Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

test vil være dominerende, fordi enhver ideologi fordrer konsistens for overhovedet at

give mening.” (Ibid).

Den empiriske livsformsforskning understreger ligeledes, at individer oftest realiserer

træk fra flere livsformer samtidigt (Christensen 1997, Højrup 1989, Ramhøj 1995). Når

vi anvender informanter i livsformsanalysen, er det derfor ud fra den forudsætning, at

informanterne vil være i stand til at tale igennem den livsform, som de hovedsageligt er

bærere af. At vi benytter individet som overordnet dataenhed i analysen skal altså ikke

tages som udtryk for, at den danske befolkning kan inddeles i 5 grupper svarende til de

5 livsformer. De udvalgte informanter giver os blot et billede af, hvorledes mennesker,

der overvejende realiserer væsentlige træk fra de enkelte livsformer, forholder sig til

analysens genstandsfelter – alderdom og it-anvendelse.

Højrup definerer ’livsform’ som kultur og understreger, at en livsform er defineret ved,

at den er betinget af ydre vilkår samtidig med, at disse vilkår betinges af livsformen.

Når eksistensbetingelserne er tilstede, er livsformen det også. Omvendt er livsformen

først tilstede, når eksistensbetingelserne er det. Vi har således taget udgangspunkt i, at

eksistensbetingelserne er betingende for, hvilken livsform der er den dominerende hos

den enkelte. I afsnittet om projektets metodiske overvejelser og valg er udvælgelsen af

informanter nærmere forklaret og diskuteret.

Alligevel har det været meget vigtigt at sikre, at vi faktisk anvendte informanterne som

”talende strukturer” og ikke som individer, hvis hele samlede empiriske liv var interessant.

Derfor har vi også valgt kun at fokusere på informanternes livsformsspecifikke

ytringer. Såfremt en informant, som overvejende realiserer en lønarbejderlivsform,

kommer med ytringer, der med større udbytte kan forstås ved en spejling i husmorlivsformens

begreber, har vi af hensyn til analysens klarhed valgt at se bort fra disse. Det

husmorspecifikke dækkes ind af de informanter, som overvejende realiserer denne livsform.

Problematikken kan også belyses ved at drage en parallel til eksempelvis strukturelle

teorier om køn i samfundet. Havde vi ønsket at interviewe om disse spørgsmål, havde vi

42

More magazines by this user
Similar magazines