Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Jo stærkere computerkraft der er tale om og jo flere inputkanaler et system har, desto

flere frihedsgrader er det muligt at sætte op. Derfor er det ikke underligt, at nyere tekno-

logi ofte virke mere interaktiv end ældre. Handlingsrummet for brugere er ganske enkelt

blevet større.

Handlingsrummets objektive størrelse gør det imidlertid ikke alene. Programmering i

ren maskinkode er i princippet det mest frie man kan foretage sig på en computer, men

virker nærmest handlingslammende på de fleste IT-brugere. Et handlingsrum har nemlig

også en subjektiv side, et forståelsesaspekt. Forstår eller opfatter en person ikke de givne

objektive muligheder for handling, så ligger de uden for vedkommendes praktiske

handlingsrum. Det er derfor, at viden giver magt. For med viden kan man udvide den

subjektive side af handlingsrummet. Tager man den subjektive side i betragtning, så

indebærer interaktivitet også god formidling af handlerum og dermed design af brugergrænseflader,

som kan forstås umiddelbart af forskellige typer modtagere.

Via livformsanalysen opnår vi fem forskellige forståelser af ældrelivet og er alene derfor

langt mere nuancerede end aldersperspektivet alene. Det at blive gammel forstås

ikke længere rigidt som enten, at man er en jammerlig, udskældt krøbling – eller man er

en heldig kartoffel, der endelig er sluppet ud af arbejdslivet. Det er derfor ikke længere

mødet mellem den empiriske ældre og pc’en, vi analyserer – men mødet mellem den

livsformsspecifikke forholden sig til alderdommen og informationsteknologien.

Det skal understreges, at projektets informanter derfor ikke repræsenterer en empirisk

virkelighed, som en hypotese testes i forhold til. Informanterne fungerer i analysen som

redskaber, der kan tilføje livsformsforståelsen to nye elementer: Livsformens møde med

alderdom samt mødet mellem den livsformsspecifikke alderdom og it.

3. Præsentation af livsformerne

På de følgende sider bliver de fem livsformer introduceret. Beskrivelsen tjener to formål:

dels at introducere livsformerne, dels at tydeliggøre de krav, der har været stillet til

udvælgelsen af vores livsformsspecifikke informanter.

24

More magazines by this user
Similar magazines