Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Karen

(ældre informant – lønarbejderlivsformen)

Selvom Karen har været gift og har født og opfostret to børn, kan hun i dag, hvor hun er

80 år og for længst pensioneret, se tilbage på et langt og varieret arbejdsliv. Karen er

oprindeligt butiksuddannet. Som ung arbejdede hun først som medhjælpende hustru i

sin mands forretning og siden i en skotøjsbutik. Senere tog hun en kontoruddannelse og

fik ansættelse som sekretær på en offentlig institution. Karen trivedes med kollegerne

og arbejdet og blev der i 14 år, til hun gik på efterløn i 1980.

Arbejde og fritid – to adskilte sfærer

Karen har først og fremmest arbejdet af nødvendighed – der skulle tjenes penge til livets

opretholdelse og til forsørgelsen af børnene. Men et arbejde skal også have indhold,

mener Karen. Kundekontakten og det at beskæftige sig med mennesker, var derfor det,

der i første omgang tiltrak Karen ved butiksfaget. Problemet var blot, at de skæve arbejdstider

forhindrede hende i at være sammen med sine venner i fritiden. Som butiksansat

var hun nødt til at arbejde om lørdagen, og havde derfor ikke mulighed for at tage

på landet i weekenden sammen med sine venner. Når de andre havde fri, var Karen på

arbejde, og omvendt. Det sociale samvær med omgangskredsen var umuligt at forene

med arbejdstiderne i butikken, syntes Karen.

Som Karen siger, var det udelukkende arbejdstidernes skyld, at hun tog imod et omskolingstilbud

til kontorassistent. Jobbet i skotøjsbutikken var på mange måder udemærket,

men et arbejde skal ikke fylde mere end, at der er plads til også at have et liv i fritiden.

Vennerne og det sociale liv uden for arbejdet var og er vigtige prioriteter for Karen.

Én stor familie

Karens arbejdsplads var karakteriseret ved venskabelige omgangsformer. Det var et lille

kontor med tre sekretærer og en kontorleder, som alle kom godt ud af det med hinanden.

Faktisk så godt, at Karen ser to af dem privat stadigvæk. Karen fortæller, at det uformel-

le forhold til ledelsen bidrog betydeligt til at skabe sammenhold og god stemning på

kontoret. Alle ansatte kendte deres opgave- og ansvarsområde, og selvom kontorlederen

63

More magazines by this user
Similar magazines