afdelingerne - Skræppebladet

skraeppebladet.dk

afdelingerne - Skræppebladet

FORENINGEN

FORENINGSBESTYRELSENS

KORTE BERETNING

Til afdelingsmøderne i efteråret

deltager foreningsbestyrelsen

med en kort beretning, der

omhandler nogle af de emner,

som bestyrelsen har beskæftiget

sig med det seneste år.

OPSIGELSE AF LEJEMÅL

Den 3. september ophævede Brabrand

Boligforening tre lejemål på Toveshøj og

i Gellerupparken, hvor der er begået alvorlige

kriminelle handlinger mod andre

beboere. Baggrunden for ophævelserne

er en række voldsepisoder og røveriske

overfald, som beboere i Brabrand Boligforening

har deltaget i, og som de

pågældende er dømt for.

Ophævelserne skal ses i lyset af Brabrand

Boligforenings politik om ikke at

tolerere kriminelle handlinger. Det betyder,

at man vil kræve en lejlighed fraflyttet,

hvis én eller flere beboere i den

pågældende lejlighed udøver kriminel

adfærd, der er egnet til at skabe fare eller

utryghed i området.

Det er selvfølgelig en alvorlig ting at

opsige et lejemål. Men det er nødvendigt

i denne sag, da hensynet til de beboere,

der opfører sig ordentligt, vejer meget

tungt.

BESØG AF BERTEL HAARDER

Tirsdag d. 31. august havde Brabrand Boligforening

besøg af integrationsminister

Bertel Haarder, som på mødet i klare

vendinger kommenterede ophævelsessagen

med ordene:

»Jeg har talt med mine jurister, og boligforeningens

skridt er fuldt lovligt«.

Det er selvfølgelig positivt at få opbakning

til vores politik. På samme måde

som ministerbesøget forløb ud over vores

forventninger. Bertel Haarder mødte

op med en meget positiv indstilling til de

initiativer, der sker her i området. I sær

var han meget overrasket over den positive

ånd, der er i området. For Brabrand

Boligforening er det af stor betydning, at

vi hermed har fået åbnet for dialogen

med Regeringens integrationsminister.

Denne åbenhed vil komme beboerne i

Gellerup-området til gode.

GELLERUP-OMRÅDET

Bestyrelsen har i det hele taget brugt meget

tid på Gellerup, hvor der har været

stor fokus. I bestyrelsen har vi nedsat et

udvalg – Gellerup-udvalget, som har til

opgave at finde forslag til løsning af nogle

af de problemer, som området slås

med.

Det kan måske for de andre afdelinger

se ud, som om vi i bestyrelsen ikke beskæftiger

os med andet end Gellerup,

men vi ser det som vores forpligtelse at

gå ind i problematikken. Derfor har vi

valgt at nedsætte Gellerup-udvalget for

at være sikker på, at der i det ordinære

bestyrelsesarbejde er plads til vores hovedopgave

foreningens forhold.

Det er bestyrelsens holdning i generelle

vendinger, at forslaget med at skabe

en bedre integration ved at tvangsflytte

beboerne ikke er realistisk. Gellerupparkens

problemer skal løses gennem

uddannelse og beskæftigelse. Det er den

eneste måde at skabe en bedre integration

og dermed få løst nogle af de mange

sociale problemer, der er i området.

Derudover handler det om konsekvens

over for den lille gruppe, der er med til

at skabe en negativ udvikling og dermed

ødelægger det for den store gruppe af

beboere, der gerne bare vil bo i fred og

ro.

NYE AFDELINGER

I april flyttede de sidste beboere ind i

vores nye afdeling i Hasselager – afd. 24

Husk også at kigge ind på

www.bbbo.dk

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004

24

Skovhøj og dermed har vi fået to nye afdelinger

på Skovhøj i Hasselager og to

nye afdelingsbestyrelser.

I Harlev har vi også fået nye beboere

med opførelsen af den femte etape af

Rødlundparken, hvor 44 boliger stod klar

til indflytning her i juni. Denne nyeste

etape er ligesom alle de andre boliger, vi

har bygget de seneste år, opført i massive

træelementer. Et byggemateriale som vi

kun har gode erfaringer med efter opførelse

af i alt 213 boliger i træ.

Og vi har flere byggeplaner på bordet.

I Tranbjerg har vi sammen med Aabyhøj

Boligforening og Boligforeningen

Solgaarden fået option på et 10 ha stort

areal. På denne grund forventer vi at

kunne opføre en ny bydel med ca. 300

boliger, som kommer til at bestå af

blandede ejerformer det vil sige: parcelhuse,

andelsboliger og almene udlejningsboliger.

Lokalplanen for området

forventes at blive vedtaget i Århus Byråd

i begyndelsen af næste år. Derefter kan

byggeriet gå i gang.

I Hasselager i umiddelbar nærhed af

vore to nye afdelinger har vi sammen

med Boligforeningen Århus Omegn fået

option på en grund, hvor der vil kunne

opføres omkring 350 boliger. Ligesom

Tranbjerg vil der også her være tale om

blandede ejerformer. Næste år skal lokalplanen

for området behandles i byrådet.

RENOVERING AF VARMEANLÆG I

ODINSGÅRD

En anden sag som bestyrelsen har haft

stor fokus på er renoveringen af varmeanlægget

i Odinsgård. Dette emne er omtalt

mere detaljeret i artikel her i bladet,

og emnet er derfor udeladt fra denne

gengivelse af den korte beretning.

More magazines by this user
Similar magazines