Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

1. Lønarbejderlivsformen og it i alderdommen

N ø g l e b e g r e b e r f o r l ø n a r b e j d e r l i v s f o r m e n

- Målet er selvudfoldelse i fritiden -

- Midlet er salg af arbejdstid -

- Arbejde og fritid er skarpt adskilte sfærer, som gensidigt betinger hinanden -

- Friheden er bevidstheden om det regelfaste forhold mellem arbejde og fritid -

- Familien og det sociale liv reproduceres ved hjælp af midlerne fra lønarbejdet -

Knud om lønarbejderen og IT i alderdommen

Selvom Knud er pensionist, har han en aktiv hverdag med en masse foreningsarbejde og

andet frivilligt arbejde. Computeren er i den forbindelse en stor hjælp, fx til at udføre

forskellige praktiske opgaver. Knud forklarer blandt andet, hvordan computerens tekstbehandlingsprogram

har betydet, at det skrevne sprog er blevet mere tilgængeligt for

ham, fordi man lettere kan overskue hele teksten, flytte rundt på passager og slette det,

man ved nærmere eftersyn ikke synes lyder rigtigt. Knud fortæller, hvordan han har

ladet sig inspirere af en af sine bekendte, som er sekretær og rigtig dygtig til at få referater

til at se professionelle ud:

”Og der har jeg altså også set, hvordan han har stillet sit op. Så har jeg prøvet at efterleve

det. (…) For at det skulle se mere professionelt ud. Det kan jeg gøre bedre med computeren.

Altså fordi man kan jo formatere teksten, hvis noget af den skal være fed, og

man kan lave punkter, man kan lave numre, stille dem op i nummerorden (…)”.

”Arbejdet” er blevet lettere

Knud siger, at han før i tiden kunne sidde flere timer og kæmpe med at skrive et kort

referat fra et møde i fagforeningens lokalbestyrelse. I dag – med computeren – synes

Knud, at det er blevet helt sjovt at formulere sig skriftligt. Efter han har fået compute-

168

More magazines by this user
Similar magazines