Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

økonomiske og praktiske grunde ikke sket. I stedet har intervieweren gennemlæst trans-

skriberingen med henblik på, om interviewerens og transskribentens fortolkninger er

ens.

Da transskriberingen er foregået uden for projektets ankerpunkt på Instituttet for Fremtidsforskning,

er der ikke lagt fortolkninger ind. Transskriberingen indeholder for eksempel

ikke emotionelle aspekter af samtalen som ”suk” eller ”usikker latter”. Transskriberingen

fungerer som en måde at huske detaljer i interviewet – ikke som empirisk

materiale og fortolkning i sig selv. Transskriberingen er således en direkte afskrift af det

sagte – med fejl, gentagelser, ”host”, ”hm” osv.

For at skabe det rette grundlag for fortolkning har det således været væsentligt at fastholde

et nært samarbejde mellem projektets medarbejdere. Transskriberingen udelader

for det første sociale og psykologiske elementer fra interviewsituationen. For det andet

kan den få udsagn, som i det talte sprog har været henkastede og måske tvivlende, til at

lyde kategoriske og gennemtænkte.

I dette projekt er overgangen mellem transskribering og analyse glidende. Analysen og

fremstillingen af det gennemførte interview foregår på én og samme tid, og analyseafsnittene

– der, hvor interviewsituationen formidles – vil i et vist omfang have karakter

af prosa. På denne måde formidles meningen i informanternes historier bedst til læseren.

Analytisk fremgangsmåde

I udarbejdelsen af analysen har vi fulgt følgende retningslinier:

Det helt overordnede formål med vores interviews har som sagt været at få afdækket,

hvorledes en ældre bærere af en given livsform forholder sig til henholdsvis at være

blevet gammel og til at – som ældre repræsentant for en bestemt livsform – bruge computeren

som støtte og styrke. Derfor har det centrale i fortolkningen af interviewmaterialet

været at finde frem til de områder, hvor det fremgår, at informanten tænker, taler

og handler livsformsspecifikt.

57

More magazines by this user
Similar magazines