterbrev, der

handlede om tro, håb og kærlighed, og om at

kærlighed var det største af de tre.

Under det år fik jeg mig også en yndlingssalme,

nemlig salme nr. 369 i den danske salmebog

- ”Du som gi’r os liv og gør os glade”. Det

var en af de sange vi sang til min konfirmation.

Jeg er også ret glad for salme nr. 331 - ”Uberørt

af byens travlhed”.

Jeg blev konfirmeret d. 1. maj 2011 på en

solskinsrig søndag. Ikke desto mindre frøs vi

piger utrolig meget, da vi ankom til kirken relativt

tidligt om morgenen. Vi udvekslede små

historier fra morgenens forberedelser og en

af de andre fortalte, hvordan hun næsten var

besvimet af nervøsitet hos frisøren. Så galt gik

det dog ikke for mig. Jeg tilbragte det meste af

konfirmationsgudstjenesten med at spekulere

på hvorvidt jeg virkelig skulle kaste op eller ej.

Heldigvis var det kun min hjerne der mente,

at jeg skulle og ikke min mave, så jeg klarede

mig igennem det hele uden nogle pinlige og

klamme optrin.

Jeg fik sagt mit konfirmationsord (”Lad dig ikke

overvinde af et onde, men overvind det onde

med det gode.”) så højt, at folk i det mindste

havde en lille chance for at høre det og jeg

snublede ikke i noget. Så alt i alt var det en

stor succes!

Bagefter tog jeg over til min konfirmationsfest

og havde en fantastisk dag!

11

Jeg ved ikke om det har ændret noget særligt

for mig, at jeg er blevet konfirmeret. Jeg må

ikke noget specielt, fordi jeg er blevet konfirmeret,

det ekstra jeg må, har mere at gøre

med, at jeg er blevet ældre. Men jeg har fået

det bedre med mig selv end jeg havde det før.

Om det er konfirmationens, alderens eller noget

helt tredjes skyld, kan jeg ikke svare på.


Juniorkonfirmander

Onsdagene i foråret indbydes 3. klasserne

fra Marienhoffskolen til at gå på opdagelse

i Marie Magdalene kirke. Det sker som led i

juniorkonfirmand-undervisningen, en slags udvidet

dåbsoplæring for de store børn. Her er

der mulighed for at lege sig gennem kirkerummet

og bibelhistorierne, synge dejlige salmer,

Konfirmationer

26. april kl. 9.30 og kl. 11.30 i Marie Magdalene kirke for Ryomgård Realskole.

11. maj kl. 9.00, 10.30 og 12.00 i Marie Magdalene kirke for Marienhoffskolen.

12. maj kl. 9.30 i Pindstrup kirke for Marienhoffskolen og kl. 11.30 for Pindstrupskolen.

Navne på konfirmanderne:

St. Bededag 26. april kl. 9.30

i MM kirke af Tina Skov Løbner:

Cecilie Thyrisen Rasmussen

Freja Eskesen

Mads Dahl Dalsgaard

Magnus Hemberg Jørgensen

Malou Kirstine Blach

12

udforske kirkegården, kigge bag alteret, åbne

Jâger-pengeskabet bag orglet – og hvad der

ellers må være af spændende steder at gå på

udkig.

Alle børn modtager et brev fra Kirkekontoret

med tilmelding.

Malte Rud Nielsen

Mia Dalsgaard Olesen

Patrick Søndergaard Jelle Pedersen

Rebekka Voldstedlund

Sarah Meedom Cherchmi Bech

Sheila Zibrandtsen

Trine Bech Vester

William Walther Kristensen


St. Bededag 26. april kl. 11.30

i MM kirke af Mariann Kristiansen:

Anders Holm Christensen

Annemai Damborg

Bjørk Kristophersen

Cecilie Bang Christensen

Cecilie Signe Påhlman Knudsen

Emil Ring Kristensen

Emma Klitgaard Nielsen

Frederik Dich Orup

Freja Plannthin Mogensen

Irene Graverholt Sørensen

Julie Degn Rasmussen

Katja Brink Danielsen

Kristine Prieme Knudsen

Markus Kahr

Mathilde Juel Kroer

Olivia Pedersen Schmidt

Rikke Thybo Svenstrup

Tue Sig Gjerløff

13

Lørdag d. 11. maj kl. 9.00

i MM kirke af Tina Skov Løbner

Andy Benjamin Falck Rønde

Anton Bo Hansen

Christian Bliesmann Søe

David Blumensaadt Bach

Jeppe Hovgaard Knudsen

Mads Ditlev Grann Petersen

Marius Peter Christensen

Mathias Friis Gyldenløve Pedersen

Mathias Sebastian Munk Kindtler

Matias Holm Thomassen

Nick Stage Rafn

Nicklas Frank Jørgensen

Simon Pilgaard

Sune Thybo Johansen

Tobias Peder Gissel


Lørdag d. 11. maj kl. 10.30

i MM kirke af Tina Skov Løbner:

Amanda Klessner Juul Ewald

Emily Hecht

Esther Munk Hind

Karoline Græsborg Rasmussen

Katrine Hvingelby Munk

Laura Sandra Tagholm Hansen

Line Kristiansen

Thea Holm Graversen

Vivian Nhi Thanh Hoang

Lørdag d. 11. maj kl. 12.00

i MM kirke af Mariann Kristiansen:

Anine Emma Jensen

Cathrine Behrendt Lehmann

Christoffer Bachmann Bang

Emma Sørensen

14

Frederik Drostgaard Børsting Laursen

Frederik Klessner Jensen

Frederik Svenstrup

Jens Lysdal Hedegaard

Mathilde Kjærsgaard Kjær

Mickey Kristensen

Niels Peter Følle Agerbo Petersen

Thomas Møller Christensen

Tobias Baltzer Birkballe

Tonja Natasja Molin Kristensen


Søndag d. 12. maj kl. 9.30 i Pindstrup kirke

af Mariann Kristiansen og Tina Skov Løbner

Alberte Møller Skjøtt Hansen

Alex Vestergaard Thorsen

Emil Olsbak Kallesøe Nielsen

Matti Hildebrandt Johansen

Mike Schougaard

Mikkel Hansen

Simon Fur Petersen

Simon Sevelsted Skovbo

15

Søndag d. 12. maj kl. 11.30

Pindstrup kirke af Mette Krabbe:

Kennet Pilgaard

Mike Frederik Ryberg Hansen

Mark Bertinus Ryberg Hansen

Markus Grøn Mouritsen

Patrick Fjeldsted Skærholm


Siden sidst

Ved dødsfald nævnes også døde med bopæl

i sognet som har kirkelig handling andetsteds

Marie Magdalene:

Dåb

Louis Kjerstein-Røstad

Mette Fyrst Bjerregaard Mikkelsen

Frida Quaade Madsen

Holger Kabel Nielsen

Rosa Hegermann Strube

Magnus Klessner Press

Dødsfald og begravelse/bisættelse:

Betty Marie Kirstine Jensen

Thevamanohari Subramaniam

Leo Bay Thomsen

Anna Lise Jepsen

Gurli Edelweis Wiik

Adresser og telefonnumre

Sognepræst i Marie Magdalene, Pindstrup og Koed

Tina Skov Løbner

Marie Magdalene Præstegård

Bøjstrupvej 17, 8550 Ryomgård

Tlf. 86 39 40 43 - Mail: TISL@KM.DK

Træffes bedst om formiddagen.

Fridag mandag.

Sognepræst

Mette Krabbe

Tlf. 40 88 96 00 - Mail: MEKR@KM.DK

Træffes efter aftale.

Fridag mandag

Sognets hjemmeside: www.mariemagdalene-kirke.dk,

www.pindstrup-kirke.dk eller www.koed-kirke.dk

16

Jytte Margit Damgaard-Iversen

Anton Scharling Petersen

Tove Grænse Sørensen

Lars Sandberg Eriksen

Bente Orbe

Ruth Rasmussen

Villy Jeppesen

Niels Jørgen Kjær Andersen

Pindstrup:

Dødsfald og begravelse/bisættelse:

Poul Herluf Nielsen

Koed:

Dåb

Kasper Vestergaard Jakobsen

Dødsfald og begravelse/bisættelse:

Ejnar Marius Skov Danielsen

Præstesekretær

Anna Nielsen

Tlf. 86 39 40 43. Mail: ANNI@KM.DK

Træffes tirsdag 13.30-15.30 og fredag 8.00-12.30 pr. tlf.

eller på kirkekontoret i præstegården.

Graverteamet ved Marie Magdalene, Pindstrup og Koed

kirker

Tlf. 86 39 59 07 - Mail: graverteamet@mail.dk

Træffes på tlf 8-16 og ellers efter aftale.

organist i Marie Magdalene, Pindstrup og Koed:

Tine Ugilt Pedersen

Tlf: 21 66 61 84 Mail: tup4@hotmail.com

More magazines by this user
Similar magazines