Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

af internettet. “Man føler sig som en helt lille torsk, når man slet ikke har begreb om

internettet. Man ser jo henvisninger til det snart alle vegne”.

Bærere af baglandslivsformen

N ø g l e b e g r e b e r f o r b a g l a n d s l i v s f o r m e n

- Målet er en praksis, som kan anvendes som middel i karrierelivsformen -

- Midlet er åbenhed og situationsbevidsthed -

- Baglandslivsformen producerer det repræsentative hjem, den repræsentative ægtefælle

og varetager praktiske gøremål vedrørende børn, flytninger og sociale aktiviteter -

- Baglandslivsformens æstetiske, kulturelle og sociale konsumption følger karrierelivsformen

-

- Friheden består i den værdsættelse og anerkendelse, karrierelivsformen tildeler baglandslivsformen

-

Pernille

(den unge ældre informant – baglandslivsformen)

Pernille er 54 år og har været gift med Peter i snart 30 år. Sammen har de to drenge.

Den yngste af drengene er 22 år og bor stadig hjemme, den ældste er 23 og bor tæt på

Pernille og Peters hjem i Klampenborg. Pernille fortæller, at det altid har været Peters

arbejde, som de har prioriteret først. Da børnene var små, var det eksempelvis altid hende,

der tog fri, når en af drengene var syg. Peters job har hele vejen igennem været forbundet

med lange, meget travle arbejdsdage, og ikke mindst de senere år har han og

trukket langt hovedparten af indkomsten hjem til husholdningen. I dag er Peter direktør

i et investeringsfirma, som han samtidig er hovedaktionær i. Herudover har han en del

bestyrelsesposter.

Pernille er uddannet bankassistent, men hun har aldrig arbejdet i en bank. Da Pernille i

1965 havde færdiggjort sin bankuddannelse, tog hun til London i et par år for at sidde

83

More magazines by this user
Similar magazines