Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Adgang til materialer, lokalplaner. etc. Via bredbåndsinternettet vil man som borger

kunne se animationer og computermodeller af fremtidige anlæg, ligesom tal og statistik

vil kunne være tilgængelige for borgerne.

Hurtig og fleksibel organisering af demonstrationer og aktioner. I de sidste par år

har vi oplevet, hvordan det trådløse og mobile internet gør det nemmere for folk at arrangere

og koordinere demonstrationer og aktioner. Ikke bare i enkelte byer, men og

over større geografiske områder.

Abonnement på information fra det offentlige (styret og sorteret af en digital

agent). En service, som vi måske vil se offentlige instanser tilbyde, er forskellige typer

af abonnementer på information. Da offentlige instanser producerer store mængder information,

vil man kunne sætte digitale agenter til at sortere informationerne efter geografisk

relevans eller fagområde, fx landbrug i Sønderjylland.

Direkte kontakt til relevante personer og instanser. Via internettet er det nemmere at

komme i direkte kontakt via e-mail med personer, som er placeret "back-office" i offentlige

organisationer, i modsætning til tidligere, hvor telefonen skulle stilles om et par

gange, før man fik fat i den rette person.

Hjælp til at analysere sine holdninger. Hvem repræsenterer mig bedst? Ved hjælp

af avancerede digitale agenter vil man kunne få svar på, hvem man bør stemme på, eller

hvordan man bør forholde sig til en sag eller et forslag.

Dokumentation af uretfærdigheder. De mange mobile terminaler med indbygget kamera

vil kunne skabe øget dokumentation af uretfærdigheder. Meget mere vil blive dokumenteret

- også uretmæssigt.

Videokonferencer, virtuel deltagelse i offentlige møder, byråd, etc. vil kunne blive

almindeligt. Vi ser det i dag, og om få år er det måske standard, at man kan følge med i

møderne hjemmefra eller se dem på internettet på et senere tidspunkt.

Direkte kontakt til politikere - i et begrænset omfang. I et vist omfang vil det være

nemmere at komme i kontakt i politikerne. Man kan i dag sende e-mails direkte til politikerne,

men det store antal e-mails, de modtager betyder, at de har folk til at sortere i

dem.

Spredning af politiske budskaber og enkeltsager. Vi har allerede set, hvorledes internettet

kan bruges til at sprede simple budskaber eller enkeltsager, som er oppe i tiden.

267