Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

form nedenfor samt refereret selvstændigt i en boks ved afslutningen af hvert afsnit. 19

For det andet har de ældre informanter kunnet bruge de unge ældres overvejelser og

konkrete forslag til at komme videre – både i brugen af og i overvejelserne om den in-

teraktive brug af computeren. Dermed har de unge ældre også i selve processen fungeret

som et lærings- og reflektionsværktøj for de ældre og dermed beredt vejen for inter-

viewrækken om den livsformsspecifikke brug af IT.

Efter denne proces er der atter gennemført en række dybdeinterviews med informanterne

om deres livsformsspecifikke brug af IT. Interviewene danner – sammen med dagbogen,

kommentarer til de løste opgaver og de unge ældres reflektioner over de ældres

tilværelse og IT – grundlaget for analysen i dette kapitel.

Ligesom det var tilfældet ved spørgsmålet om den livsformsspecifikke udtræden af arbejdsmarkedet,

er disse interviews struktureret med henblik på at nå rundt om de fleste

sfærer i samfundet. Og også her er der stor forskel på, hvorledes og i hvilken grad de

forskellige livsformer forholder sig til og fortolker de forskellige sfærer – og forbrug,

socialt liv og politisk deltagelse indgår derfor med forskellig vægt undervejs i analysen.

Desuden er de forskellige dele af empirien inddraget i varierede omfang i analysen. Dette

skyldes (som i kapitel 2), at informanternes udsagn har forskellig kvalitet i de forskellige

dele af empirien.

19 Nogle steder kommer interviewpersonen med idéer til søgninger og interessante hjemmesider uden at

have henvisninger til konkrete internetsider. Hvor det ikke eksplicit fremgår, at konkrete internethen-

visning stammer fra interviewpersonen, er henvisningerne således tilføjet af rapportens forfattere som

konkret uddybning af interviewpersonens idéer.

167

More magazines by this user
Similar magazines