Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

”Ja, nu kan du jo se, det tog jo faktisk otte dage omtrent, før vi kunne mødes, ikke [for at

gennemføre interviewet, red.]. Så… som sagt i morgen, der er der både bestyrelsesmø-

de, og så er der de pensioneredes klub, hvor der er frokost på onsdag. Og så har jeg

bestyrelsesmøde i den internationale venskabsforening om aftenen, og de to næste dage

skal vi til et frokostselskab i Sydsjælland.”

Fra sit erhvervsaktive liv er Bente vant til at sidde i diverse bestyrelser, og hun har indvilget

i at være medlem af bestyrelsen i to sociale institutioner. Det fortsatte arbejde i en

international venskabsforening baserer sig også på hendes tidligere virke. Ud over disse

mere formelle poster har Bente påtaget sig et ulønnet arbejde på et museum, hvor hun

fungerer som kustode og ind imellem passer kassen.

Om end der er blevet megen tid tilovers mellem de tre-fire årlige bestyrelsesmøder, så

fornemmer man, hvordan disse aktiviteter er med til opretholde et billede af Bente som

en aktiv, engageret og betydningsfuld person, der, selvom hendes offentlighedsværdi og

status er faldet betragteligt, stadig ”pynter på en gæsteliste”.

Det selvbillede, som Bente hermed ønsker at præsentere over for sin omverden, hænger

og svæver frit mellem savnet af tidligere tiders succesfulde karriereliv og det faktum, at

hendes mand har brug for hendes tid og omsorg, og at alderdommen ogfor hende

begynder at sætte sine fysiske spor.

”…man bliver lidt hurtigere træt, og alting går lidt langsommere, og det er ligesom, der

er en hel del ting, man ellers sådan bare sprang ud i, hvor man nu siger, ”åh, gider du

nu det”, ikke. Og når det ikke er noget, man skal, så kan man jo en gang imellem overbevise

sig selv om, at det gider man ikke specielt.”

På den ene side giver alderdommen Bente anledning til at insistere på retten til at geare

ned, overlade roret til nogle yngre kræfter og tage den lidt med ro. På den anden side

giver Bente flere gange udtryk for, at hun savner nogle mere konkrete arbejdsopgaver,

at være med til at løse nogle faglige problemer og indgå i et arbejdsmæssigt fællesskab.

119

More magazines by this user
Similar magazines