reSpekt og aNSvar - Tilbage

d.r.c.dk

reSpekt og aNSvar - Tilbage

05

august

2011

fokus: Vejen til Vækst

i dansk turisme

Læs side 6-7

debat fokus mad a’ la carte produktnyt klumme branchejura

Branchens mest læste magasin / 72. årgang

Sager, der Nager:

mangler dagspressen

reSpekt og aNSvar

for madanmeldelser?

læs side 20


FAST LAVPRIS

Priserne i denne annonce gælder til 2. oktober 2011. Herefter vil – ikke bare annoncens varer - men en lang række andre

varer stige markant i pris, da folketingets nye fedtafgift på 16 kr. pr. kg. mættet fedt træder i kraft den 1. oktober i år.

Indtil da kan vi glæde os over familiens nyeste medlem: 2 kg. Kærgården til fast – hent selv pris – kun 79,95 kr. pr. bakke.

Vi ses hos Dagrofa S-Engros.

PHILADELPHIA

1,65 KG.

PR. STK.

76 95

KÆRGÅRDEN

2 KG.

PR. BØTTE

79 95

MIRACEL WHIP

5 LTR.

PR. SPAND

99 95

LURPAK SMØR

250 G.

PR. PAKKE

12 40

CREME FRAICHE

18% 5 KG.

PR. SPAND

81 95

HVIDE ÆG

BURÆG STR. M

30 STK. PR. BAKKE

20 95

UHT SØDMÆLK

1 LTR.

PR. BRIK

6 75

UHT PISKE

1 LTR.

PR. BRIK

20 50

Find nærmeste engrosbutik på www.s-engros.dk eller ring på 43 30 14 04

Der tages forbehold for udsolgte varer, prisændringer som følge af pris- og afgiftsændringer samt eventuelle tryk- og billedfejl. Alle priser er ekskl. moms.

Lynge Olsen Reklamebureau A/S


05

august

2011

bestyRelsen

FORMaND:

Flemming Andreasen, Restaurant Navigator

Marselisborg Havnevej 46 D,

8000 Århus C, tlf. 8620 2058, mobil 4016 5151

e-mail: fan@d-r-c.dk

NÆstFORMaND:

Nicolai Andersen, Restaurant Bryggen,

5500 Middelfart, Tlf. 6441 3030

BEstYRELsEsMEDLEMMER:

Poul Wulff

Cafe Alma, 2300 København S

Tlf. 3254 3204/mobil 2614 8249

Birgitte Israelsen

Sonnerupgård, 4330 Hvalsø

Tlf. 4640 9531/mobil 2327 8769

Jeanette Kyhn

Restaurant Klinten, 5600 Fåborg

Tlf. 6261 3200/6565 2010 mobil 2293 7573

Lone Fergadis

Restaurant Zorba, 8600 Silkeborg

Tlf. 8681 2155/ mobil 4055 1539

Jørgen Pedersen

Rold Storkro, 9520 Skørping

Tlf. 9837 5100/mobil 6165 5130

thomas Høy

Strandboulevarden 109, 2100 København Ø

Tlf. 2999 6322, thh@d-r-c.dk

FORENINgENs REgNsKaBsKONsuLENt:

Registreret revisor Dan Andreasen, Time vision

Falkoner Allé 1, 2000 Frederiksberg, tlf. 3888 0824

FORENINgENs aDVOKat:

Gudrun Fenger, Advokatfi rmaet Jørgen U. Brink

Islands Brygge 26, 3., 2300 København S, tlf. 3325 1011

FORENINgENs MEDLEMsKONsuLENt:

Kurt Asbjørn Johannesen

Kildebjerggård 48, 5690 Tommerup, tlf. 3022 0444

Mail: kaj@d-r-c.dk

DaNMaRKs REstauRaNtER & CaFÉER

Islands Brygge 26, 3. sal, 2300 København S.

Tlf. 3325 1011, Mail: d-r-c@d-r-c.dk

www.d-r-c.dk

DRC ÅRHus/REDaKtION

Viborgvej 21, 8000 Århus, tlf. 8613 2633

Mail: bladet@d-r-c.dk

dansk standaRd

og sydlandsk

seRviCe

Kombinationen af regnfuld sommer og iskold vind over

fi nansmarkederne har fået danske forbrugere til at

holde pungen i lommen. I hvert fald under de hjemlige

himmelstrøg. Det har naturligvis smittet af på indtjeningen

i hotel og restaurationsbranchen, som i mange danskeres

bevidsthed stadig står som leverandør af luksusydelser og

derfor let bliver spare-objekt i krisetider.

aDREssE: DRC Restaurant & Café, Viborgvej 21, 4., 8000 Århus C, tlf. 8613 2633, fax 8613 0396, www.restaurantogcafe.dk,

e-mail: bladet@d-r-c.dk OPLag: 14.500 eksemplarer, Abonnement kr. 250,- årligt aNsV. REDaKtØR: Carsten Kruuse

aNNONCER: Mediegruppen as, Mediekonsulent Lars Burchardt, tlf. 7584 1200, fax 7584 1229, e-mail: lars@mediegruppen.net

REDaKtION: tlf. 8613 2633 LaYOut & PRODuKtION: Mediegruppen as

FORsIDEFOtO: Jacob´s BAR BQ, Aarhus. Fotograf: VisitAarhus.

DIstRuButION: Restaurant & Café uddeles til

14.000 adresser i overnatnings- og serveringsbranchen uDgIVER: Danmarks Restauranter og Caféer, Islands Brygge 26,

2300 København S, tlf. 3325 1011, fax 3325 3099, www.d-r-c.dk IssN: 1601-4162

meld dig ind i drc på

www.d-r-c.dk

Venlig hilsen

Men der har i det seneste år faktisk været tegn på fremgang.

Eksempelvis har danske hotellers overnatningstal budt på

pæne stigninger, mens Danmarks efterhånden verdensberømte

stjernerestauranter har fået bedre styr på omkostningerne og i Flemming andreasen

DRC-formand

større udstrækning leveret plusser i årsregnskaberne.

Meget tyder dog på, at branchen endnu engang må indstille

sig på et beskedent år. Den nyeste konkursstatistik fra Experian viser en stigning på 9,3

procent for branchens selskabsejede virksomheder. Der var således i perioden august

2010 til juli 2011 353 konkurser mod 323 i samme periode året før. Ifølge 3F er ledighedsprocenten

blandt medlemmerne i hotel- og restaurationsbranchen nu oppe på 13 procent.

Samme som medlemmerne fra bygge- og anlæg lider under.

Det er ikke tilstrækkeligt at spejde mod horisonten efter gæsterne og bedre tider. Branchen

bør derimod gøre sig klar til at byde gæsterne velkommen - og velkommen hjem - til

gedigen dansk standard. Gerne med inspiration fra kollegerne i det ligefremme og serviceorienterede

Sydeuropa. Der forstår man at give gæsterne en fornemmelse af at føle sig

”hjemme” og ikke tænke, at det er frås og luksus, om man så går på restaurant, café eller

bar alle ugens dage.

Her har danske restauratører og medarbejdere en fælles udfordring og interesse.

05

august

2011

fokus: Vejen til Vækst

i dansk turisme

Læs side 6-7

debat fokus mad a’ la carte produktnyt klumme branchejura

Branchens mest læste magasin / 72. årgang

Sager, der Nager:

mangler dagspressen

reSpekt og aNSvar

for madanmeldelser?

læs side 20

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 3

15628 Mediegruppen


indhold

05 fokus: Vejen til Vækst

i dansk turisme

Læs side 6-7

indhold

indhold

restaurant og cafe / nR. 05 august 2011

6 Regeringens turismeudspil rammer

langt fra pletten

I sin indledning til regeringens aktuelle

turistpolitiske udspil, Fornyelse og

vækst i dansk turisme, juni 2011,

påpeger og erkender erhvervsminister

Brian Mikkelsen behovet for bedre

ramme-betingelser for turisterhvervet.

10 arbejdstilsynets påbud om personaletoiletter

blev underkendt

I 2010 påbød Arbejdstilsynet et

medlem af Danmarks Restauranter &

Cafeer – DRC - at indrette en særlig

spiseplads/pauserum for medarbejderne.

Et sådant var ikke indrettet,

fordi medarbejderne plejede at spise i

caféen, når der ikke var travlt.

12 Nyt bølleregister til nattelivet

I juli trådte nye regler i kraft, der skal

sikre, at diskoteker og natklubber har

let adgang til oplysninger om personer,

der er omfattet af restaurationsforbud.

Reglerne giver mulighed for etableringen

af et nyt, privat bølleregister, der

kan give restauratører indblik i, hvilke

personer der har fået restaurationsforbud

4 / RestauRant og Cafe / 05-2011

6 12 14 19 26

14 Nye regler om kreditkort fra 1. oktober

I løbet af sommeren lykkedes det

restaurationsbranchen, detailhandelen

m.fl . at få en ekstra frist på tre måneder

til at omstille sig til nye gebyrsatser

for kreditkortbetalinger.

20 sager, DER NagER:

Mangler dagspressen respekt og ansvar

for madanmeldelser?

Madanmeldelser bliver læst.

Madanmeldelser har konsekvenser.

Det ved restauratører.

26 København sætter i august fokus på

nordisk gastronomi

Der bydes på muligheden for førstehåndsindtryk

af det nye nordiske køkken

og møde folkene bag den nordiske

gastronomiske revolution på den første

internationale konference om ”Det nye

nordiske køkken” i København 26.-28.

august i København.

16

dRC på uanmeldt

fødevaRekontRol

en uhyre lærerig oplevelse, som

nok bibringer en større forståelse

for kontrollanternes vilkår – men

også et førstehåndsindblik i, hvorfor

disse besøg kan gå i hårdknude.Jeg er glad for, at jeg kan servere

økologisk mælk til mine gæster,

uden at det går ud over mine budgetter.

Det er godt for både dyrene

og miljøet


Hanne Bennetsen, kantineleder

Danske Bank Finanscenter, Aalborg

ARLA HARmonie

Økologi til fornuftig pris

®

Arla Harmonie® mælk er fremstillet af mælk fra danske

øko logiske landbrug, hvor der hverken bruges kunst gødning

eller sprøjtemidler. Alle Arla Harmonie® 1 liter varianterne er

uhomogeniserede for at give mest mulig fylde og smag på

nær Minimælk, som forbrugerne foretrækker homogeniseret.


aF: informationschef Carsten Kruuse, Danmark Restauranter & Cafeer

FOtO: Nicolai Perjesi for VisitDenmark.

fokus: turisme

dRC-analyse:

RegeRingens tuRismeudspil

RammeR langt

fRa pletten

I sin indledning til regeringens aktuelle

turistpolitiske udspil, Fornyelse og vækst

i dansk turisme, juni 2011, påpeger og

erkender erhvervsminister Brian Mikkelsen

(K) behovet for bedre ramme-betingelser for

turisterhvervet. Desuden konstateres, at prisniveauet

er for højt med en stigning fra 35%

over Eu-gennemsnittet i 1999 til 45% i

2009.

Han anfører blandt andet, at regeringen allerede

har gjort noget med henvisning til

den seneste finanslovs forhøjelse af momsfradraget

for erhvervsmæssig hotelovernatning

fra 25% til 50%. Desuden påpeger

Brian Mikkelsen, at sommerhusejerne har

fået forhøjet bundfradraget for lejeindtægter

til kr. 20.000,-.

Men med undtagelse af initiativer til flere

flyruter til Danmark og (til dels) mere

info om visumregler, er der i regeringens

udspil stort set intet, der forbedrer turisterhvervets

rammebetingelser, som ministeren

ellers selv påpeger vigtigheden af.

Fem indsatsområder

Udspillet bygger over fem hovedindsatsområder:

1. Stærkere kendskab til Danmark

2. Bedre adgang til Danmark

3. Øget innovation

4. Velfunderet viden

5. Bedre regulering af turisterhvervet

6 / RestauRant og Cafe / 05-2011

Med undtagelse af punkt to er der - som

nævnt - intet under de øvrige punkter, som

forbedrer turisterhvervets rammevilkår eller

eksempelvis gør noget ved den af ministeren

påpegede uheldige udvikling i prisniveauet.

Udspillet er derimod gennemsyret af en

forestilling om, at turisterhvervets virksomheders

primære behov er hjælp til at dygtiggøre

sig og få mere viden. Men det er ikke

det, som for alvor vil få turiststrømmen til

at vende. Rent faktisk har eksempelvis den

danske gastronomi og restaurationsbranche

vist sig at være særdeles kvalificeret, innovativ

og på niveau med verdenseliten. Helt

uden hjælp.

Konkurrenceevnen er hovedproblemet

Det er konkurrenceevnen, den er gal med.

Selvom der anføres flere velmenende initiativer

– eksempelvis målrettet international

markedsføring fra VisitDenmarks og andres

side - løser det ikke de hovedproblemer,

som ministeren selv påpeger i sin indledning

til regeringsudspillet.

Turisterhvervet ønsker jo ikke særbehandling,

men derimod blot samme rammevilkår

som øvrige erhverv og konkurrenter

i udlandet. Det mest konstruktive udover

markedsføringen af Danmark, regeringen

bør byde ind med, er initiativer til harmonisering

af disse rammebetingelser. Dvs. fuld

momsfradrag for erhvervsmæssig hotelovernatning

og bespisning på restaurant.

Dette vil i øvrigt harmonere godt med Erhvervsministeriets/regeringens

bestræbelser

på regelforenklinger.

Regelforenklinger velkomne

Fradragsreglerne for eksempelvis erhvervsmæssige

møder og konferencer er nu så

leddelte og indviklede, at situationen synes

ganske uoverskuelig. Nogle eksempler:

En virksomhed, der inviterer en gruppe

erhvervsfolk til konference med hotelovernatning,

kan fratrække 50 moms på over-

turisterhvervet ønsker jo ikke særbehandling, men

derimod blot samme rammevilkår som øvrige erhverv

og konkurrenter i udlandet.


Arkivfoto. Nyhavn.

natningen, mens bespisningen kun kan afløftes

25% af momsen.

En virksomhed, der afholder møde eller

konference i egne lokaler, kan efter nye styresignaler

fra Skatteministeriet (og en EUdom

fra december 2008) nu afl øfte hele

momsen på bespisningen leveret fra en restaurant

eller cateringvirksomhed, hvis maden

indtages i virksomhedens egne lokale.

Den mindre virksomhed, som ikke har

egnede lokaler til konference eller møder,

må omvendt ikke fratrække momsen på bespisning,

hvis denne strengt erhvervsmæssige

aktivitet foregår i lejede lokaler til lejligheden.

Eksempelvis i en restaurants

konference/selskabslokaler.

urimelig forskelsbehandling

Sidstnævnte skatte- og afgiftsmæssige

praksis er ikke alene en direkte skadelig

rammebetingelse for turisterhvervet, der på

den konto går glip af erhvervskunder, det er

også en urimelig forskelsbehandling af små

og mellemstore virksomheder. Så hvis regeringen,

erhvervsministeren og skatteministeren

seriøst er optaget af at forbedre erhvervlivets

konkurrence- og rammevilkår

samt skabe arbejdspladser i den private

sektor, bør man i det fi nanslovsudspil, som

er på trapperne, ikke tøve med at give fradrag

for bespisning i forbindelse med erhvervsmæssig

møder og konferenceaktiviter

i lejede lokaler. Eventuelt med henvisning

til at der i forlængelse af EU-dommen fra

dec. 2008 (Astra/Zeneca, Danfoss) fra EU

har udbredt sig den skattemæssige forståelse

i det danske skatteministerium for, at

bespisning i forbindelse med møder og konference

er en strengt erhvervsmæssig aktivitet,

som derfor er fradrageberettiget. (Offentlig

ansatte er jo i øvrigt også efter

Brixtofte dommen blevet anerkendt en

Informationschef Carsten Kruuse, DRC.

”ret” til erhvervsmæssig bespisning på restaurant

på omkring kr. 1000,-. Hvorfor så

ikke lige ansatte i det private erhvervsliv?)

Det innovative, produkt- og kompetenceudvikling

m.m., som regeringen foreslår i

det aktuelle turismeudspil, er naturligvis

ikke uvæsentlige elementer i bestræbelserne

på at sikre fornyelse og vækst i dansk

turisme. Men her kan erhvervet - i højere

grad end regeringen lægger op til - selv

levere varen.

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 7


fokus: turisme

HovedpunkteR i

RegeRingens plan:

foRnyelse

og vækst

i dansk

tuRisme

Regeringen anviser i sin handlingsplan fem punkter

til fornyelse og vækst i dansk turisme:

1) stærkt kendskab til Danmark

• Tiltrækning af flere konferencer til Danmark

• Markedsføring af Danmark som grønt naturrejsemål

• Styrket samspil mellem kulturlivet og turismefremme

• Styrket koordination mellem eksport- og

turismefremme

2) Bedre adgang til Danmark

• Tiltrækning af yderligere flyruter

• Bedre formidling af reglerne for turistvisum

3) Øget innovation i turismen

• Kvalitetsløft i kystturismen

• Madoplevelser af høj kvalitet langs de danske kyster

• Mindre affald på de danske strande

4) Velfunderet viden

• Videncenter for kystturisme i Hvide Sande

• Bedre turismestatistik og effektmåling i

markedsføringen

5) Bedre regulering for turisterhvervet

• Bedre planlægningsmuligheder for turisterhvervet

8 / RestauRant og Cafe / 05-2011

ISMASKINER

25 kg i døgnet

Kr. 3.500,-

- excl. moms

50 kg i døgnet

Kr. 5.500,-

- excl. moms

50 kg i døgnet

Kr. 7.500,-

- excl. moms

Telf. 8785 0000

www.lindegaardenas.dk

3134

Ariel

Rita

T201

T214

T001

T202

Quadra

TILBUD

til rene nettopriser!

Pr. stk ....559,-

Pr. stk ....489,-

Pr. stk ....665,-

Pr. stk ....498,-

Pr. stk ....389,-

Pr. stk ....349,-

Pr. stk ....398,-

3232

Mars

Rokko 13

Cindy T200

T242

Bistro

Impero

Pr. stk ....625,-

Pr. stk ....498,-

Pr. stk ....899,-

Pr. stk ....379,-

Pr. stk ....385,-

Pr. stk ....568,-

Fra .........298,-

Pr. stk ....428,- Pr. stk ....448,-

Alle priser er excl. moms og levering

Vejlevej 96 · 7000 Fredericia

Tlf.: 75 92 70 22 · Fax 75 91 30 07

www.toft-erhverv.dk


aF: Direktør Kirsten Hauge, DRC

dagens ret

aRbejdstilsynets

påbud om peRsonaletoiletteR

blev undeRkendt

I 2010 påbød arbejdstilsynet et medlem af Danmarks Restauranter

& Cafeer – DRC - at indrette en særlig spiseplads/pauserum

for medarbejderne. Et sådant var ikke indrettet, fordi

medarbejderne plejede at spise i caféen, når der ikke var travlt.

Dette skete i øvrigt efter medarbejdernes eget ønske.

Udover spiseplads påbød Arbejdstilsynet også virksomheden at indrette

et nyt personaletoilet. Der var dog allerede indrettet et personaletoilet

i cafeen, men for at komme til det, skulle man ud i gården

og cirka 20 meter langs med huset. Det stedlige Arbejdstilsyn

mente, at medarbejderne derved kunne blive udsat for vejrliget på

vejen, hvilket efter deres opfattelse var en stor gene.

Påbud om velfærdsændringer

Da caféen i 2001 var blevet indrettet, havde bygningsmyndigheden

godkendt indretningen. Efterfølgende havde Arbejdstilsynet været

på flere tilsynsbesøg uden at de på noget tidligere tidspunkt havde

påtalt problemer hverken omkring spisepladsen eller personaletoilettet.

Men efter et tilsyn i 2009 modtog virksomheden et påbud

om velfærdsforanstaltninger. Påbuddet skulle være efterkommet

inden ½ år.

Efter konsultationer med DRC og ECOHouse, der er arbejdsmiljørådgiver

og samarbejder med foreningen, kontaktede cafeen

Arbejdstilsynet. Cafeen gjorde Arbejdstilsynet opmærksom på, at

man fandt påbuddet ”helt hen i skoven". Ikke mindst fordi Arbejdstilsynet

gennem otte år aldrig tidligere havde påtalt forhol-

10 / RestauRant og Cafe / 05-2011

dene. På den baggrund bad cafeen tilsynet om at ændre afgørelsen.

Men det lykkedes desværre ikke at få tilsynet til at frafalde

påbuddene.

Ifølge reglerne om arbejdsstedets indretning kan Arbejdstilsynet

ved tilsyn på virksomheder, hvor arbejdsprocessen ikke har en afgørende

betydning for bygningens udformning, kun give påbud om de

eksisterende forhold, hvis disse er uforsvarlige.

Medhold efter anke

Da hverken virksomheden eller DRC fandt at forholdene var uforsvarlige,

blev vi efter drøftelser enige om, at man ikke kunne leve

med afgørelsen. Konklusionen skulle også ses på baggrund af, at

virksomheden drives i et lejemål. Derfor var sidste udvej at anke

påbuddet om ombygning af cafeen til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Det er derfor med meget stor tilfredsstillelse, at DRC netop har

modtaget afgørelsen fra et enigt Arbejdsmiljøklagenævn, som ophævede

Arbejdstilsynets påbud. Nævnet vurderede, at forholdene

for de ansatte ikke er uforsvarlige, og Arbejdstilsynet kunne derfor

ikke give påbud om, at virksomheden skulle foretage ændringer, da

forholdene var godkendt af byggemyndigheden

Som medlem af DRC er det altid muligt at få hjælp, hvis der

opstår sager med Arbejdstilsynet, fødevarekontrollen eller andre

myndigheder. For at medlemmet selv kan blive mere afklaret om,

hvorvidt sagen eventuelt holder en prøvelse ved en højere instans,

er det derfor altid en god ide at kontakte foreningen, så vi kan give

vores vurdering af mulighederne for at gå videre med sagen.


Danmarks første

Poker automat

…godkendt til opstilling sammen

med dine spilleautomater.

Poker har igennem ere år været et af de mest

populære spil der ndes. Nu kan Poker også leveres

som spilleautomat til restaurationer, spillehaller og

kiosker. Spille aden er meget brugervenlig og den

knivskarpe gra k gør det både let og enkelt at

spille poker.

Du spiller Texas Hold`Em poker og bestemmer selv

om du vil fold, check eller raise. Når du har vundet

det første bord i Little Lake, kan du vælge at fortsætte

til Saloonen i Huntsville, Reno, Atlantic City

og måske til det ultimative slutspil i Las Vegas. De

helt store gevinster kan du vinde i spillene High

Stakes og High Rollers.

Er du interesseret? Ring på tlf. 70 10 15 16

eller e-mail info@automatfabrikkerne.dk

Den direkte vej til ere

spillere i din forretning

Automat Fabrikkerne A/S . Michael Drewsens Vej 13 . 8270 Højbjerg - Århus. Tlf. 70 10 15 16

E-mail: info@automatfabrikkerne.dk . www.automatfabrikkerne.dk

Automat Fabrikkerne A/S er del af Gaming koncernen, som også inkluderer Dansk Automat Expert A/S og Compu-Game A/S.

Selskabet tilbyder leasing, leje og salg af spilleautomater - direkte til spillehaller, kiosker og restaurationer

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 11


aF: Redaktionen

FOtO: Colourbox

reportage

nyt bølleRegisteR

til nattelivet

I juli trådte nye regler i kraft, der skal sikre, at diskoteker og

natklubber har let adgang til oplysninger om personer, der er

omfattet af restaurationsforbud. Reglerne giver mulighed for

etableringen af et nyt, privat bølleregister, der kan give restauratører

indblik i, hvilke personer der har fået restaurationsforbud.

- Sikkerhed i nattelivet har i en årrække været et højt prioriteret

tema for regeringen. Med de nye regler får diskoteker og natklubber

lettere adgang til oplysninger om personer, der er omfattet af restaurationsforbud.

Reglerne styrker dermed restauratørernes mulighed

for at medvirke til en effektiv håndhævelse af restaurationsforbud,

siger justitsminister Lars Barfoed (K)..

Baggrund

I medfør af restaurationslovens § 31, stk. 2, kan politiet forbyde en

person at opholde sig som gæst i bestemte restaurationer, hvis personen

i forbindelse med besøg de pågældende steder har begået

en strafbar handling. Restaurationsforbud gives normalt for en periode

på to år.

12 / RestauRant og Cafe / 05-2011

Justitsministeriet har med hjemmel i restaurationslovens § 31,

stk. 6, udstedt en ny bekendtgørelse om videregivelse og behandling

af oplysninger om restaurationsforbud, som skal forbedre sikkerheden

i nattelivet.

Bekendtgørelsen, som altså træder i kraft 1. juli, er resultatet

af overvejelser i en arbejdsgruppe med deltagelse af

repræsentanter for brancheorganisationer og relevante

myndigheder, jf. betænkning nr. 1504 om restaurationers adgang

til identitetsoplysninger på personer med restaurationsforbud.

Med den nye bekendtgørelse sikres det, at politiet underretter

restauratøren, når en person meddeles et forbud mod at opholde

sig i en given restauration.

Privat register

Bekendtgørelsen åbner samtidig mulighed for, at der kan oprettes et

fælles privat register over restaurationsforbud. Det vil betyde, at en

restauratør, som er tilmeldt registret, i forbindelse med eksempelvis

adgangskontrol i restaurationen kan slå op i registret og på den måde

blive advaret om, at en person er meddelt et restaurationsforbud.


RestauRant og Cafe / 05-2011 / 13


aF: Redaktionen

FOtO: Colourbox

reportage

nye RegleR

om kReditkoRt fRa 1. oktobeR

I løbet af sommeren lykkedes det restaurationsbranchen,

detailhandelen m.fl . at få en ekstra frist på tre måneder til

at omstille sig til nye gebyrsatser for kreditkortbetalinger.

Det har økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) besluttet

med en haste-bekendtgørelse, som netop er trådt i kraft.

Dermed forhindres et fra turisterhvervene frygtet kaos.

- Det er fi nt, at erhvervsministeren tilsyneladende har lyttet til

organisationernes indsigelser vedrørende de tekniske problemer og

udsat bekendtgørelsen om brug af betalingkort til 1. oktober, siger

TIL SALG

Mobil Opvaskervogn

med bad & toilet

i forenden

14 / RestauRant og Cafe / 05-2011

Mobil Festtelt med

mange muligheder

Opbevaring/opvaske-

bakker til feks.

Elegance glas

SALG • LEASING • LANGTIDSLEJE

PK Agentur ApS • Sønderborg • +45 2014 5084

informationschef Carsten

Kruuse, DRC.

De nye gebyrsatser

- der ikke

gælder Dankort

- stod til at træde

i kraft 1. juli

midt i turistsæsonen,

uden at restauranter,

hoteller og butikker ville

have nået at få de

tekniske omstillinger af

deres terminaler på plads.

Således ville nogle gæster

risikere at blive opkrævet forkerte gebyrer, eller gebyrer, som

restauranterne slet ikke havde lov til at opkræve.

Det kunne udløse unødig forvirring og kaos og derfor anmodede

blandt andre DRC i sit høringssvar til ministeren om en udsættelse,

som nu er en realitet.

Af den nye bekendtgørelse fremgår dog, at ”forretningerne ikke

kan opkræve gebyrer af betaler, med mindre de med sikkerhed kan

fastslå, at der er tale om en kreditkorttransaktion”.

Således er det altså ikke muligt at ”overvælte” gebyrer på de

såkaldte debetkort, hvor beløbene trækkes fra kontoen med det

samme.

DRC: samme regler for alle kort

DRC har i sit høringssvar anført, at foreningen fi nder denne forskelsbehandling

mellem kreditkort og debetkort som udtryk for ”en

unødvendig forskelsbehandling, som ikke kan begrundes i forskellen

i håndteringen af kortene og ej heller i kortholders kendskab til,

at gebyret kan opkræves hos denne. Det forudsættes her, at bestemmelsen

i §4.stk. 4. (i det oprindelige udkast til bekendtgørelsen,

red.) om oplysningspligt selvsagt omfatter alle kort, hvor gebyret

kan overvæltes. DRC mener således, at adgangen til

overvæltning bør gælde alle kort, danske såvel som udenlandske og

såvel debet- som kreditkort”.


sager der nager

Vi præsenterer:

Det ny’ Rynkeby Foodservice

Det er nu blevet meget nemmere at være kunde hos Rynkeby Foodservice. Vi har nemlig optimeret,

redesignet og ryddet op i sortimentet. Hvor der før var 117 forskellige produktlinjer (sådan ca.),

er der nu kun to produktserier, du skal forholde dig til: Rynkeby serien og Basic serien.

Begge er i et design, du kan være bekendt at stille på bordet, og begge har smarte detaljer, der gør

det nemt at kende forskel på produkterne og holde øje med holdbarheden. Så er der blot tilbage at

vælge. Skal det være det bedste af det bedste eller bedst til prisen?

NYT

DESIGN

RYNKEBY serien

er baseret på udvalgte råvarer af højeste kvalitet.

Her finder du markedets bredeste sortiment af juice,

saft, grød, marmelade osv. – alt sammen med et højt

frugtindhold og fokus på den gode smag.

Rynkeby Foods A/S · Tlf: Tlf: 63 62 32 00 · info@rynkeby.dk

BASIC serien

er danskproduceret juice, saft, grød,

marmelade m.m. til en særdeles fornuftig pris.

Her får du kort sagt value for money.

Se hele sortimentet og læs mere på

www.foodservice.rynkeby.dk

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 15


aF: Cand. Jur. Jørgen Kønigshøfer, DRC´s erhvervsrådgiver

FOtO: Colourbox

reportage

dRC på

uanmeldt

fødevaRekontRol

DRC har været inviteret med på uanmeldt

fødevarekontrol i region Øst –

København og Nordsjælland. En uhyre

lærerig oplevelse, som nok bibringer en

større forståelse for kontrollanternes vilkår

– men også et førstehåndsindblik i, hvorfor

disse besøg kan gå i hårdknude.

I foråret 2011 har DRC været indbudt til at

tage med på fødevareregionens ordinære –

og dermed uanmeldte – kontrolbesøg.

Over tre dage deltog vi i besøg på restauranter

i København og de nordlige forstæder

samt en speciel inspektion i forbindelse

med en kampagne overfor

cocktail-barer og natforretninger.

I disse tider, hvor man skal være forsigtig

med hvilke ord og udtryk, man anvender

for ikke at skabe skræmmebilleder, skal vi

undlade at bruge udtrykket ”madpolitiet”,

selvom vi har anvendt udtrykket for at præcisere,

at levnedsmiddelkontrollen til forskel

fra de fl este andre administrative myndigheder

faktisk har politimæssige

beføjelser – de kan udstede bøder, og de

kan i allerværste tilfælde lukke en forretning.

Men Fødevarekontrollanterne har ikke

været glade for udtrykket, og der har sågar

været DRC-medlemmer, der har protesteret

mod udtrykket. Så vi lader det ligge

og overlader til den enkelte

forretning, hvordan den selv opfatter

en uanmeldt levnedsmiddelkontrol.

Som DRC-deltager i kontrollen

blev vi præsenteret

som sådan, og restauratøren

blev høfl igt forespurgt, om

man havde noget at indvende

mod vores deltagelse. Havde

det generelt stødt på modstand,

ville hele øvelsen

naturligvis have været et fl op, men

det skete faktisk kun et enkelt sted, at

16 / RestauRant og Cafe / 05-2011

restauratøren ikke ønskede vores deltagelse

i besigtigelsen - og det skyldtes såmænd

blot, at den pågældende pizzarestaurant var

for lille til at have fi re mand gående rundt.

En pizza-forretning nord for København,

som udmærkede sig ved at have – og bevare

– sin elite-smiley.

god til at svare

Vi har i DRC tidligere forsøgt at give restauranterne

nogle gode råd, når kontrollen

dukker op. Vores deltagelse i kontrollen gav

i det mindste inspiration til nogle fl ere gode

råd. Især var det bemærkelsesværdigt, hvor

meget det betyder, at restauranten har en

medarbejder i køkkenet, der kan svare og er

god til at formidle oplysninger. Uden at vi

her skal foretage en egentlig evaluering af

DRC’s deltagelse – den gemmer vi til et efterårsmøde

i Fødevareregionen – må vi konstatere,

at den rigtige mand i køkkenet kan

gøre forskellen på en glad smiley og en

større bøde!

Positiv atmosfæren vigtig

Også det første møde – eksempelvis i en

travl frokostrestaurant, der samtidig med

vores ankomst havde 60 gæster til fi rmafro-

kost - er temmelig afgørende og danner

rammen og atmosfæren omkring hele kontrolbesøget.

Såvel her som i forretninger,

hvor restauratøren nærmest forsøgte at

smutte ud af bagdøren, da vi kom, betyder

dette førstehåndsindtryk alverden. Man lærer

som iagttager, at fødevarekontrollanter

minsandten også blot er mennesker – på

godt og ondt – og de er forskellige.

Drøftelse med kontrollanter

DRC var og er ikke enige i mange af fødevarekontrollens

afgørelser – heller ikke under

vores deltagelse i de nævnte besøg – men

vi havde i det mindste lejlighed til at drøfte

med kontrollanterne, hvorfor man traf de

afgørelser, man gjorde – og det grundlag,

de træffes på. Vi har i DRC ofte efterlyst, at

kontrollanterne kendte mere til virksomhedernes

historik, men det savnede vi ikke

under besøgene – kendte kontrollanten ikke

forretningens historie i forvejen, kunne han

slå den op på stedet via sin medbragte labtop.

En sparet bøde

I langt de fl este tilfælde blev vi modtaget

venligt og imødekommende, også selvom

der var en del at påpege og indskærpe. Generelt

må det nok være konklusionen, at

man kan ligeså godt tage imod kontrollen

med om ikke åbne arme, så dog med venlighed.

Det gavner besøget og kan også bidrage

til at spare en ellers velbegrundet

bøde.


XXXXXXX

Morgenspro/d

Grov Morgenmix

Grov Morgenmix består af Rustikke Morgenstykker, Fuldkornshåndværkere og

Grove Skagenslapper. Alle tre varianter er bagt i stenovn og kan mærkes med

enten Nøglehullet eller Fuldkornsmærket. Med grov Morgenmix sparer

du plads i fryseren og kan stadig tilbyde dine kunder masser at vælge imellem

Rustikke Morgenstykker

Bagt med havreflager og fuldkornshvedemel.

Drysset med rugflager og hørfrø giver et flot og

appetitvækkende udseende, der understreger den

grove profil. Kostfiberindholdet ligger på 5,5%

og fuldkornsindholdet er 20%, og brødet lever

dermed op til Nøglehulsmærket.

Stenovnsbagte morgenbro/d

Morgenbrød bagt med traditionsrige bagemetoder for at indkapsle den gode smag.

Ved at bruge en stenovn bages brødene ved en kraftig varme, da dejen ligger direkte

på en meget hed stenbund. Det giver brødene en rustik, sprød skorpe, der indkapsler

fugtigheden i dejen og er med til at udvikle den gode smag og saftige krumme.

Læs mere på www.lantmannen-unibake.dk

Grove Skagenslapper

Bagt af fuldkornsdurum, durum, hørfrø og naturgær. Bunden

er spækket med solsikkekerner, og skorpen er drysset med blå

birkes. Naturgæren, som fremstilles i Italien på basis af naturligt

fermenteret mel og vand, giver brødet en særlig aromatisk

smag, flot krummestruktur og en mere sprød skorpe. Brødet er

Nøglehulsmærket og indeholder 19% fuldkorn og 7,5% kostfibre.

NyheD - Nu SoM MixkaSSe

Nyhed - u u u som som som mixkasse mixkasse mixkasse

Fuldkornshåndvaerkere

En håndværker som vi kender den, men bagt

med fuldkornsdurum og havreflager, så du får

en velsmagende og god start på dagen.

Brødet er Nøglehuls- og Fuldkornsmærket

og indeholder 35% fuldkorn og

6% kostfibre.

Vi har masser af forskellige morgenbro/d i sortiment, og vi arbejder hele tiden

på at styrke sortimentet og kaele for kvaliteten af de enkelte varianter.

De klassiske danske morgenbro/d

Klassisk dansk morgenbrød som vi kender det – bare endnu bedre.

Vi har givet brødet mere volumen og sprødhed ved at bruge det ypperste

franske hvedemel og forlænge æltetiden. Skorpen er tynd og sprød,

og krummestrukturen giver en fin og blød konsistens.

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 17

bureaufrydensberg.dk


aF: Redaktionen

FOtO: VisitAarhus

turisme

aaRHus dRoppeR tuRistkontoR:

digital

infoRmation

på blandt andet HotelleR

meRe effektiv

Nyligt bebudede Visitaarhus permanent lukning af turistkontoret

pr. 1. september 2011.

Begrundelsen er, at det er for dyrt at drive et turistkontor i ”Smilets

by”, og at digitale løsninger er mere effektive. Ifølge turistdirektør

Jans Hausted, VisitAarhus, skal turistinformation tættere på de steder,

hvor områdets gæster typisk forespørger om information af turistmæssig

karakter. Derfor har byens gæster allerede her i sommermånederne

kunnet få digital byinformation via touchskærme

placeret på en række overnatningssteder.

Arkivfoto: Hotel Royal. Nu med digital turistinfo.

18 / RestauRant og Cafe / 05-2011

Etableringen af den digitale turismeinformation er en del af

VisitAarhus samlede strategi for en moderne gæsteinformation.

- Vi har i dag taget endnu et skridt hen imod at sikre vores overordnede

målsætning om, at vi skal være til stede med vores information,

der hvor gæsterne er, og ikke vente på at gæsterne fi nder

os, siger direktør Jens Hausted, VisitAarhus.

Info på byens hoteller

Et af stederne, hvor gæsterne nu kan modtage disse nye digitale

services, er på Hotel Radisson Blu Scandinavia Hotel her i Aarhus.

- Vi valgte med det samme, at sige ja tak til at få opsat de nye

touchskærme, da VisitAarhus orienterede os om muligheden. For

det første giver det vore gæster en meget fi n og relevant information

om oplevelsesmulighederne i Aarhus, og dernæst giver det et

meget fi nt og tidsbesparende supplement til den serviceinformation

vore receptionister giver til gæsterne, siger Peter Møller Laursen

fra Radisson.

Løsningen vil løbende blive udbygget med yderligere information,

der kan inspirere områdets gæster til at forbruge endnu fl ere af

områdets turismeprodukter i forbindelse med deres ophold.

Også turistinfo i Rema 1000

Foruden Radisson Blu Scandinavia Hotel kan byens gæster og

allerede nu opleve debn digitale gæsteinformation i Aarhus Lufthavn,

på hotel Cab Inn, Scandic Plaza Aarhus, Scandic Aarhus

Vest, Comfort Hotel Atlantic, City Hotels Oasia, Hotel Royal samt

Aarhus- og Blommehavens Camping. Dertil kommer, at gæsterne

nu også kan få turistinformationen på en Active Window Platform i

Rema 1000 på Frederiksgade skråt over for Rådhuset.Vi er gået over til Arla Harmonie®,

så nu får vi ensartet kvalitet og

konsistens hver dag

Skov,

køkkenchef og medejer

Mæt, ”Mads

Valby

drc kom forbi

ARLA HARmonie

Økologi med ensartet kvalitet

hver dag

®

Arla Harmonie® økologisk cremefraiche 18% er fremstillet af

mælk fra danske økologiske landbrug. En fyldig, sødlig smørbagt

smag sammen med den cremede konsistens gør cremefraiche

18% velegnet som tilbehør til kager, til desserter og til dressinger.

Farven varierer tydeligt med årstiden - er meget gul i sommer-

halvåret.


aF: Redaktør Carsten Kruuse

sager, der nager:

mangleR dagspRessen

Respekt og ansvaR

foR madanmeldelseR?

Madanmeldelser bliver læst.

Madanmeldelser har konsekvenser.

Det ved restauratører.

Men er madanmelderne og medierne i tilstrækkeligt

grad bevidste om deres ansvar?

Det kan man komme i tvivl om efter Berlingske

Tidendes navnkundige anmelder,

Søren Frank, i sommerens løb foranledigede

emnet på dagsordenen efter en utilstedelig

anmeldelse af en restaurant i Nordsjælland.

20 / RestauRant og Cafe / 05-2011

Blandt andet lod han sig angiveligt påvirke

af sin utilfredshed med, at tjeneren (med

rette viste det sig senere) betvivlede anmelderens

medbragte søns alder i forhold til at

bestille alkoholiske drikke.

På et usagligt grundlag blev restauranten

i Søren Franks anmeldelse efterfølgende

svinet til i en grad, at omsætningen faldt

mærkbart. Det førte heldigvis til voldsom

kritik af Søren Frank, men også til en debat

i diverse medier om madanmeldelser gene-

relt. Ikke mindst fik man et indblik i forvaltningen

af denne genre på redaktionerne.

Berlingske strammede op

På Berlingske Media beklagede man forløbet

og har nu indført et princip om, at alle

fremtidige restaurant-anmeldelser, der modtager

bundkarakter, skal krydstjekkes med

en redaktør. Det er selvfølgelig helt på sin

plads, at der strammes op på procedurerne,

når der har vist sig alvorlige svigt. Men det


som det fremgår af politikens eksempel, og som restaurationsbranchens udøvere

godt ved, er det ikke en udbredt rutine blandt danske dagblade at foretage en

ekstra anmeldelse, hvis man kommer hjem til redaktionen med en oplevelse til

top- eller bundkarakter.

kunne jo være særdeles oplagt og fair at betale

erstatning til den sagesløse restauratør

for faldende omsætning og indtjening.

For det står helt klart, at madanmeldelser

i aviserne, på nettet m.v. følger de almindelige

retsprincipper for straf og erstatningsansvar.

Det synspunkt har DRC for

længst fået støtte i fra afdelingsforstander

for informations- og forvaltningsret på Danmarks

Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen.

(Ved redaktionen slutning var det ikke lykkedes

at få svar på, om Berlingske Media vil

udbetale erstatning til restauratøren. Men

det kommer jeg tilbage til i næste udgave af

Restaurant & Café).

særegen redaktionel indfaldsvinkel afsløret

Noget helt andet er, at chefredaktør Lisbeth

Knudsen, Berlingske Media, i sin klumme

- foranlediget af Søren Frank-skandalen

- efterfølgende afslørede en meget særegen

redaktionel indfaldsvinkel til madanmelderstoffet.

Lidt indviklet skriver hun blandt andet:

”Vi giver karakterer efter en absolut skala

og ikke en relativ skala, hvor forholdet

mellem kvalitet og pris kunne spille ind.

Stjerner tildeles hovedsageligt efter madens

kvalitet, smag, komposition, køkkenets kreativitet

og råvarebehandling”.

Lisbeth Knudsens afsløring af koncernens

redaktionelle kodeks for anmeldelser er

overraskende. For trods det lidt uklare sprog

i en vanskelig situation anfører hun jo, at

Berlingskes mad-anmeldelser ikke vægter

sammenhængen mellem kvalitet og pris.

Dermed adskiller mediekoncernens redaktionelle

linje i genren sig væsentligt fra andre

medier. Læsere af Berlingske Tidende,

AOK.dk, Aarhus Stiftstidende m.fl. under

Berlingske Media kan med andre ord ikke

regne med andet end en anmelders vurdering

af, i hvilken udstrækning en restaurant

bruger kvalitetsråvarer og hvor godt disse er

tilberedt. Man kan ikke forvente en vurdering

af, om den gastronomiske oplevelse

står mål med prisen, som jo ellers må formodes

at være en af de stærkeste motivationer

for at læse madanmeldelser. En noget

besynderlig begrænsning, Lisbeth Knudsen

lægger ind, som flere af koncernens medier

dog ikke synes at følge. Den redaktionelle

strategi virker således ikke særligt gennemført

og engageret.

Dobbelttjek bør indføres

Ansporet af debatten har man på dagbladet

Politiken følt sig foranlediget til at begå en

artikel (7/7 red.), som under overskriften:

”Sådan er reglerne: Madanmeldernes takt

og tone” gennemgår forskellige mediers

håndtering og professionalisme i forbindelse

med madanmeldelser.

Artiklen kommer naturligvis også ind på

Po litikens egne procedurer. Her erkendes,

at man i de senere år ikke har fundet anledning

til at fortsætte tidligere tiders ellers

fornuftige princip om en ekstra anmeldelse

for at bekræfte en eventuel ”topscorer eller

bundsejler”, inden anmeldelsen skulle publiceres.

Som det fremgår af Politikens eksempel,

og som restaurationsbranchens udøvere

godt ved, er det ikke en udbredt rutine

blandt danske dagblade at foretage en ekstra

anmeldelse, hvis man kommer hjem til

redaktionen med en oplevelse til top- eller

bundkarakter. Det er ofte begrundet i

spørgsmål om ressourcer. I eksempelvis

USA dobbelttjekker redaktionerne oftere,

(hvor samfundets aktører i øvrigt også er

mere OBS på erstatningsansvar).

Hvis danske medier fremover ønsker at

fremstå fair og troværdige på madanmelderfronten,

bør de seriøst også overveje denne

fremgangmåde.

afskaf anonyme anmeldelser

Men det er indtil nu ikke sket. Tværtimod

stiller nogle af de største danske mediekoncerner

fortsat platforme som AOK.dk og

iByen.dk til rådighed for anonyme madanmeldere.

Her kan amatører, konkurrenter og

folk med slette motiver frit og udokumenteret

boltre sig til skade for sagesløse restauratører.

Selv om der ikke er den ringeste

saglige grund til denne bruger-anonymitet,

har ikke en eneste redaktør for disse medier

endnu fundet anledning til at kræve fuldt

navn ved madanmeldelser på deres sites.

Sagen, der NAGER er, om det hele måske i

virkeligheden drejer sig om:

• At redaktionerne rundt omkring i landet

ikke ressourcemæssigt prioriterer

”Madanmeldelser” særligt højt.

• At genren ikke regnes for at have så

meget prestige, at den redaktionelle

troværdighed lider nævneværdig skade,

hvis de journalistiske principper

kompromitteres.

• At aviserne ikke har indlevelse nok til

at forstå og respektere, at madanmeldelser

bliver læst og madanmeldelser

har konsekvenser.

I så fald er der kun et råd til redaktionerne

for madanmeldelser: Gen-overvej og investér

mere i konceptet for madanmeldelser for

troværdighedens skyld.

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 21


kort nyt

gourmetopleVelser

til spotpris

Der venter store gourmetoplevelser, når en

række af Københavns absolut bedste restauranter

i slutningen af august byder på

madkunst til spotpris. Under overskriften

’Taste of Copenhagen’ inviterer restauranterne

Kong Hans, Kokkeriet, Noma, AOC,

Søllerød Kro og Kiin Kiin på gourmetmad til

425 kr. (eksklusiv drikkevarer). De forgangne

år har ’Taste of Copenhagen’ været et

stort tilløbsstykke og udsolgt på rekordtid.

Det skriver Dansk Turisme.

Restauranternes tidsplan

Ifølge sitet foregår aktiviteterne på:

aOC: den 23., 24. og 25. august

Noma: 24. august (frokost)

KUN for folk under 20 år. Samtlige gæster

skal kunne fremvise gyldig billed-legitimation

i form af studiekort, pas, kørekort el.lign.

22 / RestauRant og Cafe / 05-2011

Kiin Kiin: 24. august

Kong Hans: 22. august, 23., 24. og

25. august

På Kong Hans skal man være under 25

år for at deltage. Samme krav til billedlegimitaion

som ovenfor. På Kong

Hans købes menu og vinmenu samlet.

Kokkeriet: 19. og 20. august

søllerød Kro: (frokost): 24. august, 25.

august, 26. august, 27. og 28. august.

Copenhagen Cooking er arrangeret af

Wonderful Copenhagen og et udvalg af

byens bedste gastronomiske aktører

med støtte fra Den Europæiske Fond

for Regionaludvikling

Arkivfoto Noma. Foto Ditte Isager for VisitDenmark.


Overskud på menuen

kasse- restaurant- & detailsystemer

Kasseapparater og terminaler er livlinen i din virksomhed.

God funktionalitet og driftssikkerhed er selvfølgelig

et must for at få de daglige ekspeditioner til at foregå

så smertefrit som muligt. Når du kombinerer disse optioner med

en høj grad af fleksibilitet og muligheden for at lade salgsdata

ligge til grund for styring af din produktion og dine indkøb, når

du frem til den filosofi, som ligger til grund for udviklingen af

kassesystemer fra Cash Com Data.

I løsningen er der mulighed for direkte integration af Dankort,

magnetkortlæsere, scannere, håndterminaler samt vægte.

Systemet giver desuden mulighed for

integration af Sagio MyFair kortsystemet.

Det sidste indtryk en kunde får af din forretning

er afregningen ved kassen. Lad det blive et godt indtryk

ved at vælge en kasseløsning fra Cash Com Data.

www.cashcomdata.dk · info@cashcomdata.dk

Jylland: Drosselvej 4 • 8870 Langå · Tlf. 8646 7572 • Fax 8646 7574

Sjælland: Meterbuen 15 • 2740 Skovlunde · Tlf. 4453 7572 • Fax 4453 7574

Her er eksempler på sager du finder på vores hjemmeside:

www.kronborg-maeglerne.net

Moderne Restaurant, Vesterbro Sag 1106-22

Moderne indrettet restaurant/cafe med udestilling. Forretningen

ligger i passagen ved Det Nye Teater som nabo. Konceptet kan let

ændres, grundet den gode placering. 60 pl inde + 25 ude. 05. bev.

171 kvm. Leje kr. 23.100! Oms. 3,6 mill. Pris kr. 1.750.000.

Særdeles flot Restaurant Sag 1002-25

Restaurant med personlig præget indretning. Beliggende i bygning

med bindingsværkslook. Udestilling i gård. Oms. 3,8 mill, med godt

overskud. Mulighed for udvidet åbningstid. Lukket 6 uger. 40 pl.

inde + 40 pl ude. Pris kr. 2.100.000 med udb. kr. 795.000.

København K. Frokost Restaurant Sag 1012-01

Rigtig charmerende restaurant beliggende i en god gade, med beboelse

og mindre erhverv. Forretningen kører i dag som frokostrestaurant,

men har 02. bevilling. 40 pl. Leje kr. 10.730. Pris kr. 695.000.

Strøget, Vimmelskaftet Sag 0902-17

Engelsk Pubstil i ægte stil, beliggende centralt på Strøget. Indeholder

flot bar, samt møbler i ægte pubstil, køkken samt lager. En unik

udestilling. Fornuftig leje, set i forhold til placering. Mange muligheder.

Ny fin. pris kr. 3.495.000 med udb. kr. 995.000.

Lokaler til Café/Rest. med flot gårdhave Sag 1012-15

På Helsingørs hovedstrøg, Stengade udlejes dette lokale til Restaurant/cafe

m.m. Der har tidligere ligget restaurant Madam Spunck.

Lokaler er beliggende i charmerende ejendom med bindingsværk,

også inde. 135 kvm. i 2 etager. Charm. gårdhave. Pris kr. 95.000.

Lokalerne Café Paradis Hornbæk udlejes Sag 1105-27

En kendis kan nu erhverves. Lokalerne indeholder bar, kølerum,

toiletter og m.m. Lokalerne fremstår som nye. Alt overtages, og der

er naturligvis afståelsesret i lejekontrakten. 208 kvm. En spændende

forretning med rigtig mange muligheder. Pris kr. 95.000.

Café i Helsingør med udestilling Sag 1105-30

Kendt cafe i Helsingør. Kun får meter fra Stengade finder vi denne

flotte cafe med udestilling. Cafeen holder kun åbent om dagen i 6

dage, så ved udvidet åbningstid ligger der et sort potentiale. Pæn indr.

45 pl. inde, 25 pl. ude. 80 kvm. Leje kr. 16.778,00. Pris kr. 595.000.

Catering virksomhed, Helsingør Sag 1104-12

En meget kendt og rost cateringvirksomhed sælges med god omsætning,

kunder og navn mv. God omsætning med stort potentiale.

Opdelte rum så tingene kan skilles ad. Kølerum og gode lager

faciliteter. meget inventar. 125 kvm. Leje kr. 7.500. Pris kr. 345.000.

Pejsestuen på Dyrehavsbakken Sag 1108-03

Større flot vedligeholdt restaurant og bar beliggende på hovedstrøg,

hvor alle på Bakken kommer forbi. Velfungerende og rationel

forretning med eget koncept. Charm. forretning på Bakken med

stabil omsætning. Pris med bygning på lejet grund kr. 1.500.000.

Klampenborg Dyrehavsbakken Sag 1002-02

Kendt restaurant og steakhouse beliggende ved Pjerrot. Nyrestaureret

med effektivt koncept. Nyere køkken. 80 pl. inde og 40 pl.

ude. 133 kvm. Pris kr. 2.750.000. Evt. overtagelse af et mindre lån.

Stor Café/Restaurant, Roskilde Sag 1010-29

Charmerende cafe med weekenddiskotek og selskabslokaler.

Oms. 2,4 mill. 350 pl. ind + 50 pl ude. Leje kr. 460 kvm. Leje kr.

56.000. Pris fin kr. 1.495.000. Udb. kr. 675.000.

Café/restaurant/selskabslokaler Sag 1011-02

Flot total nyistandsat forretning i Fredensborg. Mange aftaler om

selskaber m.m. Stor gratis udestilling 180 kvm. 40 pl. inde og 60 pl.

ude. Leje kr. 15.520. Oms. 1,6 mill. Pris 795.000 med udb. 450.000.

Vi søger café/restauranter over 10 mill.

Eller potentiale til en omsætning på over 10 mill. til danske og udenlandske

købere. Vi søger cafeer med varmt køkken eller mulighed for indretning af et varmt

køkken samt en restaurationsafdeling eller muligheder for indretning en en sådan.

Forretningerne skal ligge i København eller brokvarter. Fuld diskretion ydes.

kronborg

Vimmelskaftet 41A, 1. sal, 1161 Kbh. K.

www.kronborg-maeglerne.net

3810 5822

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 23


Din samarbejdspartner

når der skal indrettes.

bænke fra kr. 2.590,- pr. meter

Priserne

er excl.

moms

bardiske laves inviduelt

STorT uDvalg I uDeMøbler

bistro 22-05 bastian

Hent inspiration i vort showroom

Klapbord verona

Kantine løsninger

www.ostergaard-i.dk

Mulighed

for

leasing

Industrivej 28-30 · DK-7430 Ikast

24 / RestauRant Tel. 97 og 15 Cafe 31 11/

05-2011

reportage

madens

”Roskildefestival”

på RefsHaleøen

Den 27.-28. august får Danmark en ny festival.

Det bliver en årlig tilbagevendende

begivenhed, der skal udforske råvarerne,

styrke fællesskabet omkring maden og måltidet

samt fejre det gastronomiske momentum

i vores region.

Sådan præsenterer folkene bag initiativet,

Claus Meyer og René Redzepi eventen

på Refshaleøen. De fortsætter:

På MAD’s (udtales på engelsk) festivalplads

på Refshaleøen vil du kunne møde

kokke fra hele verden, spise i gadekøkkenerne,

tale med en række af Danmarks

mest ambitiøse bønder, opleve græssende

dyr og handle fødevarer af høj kvalitet.

Størrelsen på frugt- og grøntmarkedet, med

både vilde og dyrkede afgrøder fra hav,

skov, mark og strand, vil ikke være set magen

til tidligere i Nordeuropa. Viden om

emner som jordkvalitet, plantevækst, hø og

kompost vil blive formidlet, som det aldrig

er sket før. Der vil være workshops, installationer,

demonstrationer og madforedrag –

alt sammen drevet af de ildsjæle, produ-

center og eksperter, der står bag nogle af

de bedste oplevelser med mad i vores del

af verden.

udendørs medfest

MAD Foodcamp skal være en udendørs fest

for vores mad og menneskene bag, men vi

gør det ikke kun for sjov. Vi håber, at den

fest vi sætt er i scene kan styrke samhørigheden

på tværs af kulturer og regioner og

give det enkelte menneske en følelse af

indfl ydelse og medansvar i forhold til madproduktionen

i Danmark. Vi skal genskabe

forbindelsen til naturen gennem måltidet,

og vi skal bygge bro mellem sundhed og

velsmag for at skabe bedre liv. Vi har været

i gang i to år og har arbejdet hårdt for at

realisere festivalen de sidste seks måneder.

Vi vinder næppe en festivalpris for udførelsen

af MAD Foodcamp 2011, men vi håber,

at festivalen en dag kan blive for maden,

hvad Roskilde Festival er for musikken.Jeg er glad for, at Arla

satser på økologi. Det giver

mig mulighed for at få rigtig

gode produkter til en pris,

der er til at betale


Kristina Toft Strand, køkkenchef

ihi Bupa Rejseforsikring,

for Sodexo A/S

ARLA HARmonie

Økologi, der giver en god smag

i munden

®

Arla Harmonie® økologisk hytteost er fremstillet af mælk fra

danske økologiske landbrug. Hytteosten har store, bløde ostekorn

fremstillet efter traditionelle, håndværksmæssige metoder.

Det bevarer den milde, aromatiske smag. Hytteost kan nydes,

som den er, som tilbehør til grøntsager, kød og fisk eller

blendes som ingrediens i fx hjemmelavet remoulade.


aF: Redaktionen

FOtO: Ingimage.com

reportage

købenHavn sætteR i august fokus på

nordisk gastronomi

Der bydes på muligheden for førstehåndsindtryk

af og møde folkene bag

den nordiske gastronomiske revolution

på den første internationale konference om

”Det nye nordiske køkken” i København

26.-28. august i København.

- For mindre en 10 år siden var de nordiske

lande næsten usynlige på den internationale

gastronomiske scene. I dag ligger verdens

bedste restaurant, Noma, i København,

og de nordiske lande tog guld, sølv og

bronze ved den præstigefulde Bocuse d´Or

konkurrence i 2011.

Sådan motiveres indbydelsen til den første

internationale konference om ”Det nye nordiske

køkken” i

København 26.-28. august 2011.

26 / RestauRant og Cafe / 05-2011

Konferencen giver blandt andet mulighed

for at møde Andres Viestad, TV-chef og

-vært for BBC´s meget anerkendte serie

”Scandinavian Cooking”, Claus Meyer, en

af nøglefigurer bag det nye nordiske køkken

og Dr. Med. Arne Astrup, leder af OPUS research

projektet, som bringer sundhedsaspektet

i den nordiske mad i fokus.

Copenhagen cooking

Konference finder sted samtidig med den

største fødevare-festival i de nordiske lande,

Copenhagen Cooking, hvor særlige menuer,

præsentation, workshops, musik m.m.

er på dagsordenen i den danske hovedstad.

MaD Foodcamp

Et andet nyt initiativ er MAD Foodcamp,

som initiativtagerne til Noma, René Redzepi

og Claus Meyer står bag. Her vil festivaldeltagerne

have mulighed for at møde topgastronomer

fra hele verden, spise i

gadekøkkener, tale med nogle af de mest

ambitiøse fødevareleverandører i Danmark

samt røre og smage regionen bedste produkter.(Se

omtale side 24).

Nordic taste

Nordic Taste er en tredje mulighed. Her vil

40 ledende restauranter fra Danmark og

Sydsverige tilbyde udvalgte anretninger

med fokus på lokale råvarer og traditioner.


På alle udendørs

møbler

Eros sofasæt

Paris 4 sort Paris 2 BlÅ amstErdam sort

Prins Christians Kvarter 28

7000 Fredericia

Tel: +45 8912 1200

Altid tilbudsavis online

www.zederkof.dk

on toP undErstEl nicE 4 undErstEl

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 27


produktnyt

konkuRRent

til italienske og

spanske

olivenolieR

Portugisisk olivenolie er tilbage i det danske

køkken. Bag olien står det danske par

Dorte og Karsten Larsen, som netop har

gæstet Danmark med smagsprøver.

- De fleste kvalitetsolier på det danske

marked er italienske, men vores portugisiske

olivenolie er en stærk konkurrent. Pga.

klima og produktionsforhold ligner den portugisiske

olivenolie hverken spanske eller

italienske olier. Det portugisiske klima er

både varmere og tørrere og har en anderle-

28 / RestauRant og Cafe / 05-2011

des jordstruktur, som giver hver sort sin

egen smag og personlighed, siger producenterne

Dorte og Karsten Larsen.

De tilføjer, at både produktionen og den

færdige olivenolie udmærker sig på flere

områder.

- Træerne vandes og gødes efter behov

for at undgå svingende kvalitet, og olivenene

høstes med specialmaskine. Og fordi

processen derved er langt hurtigere, bevares

den høje kvalitet. K. Larsens olivenolie

er samtidig en af de ganske få olivenolier,

som er fuldt sporbar. Det vil sige, at hele

processen fra producent til færdig olie

foregår hos K. Larsen selv, oplyser de.

suveræn til salat og røde bøffer

Ifølge producenterne er olien er velegnet til

alle former for madlavning som f.eks. salater,

fisk og stegning af kød, dufter friskt og

grønt, smager pikant og har en bitter eftersmag.

Olien er med sit høje indhold af vi-

taminer og antioxidanter og enkeltumættede

fedtsyrer et sundt alternativ til smør og

andre madolier, og fordi K. Larsens olivenolie

tåler høje temperaturer, kan man bruge

en mindre mængde end ved flere andre

produkter.

Om producenter og produkter

Dorte og Karsten Larsen har boet i Portugal

de sidste 26 år. På 85 af deres 320 ha

store grund dyrker parret kvalitetsoliven. K.

Larsen ekstra olivenolie er lavet af 100 %

ren olivensaft fra de sidste nye sygdomsresistente

olivensorter. Olien er koldpresset

og dermed sikret et højt indhold af vitaminer

og antioxidanter, ligesom olien er fremstillet

uden tilsætning af kunstig varme og

kemiske stoffer.

Mere info på www.klarsen.eu


flotte

overNatNINgStaL

foR juni

De samlede overnatninger for juni øgedes

med 17,4 pct. i forhold til juni sidste år.

Udenlandske overnatninger steg med 15,5

pct., mens danske steg med 19,3 pct.

Over de seneste 12 måneder har der været

en stigning i de samlede overnatninger på

2,4 pct. i forhold til de forudgående 12

måneder. Det oplyser VisitDenmark.

Juni måned bød på fremgang for alle

overnatningsformer i forhold til juni måned

sidste år. Bedst så det ud for campingovernatningerne,

der steg med 24 pct., mens

vandrerhjemmene oplevede den mindste

fremgang på 1,6 pct.

- Det er positivt, at de første seks måneder

af 2011 samlet har givet fl ere overnatninger

på de danske campingpladser.

Specielt godt er det, at antallet af uden-

2325 X i forhold 1575 til 2010.

FrontCafé 15” touchtermimal

Det mest brugervenlige café/restaurant program

1 x Bon/køkkenprinter

1 x ICG program

1 x Pengeskuffe

Tilbud kr. 24.900,-

*Leasing fra 875,-

Årligt support/abonnement kr. 2.090,-.

POSnet TS-700 10” touchterminal

1 x Bon/køkkenprinter

1 x Bleep program

1 x Pengeskuffe

15.900,-

Tilbud kr.

*Leasing fra 560,-

Ingen abonnement.

* Leasing i 36 mdr., 10%restværdi, ingen depositum, 600 opstartgebyr.

landske overnatninger – og ikke mindst de

tyske – er steget. Til gengæld har det stigende

antal overnatninger i de første seks

måneder en stakket frist, da det dårlige vejr

i juli og starten af august desværre medfører

et større fald end fremgangen i de første

måneder, siger direktør Poul Fejer Christiansen,

der er direktør i Campingrådet

Samlet forventer Campingrådet, at antallet

af overnatninger på de danske campingpladser

vil falde med 2-3 pct. i 2011

Hotellerne har overhalet feriehusene

Hotelgæsterne foretog 130.113 fl ere overnatninger

i juni sammenlignet med sidste

år, hvilket svarer til 12 pct. vækst. Hotellerne

har dermed for første gang overhalet

FrontRest 15” touchterminal + Telecomanda

Tilbud kr. 33.900,-

*Leasing fra 1.185,-

Årligt support/abonnement kr. 2.500,-.

1 x Bon/køkkenprinter

2 x ICG program

1 x Pengeskuffe

1 x Håndterminal

POSNET

Rylevænget 29, 2880 Bagsværd

Tlf. 96 18 19 30, Mobil: 20 18 19 30

Mail: wch@posnet.dk, www.posnet.dk

Alle priser er eksklusive moms, programmering, levering og evt, afgifter.

produkt nyt

feriehusene som største overnatningsform i

det første halvår, hvilket dog kan ændres

ved den ofte markante revision af feriehusovernatningerne.

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 29

7


aF: Redaktionen

FOtO: Colourbox

kort nyt

efteR skatteRazzia:

hotellers eget

rengøringspersonale

arbejder efter bogen

seks af de ni hoteller, hvor sKat nyligt ved en koordineret aktion

var ude at kontrollere sort rengøring, havde udliciteret rengøringsopgaven.

På disse hoteller arbejdede der 33 personer,

hvoraf seks arbejdede sort. På de hoteller, hvor rengøringsmedarbejderne

var ansat af hotellet selv, var der ikke problemer med

hverken indberetning af løn eller arbejds- og opholdstilladelser. Det

oplyser skat i en pressemeddelelse.

- Aktionen viser, at der fortsat er behov for at sikre sig mod sort

rengøring, når virksomheder udliciterer deres rengøring, siger

Hanne Nielsen, SKATs projektleder for projekt Sort rengøring.

Et år i sort arbejde

Ifølge SKAT viste kontrollen, at nogle havde arbejdet sort i op til et

år. To havde første arbejdsdag, og én rengøringsmedarbejder kunne

ikke huske sit personnummer og endte hos politiet. En anden

havde ikke arbejdstilladelse og blev derfor sendt hjem. Arbejdsgiveren

kan forvente bøder for manglende arbejdstilladelser.

uorden i papirerne

Politiet konstaterede også, at meget få af de i alt 59 antrufne personer

på de ni hoteller havde deres papirer med. Politiet indskærpede

derfor, at rengøringsmedarbejderne altid skal kunne fremvise

jobpatRulje misinfoRmeReR om unge

og ansættelseskontRakteR

LO’s jobpatrulje beskyldes for at give forkert vejledning om

medarbejdere, der er under 18 år.

Kalenderen melder stadig sommer. Og dermed er særligt mange

unge under 18 år ude at hjælpe til i virksomhederne landet over.

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv advarer om, at LO’s pjece

om unge medarbejdere indeholder misinformation. Pjecen fortæller

blandt andet fejlagtigt, at forældre skal skrive under på deres

børns ansættelseskontrakt:

”Vær i øvrigt opmærksom på, at som forælder skal du skrive under

på dit barns første ansættelseskontrakt, hvis barnet er under 18

år. Børn under 18 år kan ikke indgå juridisk bindende aftale” hedder

det blandt andet ifølge pjecen, skriver Erhvervsbladet.

- Det er lodret forkert, forklarer Rikke B. Ørum, arbejdsmiljøchef i

Dansk Erhverv og fortsætter:

30 / RestauRant og Cafe / 05-2011

billede ID samt arbejds- og opholdstilladelser. Arbejdsgiverne blev

orienteret om, at det kan koste 10.000 kr. i bøde pr. medarbejder pr.

påbegyndt måned, hvis de ansatte ikke har opholds- og

arbejdstilladelse i orden.

Landsdækkende projekt

Kontrollen skeet som led i SKAT landsdækkende projekt, hvor

SKAT har fokus på, hvordan sort rengøring kan forebygges. Der

er lavet en ”pakke” til virksomhederne med gode råd i forbindelse

med kontraktindgåelse og opfølgning. SKAT har også indledt et

samarbejde med erhvervslivet og brancheforeningerne - herunder

DRC. (Læs mere om dette på DRC´s hjemmeside: www.d-r-c.dk).

- SKAT besøger en del store virksomheder, og her præsenterer vi

vores rengøringspakke. Virksomhederne er generelt glade for at få

redskaber til at minimere risikoen for sort og illegalt arbejde ved

udlicitering af rengøringsopgaven. Det er vores oplevelse, at virksomhederne

er trætte af at betale for hvid rengøring og så modtage

sort rengøring. Den sorte rengøring giver også risiko for dårlig

omtale for de pågældende virksomheder, hvilket de naturligvis og

er beviste om, siger Hanne Nielsen.

SKAT oplyser, at myndigheden i den kommende tid vil tage kontakt

til en lang række hoteller for at rettet op på forholdene.

- Alligevel bruger virksomhederne tid og kræfter på at skulle diskutere

emnet med LO’s jobpatrulje. Vi har haft flere henvendelser fra

virksomheder, som oplever at skulle diskutere forældreunderskrift

med LO’s jobpatrulje, og det er ikke i orden. Der stilles spørgsmål

ved, om arbejdsgiveren har tjek på tingene, og det skaber problemer

for arbejdsgiveren og den unge - ligesom det er med til at give

jobpatruljen og de engagerede medarbejdere et dårligt ry.. Det er

uprofessionelt og en skam, da jobpatruljen uden tvivl også udfører

et godt arbejde på andre områder, udtaler Rikke B. Ørum i en

pressemeddelelse.

afvist af Claus Hjort

I 2002 stillede LO spørgsmål til daværende beskæftigelsesminister

og nuværende finansminister Claus Hjort Frederiksen (V). Her

fik organisationen at vide, at forældrenes underskrift ikke er nødvendig

på en ansættelseskontrakt til unge under 18 år.


fødevaRekontRol:

sushi-RestauRanteR HaR

styR på pRoduktionsHygiejne

Halvdelen af de sushi-restauranter og take-aways, som Fødevarestyrelsen

har set nærmere på hen over sommeren, havde ikke

styr på enten opbevaringstemperaturer eller egenkontrol. Samtidig

fandt Fødevarestyrelsen sushifi sk med for mange fordærvelsesbakterier

i en fjerdedel af virksomhederne.

Det fremgår af en opgørelse, som styrelsen netop har offentliggjort.

Mere end hver fjerde restaurant i Hovedstadsområdet fi k en

anmærkning på baggrund af for høje temperaturer i fi skene. I

hver femte kontrol var overskridelserne så høje, at Fødevarestyrelsen

gav bøder. For høje temperaturer kan give netop fordærvelsesbakterier.

Ingen sygdomsfremkaldende bakterier

Trods de mange overskridelser af reglerne fandt Fødevarestyrelsen

ikke sygdomsfremkaldende bakterier i hverken råvarer til

sushi eller i sushiruller. De japanske delikatesser blev blandt

andet undersøgt for Listeria bakterier, Stafylokokker og E. coli

bakterier, der alle kan gøre forbrugerne syge.

Din automatopstiller sørger for:

• Du er opdateret med de sidste sikringer mod plat og svindel

• Du kan få alle automattyper i ens kabinetter

• Du er ikke bundet til et bestemt fabrikat

– når du bruger os som automatopstiller

STRUER: TLF. 9785 1100

BRØRUP: TLF. 7512 3363

KBH.: TLF. 4371 2424

www.dan-automater.dk

FYN: TLF. 6315 0101

www.automatfyn.dk

SJÆLLAND: TLF. 7020 3366

E-mail: cl@sungame.dk

kort nyt

Fraværet af sygdomsfremkaldende bakterier glæder udbrudskoordinator,

Morten Lisby, Fødevarestyrelsen, der ser den

del af resultaterne som tegn på, at mange af aktørerne i sushibranchen

har styr på råvarekvalitet og produktionshygiejne –

trods behovet for opstramninger på opbevaringstemperaturer

og serveringsprocedurer.

Fødevarestyrelsen måtte i forbindelse med sushi-kampagnen

også indskærpe reglerne over for tre ud af ti restauranter,

fordi de skrev urigtige og vildledende oplysninger på menukortene.

Eksempelvis fandt Fødevarestyrelsen fl ere restauranter,

der angav, at de serverede ægte krabbekød, selvom der var tale

om imiteret krabbekød, den såkaldte surimi.

Fødevarestyrelsen var på godt 60 kontrolbesøg i Hovedstadsområdet

og undersøgte 100 sushi-prøver fra i alt 20 virksomheder.

Fødevare-afdelingen vil inden for to måneder afl ægge

de restauranter, som ikke overholdt lovgivningen, endnu et

besøg, for at følge op på, om forholdene er bragt i orden.

JYLLAND: TLF. 72 217 117

✆ 72 www.3bar.com

217 117 spilleglæde...

– så er du sikker på at din forretning altid ”spiller”...

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 31


VED: Jørgen Kønigshøfer

Foto: Colourbox

Verden a’ a’la la carte

veRden

a’ la CaRte

panik-knap

som stuepigens nyeste

standaRdudstyR

Panikken breder sig blandt alverdens stuepiger efter det celebre overfald

på en stuepige i New York – vi skal ikke her tage stilling til skyldspørgsmålet.

HOTELSMag.com skriver, at det kendte St. Pierre hotel i New York

har fyret en hotelchef og accepteret at udstyre alle stuepiger med panicbuttons

efter et sex-overfald på en stuepige.

Taj-hotelgruppen i Indien vil udstyre personalet med alarm-knapper magen

til dem, ældre mennesker har for at tilkalde hjælp i nødssituationer.

En hotelmanager er blevet fyret for ikke at have tilkaldt politiet i forbindelse

med et overfald. Politiet blev først tilkaldt 15 timer efter at overfaldet

havde fundet sted, selvom ofret underrettede den overordnede med det

samme. Hotellet erkender nu, at der er behov for tilkaldeprocedurer i sådanne

situationer.

Overfaldet på St. Pierre, hvor en 74-årig ægyptisk direktør er tiltalt for

at have forset sig på en stuepige, der bragte friske håndklæder, er det andet

overfald, efter den noget mere celebre sag omkring Strauss-Kahn.

Men allerede før disse tilfælde har myndighederne flere steder overvejet

at stille krav til hoteller om at udstyre stuepiger med panik-knapper. Det er

tillige en naturlig opgave for fagforbundene at værne om deres medlemmers

liv og tækkelighed. Således siger et af de største hotelfagforbund i

USA:

- Lad alle i hele verden vide, at når man overnatter på et hotelværelse i

USA, så vil rengøringspersonalet være udstyret med en automatisk alarmfunktion,

der kan aktiveres, hvis gæsten er dum nok til at optræde upassende.

Historien siger ikke noget om, hvorvidt der er hoteller, der overvejer og

at udstyre gæsterne med tilsvarende anordninger.

32 / RestauRant og Cafe / 05-2011

Japans hotelleR

beRøRt af

natuRkatastRofen

Hoteller over hele Japan har reageret roligt

og koldblodigt efter jordskælvet og tsunamien

i marts og den radioaktive udstråling fra

Fukushima-værket i det nordøstlige hjørne af

øriget, skriver HOTELSMag.com. Hotellerne

har udvist beundringsværdig solidaritet med

hele folket og med erhvervslivet og har gjort

en stor indsats for at hjælpe til, hvor folk har

været berørt af ulykkerne.

Den normale belægning på landsplan

faldt med 21,3% i marts og 27,6% i april,

og faldet var langt mere markant i Tokyo og

andre større byer. Dette er blot ikke den sande

historie, fordi en række hoteller åbnede

dørene for folk, der var blevet evakueret eller

flygtede fra det radioaktive udslip.

The Grand Prince Akasaka, et af Tokyos

mest fornemme hoteller, skulle have vært

lukket i marts, men stod åbent for mange af

de mere end 30.000, der var evakueret fra

regionen. Solare Hotels, der driver 73 hoteller

over hele landet, tilbød 10.000 gratis

overnatninger. Dertil kommer, at stort set alle

hoteller afstod fra afbestillingsgebyr.

Hotellerne i Sendai, der ligger nærmest

jordskælvets epicenter, var mest berørt af

katastrofen. Deres belægningsprocenter faldt

drastisk, men efterspørgslen stiger nu næsten

lige så meget, efter at det japanske hurtigtog

Shinkansen hjælper med at sende frivillige,

redningsmandskab og byggearbejdere

til området. Ligeledes sender forsikringsselskaberne

mange medarbejdere til området

for at opgøre skader og erstatningskrav.


SYNg dIg tIL

eN upgrade

Fire hoteller i det sydlige Californien har fundet på at

tilbyde gratis upgrade til den første gæst, der synger,

når han checker ind, skriver HOTELS editors.

De fi re hoteller opfordrer gæsterne til at synge forskellige

sange, blandt andre ”California Girls” af

Katy Perry og ”Hotel California” af The Eagles, for at

få en upgrade. Sangen foreviges på video og sendes

på YouTube og Facebook, hvor man kan vinde et

2-dages ophold efter en afstemning blandt video-optagelserne.

Ideen viderebringes hermed til efterligning. Gæster

i Silkeborg og ved Gudenåen kunne synge ”Vi

sejled op ad åen..”, I København (naturligvis) Wonderful

Copenhagen, Fyn er fi n eller Hjem til Århus –

mulighederne er legio!

Verden a’ la carte

Jeppe i diktatoRens seng

HOTELS Editors fortæller, at mange af Saddam Husseins mest luksuriøse paladser er ved

at blive ombygget til hoteller og museer.

Det er ikke baronens seng, man kommer til at sove i, men måske selveste diktatorens,

når den irakiske regering nu overtager ni af Husseins tidligere paladser fra de amerikanske

styrker og har besluttet, at de skal reserveres til turisme og kulturelle formål.

Det oplyses, at nogle af bygningerne vil blive omdannet til hoteller og feriesteder, me-

dens andre indrettes til kulturelle institutioner, herunder et overdådigt palads i det nordlige

Baghdad med udsigt over Tigris fl oden.

I betragtning af bygningernes historiske betydning og overdådige indretning, regner

myndighederne med, at hotellerne vil blive turistattraktioner i sig selv.

RestauRanteR

man bøR

ReJse efteR

Berlingske Rejseliv bragte i forsommeren en beskrivelse af 10

restauranter verden over, som det er værd at rejse efter – undertiden

kræves lang rejse!

En af disse er Aponiente i det sydlige Spanien ved El Puerto

de Santa Maria – en restaurant på kun 22 pladser med speciale

i fi sk og skaldyr – og nu med én Michelin-stjerne. Restauranten

drives af kokken Angel Leon, der er kendt for at

opfi nde nye måder at omgås traditionelle produkter. Han bruger

blandt andet så usædvanlige ingredienser som fi skeøjne og

plankton.

En anden restaurant er Andre i Singapore, hvis man nu alligevel

er på de kanter. Her har Andre Chiang besnæret de værste

kritikere med sine franske retter såsom braiseret artiskok

med hanekam og andetunge. Chiang har arbejdet 14 år i

Frankrig, og restauranten er tydeligvis inspireret heraf.

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 33


oVerblik

SLut med

tuRistkontoR i aaRHus

Turisterne i landets næststørste by må fra 1. september lede forgæves efter Aarhus Turistkontor.

Bestyrelsen for VisitAarhus har nemlig besluttet at spare huslejen på velkomstcentret

og bruge pengene blandt andet på elektroniske kanaler. Det skriver Århus Stiftstidende.

- Vi har et sted mellem 30.000-40.000 ekspeditioner om året. Antallet af gæster falder

imidlertid, siger turistdirektør Jens Hausted, VisitAarhus til avisen og fortsætter:

- Det koster rigtig mange penge at drive et velkomstcenter, og vi kan se, at de andre kanaler

vi arbejder med - herunder de elektroniske - benyttes mere og mere, siger han.

df foReslåR

pant på

vinflaskeR

Står det til Dansk Folkeparti, skal der fremover pant på vinfl

asker. Det oplyser partiets miljøordfører Jørn Dohrmann

til Nordjyske medier. - Ved at lægge pant på vinfl asker,

vil man få en endnu højere genanvendelse,

påpeger Dohrmann. Som reglerne er i dag, er der

pant på alle øl, sodavand, energidrikke og kildevand,

mens vin og spiritus er fritaget. De fl asker

bliver i stedet indsamlet af kommunerne,

som får cirka 85 procent af

fl askerne igen. For pantfl askerne er det

over 90 procent, der kommer tilbage,

og målet er 98 procent i 2013.

34 / RestauRant og Cafe / 05-2011

tyske tuRisteR

foRventeR Ren

dansk natuR

Selvom tyske turister på alle punkter giver topkarakter til

Blåvand er forventningerne til kvalitet, renlighed og uberørt

natur så høje, at disse - trods topkaraktererne - ikke bliver

indfriet.

Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet,

skriver JV.dk

Turistchef i Varde Kommune, Colin Seymour, glæder sig

over de høje karakterer, men han erkender, at der skal gøres

noget for at indfri de tårnhøje forventninger til naturen

og miljøet.


prISeN pÅ

FØdevarer FaLder

Rekordstor kornhøst og økonomisk afmatning vil nemlig presse

priserne på fødevarer som brød, kød og anden mad ned.

- Fødevarepriserne har efter alt at dømme toppet for

denne gang og vil bevæge sig nedad de kommende kvartaler,

vurderer cheføkonom Klaus Moltesen Ravn, Agrocura

Finans & Råvarer, over for Jyllands-Posten.

På råvarebørserne er priserne på korn allerede dykket omkring

20 procent fra toppen, der blev nået tidligere på året.

Det er vurderingen, at de kan falde yderligere 30 procent.

Russiske tuRisteR

boomeR i danmaRk

I år er der fl ere russiske turister at sige velkommen til end både kinesiske og japanske.

Det skriver Politiken.

- Dansk turisme har ikke interesseret sig for det russiske marked, selv om det potentielt

er vores allerstørste nærmarked. København er bare to timer væk fra en befolkning,

som har fået mange penge mellem hænderne og lyst til at bruge dem på at

rejse, siger Tue Ingemann Paarup, analysedirektør i tænketanken Tourism Intelligence

Institute (TII) til avisen.

I årets første fi re måneder har der været 26.155 overnatninger fra Rusland, hvilket

er en stigning på 27 procent i forhold til samme periode sidste år. Til sammenligning

har der i årets første fi re måneder været henholdsvis 19.590 og 26.152 overnatninger

med et kinesisk og japansk pas i receptionen.

Rederiet DFDS har de seneste syv år gjort en aktiv indsats for at tiltrække turister

fra vækstlandet mod øst. Selskabet har blandt andet allieret sig med russiske rejsearrangører,

og investeringen giver nu pote. Mens der i hele 2004 blot var 400 russiske

gæster på færgen mellem København og Oslo, forventer rederiet i år at servicere

25.000 russere - en stigning på 75 procent i forhold til sidste år.

oVerblik

sidste måltid på

RestauRant el bulli

Den verdensberømte spanske kok Ferran Adria serverede 30

juli det sidste måltid på restauranten el Bulli, som lukker for

at give plads til et kulinarisk forskningscenter.

Restauranten i Roses et par timers kørsel nord for Barcelona

i Spanien regnes ellers blandt verdens bedste, måske den

bedste, skriver Berlingske Tidende.

Det britiske magasin Restaurant har fem gange haft el

Bulli som nummer et på listen over verdens 50 bedste restauranter,

og det er rekord.

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 35


aF: Redaktionen

FOtO: Colourbox

medlemsnyt

bRug

bRanCheeRfaRingen

fRa dRC´s juRisteR og advokateR

Når problemer med forpagtnings-kontrakten,

huslejen, en medarbejders ansættelsesforhold,

bevillingen eller andre

myndighedsanliggender opstår, overser

mange medlemmer muligheden for at benytte

DRC´s juridiske eksperter. Restauratøren

kontakter måske i stedet et lokalt advokatkontor.

Det kan vise sig at være uhensigtsmæssigt,

fordi erfaringen med branchens

problemstillinger måske ikke er særlig stor.

Man risikerer at komme til at betale dyre lærepenge,

hvilket kunne undgås, hvis man i

stedet kontakter DRC´s juridiske eksperter

med årelang erfaring fra behandling af hundredvis

af sager og møder i retten. Her bringes

nogle eksempler, hvor DRC´s jurister og advokater

har løst opgaver for medlemmerne.

Erhvervsret af Cand. Jur.

Jørgen Kønigshøfer

Voldgiftssag i Århus

Sidste år vandt et DRC-medlem en betydelig

sejr ved en voldgiftssag i Århus-området.

Sagen omhandlede en forpagter af en

restaurant, hvor bortforpagter havde opsagt

kontrakten uretmæssigt og samtidig havde

nægtet at anerkende en udtrykkelig afståelsesret.

De to forhold betød, at en køber til forretningen

trak sit tilbud tilbage.

Efter en længere forhandling med DRCbistand

overgik sagen til voldgift. De tre

voldgiftsdommere afsagde en enig kendelse,

der gav vores medlem fuldt medhold og en

erstatning på 2,7 mill. kr., svarende til den

tilbudte købesum + renter og omkostninger.

Kontraktstridigt ophør

Et medlem på Sjælland var kommet i økonomiske

vanskeligheder og ønskede at udtræde

af sin kontrakt i utide, da det efter

36 / RestauRant og Cafe / 05-2011

hans mening var dyrere for ham at blive på

stedet end at stoppe – til trods for de omkostninger,

der normalt er forbundet hermed,

herunder tab af depositum, varelager

og mulig erstatning, indtil der findes en ny

lejer eller forpagter.

Som vi tidligere har skrevet om, er det

naturligvis dyrt at udtræde i utide, men det

er på den anden side heller ikke et tag-selv

bord fra udlejers side. I den pågældende

sag havde lejeren allerede afleveret inventar,

ordrebog og depositum, hvorefter udlejer

stadig krævede kr. 650.000,- i yderligere

erstatning. Efter nogen forhandling

lykkedes det DRC at pille kravet fra hinanden,

og sagen sluttede med, at vores medlem

måtte betale kr. 50.000,- i erstatning.

Vurdering af inventar

I forbindelse med afslutningen af et forpagtningsforhold

med en kommune havde

forpagter opgjort værdien af sit inventar til

kr. 275.000,- ex. moms og tilbudt kommunen

at overtage det til nedskrevet værdi på

kr. 250.000,- incl. moms. Kommunen tilbød

kr. 75.000,- incl. moms, hvilket selvsagt

var aldeles uacceptabelt.

DRC enedes med kommunen om at udmelde

syn og skøn, og der blev udmeldt

hele tre syn- og skønsmænd. På grundlag

heraf blev inventaret vurderet til kr.

256.000,- + moms eller mere, end restauratøren

havde krævet af kommunen.

VIasat-gebyrer

DRC har igennem de sidste par år føret en

hel del forhandlinger med VIASAT om betaling

for uretmæssig visning af TV i forretningerne.

Ofte er VIASAT’s dokumentationsmateriale

uhyre ringe – en kontrollant

har taget et uskarpt billede udefra – og

vi har derfor gennemgående bestridt

eller forhandlet de gebyrer, VISAT opkræver.

Erfaringsmæssigt lykkes det at få nedsat kravet

med 50-75%, såfremt forretningen har en

fornuftig forklaring på fejlen, og der kun har

været tale om enkeltstående tilfælde.

Ansættelses- og arbejdsret af advokat

Gudrun Fenger

Kun begrænset lønkrav

I en byretssag som DRC førte for et medlem,

havde en medarbejder krævet efterbetaling

af løn for overarbejdstimer, som den ansatte

havde noteret ned i sin private kalender under

ansættelsen samt løn for pauser, hvori

medarbejderen mente, at han havde stået til

rådighed. Arbejdsgiveren afviste kravet med

henvisning til, at medarbejderen var informeret

om, at alle timer skulle registreres i

virksomhedens kalender, og at kun disse timer

ville blive honoreret. Endvidere anførte

arbejdsgiveren, at det var aftalt, at den i kalenderen

anførte arbejdstid var møde- og

tider, hvorfor den anførte arbejdstid skulle

fratrækkes ½ times spisepause.


Retten gav arbejdsgiveren medhold, og vurderede, at fordi virksomhedens

kalender var arbejdsgiverens eneste mulighed for at kontrollere

de ansattes arbejdstid, måtte medarbejderen bære risikoen for den

manglende overensstemmelse mellem hans egne optegnelser og det

der fremgik af virksomhedens kalender. Retten fandt det endvidere ud

fra de afgivne forklaringer bevist, at der var indgået aftale om, at medarbejderen

ikke havde krav på løn i pauserne. Retten fandt det ikke

godtgjort, at medarbejderen havde været forhindret i at holde pauser i

et sådant omfang, at han på trods af parternes aftale havde krav på

honorering for at have udført arbejde i pauserne.

3F frafaldt sag

En sygemeldt elev viste sig at have arbejdet to andre steder og været

på ferie under sin tre måneder lange sygemelding hos arbejdsgiveren.

Sagen startede med, at arbejdsgiveren rykkede for manglende

lægeerklæring og advarede eleven om konsekvenserne ved

manglende dokumentation. Så gik elevens fagforening ind i sagen

og en lægeerklæring blev langt om længe fremskaffet.

Foreningen krævede herefter en aftale med virksomheden om

en gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, fordi eleven angiveligt

havde fundet ny praktikplads.

Da arbejdsgiveren allerede havde betalt fuld løn under sygdom i tre

måneder med en kraftig mistanke om, at eleven ikke reelt var syg, var

arbejdsgiveren interesseret i at få afsluttet ”samarbejdet” hurtigst muligt.

Der blev så indgået aftale om en gensidig ophævelse, men samtidig

kunne arbejdsgiveren pludselig se på facebook, at eleven under

sin ”sygeperiode” havde været på ferie. Senere viste det sig, at eleven

tillige havde haft arbejde to andre steder under sin sygeperiode.

Fagforeningen rejste uagtet et efterbetalingskrav mod arbejdsgiver

på manglende løn, hvorefter arbejdsgiver rejste modkrav på tilbagebetaling

af uberettiget modtaget løn under sygdom samt erstatning

for tilskyndelsen til at indgå aftale om gensidig ophævelse

af uddannelsesaftalen under falske forudsætninger.

Sagen endte med, at fagforeningen indvilligede i at få eleven til

at betale en godtgørelse til arbejdsgiveren og hævede herefter sagen

i Tvistighedsnævnet.

Erstatning til arbejdsgiveren

I starten af 2011 førte DRC en sag for et medlem ved Tvistighedsnævnet

hvor nævnet kom frem til, at en elev skulle betale erstatning

til arbejdsgiveren for uberettiget ophævelse af aftalen.

Eleven havde selv ophævet uddannelsesaftalen mellem parterne

ca. 1½ år inden aftalens udløb.

På trods heraf krævede 3F på vegne af eleven en godtgørelse fra

arbejdsgiveren på 50.000 kr. for ophævelse af aftalen begrundet i

arbejdsgivers misligholdelse.

Elevens ophævelse blev begrundet med, at hun ikke mente, at

hun lærte noget, at hun var alene på arbejdet og samtidig blev udsat

for stress og pres.

Tvistighedsnævnet kom imidlertid frem til, at når man tog højde

for fristen på en måned i henhold til erhvervsuddannelseslovens bestemmelse

kunne alene en vagtplan for 1 uge, hvor eleven angiveligt

skulle være alene tages i betragtning ved vurderingen af, om arbejdsgiver

havde misligholdt uddannelsesaftalen, og allerede fordi eleven

ikke havde diskuteret problemstillingen herom med sin arbejdsgiver

efter at have modtaget vagtplanen, var ophævelsen uberettiget og eleven

blev dømt til at betale erstatning til arbejdsgiveren.

Sommeren er overstået og vi ser frem imod en travl

tid med gang i salget. Ønsker du en velorganiseret og

seriøs handel, er Kornerup- Bang & Partnere det rette

sted. Vi er et fagligt kompetent og professionelt team,

der udelukkende beskæftiger sig med salg indenfor

restaurationsbranchen. Vores team består af en række

meget engagerede medarbejdere med bred erfaring

inden for erhvervsmægling, og vores dygtige medarbejdere

sørger for en effektiv papirgang og en god

kundeservice. Er du interesseret i at modtage en uforpligtende

vurdering af din forretning, så ring for en snak

eller kig forbi vores kontor i Hovedvagtsgade 8, 1.sal.

Kronborg

- Brolæggerstræde 12, Kbh K

- Husleje: 46.543 kr. inkl. moms

- Areal: 228 m2

- Siddepladser inde: 70

- Kontantpris: 1.450.000 kr.

- Kontakt Camilla tlf. 51514728

Camilla Kornerup

Erhvervsmægler

Områder:

København og

Nordsjælland.

Tlf.: 5151 4728

Køkken på FRB

- Falkoner Alle 21, Fr.berg

- Husleje: 23.678 kr.

- Areal: 197 m2

- Kontantpris: 100.000 kr.

- Overtagelse 1. Oktober 2011

- Kontakt Camilla tlf. 51514728

Greve Strandkro

- Greve Strandvej 9, Greve

- Husleje: 46.167 kr.

- Omsætning: 3.500.000 kr.

- Kontantpris: 1.250.000 kr.

- Udbetaling: 250.000 kr.

- Kontakt Kim tlf. 31636063

Restaurant Cheerzz

- Skatkærvej 2, 3650 Ølstykke

- Husleje: 10.000 kr.

- Areal: 385 m2

- Omsætning: 1.800.000 kr.

- Kontantpris: 600.000 kr.

- Kontakt Kim tlf. 31636063

Kim Guhle

Erhvervsmægler

Områder: Øvrige

Sjælland, Fyn,

Jylland og Ø’erne

Tlf.: 3163 6063

Vi har mange efterspørgsler på cafeer, barer og restauranter

i København - så kontakt os for salg af din forretning!

Se mere info og langt flere spændende sager på

vores hjemmeside - www.kornerup-bang.com

Kornerup-Bang & Partnere - Hovedvagtsgade 8, 1 tv - 1103 Kbh K.

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 37


aF: Direktør Kirsten Hauge, Danmarks Restauranter & Cafeer

FOtO: Colourbox

drc kom forbi

drC

– et attRaktivt

bRanCHefællesskab

I denne udgave Restaurant & Café fi nder

jeg anledning til at portrættere

DRC. Vort eget aktive branchefællesskab.

anledningen er, at vi på de efterfølgende

sider stolt kan præsentere knap 70

nye medlemmer. Restauratører, hotelejere,

bar- og diskoteksindehavere, som sommeren

over har valgt at melde sig ind i foreningen.

Den store medlemstilgang skyldes ikke

mindst, at vore konsulenter har rejst landet

tyndt for at præsentere potentielle medlemmer

for en meget klar DRC-profi l og et attraktivt

katalog af fordele ved et medlemskab.

For de, som endnu ikke har fået

besøg og måske overvejer et medlemskab,

skal jeg kort præsentere:

Danmarks Restauranter & Cafeer, DRC, tilbyder

medlemskab for alle restauranter, cafeer,

barer, diskoteker, overnatningssteder

m.m. i Danmark.

Branchefællesskabet, der p.t. tæller

godt 1500 medlemsvirksomheder, sætter

restauratørernes frihed i højsædet. DRC

er således ikke en arbejdsgiverforening

i gammeldags forstand, da foreningen eksempelvis

ikke på sine medlemmers vegne

har indgået overenskomst med et fagforbund.

Derimod giver medlemskabet en lang

række kontante fordele og bedre konkurrencevilkår.

Foreningens formål

DRC´s overordnede formål er at varetage

serverings- og overnatningsbranchens interesser,

forbedre konkurrencevilkårene,

fremme sammenholdet og til stadighed stimulere

omverdenens anerkendelse af er-

38 / RestauRant og Cafe / 05-2011

hvervets professionalisme.

Derfor arbejder foreningen såvel lokalt

som på landsplan overfor myndigheder og

beslutningstagere for at forbedre vilkårene

for medlemmerne og branchen.

Personlig og kompetent rådgivning

Udover arbejdet for bedre rammevilkår er

DRC’s daglige virke at rådgive medlemmerne

og svare på spørgsmål. DRC´s erfarne

konsulenter, jurister, advokater (fører sager

ved alle domstole) m.fl . står til rådighed

med brancherelevant ekspertise.

Her fås hurtigt og kompetent svar på eksempelvis

spørgsmål om afskedigelse og

ansættelse af medarbejdere, feriepenge,

egenkontrol, myndighedskontrol, forpagtning,

huslejekvaler, bevilling, miljø og støj,

udeserveringsregler og dårlig leverandørservice.

Men DRC tilbyder sig også som medlemmernes

sparringpartner. Eksempelvis kan

der gennem konsulentbesøg i samarbejde

med restauratøren lægges planer for mere

effektiv drift, lavere omkostninger og bedre

indtjening.

Fælles for al rådgivning er dog, at telefon-service

er gratis, hvorimod der ved dybere

involvering i enkeltsager aftales honorar.

Man kan også tilslutte sig DRC´s indkøbsafdeling,

DRC Indkøb ApS, som skaffer gode

rabatter og fordelagtige tilbud på en lang

række varer og tjenesteydelser.

Veludbygget information

DRC har fl ere informationsplatforme, der

holder medlemmerne ajour.

Foreningens hjemmeside www.d-r-c.dk be-

Direktør Kirsten Hauge, DRC

står af en åben del, hvor alle kan få opdateret

information om aktuelle brancheforhold,

foreningens holdninger, indsatsområder

samt overblik over nyheder og debatter i

dagspressen.

Dertil kommer en servicedel med login

kun for medlemmer. Her stilles en række

faciliteter og services til rådighed.

Restaurant & Cafe, DRC´s meget læste

og dagsordensættende magasin, orienterer

om aktuelle problemstillinger og tiltag i

branchen fra ind- og udland samt nye produkter.

DRC-informerer er en særlig skrivelse

forbeholdt DRC’s medlemmer. Den udsendes

pr. mail eller post 6-10 gange årligt efter

behov og holder medlemmerne ajour

blandt andet om aktuel lovgivning.

Håndbog for restauratører er et elektronisk

opslagsværk, hvor love, regler, bekendtgørelser

m.v. med relation til det daglige

arbejde er forklaret på ”forståeligt

dansk”. Håndbogen ajourføres løbende under

medlemsservice og er blevet et nyttigt

og populært værktøj for medlemmerne.

DRC´s organisation

Organisatorisk er DRC delt op på landets

fem regioner med medlemsvalgte bestyrelser

i hver region. Bestyrelsesmedlemmerne

i de fem regioner udgør DRC´s

repræsentantskab, som vælger landsformand/næstformand.

Regionsbestyrelserne udpeger hver et

medlem til DRC´s hovedbestyrelse.

Du kan læse mere om DRC på

www.d-r-c.dk


ANUGA FOODSERVICE

Flere

foodservice ideer end der

kan være på et spisekort.

Teknik, levnedsmidler, udstyr: Anuga FoodService er det

nye højdepunkt for gastronomi/mad ud af huset markedet.

Med interessante særudstillinger og kvalitetsevents som

f.eks. årets kok. De finder ingen anden messe med mere

inspiration, flere forretnings-ideer og bedre networking.

Køb Deres adgangskort online

og spar op til 42 % !

For yderligere information : Intermess ApS

Rådhusvej 2, 2920 Charlottenlund

Tlf. 45 50 56 55

Fax 45 50 50 27

info@intermess.dk

www.intermess.dk

www.anuga.com

Køln, 8. – 12. 10. 2011

TASTE THE FUTURE

NY i 2011

39 Kroer i Dansk Kroferie

har nu installeret

T E C H O T E L

BOOKING, CRM & RESTAURANT SYSTEM

Picasso Light

bruges nu også af:

Korning Kro

Hellerup Parkhotel

Benniksgaard Hotel

Kongensbro Kro

Hotel Griffen

Kibæk Hotel

Gjerrild Kro

TECHOTEL

Kontakt os og hør hvad Picasso kan gøre for dig

Klaus • 3619 2119 • ka@techotel.dk

Sandager 8 • DK-2605 Brøndby

Tlf.: 3646 1155 • Fax: 3644 2006 • www.techotel.dk

9-83x224-DK-DRC Restaurant & Cafe 1 29.07.11 DRC_83x224mm_aug2011.indd 14:48

1 21-07-2011 14:10:40

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 39

HOTELLER FERIECENTRE KONFERENCECENTRE PATIENTHOTELLER

De bedste vælger

kun det bedste

Skandinaviens førende styringsværktøj

til kroer, hoteller, konferencecentre,

feriecentre, hotelkæder og restauranter.

Indtjening og arbejdsglæde

- og tid til gæster

Nu 625 Hoteller


medlemsnyt

velkommen til

nye medlemmeR

i dRC

allerød Bowling Hal aps

Per Jans og Tom Hansen

Allerød

Pustervig aps

Janni Andreasen

Tilst

Hotel Faber

Torben Faber

Århus

Cafe Kähler spisesalon

M. P. Bruunsgade 33

Århus C

Bare god Mad aps

Nicolaj Andersen

Kolding

Hotel Nysted Havn

Poul Chr. Vestergaard.

Nysted

Davids Bistro

David de Silva

København Ø

Restaurant Firenze, Haderslev

Francesco Bueti

Haderslev

Ristorante Jalapenos

Francesco Bueti

Skagen

Ristorante Firenze Pizzeria skagen aps

Francesco Bueti

Skagen

40 / RestauRant og Cafe / 05-2011

Restaurant Casitalia aps

Francesco Bueti

Skagen

toscana

Francesco Bueti

Skagen

sandhusgrillen

Søren Berseng Rasmussen

Odense C.

Fiskehuset Bogense

Torben Agerholm

Bogense

the House of steaks

Morteza Mahpour

Middelfart

Restaurant Den 2. side

Jacob Elkjær

Middelfart

Restaurant tapasia aps

Rongni Zhan

Faaborg

stubbæk Forsamlingshus

Ib Lauge Nielsen

Aabenraa

Kejserriget aps

Jesper K. Hviid Kejser

Aarhus C.

Cafe Clausen

Hanne Bro

Liseleje

skotterup spiseri & Enotek

Jacob Heiberg

Snekkersten

Pandekagehuset alborg aps

Jesper Jensen

Aalborg

Hjerte Bonde Frederikssund aps

Karina Bonde Pedersen

Birkerød

Café & restaurant Ludwig

Esben S. Munk

Viborg

Kong gulerod

Esben S. Munk

Viborg

Il senso

Jonas Fogh

København K

Nyhavn 14, spiseri & Enotek

Kim Keller

København K

La Vecchia Enoteca

Kim Keller

Holte

Magstræde 16

Jacob Heiberg

København K

Bistro Nord

Tina Kragh & Sebastian Wichström

Ålsgårde


Restaurant Latinerly

Peter Hammer

Viborg

Restaurant Latinerly, Holstebro aps

Pia Nielsen

Holstebro

Dickens

Kim Bach

Viborg

Restaurant sanchez aps

Jennie S. Sørensen

Faaborg

Brandrupdam Kro & Hotel a/s

Leif Kaspersen & Elsebeth Knudsen

Kolding

Marslev grillcafe

Anders Lehrmann

Marslev

Næsbjerghus

Jens Schow Sørensem

Varde

Ribhouse

Nick Marcan

Hillerød

Cafe Baghuset

Claus Nielsen

Viborg

stjerneskuddet / Mythos

Jette Hesel

Viborg

sakskøbing sportscenters cafeteria

Lone Rasmussen

Sakskøbing

Oldfruen Bed and Breakfast de Luxe

Tinna Kobbernagel

Væggerløse

Bull aps

Bernt Stærke

Odense C.

Bull CPH aps

Bernt Stærke

København V.

Hedebo

Carsten

Vejers

Restaurant Både Og

Stig Bennick

Hejls

Restaurant Bennick

Stig Bennick

Kolding

Hotel Rødding

Lise og Jan Rhygesen

6630 Rødding

Løgstør Park Hotel aps

Torben Larche

Løgstør

gulerodshuset

Michael Nielsen

Næstved

Eastend K/s

Rune Bech

Holstebro

Café Diem I/s

Rene & Jeanette Sønderborg

og Helene Kjøller

Vejen

Highway 69

Karim Salih

Sæby

Cafe Kaj

Lars Pedersen

Hobro

Hos Poul.com

Poul Jørgensen

Helsingør

Restaurant Nemo

Kim Jørgensen

Hundested

Cafe Morudgaard

Ole Darum

Morud

Restaurant La Vista

Malene Erlund

Hornbæk

Wascator I/s Bar og spiseri

Kasper Thorsted / Bo Jørgensen

København N

Lynge Kro

Søren Jørgensen

Lynge

Cafe Den blå Hund aps

Lars Halkier

Frederiksberg

Douglashuset

Klaus Ole Jensen

Morud

Cafe Wilder

Henrik Faxholm

København K

Meatpackers

Peter Marquarth

Århus C

Baracuda

Peter Marquarth / Rasmus Brix

Odense C

team Bogense Kyst 1. aps

Susan & Daniel Hansen

Bogense

Mørkenborg Kro & Hotel

Daniel Hansen

Veflinge

Butlerens Madhus

Bjørn Olsen

Århus C.

Madsens Hotel

Torben Larche

Bjerringbro

medlemsnyt

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 41


ubrikker

GRØNTSAGS-

SNITTER

• Incl. 2 skiver

Kr. 5.495,-

BOr D e ,

STOLe

& BÆn K e

T i L reSTAUr A n T,

CAFÉ Og HOTe L

KOn TAKT OS gerne FOr

B r OCHUrer Og KOn SULenTBe SØg

OPVASKEMASKINE

• Blue proffi m. afspænding,

sæbedosering

og automatisk afløb

• 1 program

• Vasketid: 72 sek

inD reT ning

LOBO Møbler Aps • DK-3600 Frederikssund

Tlf.: 47 31 46 00 • www.lobo-contract.dk

42 / RestauRant og Cafe / 05-2011

Kr. 15.950,-

Alle priser er ekskl. moms

BLUE HÆTTE-

MASKINE

• M/ bord og bruser

Fra

Kr. 29.900,-

AP Import · Sædding Ringvej 6 · 6710 Esbjerg V.

Tlf. 7515 7399 · www.apimport.dk

Kontakt os for brochurer

og konsulentbesøg

Maden er klar!

Alle priser er ekskl. moms.

discoversystems.com

Control Master MII 700

Effektiv kontrol af spiritus, fadøl og postmix

Ring for bestilling eller

demonstration på

tlf. 70 22 00 56

• Personalebesparende • Meromsætning • Bedre service

• 7 varegrupper, flere priser

og happy hour indstilling.

• Flere Flere anlæg kan kobles

sammen. sammen.

• Nem at at bruge, nem nem

vedligeholdelse.

vedligeholdelse.

Propper til

anlægget: 79,pr.

stk.

e-mail: nimand@nimand.com

tlf: 7020 9944 • www: nimand.com

.

.

Restauranter . Cafeer . Diskoteker . Natklubber . Barer

Bodegaer . Kroer . Hoteller . Udviklingsejendomme

LLOYD.S Mægler & Finans . tel 8882 7001 . LLOYDS@Restaurantsalg.dk

.

Få tjek på musikken - én gang for alle !

Kontakter . Ekspertise . Resultater . DERFOR !

Formidling . Køb/Salg/Vurdering . Erhvervsudlejning

Finansiering . Rådgivning . Virksomhedsudvikling

Træt af CD’er, der hakker eller forsvinder?

En MIB MusicButler fra Amuseic løser dette problem

og giver yderligere følgende fordele:

• Nem adgang til mere end 10.000 musiknumre.

• Automatisk opdatering af musik over Internet.

• Smart søgning, volume control og fadefunktion.

• Internetradio.

Godkendt af pladeselskaberne,

IFPI, NCB og KODA

HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN

KØB OG SALG

VURDERING OG FINANSIERING

Diskret og effektivt salgsarbejde

Løbende 30 - 40 salgsemner vest for Storebælt

Bunzel Erhverv

HOTEL OG RESTAURANT

TLF. 70 26 80 88

TRÆFFES OGSÅ SØNDAG FRA KL. 12-16

SE OGSÅ WWW.BUNZEL.DK

Månedlig musik

abonnement:

kr. 900,-

(excl. moms)

Bestil nu på

3832 2450

Klingseyvej 15B · 2720 Vanløse

www.amuseic.dk · e-mail: info@amuseic.dk

ALKOHOLBEVILLING?

Tidligere Politimand med 8 års erfaring i bevillingsarbejde

tilbyder assistance i forbindelse med ansøgning vedr.

alkoholbevilling m.m.

Deres ansøgning behandles hurtigt, effektivt og

til en yderst fornuftig pris.

Kontakt: kontakt@alkoholbevilling.com eller tlf. 6167 7345

Er du tilfreds med din automatopstiller?

www.teilhof.dk

spillemaskiner jukebokse

Opstiller overalt på Sjælland og øerne

Teilhof Automatudlejning • Tlf. 40 11 66 46


Smedejernsskilte

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

henvendelse

vedR.

annonCeR

til

magasinet

ring til lars,

mediegruppen

pÅ tlf.: 7584 12 00

10 farVer

TELEFON 86 49 59 21 . WWW.SURROW.DK

UNIQSTYLE

UNIQSTYLE

TILBYDER TILBYDER

Aluminiumsstole

Barstol

Model 1068 frit valg

Caféstol

med kromstel

Model 8413

Pris kr. 595,-

Malaga

Stol Houston

Pris kr. 395,-

Lissabon

Pris kr. 595,-

kr. kr. 295,- 295,-

Laminat bordplade

med rustfri stel

Pris kr. 895,-

Madrid

Stol Rabeca

Pris kr. 395,-

• Adskiller frugtkød og skal POPCORN

• Tilbehør: Ostevarmere, APPELSINPRESSER

London

Salsa dispenser,

MASKINER

(ingen pesticider rester i juicen)

serveringsbakker, samt

OG TILBEHØR

produkter

• “Orangenius” med genialt

• Priser fra Kr. 5.850,-

Vi står også for indretning

• Adskiller rengøringssystem

frugtkød og skal • Maskiner af høj

kvalitet

af restauranter og cafeér

(ingen • Alle pesticider modeller rester presser i juicen) 21 appelsiner

• Bægre og poser

• “Orangenius” med genialt • Majs

i minuttet

• Kokos Olie

Alle priser er ekskl. moms og fragt

rengøringssystem

• Fås også i compact udgave • Salt

• Alle modeller presser fra • Indvendig og

APPELSIN PRESSER

www.uniqstyle.dk

• 8-14 appelsiner i min. udvendig kedelrens

8-21 appelsiner i minuttet

• Adskiller frugtkød og skal

• Flere bordmodeller

e-mail: sales@uniqstyle.dk

• Fås også • Priser i compact fra Kr. 5.995,-

(ingen pesticider rester i juicen)

udgave • Priser fra Kr. 8.950,-

• “Orangenius” med genialt

Paul Bergsøisvej 14, 2600 Glostrup • Priser fra Kr. 9.900,-

Kontakt tlf.: 28747242

Voks- eller tekstildug

• stort udvalg

• nem bestilling

• hurtig levering

tlf: 2070 1414

diskotek i ølgod udlejes

Stort diskotek på 530 m 2 – med byens bedste beliggenhed – udlejes på

favorable vilkår. Diskoteket indeholder stort diskotekslokale med bar,

scene, dansegulv, loftlys m.m. Desuden godt forlokale med bar og borde,

hvor gæsterne kan hygge sig før eller efter besøg på dansegulvet.

Fornuftige toiletforhold tillige med mindre gårdhave, hvor gæsterne kan

trække frisk luft mellem drinksene. Der er udmærkede køkkenforhold,

som fint dækker behovet for diskoteket. Discjockey og dørmænd er

allerede tilknyttet discoteket – kan fortsætte, hvis det ønskes.

Ring for yderligere oplysninger til: mw invest aps - johnny – Tlf. 30 36 93 89

NACHOS

VARMESKAB

• Med og uden hylder

rengøringssystem

• Alle modeller presser 21 appelsiner

i minuttet

• Fås også i compact udgave

• 8-14 appelsiner i min.

• Priser fra Kr. 5.995,-

POPCORN

COMPACT

• Møntindkast

• Fuldautomatisk

• Maskinen taler,

reklamerer og spiller

musik.

• Flyttevenlig (2

baghjul+håndtag)

• Lysreklame

• 5 - 10 ltr.

• Let rengøring

• Termostatregulering

COOLEX

• Varmtbadsystem

SOdAvANdSANLæg

• Priser fra

Kr. 5.100,-

• Med 4-6 tappehaner

• Stor fortjeneste med eget anlæg

• Leveres med mange smagsvarianter

Se flere modeller på www.c

rubrikker

CHOKOLADE/GLÖGG

NYTÆNKNING / MASKINER MULIGHEDER!

NACHOS

VARMESKAB

Se flere modeller på www.coolex.dk

• Med og uden hylder

ITALIENSK • Tilbehør: Ostevarmere, IS

Salsa dispenser,

serveringsbakker, samt

• CHOKOLADE/GLÖGG

Is diske produkter varianter fra 6 - 24 container PROFESSIONEL (5-7 ltr.)

MASKINER

BLENDER

• Is maskiner • Priser kapaciteter fra Kr. 5.850,- fra 5 - 200 ltr. i timen

• 5 - 10 ltr.

• Smoothies/Shakes

• Bord/ og gulvmodeller

• Let rengøring

• Frozen Cocktails

• Termostat-

• Alle ingredienser for isproduktion fra

regulering

• Varmtbad- Italiens bedste isfirma

system

• Priser fra

overbelastning

• Oplæring tilbydes af vores ismester

Kr. 5.100,-

APPELSIN PRESSER

• Frit opstillet ved

COOLEX jUICE- produktaftale

& SAFTKØLER – frit • Til vandtilslutning opstillet* eller

POPCORN

• Frit opstillet ved produktaftale* dunke i maskinen

COMPACT

(svarer opblandet til

• Til vandtilslutning eller ca. 25-50 ltr. færdig

manuel påfyldning

drik)

• Møntindkast

• Altid friskblandet og

• Udskiftelige 2x5 ltr. dunke afkølet i maskinen

(svarer • Fuldautomatisk

opblandet til ca. 2x42 • Velegnet liter til naturlig

færdig • Maskinen drik) taler,

saft m.fl.

• Altid friskblandet reklamerer og og spiller afkølet

• Koldt vand

• Velegnet musik. til naturlig appelsinog

• æblejuice, Flyttevenlig rød (2 blandet saft m.fl.

• Økologiske baghjul+håndtag) safter

• Koldt

• Lysreklame

vand

COOLEX AUTOMATER APS

• Markedets stærkeste motor 1300W ~ 3 HK

• Kande i polycarbonat

• Pulsfunktion

• Patenteret sikkerhedsafbryder ved

• Priser fra Kr. 3.000,-

COOLEX

JUICE- & SAFTKØLER

manuel påfyldning

• Udskiftelige 5 ltr.

appelsin- og

æblejuice, rød blandet

Hovedkontor: Tlf. 8698 1811 • Sjælland: Mob. 5115 1110 • Jylland/Fyn: Mob. 2845 0033

www.coolex.dk • info@coolex.dk

COOLEX AUTOMATER APS

COOLEX AUTOMATER APS

Hovedkontor: Tlf. 8698 1811 • Sjælland: Mob. 5115 1110 • Jylland/Fyn: M

Hovedkontor: Tlf. 8698 1811 • www.coolex.dk Sjælland: 8698 • info@coolex.dk

1811

Jylland/Fyn: Mob. 2845 0033

www.coolex.dk • info@coolex.dk

RestauRant og Cafe / 05-2011 / 43

PRO

BLE

• Sm

• Fro

• Ma

• Kan

• Pul

• Pat

ove

• Pris

POP

MA

OG

• Ma

kva

• Bæ

• Ma

• Kok

• Sal

• Ind

udv

• Fle

• Pris

COOLE

JUICE

• Frit opst

produkta

• Til vandt

manuel

• Udskifte

dunke i

(svarer o

ca. 25-5

drik)

• Altid fris

afkølet

• Velegnet

appelsin

æblejuic

saft m.fl

• Koldt va


AL HENVENDELSE: DANMARKS RESTAURANTER & CAFEER, bladet@d-r-c.dk, tlf. 3325 1011

Café latte, cappuccino mv. lavet på

friskmalede bønner og frisk mælk

WMF Prestolino er lillebror i rækken af professionelle fuldautomatiske

kaffemaskiner. Der findes en størrelse til alle behov også for filterkaffe.

Prestolino fås også til mælkepulver.

Ring og få en

kaffesnak

Leasing fra 660 kr. pr. md.

ekskl. moms.

www.nimand.com e-mail: nimand@nimand.com tlf.: 7020 9944 Thistedvej 62, 9400 Nr.Sundby

More magazines by this user
Similar magazines