Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Jette har altid arbejdet for at få økonomien til at hænge sammen. Da hun var sammen

med Arne, arbejdede hun halv tid, så de kunne få råd til hus og bil. Hun var imidlertid

glad for jobbet som sygehjælper. Jette beskriver sin egen funktion som dels praktisk og

dels vejledende. Hun fortæller, at kontakten med patienterne var det vigtigste for hende.

Det gjorde hende i godt humør, når hun følte, at hun havde hjulpet en patient til at få det

bedre, og når hun fik positive tilbagemeldinger fra de behandlede. Ulempen ved jobbet

var, at hun oplevede, at der var for lidt tid til at tale med patienterne. Det gav hende dårlig

samvittighed. Jette fortæller, at hun altid har involveret sig meget i patienterne. Derfor

var det også svært for hende, at hun ikke kunne følge dem i hele deres sygdomsforløb.

Hun fandt det smerteligt, at hun måtte slippe dem, når de blev udskrevet eller overflyttet

til en anden afdeling.

For tretten år siden uddannede Jette sig til lægesekretær. Hun arbejder i dag i en stor

lægepraksis, og hun fortæller, at hun er glad for sit jobskifte. Arbejdet som lægesekretær

er mere afvekslende, og det giver tillige Jette mulighed for at komme tættere på patienterne

og følge dem gennem hele deres sygdomsforløb. Specielt muligheden for at

udvikle et mere personligt forhold og kendskab til de enkelte patienter og muligheden

for en hyggesludder fremhæver Jette som positivt. Herudover fortæller hun, at hendes

forhold til kollegaerne er virkeligt godt. De er tre lægesekretærer ansat, og de har indbyrdes

et virkeligt godt forhold. De har hinandens fortrolighed, og Jette fortæller, at de

snakker og giver hinanden råd om især hjemmelivet og forholdet til familie og venner.

Det gode forhold til kollegaerne er vigtigt for Jette. Hun arbejder i dag 30 timer om

ugen i lægepraksissen. Herudover har hun nu to aftenvagter om ugen som sygehjælper

på hospitalet. Selvom hun er glad for sine jobs, ville Jette helst gå hjemme hele tiden og

have mere tid til børn og børnebørn og til at dyrke sine mere kreative sider. Efter Arne

er gået bort, bliver hun nødt til at arbejde mere for at få økonomien til at hænge sammen.

Jette har hyppig kontakt med sine børn og børnebørn. Og hun fortæller, at den største

glæde ved livet for hende er “at se ens børn vokse op og klare sig godt i livet”. Hun

bruger meget tid sammen med sine børnebørn, men hun ville ønske, at hun havde mulighed

for at springe til, når de blev syge. Det er imidlertid umuligt, sådan som hendes

78

More magazines by this user
Similar magazines