Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

de for, hvorvidt den kan få en plads i dagsværket. Svigtende tillid til den nye teknologi

bevirker, at bærere af den selvstændige livsform er afvisende over for at anvende it i

funktioner, som medfører udveksling af personlige informationer – eksempelvis ved on-

line registrering af selvangivelse, e-handel, hjemlån fra biblioteker med videre.

Udbyttet af it – den selvstændige livsform

It rummer det største potentiale for den selvstændige livsform på de områder, hvor tek-

nologien kan understøtte det ønske om at være selvhjulpen, der er et grundlæggende

element for livsformen. At kunne klare sig selv og være uafhængig af andre er kernen i

det at drive selvstændig virksomhed. I hårde tider er det familien, der udgør den nød-

vendige buffer – både økonomisk, mentalt og arbejdskraftmæssigt – ikke det offentlige.

Teknologiens kommunikative aspekter kan således understøtte den sociale kontakt, som

er en nødvendig forudsætning for den selvstændige livsform. Men derudover finder vi

for alvor livsformens it-potentiale i idealet om at være selvhjulpen. Det handler om at

klare sig selv uden det offentliges hjælp eller indblanding.

Vore informanter er eksempelvis positivt stemt over for hjemmesiden

www.netdoktor.dk, der gør det muligt at få oplysninger, som normalt kræver en personlig

konsultation hos en læge. Der ligger uden tvivl et potentiale i lignende virtuelle serviceydelser,

hvor det er muligt at konsultere internettet frem for at belemre offentlige

instanser eller personer med sine problemer. Dermed er sygdom, medicin og kommunikation

med det offentlige oplagte områder, hvor den selvstændiges ønske om at være

selvhjulpen kan understøttes ved hjælp af it.

Endelig har de selvstændige været vant til at drive forretning. Og selvom den primære

produktionsenhed er overdraget til børnene eller solgt fra, så er der stadig en husholdning

og en eventuel formue at forvalte. Under forudsætning af, at den selvstændige bliver

fortrolig med teknologien, kan e-handel, auktioner og aktiespil på længere sigt bruges

som redskaber til at udleve livsformens forretningsideologi på pensionistniveau.

260

More magazines by this user
Similar magazines