Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

tale underskrifter bliver en realitet. Her gælder mange af de samme faktorer som gælder

for e-handelen. Men det er værd igen at nævne den selvstændige livsform, som generelt

vil se meget positivt på e-services, der muliggør en større autonomi. Bestilling af medicin

og endda diagnosticering via nettet er oplagte muligheder, ligesom det i den selvstændige

logik vil blive hilst velkomment, hvis man i højere grad kan følge med i og

påvirke de oplysninger, som udveksles med det offentlige af både økonomisk og personlig

karakter. Systemerne skal blot være troværdige og ikke inkludere elementer af

overvågning. I husmorlivsformen vil mange e-services opleves som praktiske efterhånden

som de integreres i dagligdagen, mens der i lønarbejderlivsformen kræves et element

af leg, og i baglandslivsformen kræves diskretion og personlighed.

Ældre, it og arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedet og it knyttes ofte sammen, fordi det ses som det mest oplagte sted at

blive introduceret for teknologien. Jævnfør eksempelvis Ældre Sagens bekymring for de

generationer, som er trådt ud af arbejdsmarkedet, inden teknologien holdt sit indtog. Vi

mener dog at kunne påpege en række pointer, der kan kaste nyt lys over forholdet mellem

ældre, it og arbejdsmarkedet.

Først og fremmest er det væsentligt at hæfte sig ved, at en lang række reelle lønarbejdere

i den ældre generation, netop har forladt arbejdsmarkedet i forbindelse med indførelsen

af computerbaseret teknologi. Det hænger nøje sammen med, at det i et lønarbejderperspektiv

ikke er væsentligt at opdyrke nye kompetencer eller omstille sig til nye arbejdsprocesser,

med mindre det fører til mere fritid, mere løn eller mere socialt samvær

med kollegaer. Det gør indførelsen af ny teknologi sjældent. Til gengæld har analysen

vist, at såfremt man i lønarbejderlivsformen introduceres for teknologien i fritids- eller

hobbysammenhænge, da bliver teknologien overvejende opfattet positivt - som et middel,

der kan anvendes i overensstemmelse med livsformens mål om socialt samvær, spil,

leg og konkurrence. Fraværet af “pligt” er den centrale faktor for en vellykket introduktion

af teknologien i en lønarbejderlivsform. Men det betyder ikke, at man i lønarbejderlivsformen

kun vil anvende teknologien i fritidslivet. Så snart man er blevet bedre bekendt

med mulighederne i teknologien, kan den sagtens integreres i mere pligt- eller

arbejdsrelaterede sammenhænge – i frivilligt arbejde, i foreningsøjemed eller på et

294

More magazines by this user
Similar magazines