Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

samme. Man vedligeholder et håndværk og lader viden og metoder gå videre til andre.

Lejre Forsøgscenter har adressen http://www.lejre-center.dk.

Selvom Niels efterhånden bliver mere og mere varm på sin idé, er han alligevel bange

for, at alt for mange lettilgængelige faglige informationer på internettet vil afholde de

ældre fra at gå ud og møde mennesker i virkeligheden. Men hvis man er blevet for

gammel i kroppen, kan computeren måske være en måde at få viden om sit fag.

Raadvad-Centeret er et af de steder, hvor man faktisk samler viden om traditionelle

bygningshåndværk. Man kan få viden via deres hjemmeside – og man kan læse om den

viden, man kan få hos centeret. Raadvad-Centeret udarbejder en række detaljerede tek-

niske og praktiske anvisningsblade med arbejdsbeskrivelser, standarder for inspektion

og vurdering, udførelse, materialer og udfaldskrav og lignende. Disse tekniske anvis-

ninger lægges dels i Raadvadmapperne for Håndværk og Bygningsbevaring og dels på

Raadvad-Centerets Database på internettet. Anvisningerne kan også købes i løssalg.

Centeret har forskellige kurser, og de udbyder et nyhedsbrev, som man kan abonnere på

via deres hjemmeside. Deres hjemmeside har adressen http://www.raadvad.dk.

Indbydelser på e-mailen til rigtigt samvær

Niels anbefaler Ole at tilmelde sig nogle aktiviteter, hvor en organisation indkalder til

kurser eller møder via e-mailen. Det kunne være en avis, en sportsgren, murermester-

lauget eller et andet sted, som sender en e-mail, når der foregår et eller andet interessant.

Det ville hjælpe Ole til at komme ud lidt oftere – i stedet for at få ham til at blive mere

hjemme, sådan som Niels frygter. Fordelen ved e-mail er jo, mener Niels, at man bare

kan skrotte de ting, man ikke gider at være med til. Nyhedsbreve og andre informationer

via e-mailen er smart, fordi man kan blive holdt ajour med, hvad der sker. Men man kan

også hurtigt smide det ud igen, hvis man ikke er interesseret. Niels får selv et nyheds-

brev fra Almindelig Brand Bank hver anden uge.

Niels mener faktisk, at kommunen burde udsende e-mails til ældre om de aktiviteter, der

findes. AOF’s katalog skulle man også læse via internettet – så kunne man også spare

skatteyderne for det dyre katalog! AOF’s hjemmeside har adressen http://www.aof-

215

More magazines by this user
Similar magazines