afdelingerne - Skræppebladet

skraeppebladet.dk

afdelingerne - Skræppebladet

AFDELINGERNE

4 - GELLERUPPARKEN

MAN STEMTE ATTER IMOD B-ORDNING

Mødet var som vanligt indkaldt

til kl. 19 – og lige så vanligt

kom folk dryssende det meste

af den næste halve time også. Havde de

så gjort det stille og diskret; men nej.

Knapt et kvarter over tid kunne afdelingens

formand byde de omtrent 50 fremmødte

velkomne. Tidligere naboskaber,

Ove Abildgaard, valgtes med applaus til

dirigent. Da mødet var konstateret lovligt

indvarslet, og et stemmeudvalg udpeget,

skulle dagsordenen godkendes. Den indholdt

den mangel, at der ikke var et

punkt med valg til Skræppebladet på, så

de for tiden sidende medlemmer, Helle

Hansen, Bo Sigismund og undertegnede

er stadig i redaktionen. Herefter godkendtes

dagsordenen.

Som på sidste møde nedstemtes overgang til B-ordning

EN DEL SAGER

I DET FORGANGNE ÅR

Ingrid Jensen fremlagde afdelingens forhold

for den sidste periode og fortalte

blandt andet om følgende:

2 gårdmænd forsøges konverteret til

Grønne Gårdmænd, der skal informere

og vejlede beboerne om genbrug og

hjælpe os til at undgå hærværk.

Af samme årsag vil afdelingsbestyrelsen

informere med skrivelser på flere

sprog omkring hærværk og svineri i området.

Der har været en del polemik omkring

forhold ved Multihallen, der opføres ud

mod Ringvejen.

Der er blevet bedre oversigt ved institutionerne

ved de nederste blokke på

Gudrunsvej, og også på opfordring fra

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2004

30

beboerne er aviscontainerne ved de lave

blokke stillet sammen med de øvrige

containere.

Barakken på Gudrunsvej er i så dårlig

stand, at det ikke kan svare sig at renovere

den, og en ny er umiddelbart for

dyr.

Der er blevet problemer med hundehold

i parken, og en del af disse bruges

tilsyneladende til hundkampe. Begge dele

er forbudt, og beboerne opfordres til

at melde det til politiet. Ligeledes kan biler

uden nummerplader, der er parkeret i

området meldes til politiet, så de kan blive

fjernet straks.

Bestyrelsen er ved at lave et skema,

som man kan bruge, hvis man skal anmelde

noget ulovligt – det kommer ud

så snart, det er klart.

Der arbejdes videre på at etablere erhvervslejemål

i området – det ser ud til

at trække ud, for Kommunen ser anderledes

på det; men bestyrelsen bliver ved.

NYE KØKKENER KAN FINANCIERES

INDIVIDUELT

Der har tidligere været snak om køkkenernes

stand, men afdelingen har ikke

råd til en generel renovering eller fornyelse

af køkkenerne. Men de beboere, der

ønsker nyt køkken eller blot dele af det

gamle renoveret, vil kunne få det financieret

over huslejen, så det kun er dem

selv, der betaler.

Der har med stor succes været afholdt

en del fester i det forløbne – eneste minus

er, at der generelt er for få voksne

hjælpere.

Sidst i september er der arrangeret en

kæmpe spejderlejr på pladsen ved kælkebakken.

IT-PROJEKTET

På det ekstraordinære afdelingsmøde i

juni blev der bevilget kr. 200.000 til en

forundersøgelse, som ingeniørfirmaet

Niras kommer med en konlusion på senere

på året. Der indkaldes til den tid

igen til et møde.

DISKUSSION

Der var herfter en del diskussion af beretningen.

Blandt andet undrede nogle

sig over, hvorfor der blev spildt så meget

lys i kældergangene om natten; men det

er dyrt at installere automatik, og der virker

betryggende, at der er lys, svarede

Ingrid.

I salen var der en del snakken på

udenlandsk, og det var flere gange nød-

More magazines by this user
Similar magazines