Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

de kontakt med Ellen. ”De flintrer rundt”, siger hun. Ifølge sin egen overbevisning eksi-

sterer hun slet ikke for dem. Det fjerde barnebarn har hun lidt mere kontakt med.

Ellen vil helst tale om Peter. Hun understreger, at hun holder forfærdeligt meget af den

store dreng, og at hun ogforestiller sig, at det gode forhold mellem dem har værdi for

ham. Vi har alle sammen brug for omsorg, siger Ellen. Det er en mangelvare i dag. Hun

fortæller, hvordan Peter – for øjnene af sine jævnaldrende kammerater – gerne giver sin

bedstemor et ordentligt trykkys lige på munden. ”Det har man også brug for”, kommenterer

Ellen.

Ellen og alderdommen – efter familien

Som antydet er Ellen lidt ambivalent i forhold til sin position som pensionist, især fordi

nogle af hendes forventninger ikke helt harmonerer med hendes reelle forhold til famili-

en. Der er ingen tvivl om, at for Ellen handler hendes forhold til familien først og

fremmest om omsorg. Som hun siger, ”Ja, det er jo det, vi alle sammen trænger til –

omsorg!” Der er heller ikke tvivl om, at hun som erhvervsaktiv indimellem har følt, at

hun er gået på kompromis med omsorgen for sin familie på grund af en stram økonomi:

”Det blev jo virkelighed, ikke. At jeg boede alene i huset. Jeg havde tre børn og skulle

klare mig for min løn, ikke. Og vi var kommet til det punkt, hvor vi havde fået det så

godt økonomisk, at jeg kunne tillade mig at få nedsat timetal, og det var herligt. Nu måtte

jeg gå til min overordnede og sige, jeg vil ikke alene gerne have fuld timetal, men

hvis du har nogen overtimer til mig, så måtte jeg... så fik jeg dem. Og jeg prøvede så at

klare sagen her, ikke.”

Ellen klarede det - selv mener hun at det gik takket være økonomiske sans og jyske opdragelse:

”Og jeg er udstyret med en økonomisk sans, som i den grad er kommet mig til

gode, for jeg har åbenbart kunnet klare situationen med at blive alene med tre børn. Det

er min jyske opdragelse, tror jeg. I Jylland sætter man tæring efter næring. Du bruger

ikke mere, end du har. For gør du det, så bliver du fattig”. På grund af de midler og

omstændigheder, der er blevet hende tildelt, har Ellen altså langtfra altid kunnet indfri

138

More magazines by this user
Similar magazines