Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

mens perspektiv er computeren således først og fremmest en ting i sig selv – et mål som

med tiden viser sig at være et nyttigt redskab – et middel.

Udbyttet af it - lønarbejderlivsformen

Ifølge lønarbejderlivsformens ideologi er den begrænsende faktor ikke, hvad mediet

rent faktisk kan bruges til. Begrænsningen ligger snarere i, hvor hurtigt brugeren opdager

nye aspekter og anvendelsesmuligheder for teknologien samt i brugerens evne til at

indpasse de nye muligheder i dagligdagens andre gøremål. Derfor er bærere af lønarbejderlivsformen

åbne over for de fleste af teknologiens aspekter, hvad enten de er kommunikative,

systematiserende, underholdende eller oplysende.

Set ud fra lønarbejderlivsformens perspektiv er arbejdets sociale relationer vigtigere end

det faglige aspekt og muligheden for avancement. Og også i fritiden er de sociale relationer

i fokus. E-mail funktionen udgør derfor et godt redskab til at understøtte kontakten

med gamle kollegaer, familie, venner og slægtninge, og samtidig kan en udskrift af emails

hjælpe hukommelsen, så man bedre kan holde styr på, hvad der er sagt og aftalt.

Chat og dating-sider kan være en sjov måde at udvide bekendtskabskredsen. Og jo mere

man behersker teknikken, jo flere muligheder er der for at supplere tekst med personlige

billeder, digte, tegninger eller lignende. Der er dermed også mulighed for at dele ens

personlige hobby med andre.

I fritiden har man også lov til blot at lade sig underholde. Hvis den præinstallerede syvkabale

bliver for kedelig, kan internettet anvendes til at finde makkere og modstandere

til andre virtuelle spil. Og skal man ud at rejse, er der ingen grund til at gå på biblioteket

for at låne Turen går til, når man i stedet kan sidde derhjemme og surfe sig frem til en

masse nyttige oplysninger på internettet.

Tilgang til it – karrierelivsformen

Det er nærliggende at antage, at bærere af karrierelivsformen hurtigt og let ville tilegne

sig den interaktive teknologi. De er både veluddannede og vant til nye udfordringer.

Men som analysen har vist, forholder det sig nærmest modsat: Med arbejdet forsvinder

også den kontekst, som gav alle andre handlinger i livet mening. Den pensionerede bæ-

256

More magazines by this user
Similar magazines