Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

teknologien og dermed også muligheden for et overraskende udfald. Bærere af karriere-

livsformen vil ofte søge målrettet efter oplysninger, som man i forvejen ved findes i

andre medier. Denne tilgang gør computeren til et temmelig kompliceret alternativ til

telefon, fax, bøger, breve og personlig kontakt – og den opleves derfor kun sjældent

som et positivt supplement.

Det er manglen på et oplagt formål med teknologien og livsformens succes-fiasko tankegang,

som forårsager en forholdsvis langsom indlæring og dermed en generel kritisk

holdning til it. Nok har man tillid til den, men hvad skal man bruge den til? At man kun

langsomt oplever at beherske teknologien, gør det ikke nemmere at se kvaliteterne ved

den.

Tilgangen til it – den selvstændige livsform

Bæreren af den selvstændige livsform kan godt se, at it rummer et stort potentiale. Vel

at mærke som redskab i dagsværket – altså som et middel ikke et mål i sig selv. Men

eftersom omdrejningspunktet for dagsværket er forsvundet med pensioneringen, er og

det mest nærliggende formål med at bruge it forsvundet. Bæreren af den selvstændige

livsform vil derfor se positivt på, at efterfølgeren i virksomheden indfører it – det er

smart, og det kan spare tid – men mangler selv et konkret sigte med at bruge it i sin

egen tilværelse som pensionist.

Den pensionerede bærer af den selvstændige livsform erstatter arbejdet med andre sysler.

Ofte i form af hobbyer, gør-det-selv arbejde og andre aktiviteter omkring hus og

have. I den kontekst kan det være svært at se nødvendigheden eller blot gavnligheden af

it. Som én siger, ”den kan jo ikke male”. Når computeren ikke umiddelbart lader sig

integrere i dagsværket, forbliver den noget, som kommer udefra, noget fremmed. Konsekvensen

er, at begejstringen og engagementet hurtigt forsvinder, og ofte går indlæringen

af it-færdigheder om ikke i stå, så i hvert fald meget trægt.

Derfor går det også langsomt med at få kontrol over teknologien og dens basale funktioner,

hvilket yderligere forstærker mistilliden både til mediet og til egne evner. Fra den

selvstændiges perspektiv er tilliden til – eller herredømmet over – teknologien afgøren-

259

More magazines by this user
Similar magazines