Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Livstrappen

Et af de emner, som er blevet berørt i diskussionen af ældrebegreber, er ”livstrappen”

som billede på livets naturlige forløb. I den forbindelse påpeger etnologen Lene Otto

(1998), at livsforløbet siden renæssancen er blevet opfattet som en trappe, hvor kræfter

og status kulminerer i 30-40 års alderen. Gennem tiden har alder været et redskab til

social kontrol. For eksempel begyndte sognepræsterne i 1700-tallet at føre sognebøger

med registre over blandt andet fødselsdatoer og alder. Renæssancens indførelse af den

lineære tid betød, at hvor man tidligere havde set alder i forhold til funktion (for eksempel

ugift eller moder), begyndte man herefter at se alder i forhold til tid. I middelalderen

havde alle – uanset alder – været lige tæt på døden, fordi dødeligheden var stor i alle

aldersgrupper. Men i takt med forbedret ernæringstilstand og øget mulighed for medicinsk

behandling, blev alderdommen i stigende grad forbundet med døden. Dermed blev

alderdommen særlig farlig (Otto 1998). Blandt etnologer, historikere og samfundsforskere,

som beskæftiger sig med ældre, er der således bred enighed om, at ældre ikke til

alle tider er blevet opfattet som svagelige og tættere på døden. Nutidens ældrebillede må

derfor forståes i sammenhæng med den historiske kontekst.

Alderdom som en social kategori

Selvom ældre ikke kan siges at eksistere som en naturlig kategori, er vi alligevel alle

sammen klar over, hvad vi mener, når vi bruger ordet ”ældre”. Ældre mennesker eksisterer

jo: Vi ser dem på gaden, i supermarkedet og i medierne. Vi hører dem tale deres

sag gennem organisationer som Ældre Sagen og Ældremobiliseringen, og vi støder dagligt

på avisartikler eller debatprogrammer i fjernsyn og radio, der drejer sig om ”de ældres”

forhold.

I vores sprogbrug og sprogforståelse forudsætter vi en vis grad af fælles forståelse af de

begreber, vi bruger, når vi kommunikerer med hinanden. Hvis ikke der eksisterede en

fælles overordnet samfundsforståelse af, hvad der kendetegner alderdommen, ville det

ikke være muligt at bruge begrebet i daglig tale. Man kan derfor sige, at de ældre som

gruppe eksisterer som en social kategori, som afgrænser sig fra andre begrebsliggjorte

befolkningsgrupper.

6

More magazines by this user
Similar magazines