Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

opnå målet. Mål og midler varierer som bekendt fra livsform til livsform og derved er

de principielt forskellige og indbyrdes uforenelige. Men livsformerne er ikke blot ufo-

renelige; når de realiseres i praksis har de også svært ved at forstå hinanden og det er

dette faktum, som indeholdes i begrebet livsformscentrisme. Det betyder med andre ord,

at man som bærer af én livsform ofte vil opfatte bærere af andre livsformer som mere

eller mindre mislykkede afarter af ens egen.

Det er væsentligt at være opmærksom på dette forhold – både i analysen af og i arbejdet

med menneskelige relationer. Er socialarbejderen eksempelvis bærer af væsentlige træk

fra husmorlivsformen, kan det tænkes at præge hans eller hendes billede af de muligheder

og begrænsninger, der gør sig gældende i forhold til klienten. Nedenfor er nævnt

nogle eksempler på, hvorledes centrismen i forhold til begrebet arbejde kan udforme

sig.

Lønarbejderlivsformens arbejdsbegreb eksisterer inden for rammerne af et formelt arbejdsmarked,

hvor løn, timeantal med videre er reguleret af arbejdsmarkedets parter, og

hvor lønarbejderens arbejdstid gives i bytte for en indkomst, der kan omsættes i fritiden.

Sat lidt på spidsen så er lønarbejdet set fra den selvstændige livsforms perspektiv tæt på

en form for lønslave-tilværelse. De mange lovgivningsmæssige reguleringer opfattes

som mangel på autonomi og frihedsberøvende kontrol. Lønarbejderen er unødigt afhængig

af en arbejdsgiver, og lønarbejderen mangler, set fra den selvstændiges perspektiv,

stoltheden ved at kunne klare sig selv. Omvendt opfattes selvstændigheden i lønarbejderlivsformens

perspektiv som værende ensbetydende med alt for meget arbejde og

ingen fritid og ferier. Lønnen står heller ikke mål med al den tid, der skal investeres i

den selvstændige virksomhed.

Fra den karrierebundne livsform anskues lønarbejde højst som indholdsløst rutinearbejde

– noget man måske har været nødsaget til at udføre en kortere overgang på vejen

mod toppen af karrieren. Karrierelivsformens arbejdsbegreb kan umiddelbart minde om

den selvstændige livsforms arbejdsbegreb, men forskellen er, at de selvstændige, set fra

den karrierebundne livsforms perspektiv, står i stampe. For karrierelivsformen fremstår

39

More magazines by this user
Similar magazines