Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Kapitel 1 – Introduktion.......................................................................................... 1

De gamle ældre og den ny teknologi............................................................... 1

Projektets hovedspørgsmål ............................................................................. 4

1. De ældre og aldersbrillerne ............................................................................. 5

Alderdom som en social kategori.................................................................... 6

Fra aldersbriller til livsformer ....................................................................... 11

2. Livsformer – projektets teoretiske briller...................................................... 13

Hvad er en livsform?..................................................................................... 13

Teorier om kulturel mangfoldighed .............................................................. 17

Livsformsanalysen ........................................................................................ 19

Livsformer, pension og it .............................................................................. 21

3. Præsentation af livsformerne......................................................................... 24

Lønarbejderlivsformen.................................................................................. 25

Karrierelivsformen ........................................................................................ 27

Den selvstændige livsform............................................................................ 30

Husmorlivsformen ........................................................................................ 33

Baglandslivsformen....................................................................................... 36

Livsformscentrisme – kan livsformerne forstå hinanden?............................ 38

At anvende livsformsbegrebet i praksis ........................................................ 40

4. Generelle metodiske overvejelser og valg .................................................... 44

Den strukturmarxistiske tilgang .................................................................... 44

Ustrukturerede interviews og bevidst naivitet .............................................. 48

Udvælgelse af informanter............................................................................ 49

Supportfunktion ............................................................................................ 50

Opgavehæfte og dagbog................................................................................ 51

Interviewsituationen...................................................................................... 52

Registrering af interviews ............................................................................. 55

Analytisk fremgangsmåde............................................................................. 57

Analysens to hovedspørgsmål....................................................................... 59

5. Informanterne – analysens empiriske værktøj .............................................. 60

Bærere af lønarbejderlivsformen................................................................... 61

More magazines by this user
Similar magazines