Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

og instanser, hvilket her kommer til udtryk i Oles manglende tiltro til økologisk produk-

tion.

Positivt og negativt ved at blive gammel

Alt i alt er det positive ved at være trådt ud af arbejdsmarkedet, at der er tid til at hygge

sig sammen hele dagen igennem. Det skal understreges, at det er Oles hustru, der frem-

hæver dette aspekt. Ole giver hende dog ret og supplerer ved at fortælle, at selvom de er

så meget sammen, som de er, så skændes de ikke.

Den negative side af alderdommen er ganske enkelt at blive gammel og skrøbelig, synes

Ole. Man bliver konfronteret med sygdom og ”slitage”, som Ole kalder det. Den frihed

og selvhjulpethed, der er så essentiel for bærere af den selvstændige livsform, bliver da

også sværere og sværere at opretholde, efterhånden som den fysiske formåen bliver stadig

mindre.

4. Husmorlivsformen og alderdommen

N ø g l e b e g r e b e r f o r h u s m o r l i v s f o r m e n

- Målet er omsorg for familien og varetagelse af hjemmet -

- Midlet er omsorg og pleje af sociale relationer -

- Husmorlivsformens arbejdsbegreb eksisterer inden for familien -

- Friheden er at kunne nyde frugten af sit arbejde: familiens velbefindende -

Ellen om husmoren som pensionist

Ellen har været pensionist i snart 20 år – siden hun fyldte 60. Hun lod sig førtidspensionere

– ikke fordi hun ikke kunne holde til at arbejde længere, snarere fordi hun trængte

til en forandring. Det job, hun havde, var anstrengende og opslidende, men mest af alt

følte hun sig ikke forpligtet til at blive der længere. Der var så mange andre ting, hun

hellere ville have tid til.

134

More magazines by this user
Similar magazines