Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

kammeratlige samvær – det er hyggeligt på en seriøs måde. Men som ældre er det alli-

gevel anderledes for Knud at være involveret i bestyrelsesarbejdet. Han har ikke den

samme indflydelse, som han havde, da han var yngre. Knud synes, at det er forståeligt

nok, med det ændrer imidlertid ikke ved, at det godt kan føles lidt utilfredsstillende.

Selvom Knud synes det er sjovt og hyggeligt at være med, ærgrer han sig også lidt over

at de yngre ikke lytter så meget til den ældre generation, for han ved, at han kan bidrage

med en masse erfaring.

”Det er ligesom, vi er sat ude på sidelinien, og det er jo måske naturligt nok. Vi har for

eksempel ikke stemmeret til overenskomstforhandlingerne, og det er fair nok, fordi det

er jo de unge, der er på arbejdsmarkedet, eller dem, der stadigvæk er på arbejdsmarkedet,

der skal bestemme overenskomsten. Det kan ikke nytte noget, at vi gamle vi skal

være med til at forkaste eller vedtage noget, når vi ikke er på arbejdsmarkedet mere, så

det er fair nok. Men vi har da taleret på generalforsamlingerne. Og til bestyrelsesvalg

har vi også stemmeret.”

Udover at være næstformand i efterlønsklubben for tidligere metalarbejdere laver Knud

hver tirsdag lidt frivilligt, ulønnet arbejde i Pensionisternes Samvirke. Det drejer sig

mest om praktiske ting som småreparationer, indkøb, samling af skabe og lignende.

Derudover sidder Knud i bestyrelsen i haveforeningen og i Kolonihaveforbundet. Det er

nu ikke noget, der er kommet efter han blev pensioneret – det gjorde han også, mens

han stadig var på arbejdsmarkedet, fortæller han.

Som det fremgår, har Knud meget erfaring med bestyrelsesarbejde. Det er nok og

derfor, at han fungerer som mødeleder for bestyrelsen, når der er generalforsamling i

andelsboligforeningen.

Offentlig debat

Når Knud synes, at det er lidt utilfredsstillende ikke at have den samme indflydelse som

tidligere, skyldes det sikkert, at han altid har været meget aktiv inden for det fagpolitiske

område. Han har været vant til at have en mening om tingene og sige fra, hvis der

var noget, han syntes var for dårligt – blandt andet via læserbreve:

95

More magazines by this user
Similar magazines