Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

”Jeg har altid været vant til at have et meget aktivt arbejdsliv, og jeg ville gerne have,

at det havde varet ved lidt længere. Måske ikke så aktivt, som jeg har haft det, 25 timer i

døgnet. Men trods alt lidt mere end jeg har nu.”

Denne konflikt er central for den pensionerede bærer af karrierelivsformen. Den fysiske

alderssvækkelse og det at være uden for arbejdsmarkedet er de forudsætninger, hvorpå

den ældre nødvendigvis må basere sit livsindhold, samtidig med at arbejdslivet i karrierelivsformens

logik er og bliver selve omdrejningspunktet for idéen om det gode liv.

Den pensionerede karrierelivsform kommer således nemt til af savne sit eksistentielle

omdrejningspunkt.

Mere uformelt nyder Bente at mødes med tidligere kollegaer i en selvbestaltet pensionistforening,

hvor der arrangeres foredrag af faglig interesse med efterfølgende frokost i

dejlige omgivelser. Hvis Bente ikke er til et møde i en kunstforening, så spiller hun tennis

eller golf i pensionistforeningen.

Arbejdets sociale dimensioner

I det politiske system spiller de sociale relationer en betydningsfuld rolle. Det er blandt

kollegaer, man finder opbakning og støtte til nye initiativer og idéer, og det er blandt

kollegaer, man møder modstand og konkurrence. Man taler om det politiske spil, hvor

strategi og ideologi til tider driver modsætninger til at mødes og andre gange til at manifestere

sig i opposition til hinanden. Det kræver en høj grad af social kompetence og

strategisk overblik at begå sig på en politisk toppost, og personlige venskaber er konstant

presset af konkurrence og konflikter både internt og eksternt.

Når arbejde og fritid smelter sammen, er den sociale omgangskreds ofte i vidt omfang

defineret inden for arbejdssfæren. Kollegaer får dermed let en dobbelt rolle. På den ene

side kan de fungere som både sociale og faglige sparringspartnere, men på den anden

side kan de let komme til at stå i vejen for ens personlige stræben mod succes. Bente

fortæller om sine bedste kollegaer, at ”de blev alle sammen noget stort. Og det var et

godt hold, og vi havde glæde af hinanden. Kollegaer var jo nogen, som man både havde

glæde med, og som man skulle slås med.”

120

More magazines by this user
Similar magazines