Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

tingelser inden for familiens rammer - i sin mands lønindkomst og i de arbejdsopgaver,

der findes i hjemmet - og dermed ikke nødvendigvis er direkte tilknyttet produktio-

nen/erhvervslivet. Denne strukturering medfører, at kvinden for at kunne opretholde sin

ideologibærende praksis må skabe og opretholde en institution, der er attraktiv for an-

dre, således at de er villige til at indgå i den og finansiere den. I princippet kunne hus-

morlivsformen lige så godt tage et lønarbejde og dermed bidrage til en ekstra indtægt til

familien, men i denne type familier forekommer det meningsfuldt, at kvinden tager sig

af nogle andre opgaver.

Ansvarlig for en sund og glad familie

I og med at det i en lønarbejderfamilie primært er husmorlivsformen, der tager sig af

husarbejdet, er det også oftest hende, der står for de daglige indkøb. Prioriteringerne er

vidt forskellige afhængigt af, hvilken type familie der er tale om. Dog vil det være karakteristisk,

at der i familier, der omfatter en bærer af husmorlivsformen, bruges mere

tid på at indhente gode tilbud og købe stort ind for at spare penge. Desuden vil syltning,

bagning og dyrkning af egne grøntsager være oplagt, når den ene part går hjemme. Der

vil således typisk være en vis grad af selvforsyningsøkonomi i den slags familier.

Fordi husmoren henter sin identitet inden for familiens rammer, ser hun det også typisk

som sin opgave at sørge for familiemedlemmernes velfærd. Det gælder både økonomisk,

socialt og sundhedsmæssigt. Hun gør en dyd ud af at få mest muligt ud af husholdningspengene,

af at sørge for hyggelige omgivelser i hjemmet og af at familien får

god og nærende kost.

Husmorens arbejde

I og med at kvinden har både mål og middel i hjemmet, betragtes det som nødvendigt at

udføre hjemmets opgaver på bedste vis. Det anses for eksempel for at være en vigtig

opgave at lave ordentlig mad til resten af familien, fordi sammensætningen af kosten er

central for trivsel og sundhed. Færdigretter er således ikke noget, man gerne sætter på

bordet – det er tegn på, at man ikke har udfyldt sit arbejde. I reglen er det ikke sur pligt

for husmoren at udføre sit arbejde – kun hvis familien og omgivelserne ikke sætter til-

34

More magazines by this user
Similar magazines