Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

et med informationsteknologi. Derfor kan vi ikke svare på, om ældre mennesker i dag

anvender teknologi. I stedet kan vi svare på hvordan forskellige ældre mennesker har

forskellige muligheder for at integrere informationsteknologien i deres dagligliv. Eller

mere præcist, hvordan teknologien kan være en støtte og styrke i udlevelsen af den livs-

form, man som menneske bærer med sig – også ind i alderdommen. Dermed mener vi

os i stand til at kvalificere og nuancere Ældre Sagens A- og B-hold.

I det følgende vil vi kort følge op på analysernes konklusioner og påpege en række væsentlige

pointer i forhold til mulige fremtidige strategier på ældre- og it-området.

Nye perspektiver på ældre og it

Vi kan konkludere, at livsformerne er udtryk for fem forskellige kulturelle logikker,

som præger nutidens ældre. Logikkerne er væsensforskellige, hvilket er ensbetydende

med, at vi ikke kan tale om et statistisk A-hold og B-hold. Til gengæld viser analysen, at

nogle livsformer har lettere end andre, ved at integrere nutidens teknologi i det daglige

liv som pensionist.

Langt de fleste er nok tilbøjelige til at antage, at mennesker med en lang uddannelse og

en krævende karriere fuld af udfordringer bag sig vil have forholdsvis let ved at tage

teknologien til sig. Vores analyse har vist, at det langt fra forholder sig således. Med

udtrædelsen fra arbejdsmarkedet mister bærere af karrierelivsformen det altoverskyggende

mål i tilværelsen – det mål, som gav alle andre handlinger i livet mening. Der

eksisterer derfor intet formål med at anvende teknologien for den ældre i denne logik.

Den kritiske faktor er dermed manglen på et mål. At de tilmed langt fra vil være eksperter

på it-området og ofte vil opleve fiasko frem for succes, gør kun teknologien endnu

mindre attraktiv.

Omvendt finder vi den mest umiddelbare og uforbeholdne tilgang til teknologien i husmorlivsformen.

Her er livsformens mål-middel-relation intakt i alderdommen. Forbeholdene

over for teknologien er få, og den kritiske faktor er kort sagt, at teknologien

ikke må være fremmedgørende og mindske mellemmenneskelig kontakt. Vores husmorinformanter

fik hurtigt vendt den kritiske faktor til en fordel og fandt ud af, hvordan den

289