Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Den største forskel blandt ældre mennesker er opdelingen mellem ressourcestærke og

ressourcesvage ældre, mener Grith. Der ser hun en form for hierarki, som hun ikke bry-

der sig om. De stærke skal nok klare sig, det er også dem, der benytter alle de mange

fritidstilbud for ældre. Det er straks værre med de ressourcesvage ældre. De har det med

at være usynlige, fortæller Grith, med henvisning til sine erfaringer fra sit tidligere job

og tjansen som besøgsven. Det er dér, man skal sætte ind, synes Grith. Det er dem, der

trænger til omsorg, men dermed ikke sagt at de nødvendigvis ved det selv.

At have øje for (mangel på) omsorg og flair for at give den rigtige omsorg er husmordyder,

som ikke alle er velsignet med. Set med husmorøjne er det til gengæld dyder, der

mangler mange steder i samfundet, steder hvor disse dyder imidlertid burde være til

stede – for eksempel i ældre-plejesektoren.

Familien i centrum

Grith og hendes døtre har i fællesskab et gammelt landsted på Falster, og i weekenden

mødes de og børnebørnene sommetider dernede. Grith holder meget af disse ture. Til

daglig ses de stort set ikke, fortæller Grith. ”De unge har så travlt”, og det har hun en vis

forståelse for, ”…det har man i den alder”. Desuden bor Griths børn ikke sådan lige i

gå-afstand – det kræver en tur i bil eller S-tog at besøge hinanden.

I og for sig er landstedet et godt sted at holde weekend. Det er stort, og der er oliefyr,

men alligevel lykkes det ikke at samle familien på landstedet så ofte, som Grith kunne

ønske sig. Grith har ikke bil, og det har hendes døtre heller ikke, så turene står og falder

med, om de kan låne døtrenes mænds biler. Døtrenes mænd er imidlertid ikke så meget

for Projekt Sommerhus, og de har fra begyndelsen meldt ud, at man ikke skulle forvente,

at de ville gå og snedkerere på det 100 år gamle hus. Så turene til sommerhuset

kommer til at ligge, når en af mændene er på kursus eller lignende, så en af bilerne er

ledig. Men det kan ikke gentages nok: Grith nyder, når familien endelig er samlet hos

hende. Så er de ligesom tættere på hinanden, forklarer hun.

Selvom Grith giver udtryk for, at hun ser lidt for lidt til sine børn og børnebørn, og

selvom hun i den forbindelse fremhæver sommerhusturene som noget særligt familiært,

146

More magazines by this user
Similar magazines