Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

det funktioner eller aktiviteter, som man ud fra et lønarbejderperspektiv ville henregne

til ”fritiden”. For Rikke, hvis mand har haft en position i den absolutte top af dansk er-

hvervsliv, har disse funktioner været hendes arbejde. Og ikke nok med at det har været

hendes arbejde, det har tilmed været en nødvendig og integreret del af hans arbejde.

Hun har gennem disse aktiviteter været en vidende og engageret rejseledsager, en perfekt

værtinde til forretningsmiddage, og hun har sørget for den nødvendige organisering

af arrangementer, opdragelse af børnene og indretning af hjemmet – alt sammen i fuldendt

overensstemmelse med de normer, som har været gældende for deres professionelle

og private omgangskreds.

Som pensionist, med al den ”fritid” man kan ønske sig, kunne man forestille sig, at Rikke

ville se sin nye computer som et stykke fornøjeligt legetøj – en ny teknologi der blot

kunne være sjov at lære lidt bedre at kende. Men hvad Rikke angår, er det kun den halve

sandhed. Rikke er nemlig i høj grad gået til computeren med den indstilling, at det burde

hun lære. For at motivere sig selv har hun hurtigt fundet nogle gode grunde til at sætte

sig ind i den nye teknologi: Hun kan eksempelvis anvende computeren til at renskrive

mandens breve, ”og navnlig ting til myndigheder og sådan noget, som vi gerne vil have

en kopi af”, og hun kan holde sig orienteret om sin fødeegn via en lokalavis på nettet.

Rikke synes, at det er ”surt, hvis der er en verden, der er lukket.” Når Rikke ser fornuft i

at lære noget nyt, lader hun sig heller ikke standse af, at det selvfølgelig er lidt vanskeligt

i begyndelsen. Al ny læring er svær, men Rikkes ræsonnement synes at være, at så

må man jo opsøge den nødvendige ekspertise. Rikke var derfor meget hurtig til at tilmelde

sig to IT-kurser for nybegyndere hos FOF og hun har også tilmeldt sig de kommende

opfølgningskurser. ”Så tror jeg, jeg kommer mere på omgangshøjde, sådan så

jeg får virkelig glæde af det.”

I overensstemmelse med baglandslivsformens logik er Rikke vant til at tage affære, få

organiseret og sat tingene i værk. Og hun har forstået ”beskeden” fra det normgivende

samfund om, at det kræver indsigt i IT at ”være med”.

245

More magazines by this user
Similar magazines