Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Ved hjælp af søgemulighederne på internettet er det muligt at dyrke sine særinteresser,

hvad enten det er mode, kunst eller litteratur. Hvis helbredet eller fysikken svigter, og

man derfor ikke selv orker at besøge en bestemt udstilling, kan museets hjemmeside

være et glimrende substitut. Det er også muligt at få udbytte af teknologiens æstetiske

kvaliteter. Ægtefællens breve eller egne invitationer kan pludselig layoutes efter nærmest

professionelle standarder, hvilket nok kan give anerkendelse i omgangskredsen.

Pointen er, at så længe informanterne oplever, at deres dagligliv er sammenhængende

og meningsfuld, og dermed at livsformens mål-middel-relation i alt væsentligt er mulig

at opretholde, så længe rummer teknologien også det klart største potentiale. It rummer

således et stort potentiale for at virke støttende og styrkende for ældre bærere af baglandslivsformen.

Ældre og it i fremtiden

Analyserne i de foregående kapitler har været baseret på udbuddet af eksisterende teknologi.

Selvom det ikke er muligt at forudsige fremtidens teknologi, er vi alligevel bekendte

med, at en lang række teknologier er på trapperne, hvoraf nogle vil realiseres og

andre ikke. Neden præsenteres en række mulige fremtidige teknologier.

Fremtidens teknologi

Herunder præsenteres en lang række teknologier og teknologiske anvendelsesområder,

hvoraf nogle allerede er mere eller mindre udbredte, mens andre er under udvikling og

andre igen ganske hypotetiske. Listen er underinddelt i forhold til abejdsmarkedet, politisk

deltagelse, forbrug og socialt liv.

Arbejdsmarkedet

Hjemmearbejdsplads. Folk vil i højere grad kunne arbejde noget af tiden hjemme samtidig

med, at de er koblet på virksomhedens netværk.

264

More magazines by this user
Similar magazines