Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

På grund af sin status som eneforsørger har Ellens liv ofte været travlt. Hun fortæller, at

hun ikke synes, at hun har haft tid nok til at være ordentligt sammen med sine børn for

bare pligter. Det har hun imidlertid nu, hvor hun er pensionist. Men nu har børn og bør-

nebørn imidlertid ikke altid tid til hende, og det ærgrer Ellen: ”Ja. Jeg har fire børne-

børn, men det er desværre kun Peter, jeg har så nært et forhold til. Jeg har to store pi-

ger, som jeg i og for sig aldrig ser. De har slet ikke tid”.

Ellen og familien

Familien spiller den helt centrale rolle i livet, mener Ellen. Hun nyder, at hun kan genkende

træk fra sig selv, fra sin afdøde mand, forældre og svigerforældre i sine egne børn

og børnebørn. Det giver tryghed, at én af de små ligner hendes bror i New Zealand. Det

er dejligt, synes Ellen, at være sammen med mennesker, som man genkender.

Trygheden ved det systematiserede, genkendelige og overskuelige spiller en meget stor

rolle, både for bærere af husmorlivsformen generelt og for Ellen som person. På den

måde er det nemlig hende, der skaber samling på flokken og er familiens ”skytsengel” –

den der forudser, undgår og løser alskens problemer. Eller rettere, det gjorde hun, før

børnene fløj fra reden. Som ældre er det i realiteten ikke længere hende, familien centrerer

sig om. Den ældre bærer af husmorlivsformen har tabt terræn, men ikke ideologi.

Som sådan bedrøver det Ellen, at hun har så lidt kontakt med og måske også ansvar for

eller indsigt i familien. Hun overvejer i forlængelse heraf, om hendes stemme skal gå til

Kristeligt Folkeparti ved næste valg, for Jan Sjursen har jo sagt det direkte: Vi skal til at

tale noget mere med hinanden.

Ellen taler meget om sine fire børnebørn, som hun holder meget af. Hun fortæller begejstret

om den ene af dem, Peter på tretten, som hun ofte ser og har meget glæde af. Han

hjælper hende med indkøb, vinduespudsning og andre ting, som er hårde at varetage

selv for en dame på næsten 80.

Men Ellens gode forhold til Peter skal ses i lyset af de tre øvrige børnebørn, som hun så

godt som ingen kontakt har til. De to af dem, to voksne piger, har slet ikke tid til at hol-

137

More magazines by this user
Similar magazines