Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

til Danmark til et bedre job på Rigshospitalet. Men også her var konkurrencen hård.

Mogens fortæller, hvordan han og en kollega, der begge aspirerede til samme overordnede

stilling, indbyrdes var “nødt til at kæmpe i flere år”.

Viden og dygtiggørelse er nøgleordene i konkurrencen om at nå toppen inden for lægeproffesionen.

Og har man ambitioner om at blive en internationalt anerkendt læge,

skal man ikke regne med, at det er et otte-til-fire job. Mogens forklarer, hvordan han ud

over sit arbejde på hospitalet var redaktør på en række tidsskrifter og tilmed havde et

ekstrajob om lørdagen med at indkøbe litteratur til det lægevidenskabelige bibliotek for

på den måde at holde sig ajour med forskningen. At engagere sig i forskning er en forudsætning

for at være en dygtig læge, mener Mogens. For Mogens betyder det meget

“at være med på toppen”, som han siger. Og han tager konkurrencen med som en del af

spillet om at komme til tops. At man konkurrerer er nemlig ingen hindring for, at man

også kan understøtte hinandens karrierer. Mogens nævner således, hvordan han og en

række andre lægevidenskabelige specialister, etablerede et professionelt netværk for

erfaringsudveksling til støtte for hinandens arbejde. Eksempelvis var mange af de patienter,

han behandlede i sin private praksis, blevet henvist til ham fra andre kolleger.

Som Mogens selv udtrykker det, var kollegerne således “nogen som man både havde

glæde med, og som man skulle slås med”.

Tidskrævende

I Mogens’ erhvervsaktive tid havde karrieren en dominerende rolle. Karrieren var en

integreret del af Mogens’ person, og der var det ikke rigtig plads og tid til meget andet

end den. Medicinen var hans altoverskyggende interesse, og han påtog sig derfor med

glæde fagligt relaterede aktiviteter som for eksempel at anmelde disputatser i tidsskrifter.

Mogens er, som han selv udtrykker det, “noget af en fagidiot”. Han havde både sin private

praksis og arbejdet på afdelingen, hvor han som professor også havde til opgave at

forberede forelæsninger på medicinstudiet samt vejlede unge stipendiater fra udlandet.

Arbejdet og de faglige aktiviteter havde første prioritet i Mogens liv, og fyldte af og til

så meget, at der kunne gå en hel uge imellem, at han fik en sammenhængende nats søvn.

69