Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

de i pensionisttilværelsen til mål i sig selv. Når Bente derfor – på trods af et indholdsrigt

og aktivt liv som pensionist – igen og igen vender tilbage til savnet af konkrete arbejds-

opgaver og et arbejdsfællesskab, er det ikke nødvendigvis udtryk for, at disse funktioner

i sig selv ville give Bentes liv større mening, men overvejende udtryk for, at arbejdslivet

savnes som det udgangspunkt, der giver alle andre aktiviteter i livet mening. Derfor

denne splittelse og dobbelthed i Bentes refleksioner over sit liv som pensionist.

På trods af splittelsen har Bentes karriere inden for det politiske system fra begyndelsen

nødvendiggjort et meget alsidigt og bredt samfundsmæssigt engagement – både i faglige

anliggender og i forhold til personlige interesser og sociale relationer. Konsekvensen

har været, at Bente har deltaget i en lang række aktiviteter, som det faktisk har været

muligt at videreføre, udbygge og have succes med på trods af udtrædelsen fra det formelle

arbejdsmarked.

3. Den selvstændige livsform og alderdommen

N ø g l e b e g r e b e r f o r d e n s e l v s t æ n d i g e l i v s f o r m

- Målet er at kunne reproducere sin selvstændighed – at forblive uafhængig -

- Midlet hertil er konstant at kunne investere den nødvendige arbejdskraft -

- Tid, familie og privatøkonomi udgør produktionens manipulerbare ressourcer -

- Et samlet dagsværk erstatter arbejde og fritid – den selvstændige er selvstændig hele

døgnet -

- Friheden består i selv at stå med ansvaret for virksomheden -

- Interessebetonede aktiviteter må ikke have konsekvenser for reproduktionen af selvstændigheden

-

Ole om den selvstændige som pensionist

Overgangen fra et travlt arbejdsliv som selvstændig murermester med flere svende ansat

i sit firma til en tilværelse som pensionist har medført en række ændringer i Oles liv:

”Ja. Den største forandring er jo, at før mødte man jo på arbejde kl. syv om morgenen,

123

More magazines by this user
Similar magazines