MAr APriL MAJ JUNi JULi AUg 2012 - Ansgars Kirke

ansgarskirke.dk

MAr APriL MAJ JUNi JULi AUg 2012 - Ansgars Kirke

ANSgArNYT

MAr

APriL

MAJ

JUNi

JULi

AUg

2012

Menighedsblad · Ansgars Sogn

Ansgars Kirke og Ansgargården

Sdr. Boulevard 1 · 5000 Odense C

indhold

Adresser .......................................side 2

Præsten har ordet .........................side 3

Det sker ........................................side 4

Legestue .......................................side 5

Koncerter ......................................side 6

Orgelsommer ................................side 7

Oversigtskalender .........................side 8

Tak fra Esther Jensen .....................side 10

FDF ...............................................side 11

Nyt fra Menighedsrådet ................side 12

Maleren Anna E. Munch ...............side 14

Fredagscafé ..................................side 15

Gudstjenesteliste ...........................side 16


AdrESSEr

2

Sognepræst Agnete Holm Hvidt

Falen 29 · tlf. 6612 3396 · ahh@km.dk

Træffetid: hverdage kl. 12-13 undt. mandag. Lørdag efter aftale.

Sognepræst Bo Haug

Musvågevej 233 · tlf. 6613 2436 · bhau@km.dk

Kontor: Ansgargården, Sdr. Boulevard 1B.

Træffes efter aftale undt. mandag.

Kirkens hjemmeside: http://www.Ansgarskirke.dk

Sognemedarbejder Henrik Wraa

Guldbergsvej 10, 3. th. · tlf. 4240 0036 · hwraa@mail.dk

Træffes bedst tirsdag. Mandag fridag.

Kirkens kontor

Sdr. Boulevard 1B, 5000 Odense C

tlf. 6612 4252, fax. 6612 6690 · ansgars.sognodense@km.dk

Mandag lukket. Tirsdag-fredag kl. 9.00-13.00, Torsdag tillige kl. 16.00-18.00

Kordegn Elsebeth Laursen

Privat tlf. 6610 8155.

Kirketjener Helle Munch Jensen

Sdr. Boulevard 42 · tlf. 2647 3774 · hellemj@fdf.dk

2. Kirketjener Lene Krogsgaard

Rolf Krakesvej 5 · tlf. 2234 9660

Organist Torben Krebs

Filosofgangen 12 · tlf. 6614 4554 · torbenkrebs@gmail.com

Organistassistent Jørgen Ellekilde

Udbyhøjvej 38 C, 8930 Randers NØ · tlf. 2077 0149

Formand for menighedsrådet Vivian Haenschke

Rugårdsvej 210, 1. · tlf. 3156 1992 · vivian@ansgarskirke.dk

AnsgarNyt udgives af menighedsrådet

Ansvarshavende redaktør: Bo Haug

Korrektur: Hanne Ramsing

Layout og grafik: jemodo

Forsidefotos: ”Andersen i Odense”, Karen og Per Mørk

Deadline for næste blad: 25. juli 2012

Præmiering af Ansgargården

Det er ingen hemmelighed, at vi er meget stolte

af vores sognegård, men at Odense Kommune

ligefrem har besluttet at præmiere den for

“Godt og smukt nybyggeri”, det havde vi nok

ikke regnet med. Det er ikke desto mindre det,

der er sket, og den 7. december kl. 14.00 modtog

arkitekter og menighedsråd diplomer og en

bronzeplade som det synlige bevis på hæderen.

Af Vivian Haenschke

Formand for menighedsrådet

Årets indsamling

“Så syng da Danmark, lad hjertet tale!”,

ja det kunne passende være titlen på

årets indsamling.

Menighedsrådet har nemlig besluttet, at

pengene i år skal gå til Folkekirkens Ungdomskor.

I en tid hvor vores salme- og sangskat bliver

mere og mere skjult for tidens unge,

synes vi, det er vigtigt at støtte netop

børne- og ungdomskor, og i vores regi

er Folkekirkens Ungdomskor et naturligt

valg. Samtidig synes vi, at en støtte til

netop det formål falder godt i tråd med

den profil, Ansgars Kirke har i det odenseanske

musikliv.

Vi håber, menighedens bidrag vil medvirke

til at formidle sangglæde til de unge

mennesker, der skal tage vores værdifulde

kulturarv videre med sig ud i livet.

Man kan læse meget mere om Folkekirkens

Ungdomskor på www.fuk.dk.

Vi samler naturligvis også ind til menighedsplejen,

helt som vi plejer.


”Vor Herre hjælper mig nok!”

I eventyret ”Reisekammeraten” fortæller

H.C.Andersen om den unge mand Johannes,

der må drage hjemmefra og ud i

verden, da hans højtelskede far dør. ”Du

var en god Søn, Johannes” siger han på

dødslejet. ”Vorherre vil nok hjælpe dig

frem i Verden” – og med den tro går han

så af sted. Undervejs får han følgeskab

af rejsekammeraten, der med råd og dåd

hjælper ham til prinsessen og kongeriget.

På et tidspunkt oplever han bjergene:

”Saa meget smukt af den deilige

Verden havde Johannes aldrig før set paa

én gang. Og Solen skinnede saa varmt

fra den friske blaa Luft, han hørte ogsaa

Jægerne blæse paa Valdhorn inde mellem

Bjergene, saa smukt og velsignet,

at han fik Vandet i Øinene af Glæde, og

kunde ikke lade være at sige: ”Du gode

Vor Herre! Jeg kunde kysse dig, fordi du

er saa god imod os alle sammen og har

givet os al den Deilighed, der er i Verden!”

Det er Johannes’ umiddelbare

tro på Guds godhed, der afføder denne

dybe taknemmelighed i ham. Og det er

faktisk ikke så almindeligt!

Det mest almindelige er nok, at vi trækker

andre erfaringer frem og afviser Gud på

grund af dem.” Hvordan kan Gud tillade

Udsnit af “Et Treenigt Portræt af H.C. Andersen”

naturkatastrofer/krigshandlinger/voldtægter/børnesex?”

spørger man. Her ser

man altså på livet med vrede og forurettelse.

Som om man egentlig ikke burde

udsættes for at skulle leve i en så sølle

verden. Som om man egentlig havde fortjent

noget bedre end denne ufuldkomne

skandale. Denne grundfølelse af URET er

årsag til mange slags ateisme og megen

gudsfjendtlighed, der ikke er ateisme men

en form for ulykkelig tro. Ligesom kærlighed

kan være ulykkelig, kan tro være

ulykkelig, hvis den tager udgangspunkt i

fænomenet fortjeneste-belønning.

Men her var emnet altså Johannes og

hans taknemmelighed, der udspringer

af hans enkle overbevisning: ”Vor Herre

hjælper mig nok!” – de ord griber han

til, hver gang han møder modgang, og

de styrker ham selvfølgelig. Det er nu

hele hans trosbekendelse: Vor Herre

hjælper mig nok! Og hvad mere er: Når

man drager af sted med en så stor tillid

– så bliver jo enhver erfaring af verden

samtidig en yderligere erfaring om Guds

godhed. Han stoler på, at han vil opleve

meget at kunne takke for.

Det er hos Gud, det hele begynder. Det

er i ham, det hele beror. Det er ud fra

ham, det hele bevæger sig.

Prædiken fra en aftenandagt

Af Agnete Holm Hvidt

Den taknemmelige får øje på dét, som

den forurettede vredt overser. Den taknemmelige

får øje for ’deiligheden’ overalt

og ser Guds omsorg udfolde sig i selv

det mindste. ”Skyggen, som græsstrået

kaster, beskytter duggen mod at tørres

bort af solen” skriver en anden digter.

Det at være taknemmelig er en synsmåde,

man kan opøve sig i for at finde

den fred og det livsmod, vi alle gerne

vil bo i. Man kan bl.a. øve sig i det ved

at huske at sige tak. Når man beder til

Gud, er det jo tit sådan, at man beder

OM noget. Man tænker på sine ønsker

og behov, altså sig selv. Men hvis man

beder ved først og fremmest at takke,

så tænker man på det, som allerede har

fundet sted – man tænker på det, som

Gud lod komme til os.

Hvis man eftersporer, hvad der er sket

i dag – at takke for – så kommer Guds

godhed imod os klart til syne. Guds kærlighed

er en levende virkelighed, der ledsager

os på rejsen. Igennem taknemmelighedens

nærmen sig til Gud kommer

vi til at kunne sige som Johannes: ”Vor

Herre hjælper mig nok!”

PræSTEN HAr OrdET

3


dET SKEr 4

Søndag den 4. marts kl. 10.30

Højmesse som en “Bondemesse”

Højmessen får denne søndag en lidt anderledes

form end den, vi er vant til. Biskoppen

har givet sin tilladelse til, at gudstjenesten

får form som en bondemesse.

Ibjergspillemændene- et erfarent 8 mand

stort spillemandsorkester - stiller deres

kunnen til rådighed - og sikrer derved, at

vi får en både højtidelig og festlig gudstjeneste.

Bondemessen er sammensat af sognepræst

Jørgen Michaelsen, der for mange

år siden kom i besiddelse af Lars Nielsens

dagbog. Samme Lars Nielsen blev

født den 22. februar 1742 i Farum, og

han endte som gårdejer og sognefoged i

Stavnsholt i Farum sogn.

Jørgen Michaelsen fandt 5 gamle folkedansemelodier

fra Nordsjælland, 2 folkedansemelodier

fra Sjælland, og sammen

med tekster fra dagbogen, der passer til

melodiernes egenart, blev det til 7 viser,

der alle indgår i bondemessen. Messen

former sig som en vekslen mellem oplæsning

fra dagbogen og de viser, der

med musik og nye ord både beskriver og

uddyber det, vi lige har hørt læst op fra

Lars Nielsens dagbog.

Teksterne er sat sådan sammen, at de

danner en smuk beskrivelse af årets

gang i 1790. Lars Nielsens dagbog tager

os med til marked, hvor han solgte

sine 2 lispund og 10 pund kirsebær for

1 mark og 9 skilling pundet. Vi kommer

med på arbejde i markerne, hvor vejret

dengang havde stor betydning for, hvad

der var muligt at lave både med hensyn

til pløjning, såning og høst. Vi hører om,

hvordan frosten tager de spæde planter,

som var det foreløbige resultat, efter at

man den 7. april havde sået 2 skæpper

ærter, og om hvordan man den 27. april

lagde kartofler. Det var i øvrigt den dag,

storken blev set første gang det år.

Lars Nielsen fortæller om store sværme

af guldsmede, der truer med at æde hele

afgrøden på markerne, og vi skal også

høre om, hvordan en rustvogn ved et

uheld blev kørt for langt ud i Søllerød Sø,

da kuskene - to af kongens karle - ville

vande hestene, der tørstede bravt i sommerheden.

Ulykkeligvis druknede begge

hestene. Det var bestemt ikke nogen rar

sag, der var jo tale om kongens ejendom,

så alle gode kræfter måtte mobiliseres -

selv den lokale kammerherre Hr. Suhm -

for at formå Kong Christian den Sjette

til at benåde de to karle. Der var jo trods

alt kun eet eneste menneske, der vandt

noget som helst ved disse hestes død -

nemlig amtets natmand.

Vi bliver taget med til bryllup, for den

29. juli blev Lars Nielsens datter Kersten

gift med gårdmand Hans Hansen. Udover

den tilhørende bryllupsvise vil spillemandsorkestret

spille en flot bryllupsmarch.

Inden bondemessens sidste læsning må

vi tage et spring på 4 år frem i tiden. Vi er

nu fremme ved februar 1794, og vejret er

dårligt. Den 12. februar brændte det meste

af Lille Værløse. 6 gårde og 30 huse

gik til i flammerne. Ilden havde let spil

i den klare frost. Efter en periode med

tøvejr vendte frosten tilbage, og den 26.

om aftenen kunne man langt borte se, at

der var ildebrand igen, og næste morgen

hørte man, at det kongelige slot Christiansborg

i Kjøbenhavn var afbrændt.

Gudstjenesten vil naturligvis også indeholde

alle de velkendte liturgiske led såsom

bønner, salmer og trosbekendelsen,

og vi skal naturligvis også fejre nadver

sammen.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet

vært ved en gang bondemad, hvor alle

er velkomne.

Tirsdag den 6. marts kl. 10.00 - 12.00

Kan du holde masken ...??

... og har du lyst til at strikke til et godt

formål, så er chancen her.

2 af menighedens medlemmer vil gerne

starte en strikkeklub, hvor man strikker

til velgørende formål, og har i den anledning

talt med Mødrehjælpen, der meget

gerne vil tage imod babytøj str. 0-6 mdr.

Det er planen at mødes 1. og 3. tirsdag

i måneden fra kl. 10-12 i Ansgargården,

her vil der være garn til rådighed, kaffe på

kanden og uden tvivl en god hyggesnak.

Hvis du har nogle gode strikkeopskrifter,

du vil låne ud, må du meget gerne tage

dem med, så kan vi kopiere dem.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte

Grethe Sørensen på tlf. 66 12 62 88 eller

Bodil Winther på tlf. 66 15 35 35.

Strikkeklub 1. og 3. tirsdag i måneden

Torsdag den 22. marts kl. 19.30

debataften om fosterdiagnostik

Ved sogne- og arresthuspræst Per Damgaard

Pedersen, Viborg, og professor,

dr.med. Niels Uldbjerg, Aarhus Universitetshospital.

Indledende oplæg: Lektor,

ph.d. Charlotte Kroløkke, Syddansk Universitet.

De vordende forældre venter spændt på

at skulle se deres endnu-ikke-fødte baby.

På offentlige såvel som private klinikker

sætter jordemødre i stigende grad den

gode oplevelse i centrum og guider os

igennem skanningen og konstruerer en

rejse ind i det indre. Den gravide og familien

får forstærket troen på, at der faktisk

er noget ”derinde”, samtidig med at

de udtrykker tilfredshed med, at de nu

mere fortrøstningsfuldt kan købe det rigtige

babyudstyr.

Men skanningerne er ikke altid kun en

spændende rejse ind i det indre. For mange

par bliver skanningerne et spørgsmål

om, hvorvidt de skal vælge det lille nye

liv til eller fra. Gennem skanningerne har

vi nemlig fået et indblik i fostrets sundhedsmæssige

tilstand og kan således

tidligt konstatere, om fostret lider af sygdomme

som f.eks. Downs Syndrom eller

forskellige former for misdannelser. Efterfølgende

har de kommende forældre

mulighed for at ansøge om at få afbrudt

graviditeten. Mulighederne i teknologien

er mange og fremkalder komplekse, etiske

diskussioner om følsomme emner

som selvbestemmelse og autonomi, om

racehygiejne og om statens rolle i forhold

til regulering af tilbuddet om fosterdiagnostik.

Sogne- og arresthuspræst Per Damgaard

Pedersen, Viborg, og professor, dr.med.

Niels Uldbjerg, Aarhus Universitetshospital,

vil diskutere de etiske dilemmaer, der

følger med brugen af fosterdiagnostik.

Denne aften afholdes i samarbejde med

Folkeuniversitetet.

Der er gratis adgang. Der er servering,

for hvilken der beregnes et beskedent

beløb.


Torsdag den 19. april 2012 kl. 19.30

Foredragsaften

”Det gamle Egetræs sidste Drøm – Natur

og religiøsitet hos H.C. Andersen”

Professor, dr. phil Johan de Mylius er

leder af H.C. Andersen centeret ved

universitetet her og må nok kaldes landets

førende kender af H.C. Andersens

værker, hvilket han bl.a. giver til kende i

bogen om eventyrdigtningen ”Forvandlingens

Pris” Kaffe og brød koster 15 kr.

Jeg har en Skræk for at kjøbe Seng

og Meubler, tænk hvormeget jeg da

har at fløtte naar jeg en Gang vil ud

at aande Verdens Luft (H.C.A.)

Torsdag den 3. maj kl. 18.00

Kom og se min yndlingsfilm

Casablanca er en af filmhistoriens allerstørste

og mest legendariske kærlighedsdramaer.

Spændingsfyldt, storslået kærlighed

og uforglemmelige dialoger.

Filmen indkasserede 3 Oscars (bedste

film, instruktion og manuskript) og fortsætter

med at toppe kritikernes hitlister.

Humphrey Bogart og Ingrid Bergman spiller

henholdsvis Rick og Ilsa, som midlertidigt

bliver tvunget sammen pga. krigen.

Mange af os kan huske specielle scener

eller dialoger, men hvornår har vi egentlig

set Casablanca i sin fulde udstrækning?

Du har i hvert fald chancen nu.

Torben Larsen, som er en af kirkens faste

støtter, vil kort introducere filmen. Teateranretning

med et glas vin, kaffe og lidt

sødt samt film for kr. 50.

Tilmelding senest fredag den 27. april på

hwraa@mail.dk. eller 4240 0036 (telefonsvarer).

Casablanca

Gudstjeneste i Eventyrhaven

Mandag den 28. maj kl. 10.30

Friluftsgudstjeneste i Eventyrhaven

Igen i år vil vores højmesse 2. pinsedag

være forlagt til Eventyrhaven, hvor

vi sammen med de øvrige kirker i Skt.

Knuds Provsti samles til en fælles friluftsgudstjeneste.

Hvis man har lyst til at gå i samlet flok

til gudstjenesten, skal man møde op ved

Ansgars Kirke kl. 9.45 - turen går via

Munke Mose langs åen. Forhåbentligt er

det dejligt forårsvejr til den tid, så vi kan

nyde både fuglefløjt og blomsterduft.

Husk at medbringe et tæppe eller en stol.

Japansk Have

Onsdag den 6. juni. kl. 13.00

Sogneudflugt

Årets udflugt går i år til De Japanske Haver

i Nr. Broby, hvor der er rundvisning,

oplevelse på egen hånd samt kaffe og

kage. På vejen hjem besøger vi den lokale

kirke.

Se plakaten i kirken i maj.

Afgang kl. 13.00 og forventet hjemkomst

17.15.

Tilmelding til kirkekontoret. Der betales

kr. 100 ved tilmelding, og der kan ikke

reserveres billetter.

Aftenkirke

Hvis du har lyst til et afbræk i en travl

hverdag, så kom og vær med til vores

hyggelige aftengudstjenester i kort form

med efterfølgende fælles spisning den 3.

onsdag i hver måned. Vi starter kl. 18 i

kirken.

Vi serverer mad tilberedt af overvejende

økologiske råvarer. Det koster kr. 40 at

spise med. Børn halv pris. Tilmelding på

hwraa@mail.dk eller tlf. 6070 1441 senest

fredagen før.

Aktuelle datoer for hyggelige forårs- og

sommeraftener med andagt og spisning:

21. marts

5. april - en ekstra gang i anledning af

påsken. Først gudstjeneste af sædvanlig

længde, og derefter serverer vi lam som

på Jesu tid. Denne gang koster det kr. 50

og includerer et glas vin.

18. april

16. maj

20. juni – hvor vi serverer mad fra den

store grill foran kirken

(Første gang efter sommerferien er den

19. september)

Kom og vær med i legestuen

ABC (Ansgars Børn i Centrum)-legestuen

holder åbent hver onsdag kl. 10-12 for

alle børn mellem 0 og 3 år i følge med

en voksen:

1. onsdag i måneden:

Babybrunch, hvor vi serverer kaffe og te

samt lidt brød, grønsager og frugt

2. onsdag:

Musikalsk legestue

3. onsdag:

Musikalsk legestue

4. onsdag:

Babysalmesang i kirken.

Vi mødes først i legestuen.

Evt. 5 onsdag:

Legedag

Legestuen holder sommerferie fra 20.

juni til og med 15. august.

Der kan forekomme ændringer.

Det koster 10 kr. for kaffe/te + brød.

dET SKEr 5


KONCErTEr i KirKEN

6

Søndag den 4. marts kl. 19.30

The Pearl Children’s Choir, Uganda.

Det er nu 6. gang, at Børn i Afrika inviterer

et afrikansk børnekor til Danmark

for at afholde koncerter - og for første

gang er det Børn i Afrikas eget etablerede

børnekor The Pearl Children’s Choir,

hvor børnene er udvalgt fra skoler, Børn i

Afrika allerede samarbejder med.

Børnene kommer fra skoler i distrikterne

omkring Lyantonde, Lira, Sorotti og hovedstaden

Kampala. Hvert enkelt barns

historie og familiemæssige situation er

håbløst fattig. Fælles for dem alle er, at

de har brug for bedre livsbetingelser.

Disse 18 ”Pearls” er søde, skønne, dygtige

sangere og dansere, De vil fra februar

til maj 2012 sprede glæde og varme

med deres optræden i Danmark, Sverige,

Tyskland og Holland.

Koncertens varighed vil være ca. 1½ time

med en pause midtvejs. I pausen vil der

være mulighed for at købe CD’ere samt

forskellige ugandiske souvenirs.

Koncerten vil indeholde sange på engelsk,

lokale afrikanske sprog og dansk

samt traditionelle ugandiske danse. Koret

medbringer et ugandisk band på 3

personer, men der vil også være lokale

sange med afrikanske trommer.

Læs mere om The Pearl Children’s Choir,

turnéen og foreningen Børn i Afrika på

www.borniafrika.dk

Torsdag den 8. marts kl. 19.30

Koncertportræt af Liva Weel

Programmet består af de mest kendte

sange, krydret med historier fra sangerindens

liv. Der er desuden godt med fællessange,

som har relation til Liva Weel

eller hendes samtid.

Liva Weel bliver af mange betragtet som

danmarkshistoriens største visesanger.

Hun debuterede på revyscenen i 1918

og opnåede senere succes både i film

og på teater. Poul Henningsen skrev en

lang række viser til Liva Weel, som stadig

er aktuelle. Når de forenes med Kai

Normann Andersens fantastiske melodier,

så har man stærke og eviggyldige

sange som eksempelvis ”Man binder os

på mund og hånd”.

Sang, Kristine Eiler Ernst.

Klaver, Jørgen Ellekilde.

Gratis adgang. Koncertcafé

Mandag den 26. marts kl. 18.30

Familiekoncert. Elever fra Odense Musikskole

prøver kræfter med musikkens

store mestre. Solister og ensembler på

forskellige instrumenter under ledelse af

musikskolens lærere. Bemærk koncertens

starttidspunkt, som er valgt af hensyn

til de yngste musikskoleelever. Gratis

adgang.

Langfredag den 6. april kl. 19.30

Årets koncertkalender byder også denne

gang på en passionskoncert Langfredag

aften, hvor hovedværket hedder ”Stabat

Mater”. Men denne gang er værket ikke

skrevet af Giovanni Battista Pergolesi

men af Antonio Vivaldi. Den ellers meget

sammentømrede trio bestående af sopran

Kiki Brandt, mezzosopran Christina

Dahl og Torben Krebs er i år blevet til en

duo – af lykkelige årsager, idet Kiki kort

før koncerten venter sit andet barn. Foruden

Vivaldi’s Stabat Mater byder programmet

på orgelværker af Johann Sebastian

Bach, som Torben Krebs vil spille

på kirkens smukke, nyrenoverede orgel.

Der er gratis adgang.

Lørdag den 14. april kl. 16.00

H.C. Andersen inspirerer stadig!

Premiere på en H.C. Andersen-koncertturné

med Kolding Kammerkor og den

professionelle blæserkvintet Kirin Winds.

Dirigent er Morten Heide.

Kolding Kammerkor glæder sig til at

lægge ud med en koncert i H.C. Andersens

fødeby og til at vise, at selv om det

er omtrent 200 år siden, han skrev sine

digte og eventyr, er han stadig så frisk

og aktuel, at også mange nutidige komponister

har lyst til at arbejde med hans

tekster og klæde dem i nye toner.

Koncertens hovednummer bliver ”Kjærestefolkene

i nye klæder”, hvor det sørgmuntre

eventyr ”Kjærestefolkene” bliver

læst op og undervejs bliver kommenteret

af fornøjelige sange forfattet af digteren

Sten Kaalø og komponisten Michael Bojesen.

Værket blev komponeret til Kolding

Kammerkor i 2005, og koret glæder

sig til at gentage succesen fra dengang!

Ved koncerten overdrager Kolding Kammerkor

et eksemplar af ”Kjærestefolkene

i nye klæder” til H.C. Andersen-museet.

Det øvrige program består af digte af

H.C. Andersen, mange i nye arrangementer

for kor. Der vil blive prøver på

den muntre Andersen med fx ”Konen

med æggene”, ”Hist hvor vejen slår en

bugt” og ”Pandeben! – Godt det gror!”,

den romantiske og poetiske Andersen

med fx ”Hyrden græsser sine får” og

”Havet står så blankt og stille” og med

den melankolske Andersen i det kendte

digt ”Det døende barn”, som den unge

komponist Phillip Faber har sat musik til.

Billetpris: 75 kr.

Toppen og bolden lå i skuffe sammen

mellem andet legetøj, og så

sagde toppen til bolden: “Skal vi ikke

være kærestefolk, siden vi dog ligger

i skuffe sammen”; men bolden,

der var syet af safian, og bildte sig

lige så meget ind, som en fin frøken,

ville ikke svare på sådant noget.

Onsdag den 2. maj kl. 19.30

Intet forår i Ansgars Kirke uden en forårskoncert

med kirkens amatørkor ”Ansgarkoret”.

Koret ledes af Torben Krebs

og blev stiftet i 1996. Ansgarkoret består

af ca. 30 sangglade mennesker, som

mødes hver tirsdag til korprøve med

hyggeligt, musikalsk samvær. Programmet

består som altid af en bred vifte af

klassisk og rytmisk musik, og det hele er

garneret med solistiske indslag. Der er

gratis adgang.

Tirsdag den 8. maj kl. 19.30

Onsdag den 9. maj kl. 19.30

Torsdag den 10. maj kl. 19.30

Buxtehude Cyklus 2012

I løbet af 3 aftener spiller organist Torben

Krebs et bredt og repræsentativt udvalg

af Dietrich Buxtehudes fantastiske

orgelmusik. Sit tysk-klingende navn til

trods virkede Buxtehude en del af sit liv

i Helsingør som organist ved Sct. Mariæ

Kirke, og derfor kan man med lidt god

vilje godt kalde ham for ”en dansk komponist”.

Buxtehude er den fornemste repræsentant

for ”stylus fantasticus”, hvis

stærke og kontrastrige udtryk bl.a. blev

en stor inspirationskilde for Johann Sebastian

Bach. Det står enhver frit for, om

man deltager i ”hele rejsen” på 3 aftener

eller nøjes med lidt mindre, men en ting

er sikker: man bliver grebet af Buxtehude!

Der er gratis adgang.


Onsdag den 23. maj kl. 19.30

Air Concertante! Det lyder næsten som

et flyselskab, men er faktisk navnet på

en klassisk trio, bestående af de 2 odenseanske

saxofonister Carsten Sindvald

og Finn Henriksen samt organist Torben

Krebs. Det er en sjælden konstellation,

men det at sætte saxofoner og orgel

sammen er egentlig ret indlysende, idet

begge instrumenttyper betjener sig af

luft. I Air Concertante anvendes hele

saxofonfamilien – fra sopran til baryton.

Fælles for dem alle er, at de er musikalske

kamæleoner, som nemt kan spille op

mod et stort orgel. På programmet er

både transskriptioner af bl.a. Vivaldi og

originalkompositioner af bl.a. Sindvald.

Der er gratis adgang.

Onsdag den. 13. juni kl. 19.30

Sommerkoncert med operachef og -sanger

Jesper Buhl. Jesper Buhl er allestedsnærværende

i det fynske musik- og teaterliv,

hvor han kan opleves som sanger,

entertainer, konferencier og debattør.

Jesper er i besiddelse af smittende humor,

som sammen med hans ypperlige,

sanglige kvaliteter gør ham til en oplevelse.

Således også i Ansgars Kirke, hvor

sommerkoncerten vil forme sig som en

”2-trinsraket”: der lægges ud med et

klassisk, kirkeligt program med primært

dansk musik, hvorefter koncerten forlægges

til sognegården, hvor der fortsættes

med hyggelig musikalsk underholdning

og ægte caféstemning! Jesper

Buhl trådte sine sanglige ”børnesko” i

bl.a. Ansgars Kirke som medlem af kirkens

kantori. Der er gratis adgang.

Jesper Buhl

Hans-Dieter Karras

Eric van der Kolk

Tina Christiansen

Parolini

Onsdag den 1. august kl. 19.30

Ansgar Orgelsommer 2012. Årets sommerlige

orgelkoncerter indledes af ”et

barn af huset”, organist Tina Christiansen.

Tina stiftede for første gang bekendtskab

med orglets fantastiske verden

som musikskoleelev ”på prøve”.

Egentlig ville hun gerne være pianist – og

udviste store evner på instrumentet, men

efter mødet med orglerne i Ansgars Kirke

var hun solgt! Siden er hun gået den

snorlige vej fra musikskole over MGK

med Torben Krebs som lærer til konservatoriet

i Aarhus, hvorfra hun i sommeren

2011 aflagde kandidateksamen med

de højeste karakterer. Tina studerer nu

i Solistklassen med orgel som hovedfag

ved Det Jyske Musikkonservatorium samt

ved Musikhögskolan i Malmö, Sverige.

Hun er en komet på den danske orgelhimmel

og har allerede begejstret publikum

ved et stort antal orgelkoncerter i

ind- og udland og været prisvinder ved

internationale orgelkonkurrencer. Det er

en stor glæde atter at kunne præsentere

Tina ved Ansgars Kirkes orgler!

Onsdag den 8. august kl. 19.30

Ansgar Orgelsommer 2012. Koncertrækken

fortsætter i orgelromantikkens tegn.

Organist Torben Krebs har til denne lejlighed

sammensat et program bestående

af dansk-romantisk musik, hvor man

bl.a. kan glæde sig til at høre orgelsuiten

”Fra Kristi Liv” af Otto Malling og

”Fantasia Patetico”, som blev komponeret

af Rued Langgaard, da han var 12 år

gammel! Det er stort anlagt musik med

”Sturm und Drang”, hvor kirkens vidunderlige

elektroakustiske orgel præsenteres

fra sin allerbedste side. Torben Krebs

er uddannet med debut fra Det fynske

Musikkonservatorium i 1992. Foruden

arbejdet som organist og korleder ved

Ansgars Kirke er han en travl koncertgiver

i mange forskellige sammenhænge,

jurymedlem ved orgelkonkurrencer og

kirkeministeriel orgelkonsulent.

Onsdag den 22. august kl. 19.30

Ansgar Orgelsommer 2012. Denne gang

gæstes kirken af den internationale

”orgel-celebrity” Eric van der Kolk, Heerenveen,

Holland. Der er næppe en en-

gelsk eller fransk katedral, som ikke har

lagt rum til en af hans koncerter, og han

mestrer et usædvanlig bredt repertoire,

hvilket utallige cd-indspilninger – og

hans programplaner for koncerter i Ansgar

– bevidner. I det hele taget er han

et meget alsidigt menneske, idet han i

sin fritid dyrker flyvning. Han er ikke helt

ukendt på danske himmelstrøg, idet han

tidligere har optrådt i Ansgars Kirke og

desuden har kunnet opleves i bl.a. Københavns

Domkirke.

Onsdag den 29. august kl. 19.30

Ansgar Orgelsommer 2012. Ved denne

koncert kan man glæde sig til et genhør

med den ekvilibristiske tyske orgelvirtuos

Hans-Dieter Karras fra Braunschweig.

Hans-Dieter Karras har foruden sit travle

virke som organist og ”bezirkskantor”

ved klosterkirken i Riddagshausen (en

af Tysklands største kirker) en udstrakt

koncertvirksomhed over hele verden og

fungerer desuden som international orgelkonsulent

ved opførelsen af nye kirkeorgler.

Hans-Dieter Karras er redaktør

for det førende orgeltidsskrift ”Orgel

Heute”, som udkommer i hele verden,

og har i denne egenskab anmeldt Ansgars

Kirkes elektroakustiske orgel meget

rosende. Karras er kendt for sine tematiske

koncerter, hvor programmet har en

rød tråd, og dette vil også være tilfældet

ved koncerten i Ansgars Kirke.

Onsdag den 5. september kl. 19.30

Ansgar Orgelsommer 2012. Allerede sidste

år kunne programmet for orgelsommeren

byde på en koncert med den navnkundige

italienske orgelkunstner Giorgio

Parolini. Desværre måtte koncerten aflyses

på grund af sygdom, men gennemføres i

år! Parolini hører til eliten indenfor europæisk

orgelspil. Foruden sit travle virke

som professor ved konservatoriet i Milano

har han givet et utal af koncerter i Europa

og USA og er et efterspurgt jurymedlem

ved internationale orgelkonkurrencer. Parolini

er en international orgelkunstner i

ordets bedste forstand, idet han mestrer

et uhyre bredt repertoire – fra renæssance

over barok og romantik til ny musik, og

det er en stor glæde at kunne præsentere

hans kunst i Ansgar Orgelsommer!

Der er gratis adgang til Ansgar Orgelsommer

Torben Krebs

OrgELSOMMEr 2012 7


OVErSigTSKALENdEr

8

To 1

Fr 2 10.00 Café

Lø 3

Sø 4 10.30

19.30

Ma 5

Marts April Maj

Bondemesse

Koncert, Uganda

Ti 6 10.00 Opstart af Strikkeklub

On 7

To 8 19.30 Liva Weel koncert

Fr 9 10.00 Café

Lø 10

Sø 11 10.30 Gudstjeneste

Ma 12

Ti 13

On 14

To 15

Fr 16 10.00 Café

Lø 17

Sø 18 10.30 Gudstjeneste

Ma 19

Ti 20

On 21 18.00 Aftenkirke

To 22 19.30 Debataften

Fr 23 10.00 Café

Lø 24

Sø 25 10.30 Gudstjeneste

Ma 26 18.30 Familiekoncert

Ti 27

On 28

To 29 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 30 10.00 Café

Lø 31

Sø 1 10.30 Gudstjeneste

Ma 2

Ti 3

On 4

To 5 18.00 Aftenkirke

Fr 6 10.30 Gudstjeneste

19.30 Passionskoncert

Lø 7

Sø 8 10.30 Gudstjeneste

Ma 9 10.30 Gudstjeneste

Ti 10

On 11

To 12

Fr 13 10.00 Café

Lø 14 16.00 Kolding Kammerkor

Sø 15 10.30 Gudstjeneste

Ma 16

Ti 17

On 18 18.00 Aftenkirke

To 19 19.30 Foredragsaften

Fr 20 10.00 Café

Lø 21

Sø 22 10.30 Gudstjeneste

Ma 23

Ti 24

On 25

To 26 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 27 10.00 Café

Lø 28

Sø 29 10.30 Gudstjeneste

Ma 30

Ti 1

On 2 19.30 Koncert Ansgarkoret

To 3 18.00 Yndlingsfilm

Fr 4 10.30 Gudstjeneste

20.15 Mindegudstjeneste

Lø 5

Sø 6 10.00 Konfirmation

Ma 7

Ti 8 19.30 Buxtehude 2012

On 9 19.30 Buxtehude 2012

To 10 19.30 Buxtehude 2012

Fr 11 10.00 Café

Lø 12

Sø 13 10.00 Konfirmation

Ma 14

Ti 15

On 16 18.00 Aftenkirke

To 17 10.30 Gudstjeneste

Fr 18

Lø 19

Sø 20 10.30 Gudstjeneste

Ma 21

Ti 22

On 23 19.30 Koncert

Air Concertante

To 24

Fr 25 10.00 Café

Lø 26

Sø 27 10.30 Gudstjeneste

Ma 28 10.30 Friluftsgudstjeneste

Ti 29

On 30

To 31 19.00 Menighedsrådsmøde

The Pearls - 18 sangere og dansere fra uganda


Fr 1 10.00 Café

Lø 2

Sø 3 10.30 Gudstjeneste

Ma 4

Ti 5

On 6 13.00 Sommerudflugt

To 7

Fr 8 10.00 Café

Lø 9

Sø 10 10.30 Gudstjeneste

Ma 11

Ti 12

On 13 19.30 Koncert Jesper Buhl

To 14

Fr 15 10.00 Café

Lø 16

Sø 17 10.30 Gudstjeneste

Ma 18

Ti 19

On 20 18.00 Aftenkirke

To 21

Fr 22

Lø 23

Sø 24 10.30 Gudstjeneste

Ma 25

Ti 26

On 27

To 28

Fr 29

Lø 30

Juni Juli August

Ansgardag

Reserver allerede nu lørdag den 1. september,

for da afholdes der Ansgardag.

I løbet af maj måned kommer der meget

mere information om dagen, men vi kan

allerede nu afsløre, at der vil blive afholdt

loppe- og høstmarked på plænen foran

kirken, og der vil være musik og aktiviteter

i og omkring kirken.

De penge, vi forventer at få ind på dagen,

skal gå til at købe et kunstværk til

den store sal i sognegården.

Sø 1 10.30 Gudstjeneste

Ma 2

Ti 3

On 4

To 5

Fr 6

Lø 7

Sø 8 10.30 Gudstjeneste

Ma 9

Ti 10

On 11

To 12

Fr 13

Lø 14

Sø 15 10.30 Gudstjeneste

Ma 16

Ti 17

On 18

To 19

Fr 20

Lø 21

Sø 22 10.30 Gudstjeneste

Ma 23

Ti 24

On 25

To 26

Fr 27

Lø 28

Sø 29 10.30 Gudstjeneste

Ma 30

Ti 31

”Lopper” til loppemarked

Til salg på loppemarkedet er der brug for

gode småeffekter. Bøger, porcelæn, køkkentøj,

andre småting samt øvrige snurrigheder.

Hjemmebag og kager er også

meget eftertragtede. Møbler og større

ting kan vi desværre ikke håndtere.

Der planlægges afleverings- og afhentningsperiode

fra den 1. august til 30.

august 2012.

Nærmere aftale om aflevering/afhentning

bedes rettet til Niels Aaskov efter 1. august

på tlf. 66 12 42 72 eller 60 83 67 42

På forhånd tak!

Menighedsrådet

On 1 19.30 Orgelsommer 2012

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5 10.30 Gudstjeneste

Ma 6

Ti 7

On 8 19.30 Orgelsommer 2012

To 9

Fr 10

Lø 11

Sø 12 10.30 Gudstjeneste

Ma 13

Ti 14

On 15

To 16

Fr 17 10.00 Café

Lø 18

Sø 19 10.30 Gudstjeneste

Ma 20

Ti 21

On 22 19.30 Orgelsommer 2012

To 23

Fr 24 10.00 Café

Lø 25

Sø 26 10.30 Gudstjeneste

Ma 27

Ti 28

On 29 19.30 Orgelsommer 2012

To 30 19.00 Menighedsrådsmøde

Fr 31 10.00 Café

Desuden fast hver uge:

Mandag kl. 18.30 - 20.00 FDF

Tirsdag kl. 19.00 - 21.30 Ansgarkoret

Onsdag kl. 10.00 - 12.00 Legestue

Loppemarked ved Ansgars Kirke

9


TAK FrA ESTHEr JENSEN

10

Femten år i Ansgars Kirke.

En gave og en opgave

I 1996 blev jeg opfordret til at gå ind i

menighedsrådet ved Ansgars Kirke. Det

sagde jeg ja til - at det skulle blive 15

travle år, var jeg ikke forberedt på. I de

første 2 år fandt jeg virkelig ud af, hvor

mange ting der er at tage sig af for et

menighedsråd.

Fra jeg kom ind i menighedsrådet, blev

der drøftet ny sognegård, det blev det

gennemgående tema i alle årene ved siden

af alle de øvrige ting, menighedsrådet

skulle tage sig af.

I december 2009 fik vi de endelige byggetilladelser.

Nu kom der gang i mange ting, i 2010

blev Ansgargården bygget og indviet

den 28. november samme år.

De sidste år ved kirken blev som kirkeværge

brugt ved byggeriet og blev afsluttet

med 1 års eftersyn i nov. 2011.

Nu mente jeg, at tiden til at stoppe var

kommet.

Det er dejligt at opleve, at Ansgargården

bliver brugt og fungerer efter menighedsrådets

og personalets ønsker og er

til glæde for mange.

Hele mit liv har kirkens budskab betydet

meget for mig og været medvirkende til,

at arbejdet i alle årene har været en god

opgave.

I mange år har jeg haft en drøm om en

rejse til Israel for om muligt at komme

tættere på alt, hvad der er skrevet om

Jesus i Bibelen.

I 2011 fik jeg mit ønske opfyldt, efter opfordring

fra Svend Aage havde jeg fundet

rejsen, jeg kunne tænke mig, til min

store glæde ville vores datter Anne gerne

med, da Sv. Aage ikke mente at kunne

tage med.

Fra den 7.-16. september 2011 fik Anne

og jeg en uforglemmelig tur med en af

Kristeligt Dagblads rejser.

Vi fik en dansk rejseleder dernede, der

havde boet i Israel i 40 år, hun kunne

næsten hele Bibelen udenad. Dejligt var

det at høre igen og igen ”det var her det

skete ”.

En tur til Israel kan hermed varmt anbefales,

(hvis bentøjet er i orden) Der er

mange trapper i Jerusalem

Nu nyder jeg, at opgaven ved kirken er

overtaget af yngre kræfter.

Rejsen til Israel vil jeg aldrig glemme.

Jeg siger hermed tak til alle, der har beriget

mine 15 år ved Ansgars Kirke.

Kirken vil stadig være ”min Kirke”. Jeg

ønsker alt godt for Ansgargården og kirken

fremover.

Esther Jensen

25.1.2012

Getsemane Have, se Matt. 26, 36-46

Besøgstjeneste

Hvad kræves der?

Som besøgsven skal du kunne afsætte

eksempelvis halvanden time hver 14. dag.

Hvornår og hvor tit aftales nærmere,

så det passer ind i din hverdag. Du skal

være stabil og have et åbent sind. Du er

naturligvis kun besøgsven så længe, du

selv ønsker det.

Hvad laver en besøgsven?

Tiden bruges til det, du og besøgsværten

bliver enige om, og som begge kan have

glæde af: Tilbageblik fra tiden der er

gået siden sidste besøg, højtlæsning,

skrive breve, se gamle fotos, gå tur og

hvad man nu ellers finder på.

Hvorfor besøgsven?

Når du melder dig som besøgsven,

hjælper du et andet menneske. Og

glæden ved at hjælpe overstiger ofte

den ”indsats”, du selv yder. Du lærer

en masse om accept og tolerance.

Derudover arrangeres der regelmæssige

møder, hvor du kan udveksle oplevelser

og erfaringer med andre besøgsvenner.

Har du mod på at blive besøgsven, kan

du henvende dig til sognemedarbejder

Henrik Wraa på 4240 0036 eller mail

hwraa@mail.dk.


FDF Odense Ansgar kreds er et kirkeligt

børne- og ungdomsarbejde, der prøver

at få kirkens forkyndelse og FDFs formål:

“at møde børn og unge med evangeliet

om Jesus Kristus…” ind i en meningsfyldt

sammenhæng med den hverdag, børn

og unge oplever - igennem et spændende

og sjovt indhold i fritiden - indendørs

som udendørs.

Alle børn i alderen 6 år og opefter er derfor

meget velkomne - hver mandag fra

kl. 18.30 - 20.00.

Vi holder til i og omkring Ansgars Kirke

og sognegård, Sdr. Boulevard 1.

Ud over at vi mødes hver mandag, undtagen

i skolernes ferie, tager vi også på

weekendture, sommerlejre, kanoture, alpeture

og landslejre.

Flere oplysninger fås hos kredslederen:

Christian Munch Grooten –

tlf.: 30205052

SOMMErLEJr

Selvfølgelig skal vi også på sommerlejr

denne sommer, som er for alle kredsens

børn fra 6 år og opefter.

I år skal vi til ”Daneborg” fra lørdag den

28. juli til fredag den 3. august.

”Daneborg” ligger ved Juelsminde og

ejes af FDF Fredericia 1. Lejren ligger på

en stor grund lige midt på stranden og i

nærheden af skoven, så der er masser af

plads at lege på.

Selvom du ikke er med i FDF, kan du

sagtens komme med på sommerlejr. Det

er også et særligt tilbud til dig om at tilbringe

en uge sammen med en masse

kammerater.

Da FDF er et kristent børne- og ungdomsforbund,

som har til formål:

”At møde børn og unge med evangeliet

om Jesus Kristus”, vil dette formål indgå

som en naturlig ting i sommerlejrens program

i form af små andagter og morgensang

i løbet af ugen.

Det er en stor oplevelse at komme med

på sommerlejr, så tag imod dette tilbud

og få en sjov og indholdsrig uge.

Sommerlejren koster 540,- kr. plus 60,-

kr. til lommepenge. Der er søskenderabat

ved flere børn.

Flere oplysninger om sommerlejren fås

hos kredslederen, eller du kan hente en

indbydelse i kirkens våbenhus.

Hvis du vil vide mere om FDF, kan du besøge:

www.FDF.dk

Sommerlejr med FDF · Vi glæder os til at se lige netop dig!

Kampen mod sult fortsætter

Søndag den 4. marts er det 12. gang, at

Ansgars Kirke sender frivillige indsamlere

på gaden ved den årlige sogneindsamling.

Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom

og et overgreb mod menneskers

grundlæggende ret til mad og liv.

Nogle mennesker sulter, fordi de rammes

af naturkatastrofer eller lever på steder,

der er følsomme for den mindste variation

i vejret.

Nogle sulter, fordi andre krænker deres

rettigheder og bevidst fratager dem deres

ejendom eller muligheder for at klare

sig selv.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne

til sult med akut nødhjælp, langsigtet

udviklingshjælp og ved at arbejde

for menneskers ret til at leve i værdighed

og uden sult på både lokalt og internationalt

plan.

Søndag den 4. marts

mellem kl. 13 - 17

Du kan melde dig som indsamler ved at

kontakte indsamlingsleder Helle Munch

Jensen i Ansgars Sogn på telefon:

26473774 eller ved at møde op i Ansgars

sognegård, Sdr. Boulevard 1 B den

4. marts mellem kl. 13 – 15, hvor du vil

få udleveret indsamlingsmateriale.

Følg plakaterne og pilene, så finder du os.

Helle Munch Jensen

FdF OdENSE ANSgAr

11


MENigHEdSrådET

12

Nyt fra menighedsrådet

Af Vivian Haenschke

Denne gang “Nyt” starter nu med et lille

tilbageblik over 2011, der blev vores 1.

år med den nye sognegård ... og hvilken

succes det har været. Folk fra nær

og fjern er kommet for at tage del i alt

det, der sker på stedet - en del er direkte

kommet for at få en rundvisning i de nye

lokaler og samtidig se vores dejlige kirke.

Det har været en stor fornøjelse at vise

herlighederne frem, det er jo skønt, at

nogle interesserer sig for det, man selv

brænder for.

December bragte alle de dejlige traditioner

med sig, bl.a. julekoncerten, hvor

vi igen fyldte kirken. I år blev koncerten

spillet af Nyborg Harmoniorkester med

medvirken af Ansgarkoret og Torben

Krebs - det var bestemt en dejlig oplevelse.

Den 7. december var menighedsrådet

inde på Odense Slot og modtage en pris

for Ansgargården. Odense Kommune

havde valgt at præmiere den for “godt

og smukt nybyggeri” - det var en meget

ærefuld pris at få, og i nærmeste fremtid

vil det synlige bevis i form af en bronzeplade

blive opsat et passende sted.

Den 11. december blev sognegården atter

fyldt med mennesker. Denne gang

var der indbudt til god gammeldags

julefest, afholdt for penge et anonymt

medlem af menigheden havde skænket

os øremærket til dette formål. Det var en

herlig aften med næsten 100 festglade

mennesker omkring bordene.

Næppe var vi kommet ind i det nye år,

før folk igen valfartede til kirken. Denne

gang for at være med ved vores nytårskoncert.

Koncerten var delt i 2 afdelinger

- den ene foregik i kirken, den anden

i sognegården. Vi var samlet ca. 150

mennesker, hvilket overgik vores vildeste

fantasi, men ved fælles hjælp fik vi siddeplads

til alle.

Efter julepausen er menighedsrådet tilbage

i arbejdstøjet for at tage stilling til

- og beslutte - stort og småt vedrørende

kirken og dens liv. Vi arbejder fortsat

med at forbedre adgangsforholdene for

handicappede og gangbesværede. Senest

har vi fået monteret døråbner på

døren til sognegården, således at folk

med f.eks. rollator selv kan komme ind

uden at have en til at holde døren for sig.

Der arbejdes også med en fast belægning,

som skal strække sig fra indkørslen

og hen til sognegårdens indgang. Her er

vi nødt til at have kommunens folk med

på råd, for vi er underlagt den lokalplan,

der blev udarbejdet i forbindelse med

opførelsen af sognegården, så her må vi

væbne os med lidt tålmodighed.

Som det fremgår af bladet her, så er der

fuld fart på aktiviteter, koncerter og andre

arrangementer. Som noget nyt forsøger

vi at starte en strikkeklub - formålet

med strikkeriet er at strikke babytøj til

Mødrehjælpen. Første møde i klubben

er den 6. marts kl. 10 - se omtale andet

steds i bladet.

Ved en tilfældighed er H.C. Andersen

nærmest et tema i foråret. Det hele startede

med, at læsekredsen besluttede sig

for at læse H.C. Andersen, og så - helt

uafhængig af dette - blev vi kontaktet af

Kolding Kammerkor, der gerne ville indlede

deres forårsturné hos os med at spil-

le en H.C. Andersen koncert. Ved samme

lejlighed vil de overrække et eksemplar

af værket “Kjærstefolkene i nye klæder”

til H.C. Andersen museet. Koncerten er

den 14. april kl. 16.00 - det er koret selv,

der står for koncerten, og der er derfor

entré på 75 kr.

H.C. Andersen temaet afsluttes med et

foredrag om digteren - det bliver holdt af

Johan de Mylius den 19. april.

Der kan læses meget mere om det hele

andet steds i bladet.

I 2012 er der valg til menighedsrådet,

det er derfor ved at være tiden at overveje,

om man evt. har lyst til at stille op. I

løbet af foråret vil der komme forskelligt

valgmateriale, men det bedste indtryk

af arbejdets omfang får man faktisk ved

at møde op som tilhører til menighedsrådsmøderne.

Man er selvfølgelig også

velkommen til at kontakte enten mig eller

en af de andre “rødder” for at høre

nærmere om rådets arbejde - hold jer

endelig ikke tilbage.

Menighedrådsmøder

29/3

26/4

31/5

30/8

Alle møder afholdes

i Ansgargården kl. 19.00

Offentlig adgang.


Julefest

Sidst i oktober donerede en anonym giver

15.000 kr., der skulle bruges til en

julefest for sognet.

Et lille festudvalg blev nedsat, og søndag

den 11. december løb det hele af stablen.

Knap 100 mennesker havde fundet vej til

Ansgargården. Salen var flot pyntet med

juletræ, og på de fint dækkede borde

stod dejlige røde julestjerner og lyste op i

decembermørket.

Festen var en rigtig god gammeldags julefest

med julesalmer, dans om juletræet,

julehistorier, godteposer og ikke mindst

en rigtig dejlig julemenu bestående af

flæskesteg med det hele og ris á la mande

med tilhørende mandelgaver.

Henrik havde - som sædvanlig fristes man

til at sige - det store overblik i køkkenet,

og sammen med et par assistenter fik

han maden til smage som i gamle dage.

Herfra skal lyde en stor tak til de mange,

der var involveret i at få arrangementet til

at lykkes. Alle i menighedsrådet kastede

sig over opgaven med stor iver, Fredags

Caféen leverede pynt til træet, og nogle

glade givere kom med konfekt til kaffen.

Tusind tak til de mange gæster, uden jer

var der jo ikke rigtig blevet en fest - og

selvfølgelig tak for den storslåede gave,

der gjorde det hele muligt.

Menighedsplejens regnskab 2011

Indestående i bank 01.01.2011 kr. 22.955,22

Kassebeholding 01.01.2011 kr. 2.500,00

Kollekt 2011 kr. 4.425,00

Kollekt vedr. 2010 indbetalt i 2011 kr. 741,00

Julehjælp m.m. kr. 10.500,00

Gebyr iflg. kontoudskrift kr. 145,17

Modtaget gave kr. 15.000,00

kr. 45.621,22 kr. 10.645,17

Indestående i bank 31.12.2011 kr. 30.476,05

Kassebeholdning 31.12.2011 kr. 4.500,00

fortsættes side 10

Balance kr. 45.621,22 kr. 45.621,22

Kirkebladet - igen

Tak for den fine modtagelse I har givet

det nye kirkeblad. I menighedsrådet er vi

glade for det nye format, som har givet

os en større fleksibilitet i både oplag og

omfang af selve bladet.

Vi har dog besluttet at ændre lidt på udgivelsestidspunkterne,

og fremadrettet

vil bladet komme således:

Januar - dækker januar, februar, marts

og april

Maj - dækker maj, juni, juli og august

September - dækker september, oktober,

november og december.

På den måde synes vi, at vi bruger vores

resourcer bedst muligt. Sommernummeret

har tidligere været lidt indholdsmæssigt

tyndt, da det dækkede måneder,

hvor der ikke var så mange aktiviteter.

For at komme ind i ovennævnte udgivelsesrytme

har vi valgt, at dette blad dækker

6 måneder, så denne gang er det

ekstra omfangsrigt.

indsamlinger i 2011

Vivian Haenschke

Menighedsplejen .......................... kr. 4.425,00

De Samvirkende Menighedsplejer . kr. 16.671,50

Folkekirkens Nødhjælp (Landsind .. kr. 474,00

Red Barnet (Afrikas Horn) ............. kr. 5.864,00

Børnesagens Fællesråd .................. kr. 1.117,00

Det Danske Bibelselskab ................ kr. 140,00

I alt indsamlet ............................... kr. 28.691,50

rEgNSKAB 13


ANNA E. MUNCH

Af Vibeke Scheibye

”AEM 1917”. Hvem skjuler sig bag

disse bogstaver?

På væggen til venstre for foden af trappen

ned til Ansgargården hænger freskomaleriet

”Ansgar med sine lærlinge”.

Ansgar sidder midt i billedet med en

opslået bog i skødet omgivet af fem

drenge, han købte fri af slaveri for at

lære dem om kristendommen. Ansgars

kropsstilling er åben og imødekommende

- højre arm hviler på låret med

hånden om bogen, den venstre strakt

ud langs bænkens ryglæn; hans ansigt

udstråler stor mildhed. I baggrunden til

venstre står to mindre drenge dybt optaget

af at læse et smalt, aflangt nodeblad

(måske var de det første Ansgar Kor?); i

forgrunden med ryggen mod beskueren

sidder til venstre en ung mand, til højre

to ivrigt lyttende smådrenge – alle ser de

opmærksomt på Ansgar.

Maleriet blev for et par år siden med stor

forsigtighed skåret ud af væggen i den

gamle Ansgarsal inden nedrivningen i

januar 2010; senere samme år blev det

som hel murblok indfældet i muren til

den nye Ansgargård. Når man står og

betragter maleriet, opdager man nederst

i højre hjørne signaturen ”AEM 1917”.

Hvem skjuler sig bag disse bogstaver?

Det gør maleren Anna Elisabeth Munch

født i 1876. Hun blev født i København i

en velstående, kulturelt åben og interesseret

familie; hendes far var den norske

forfatter og professor ved Kristiania Universitet

Andreas Munch, og hendes mor

var Anna Maria Amalie Nordberg, der

som barn var blevet adopteret af familien

Raben til Aalholm Slot på Lolland. Andreas

Munch var i familie med den berømte

maler Edvard Munch.

Da Anna Elisabeth var 8 år gammel,

døde hendes far; derfor hvilede hendes

og søsteren Helgas opdragelse og senere

uddannelse på deres mor alene: den ene

skulle være maler, den anden fotograf.

Som barn havde Anna Elisabeth tegnet

portrætter, og da hun var 13 år gammel,

modtog hun sin første undervisning som

maler. 16 år gammel havde hun allerede

to lærere og tre års studier bag sig, da

hun i årene 1892-94 sammen med sin

mor og søster tog på en fælles, europæisk

dannelsesrejse til Tyskland, Italien og

Frankrig; med sig havde de tre kvinder

kun en tjenestepige. For Anna Elisabeth

var skitsebogen den uundværlige ledsager,

alt imens moderen skrev lange rejsebreve,

og søsteren Helga fotograferede.

Inden damerne rejste hjemmefra, havde

familiens ven, maleren Lorens Frölich, anbefalet

Anna Elisabeth at søge undervisning

hos lærere i datidens internationale

kunstcenter, Paris. Så da rejsen endte

i Paris, fik hun i nogle måneder undervisning

af bl.a. historiemaleren Jean Paul

Laurens på Académie Julian, der var

grundlagt af den franske maler Rodolphe

Julian. For unge kvinder var Académie

Julian det eneste alternativ til kurser

udbudt på det franske kunstakademi,

l’École des Beaux-Arts; kvinder var forment

adgang hertil indtil 1897. Académie

Julian åbnede allerede i 1880 for

kvindelige kunstnere; de fik, ganske vist

adskilt fra mandlige kunstnere, mulighed

for at tegne efter mandlige nøgenmodeller,

hvilket var aldeles uhørt i officielle

kunstkredse. Académie Julian modtog

derfor mange elever fra hele Europa

og fra det amerikanske kontinent. Herhjemme

var forholdene ikke stort bedre,

idet Kunstakademiet i København først

ca. 1903 optog kvindelige kunstnere og

først 1923 tillod fælles undervisning og

tegning af nøgenmodeller.

Hjemme igen fortsatte Anna Elisabeth

sin uddannelse i årene 1895-97 som elev

af portrætmaleren Julius Paulsen og fik

herefter sin debut på Charlottenborgs

Forårsudstilling i 1898. Siden var hun en

periode hos maleren Joakim Skovgaard

på Kunstakademiet med henblik på at

studere freskomaleri og religiøse motiver.

Anna Elisabeth kunne arbejde med mange

forskellige teknikker: olie på lærred

og store freskoudsmykninger, men også

med tegning, akvarel, tempera, træsnit

og skulptur. Hendes interesser var knyttet

til det nationale (genforeningsspørgsmålet

op til 1920), højskolebevægelsen,

kvindesagen og kirkekunst (altertavler).

Hun fik en række store udsmykningsopgaver,

bl.a. på Fyn: - en bagvæg i festsalen

i Odense Højkolehjem, nu Henriette

Hörlycks private skole; - i 1909 en

udsmykning af Fyns Forsamlingshus (nu

nedlagt) for midler indsamlet af en kreds

af fynske kvinder; - flere kirker i Odense,

heriblandt Ansgars Kirke; - i 1921 en

stor udsmykning til Domhuset, hvor hun

brugte et motiv fra lignelsen om den fortabte

søn.

Hun var den første kvindelige kunstner,

der arbejdede med kirkekunst. Fra 1927

til 1942 blev det til altertavler til syv af

landets kirker, heraf de fire på Fyn: Mesinge

Kirke, Espe Kirke, Ringe Kirke og

Højby Kirke. Hun har derudover lavet et

granitrelief ”Den gode Hyrde” over indgangsdøren

til kirken i Ringe.

Fra århundredskiftet arbejdede Anna

Elisabeth nært sammen med forfatteren

Sophie Breum, datter af Odensekøbmanden

Ignatz Breum. De to kvinder

havde bofællesskab fra 1901 og opførte

i 1911 en fælles sommerbolig ”Østenkrog”

ved Nordstranden i Kerteminde

efter tegninger af arkitekt Niels Jacobsen,

som Anna Elisabeth havde arbejdet

sammen med ved et par af sine udsmykningsopgaver

i Odense. Niels Jacobsen

var Ansgars Kirkes arkitekt. Han tegnede

flere bygninger i Odense bl.a. Odense

Teater, Bispegården og Odense Højskolehjem,

nu Henriette Hørlücks Skole.

Gennem bekendtskabet med Sophie Breum

kom Anna Elisabeth i kontakt med

nogle af samtidens kvindelige forfattere.

Hun illustrerede en række værker, men

udførte også omslag og vignetter.

Anna Elisabeth modtog Tagea Brandts

Rejselegat i 1941 og Serdin Hansens

Præmie 1957. Hun døde i 1960 og ligger

begravet på Vestre Kirkegård, København.

Fresko set forfra

14 Fortsætter side 15


”Anna E. Munch” fortsat fra side 14

Indgang til Ansgarsalen parterre

Det er interessant at tænke på, at Anne

Elisabeth Munch levede samtidigt med Alhed

Larsen, Anna Syberg, Christine Swane

og Anne Marie Carl Nielsen. Gad vide, om

de nogensinde mødte hinanden?

Ansgars Kirke ejer endnu et værk af

Anna Elisabeth Munch, ”Ansgar kommer

til Danmark”. Maleriet er i øjeblikket

i depot.

Freskomaleri (italiensk): kalkmaleri,

der udføres på vådt murpuds med

farver udrørt i kalkvand; teknik kendt

siden oldtiden.

Ansgar, 801-865, benediktinermunk;

senere kaldt ”Nordens apostel”. År

826 sendt til ”danernes land” for at

kristne de vilde barbarer; oprettede

en missionsbørneskole i Hedeby i Slesvig.

År 829 kaldt til Sverige; byggede

et kapel i Birka ved Mälaren. År 832

udpeget til ærkebiskop af Hamburg,

indtil danskerne i 845 brændte byen

af. År 847 biskop af Bremen. År 849

biskop af Bremen-Hamburg; byggede

derefter en kirke i Hedeby og i år 854

en i Ribe. Helgendag 4. februar.

Kilder, overvejende fra internettet:

kvinfo – Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Weilbachs Kunstnerleksikon

Vejen Kunstmuseum

wikipedia.dk

wikipedia.français

Lademanns Leksikon

Fotografier: Svend Aage Jensen

Fredagscafeen, hver fredag kl. 10-12

Kom og vær med til vores hyggelige

formiddage. Alle er velkomne – man

møder bare op. det koster kr. 15 for

kaffe og brød.

2. marts

Hvorfor blev Kennedy myrdet? Dokumentarfilm

om mordet, slægten og

skandalerne.

9. marts

Min far havde job i en stærekasse. Jørgen

Eltang fortæller om sit liv med udgangspunkt

i sin families historie.

16. marts

Roekonerne fra Polen. Tidl. friskolelærer,

Holger Mejlbjerg, fortæller.

23. marts

Den fynske Landsby bag facaden. Omviser

og museumsvært Mette Stauersbøl

Larsen fortæller og viser billeder.

30. marts

Rejseguide og forfatter Kartjan Simonsen

fortæller om og viser billeder fra Irland –

den grønne ø.

13. april

Ønskekoncert. Vi synger forårets sange

fra Højskolesangbogen. Kom og foreslå

at vi synger din foretrukne.

20. april

En biavlers dagbog. Bent Poulsen fra

Odense Park & Vej fortæller om sin

fængslende bibeskæftigelse.

27. april

Fra bondekone til borgmester. Tidl. konservativ

borgmester Else Møller fortæller.

11. maj

På sporet af den gamle kirke. Vores

præst, Agnete Holm Hvidt, fortæller ud

fra sin bog ”På Færde”.

25. maj

Fra jord til bord. Medejer af Allegården,

der driver bæredygtigt landbrug i Melby

ved Søndersø, fortæller om sit liv som

producent, slagter og sælger.

1. juni

Vi ser operetten Flagermusen med blandt

andre Poul Bundgaard og Susse Wold.

8. juni

Ledende sygeplejerske Miriam Lorenzen

fortæller om, hvordan hun har startet

plejehjem for demente i Japan.

15. juni

Vi ønsker hinanden en god sommer, og

vi synger sommerens sange fra Højskolesangbogen.

Sommerferie, hvor vi slapper af.

17. august

Åh, den vej til Mandalay. Koncertfilm

med den nye udgave af Four Jacks.

24. august

Op på tangenterne. Lindø Harmonikaklub

underholder.

31. august

Tidligere forstander for Gymnastikhøjskolen

i Ollerup, Gunnar B. Hansen, fortæller

videre - bl.a. om sine mange udlandsrejser.

FrEdAgSCAFE

15


gUdSTJENESTELiSTE

Marts

Søndag den 4. marts

Kl. 10.30 Bo Haug

Bondemesse med efterfølgende fællesspisning.

(Se omtalen inde i bladet)

Søndag den 11. marts

Kl. 10.30 Bo Haug

3. s. i fasten – Joh 8,42-51

Søndag den 18. marts

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Midfaste – Joh 6,24-35 (37)

Onsdag den 21. marts

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding)

Søndag den 25. marts

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Mariæ bebudelses dag –

Luk 1,46-55

April

Søndag den 1. april

Kl. 10.30 Bo Haug

Palmesøndag – Joh 12,1-16

Torsdag den 5. april

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Skærtorsdag – Joh 13,1-15

Fællesspisning (tilmelding)

Fredag den 6. april

Kl. 10.30 Bo Haug

Langfredag – Luk 23,26-49 eller

Joh 19,17-37

Søndag den 8. april

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Påskedag – Matt 28,1-8

Mandag den 9. april

Kl. 10.30 Bo Haug

2. påskedag – Joh 20,1-18

Søndag den 15. april

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

1. s. e. påske – Joh 21,15-19

Onsdag den 18. april

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding)

Søndag den 22. april

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

2. s. e. påske – Joh 10,22-30

Søndag den 29. april

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

3. s. e. påske - Joh. 14,1-11

Maj

Fredag den 4. maj

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Bededag Matt 7,7-14

Fredag den 4. maj

Kl. 20.15 Bo Haug

4. maj mindegudstjeneste

Søndag den 6. maj

Kl. 10.00 Agnete Holm Hvidt

4. s. e. påske – Joh 8,25-36

Konfirmation

Søndag den 13. maj

Kl. 10.00 Agnete Holm Hvidt

5. s. e. påske – Joh 17,1-11

Konfirmation

Onsdag den 16. maj

Kl. 18.00 Bo Haug

Aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding)

Torsdag den 17. maj

Kl. 10.30 Bo Haug

Kristi himmelfarts dag -

Luk 24,46-53

Søndag den 20. maj

Kl. 10.30 Bo Haug

6. s. e. påske – Joh 17,20-26

Søndag den 27. maj

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Pinsedag – Joh 14,15-21

Mandag den 28. maj

Kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste

ved Domkirken

2. Pinsedag

Juni

Søndag den 3. juni

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

Trinitatis søndag – Matt 28,16-20

Søndag den 10. juni

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

1. s. e. trin. – Luk 12,13-21

Søndag den 17. juni

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

2. s. e. trin. – Luk 14,25-35

Onsdag den 20. juni

Kl. 18.00 Agnete Holm Hvidt

Aftenandagt

Fællesspisning (tilmelding)

Søndag den 24. juni

Kl. 10.30 Bo Haug

3. s. e. trin. – Luk 15,11-32

Juli

Søndag den 1. juli

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

4. s. e. trin. – Matt 5,43-48

Søndag den 8. juli

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

5. s. e. trin. - Matt 16,13-26

Søndag den 15. juli

Kl. 10.30 Bo Haug

6. s. e. trin. - Matt 19,16-26

Søndag den 22. juli

Kl. 10.30 Bo Haug

7. s. e. trin. – Matt 10,24-31

Søndag den 29. Juli

Kl. 10.30 Bo Haug

8. s. e. trin. – Matt 7,22-29

August

Søndag den 5. august

Kl. 10.30 Bo Haug

9. s. e. trin. – Luk 12,32-48 eller

Luk 18,1-8

Søndag den 12. august

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

10. s. e. trin. – Matt 11,16-24

Søndag den 19. august

Kl. 10.30 Agnete Holm Hvidt

11. s. e. trin. – Luk 7,36-50

Søndag den 26. august

Kl. 10.30 Bo Haug

12. s. e. trin. – Matt 12,31-42

More magazines by this user
Similar magazines