Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Tilgangen til it - husmorlivsformen

Husmorlivsformen adskiller sig væsentligt fra andre livsformer derved, at selvom livsformen

henter sine nødvendige midler i lønarbejderlivsformen, så eksisterer selve husmorlivsformens

arbejdsbegreb uafhængigt af det formelle arbejdsmarked. Den daglige

praksis opleves stadig som meningsfuld i pensionisttilværelsen. Tilgangen til it er i høj

grad præget af denne forudsætning. Tilgangen til it bliver således et spørgsmål om at

afsøge teknologiens forskellige muligheder og erfare, hvor og hvordan den kan indgå

som et positivt bidrag i en i forvejen meningsfuld dagligdag.

Indlæringen af it-færdigheder har i husmorlivsformen vist sig i høj grad at tage form

som en løbende proces, hvor teknologien udforskes og begejstrer i det omfang, den findes

brugbar. Hvor eksempelvis bærere af baglandslivsformen på forhånd kræver at beherske

teknikken og have et specifikt formål med at anvende den, er bærere af husmorlivsformen

langt mere tilbøjelige til at prøve sig frem og ad den vej opdage teknologiens

muligheder.

Bærere af husmorlivsformen forholder sig til en vis grad skeptisk til, hvorvidt teknologien

vil underminere det ægte, fysiske nærvær. Hvis teknologien er et supplement til

hverdagens besøg og sociale aktiviteter opfattes den som værende et positivt bidrag i

hverdagen. Hvis den teknologiske udvikling omvendt fører til mindre fysisk samvær,

modarbejder teknologien denne livsforms ideologi. Bærere af husmorlivsformen mener

dog generelt, at alle bør have adgang til at bruge den nye teknologi, og en af vore informanter

giver direkte udtryk for, at hun føler sig forpligtet til at lære fra sig eller i

hvert fald tale i et sprog, der ikke får de, der ikke er på bølgelængde med den nye teknologi,

til at føle sig udenfor.

Udbyttet af it - husmorlivsformen

Husmorlivsformens nøglebegreb er kommunikation. Kommunikation med de nærmeste

er essentielt for bærere af husmorlivsformen. Det er ofte denne kontakt, hun mangler i

sit ældreliv, og det er disse personlige relationer, hun søger at fremme ved hjælp af it.

Og den computeren med internetforbindelse og e-mailfunktion viser sig at være et fremragende

kommunikationsredskab. E-mailfunktionens særlige karakter udfylder et tom-

261

More magazines by this user
Similar magazines