Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

En sund økonomi er en forudsætning for et godt liv, mener Ole. Indtægt og livsførelse

skal helst passe sammen. Således havde Ole og hans kone været gift i femten år, før der

var råd til en bil. De har nemlig altid holdt på at betale tingene kontant. De kan se, at det

er noget andet i dag, hvor det er helt almindeligt blandt unge mennesker at tage lån og

købe på afbetaling.

Ole kan se tilbage på et liv, der i det store og hele har levet op til de forventninger, han

har haft om et godt liv. Han har videreført en blomstrende forretning, og har tillige haft

den glæde at kunne give den videre til næste led i slægten. Ole tager dog ikke selv hele

æren for det vellykkede livsværk. Han tilskriver i høj grad succesen sin kone, der har

ordnet firmaets regnskaber samtidig med pasningen af hus, have og børn.

Ole har aldrig haft brug for computere i sit arbejde, og hans kone har altid ført firmaets

regnskaber i hånden. Han har klaret sig et helt liv uden en computer og kan egentlig

ikke se, hvordan han skulle have brug for eller glæde af informations- og kommunikationsteknologi

i sin hverdag.

Bærere af husmorlivsformen

N ø g l e b e g r e b e r f o r h u s m o r l i v s f o r m e n

- Målet er omsorg for familien og varetagelse af hjemmet -

- Midlet er omsorg og pleje af sociale relationer -

- Husmorlivsformens arbejdsbegreb eksisterer inden for familien -

- Friheden er at kunne nyde frugten af sit arbejde: familiens velbefindende -

Jette

(den unge ældre informant – husmorlivsformen)

Jette er 56 år. Hun har tre voksne børn, hvis ve og vel altid har betydet meget for hende.

Hjemmelivet har i det hele taget altid været det primære for Jette, og hun har indrettet

76

More magazines by this user
Similar magazines