Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

del af virksomheden kører – han bærer både det organisatoriske og det forretningsmæs-

sige ansvar for et område med omtrent 500 medarbejdere.

Søren har arbejdet sig op gennem hierarkiet, siden han var en 17-årig vandkæmmet

dreng. Han husker stadig den første arbejdsdag. Efter en læretid på tre år i virksomheden

er det gået fremad skridt for skridt. Han er flyttet rundt i forskellige afdelinger og er

hele tiden blevet tildelt mere og mere ansvar i stadigt højere stillinger. Søren betegner

ikke sin karriere som en “hård” vej op gennem systemet – han understreger derimod, at

sådan er vejen nu engang, og at han har udviklet sig meget gennem årene. Mange spændende

mennesker og rejser til udlandet har gjort det værd at gå den lange vej.

Arbejde og fritid kan ikke adskilles i Sørens liv. Faktisk kan det være svært at tale om

en egentlig arbejdstid, for arbejde og fritid tilsammen danner en sammenhæng i Sørens

liv. Det at gå på arbejde er en del af tilværelsen for Søren – og lønnen er egentlig bare et

krydderi. Det vigtige er, at arbejdet er spændende, udfordrende, sjovt og i øvrigt hænger

sammen med resten af tilværelsen. Søren og hans kone er ofte ude at spille golf eller

tennis med folk, der også er Sørens forretningsforbindelser. Samtidig med, at han og

konen hygger sig, skaber samværet det, som Søren selv kalder en “over-organisatorisk

sammenhæng” for virksomheden. For Søren er det ikke et problem, at de forskellige

sfærer i livet flyder sammen – han kan tværtimod lide det.

Søren er imidlertid ikke venner med de ca. 500 medarbejdere, som han har under sig i

virksomheden. Et venskab med underordnede kolleger ville betyde, at Søren ikke var i

stand til at træffe objektive beslutninger. Og objektivitet og saglighed er vigtigt i et job

som hans. Søren og hans underordnede har en “god tone”, gode relationer og et velfungerende

samarbejde, men de er ikke venner.

Venner på arbejdspladsen begrænser sig til de mennesker, der er placeret på nogenlunde

samme hierarkiske niveau i organisationen som Søren selv. På det niveau går venskaber

og konkurrence hånd i hånd. Søren beskriver det som en kontinuerlig proces, hvor man

hele tiden sammenligner sig med de andre. Observerer, hvor godt, de gør det, undersøger

hvorforfor herigennem at bruge dem som springbræt til at komme højere op i hie-

67

More magazines by this user
Similar magazines