Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

en god ven på den anden side af Atlanten skal ikke længere vente flere dage med at få

svar, ”så en hel del mennesker har jeg fået mere kontakt med”.

Selvom Bente har oplevet en kvantitativ forandring i sin sociale kontakt, er hun meget

skeptisk i forhold til det mere kvalitative udbytte af den nye teknologi. Hun understreger,

at ”maskinen kan jo ikke opfylde et eller andet behov for, at man har mennesker,

man kan tale med og sidde overfor og se på og føle på og spise med og den slags.” Hun

lægger meget vægt på at en god dialog ikke kan finde sted via e-mail. Det kræver, at

man sætter sig ned og har mulighed for at ”følge en øjenkontakt og se bevægelserne”.

Når informationsteknologien er forbindelsesled, føler Bente, at hun sidder over for ”en

død person”.

De praktiske gøremål

Ud over det sociale aspekt er Bentes arbejde med teknologien udelukkende styret af

praktiske formål:

”…altså jeg har ladet mig lede af, hvad er det, der interesserer mig, og hvad er det, jeg

eventuelt kan have brug for. Jeg er ikke bare gået fuldstændig abstrakt ind for at se… en

hel bunke fjogede ting, det gider jeg ikke.”

Hun udforsker ikke teknologien for dens egen skyld, men er alligevel åben over for dens

kvaliteter. Hun tillægger det ingen større betydning, at hun nu får nyhedsbrevene fra den

lokale forening tilsendt via e-mail. For hende er det blot et spørgsmål om et andet medie.

Det påvirker ikke informationsudvekslingen – hverken positivt eller negativt. I forbindelse

med en rejse undersøgte Bente dels Lonely Planets hjemmeside og fandt forskellige

konkrete oplysninger, der viste sig anvendelige i praksis, og dels bestilte hun

billetter til en teaterforestilling. I sådanne tilfælde giver internettet nogle muligheder,

som hun ikke tidligere ville have haft adgang til.

Begrænsningerne

Begrænsningerne er alligevel mange. Først og fremmest udtrykker Bente frustration

over mangel på egne evner. Hendes kompetence og kvalifikationer slår ikke til. Til gen-

gæld får hun mere og mere tillid til teknologien, jo mere hun lærer den at kende. Det er

199