Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Teknisk kunnen er ikke en dyd for bærere af husmorlivsformen, og personligt tillægger

Ellen heller ikke teknikken nogen selvstændig værdi. Tekniske færdigheder er kun indirekte

en dyd, når de er omsorgsskabende og uegennyttige. Netop derfor er Ellen så

usikker på de tekniske kompetencer, som hun rent faktisk har opbygget i arbejdet med

computeren.

Den positive opfattelse af computeren er således størst, når Ellen ”glemmer”, at det, hun

laver, har noget med teknik at gøre. De tekniske funktioner skal helst ligge på rygmarven,

som Ellen udtrykker det. Dér ligger de næsten nu, og derfor er computeren ikke

længere primært en teknik for Ellen. Nu er den et kommunikations- og formidlingsredskab,

og derfor er den ikke på samme måde vanskelig og fremmedartet at have med at

gøre.

E-mailen har gjort verden større

Ellen er egentlig en meget udadvendt person, men hun er i stigende omfang belastet af

en sygdom, som gør tilværelsen besværlig for hende. Computeren og især e-mailen har

mindsket dette problem betragteligt, idet den har sat hende i stand til at kommunikere

med folk uden at skulle ud af huset. For eksempel med hendes voksne børn: ”Men det er

jo dejligt … vi sender e-mails til hinanden, når der er lidt at fortælle, ikk’. Og nogle

gange ringer han omgående tilbage og siger ”tak for e-mailen”. Man får en god kontakt

på den måde”.

Ellen har lige skullet vænne sig til den nye kommunikationsform. Det er således først

for nylig gået op for hende, at e-mails kan ligge på computeren, så længe det skal være,

også selvom de ikke er blevet læst. Hendes søn mindede hende på et tidspunkt om, at

der ikke er tilknyttet nogen svargaranti, når man sender en e-mail. Det er noget, som

Ellen har lidt svært ved at affinde sig med, og den manglende svargaranti betyder da

også, at Ellen stadig hellere vil telefonere end e-maile, hvis det drejer sig om noget vigtigt.

218

More magazines by this user
Similar magazines