april - maj 2013 - Torup Sogn

torupkirke.dk

april - maj 2013 - Torup Sogn

Kirkebladet

april maj 2013 Torup Sogn


Pinse og Helligånd

Uden pinsen havde vi ingen kirke. Uden pinsen

gav jul og påske ingen mening. Uden pinsen var

påsken blot en historisk begivenhed, noget der

fandt sted på et bestemt sted en bestemt dag

i verdenshistorien, det ville ikke være omdrejningspunktet

for vores tro.

Vi har brug for pinsen, vi har brug for den sidste

del af treenigheden. Vi har brug for Helligånden.

Vi har brug for, at Helligånden bekræfter os i

troen på påskens budskab, nemlig det budskab

der går ud på, at vi slipper levende fra det her liv.

Vi kender og bekender os til Gud som en treenig

Gud: Faderen, Sønnen og Helligånden.

Det er kun en Gud, selv om vi kender ham på

tre måder. Det er en anstødssten for jøder og

muslimer, at vi taler om en treenig Gud, men

for mig er det ikke spor mærkeligt, at Gud, der

er almægtig, kan vise sig for os på mere end

en måde. Vi kender jo også til vand på tre måder:

H2O er H2O, om det så er flydende vand,

om det er damp eller fast is – og Gud er den

samme om han er Faderen, Sønnen eller Helligånden…

og han er jo da så meget mere end

et vandmolekyle.

Vi kender Gud som Skaberen, der har skabt os.

Vi kan diskutere, om det helt konkret er gået

til som det beskrives på Biblens første sider el-

Kirkebladet for Torup sogn april og maj 2013

Forsiden og andre: Malerier af konfirmanderne i Lynæs Kirke (7. C, D og E Storebjergskolen.)

Øvrige fotos: Michael M. Jørgensen

Næste nummer udkommer i begyndelsen af juni, deadline 1. maj.

Indlæg sendes til leneandersen@sol.dk

Kirkebladets redaktion: Svend Mortensen (ansvarshavende), Steen Anker Nielsen,

Lene Andersen, Mette Bramsø, Michael Jørgensen.

Uddeling: Halsnæs Y`s Men`s Club. Produktion: Halsnæs Medier

2

ler om det er Big Bang, der har sat det hele i

gang, eller om vi er blevet til gennem en helt

tredje proces. Uanset hvad vi tror, så tror vi som

kristne mennesker på, at det på den ene eller

den anden måde er Gud, der står bag. Vi siger

i Trosbekendelsen, at vi tror på Gud Fader, den

almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi kender Gud som Sønnen, der kom til os julenat

som spæd, han som døde på korset Langfredag

og opstod igen påskemorgen. Vi kender

til Sønnen som vores frelser og forsoner, og ham

fejrer vi ved kirkeårets to andre store fester, julen

og påsken.

Men nu er det pinse. I pinsen fejrer vi, at vi som

kristne mennesker, som Kristi disciple, har fået

ordet, efter at Jesus tog det sidste gang ved himmelfarten.

Nu skal vi samles om ordet, nu skal vi

danne kirke, og derfor er det kirkens fødselsdag

vi fejrer i pinsen. Vi fejrer Helligåndens komme,

som samler os om ordets tjeneste nu som i den

første pinse, hvor disciplene fik ordet for at føre


det videre ud i verden. Vi har fået en anden talsmand,

én der taler til hjerterne, en der taler til os

hver især.

Kristus blev fraværende med himmelfarten, og

det havde vi brug for. Nu er han nærværende

med sin ånd. Den som taler til os, samler os

om ordet og giver os troen. Vi har brug for Kristi

fravær i den form han havde som levende menneske,

for at han kan komme til os og være alt i

alle. Det er hans fravær, der bringer os Helligånden

og det er Helligåndens nærvær, der samler

alle os kristentroende over hele jorden i fællesskab

om troen. Det er hvad pinsen handler om,

at vi bliver en del af det store, kristne fællesskab,

at vi siger ja-tak til troen, at vi bliver bekræftet –

konfirmeret – i den kristne tro, at vi bliver velsignede

og får lov at dele ordet og sakramenterne

med hinanden. Pinsens budskab til os er, at vi

med troen kan slå en gyngende bro fra dødningehjem

til de levendes land, for Helligånden lukker

vore hjerter op, så vi forstår, at påskens budskab

om opstandelsen, både Kristi opstandelse

og vores egen opstandelse, gør, at vi kan slippe

levende over den bro, der er knyttet af troens

bånd og Guds nåde og kærlighed.

Glædelig pinsefest!

Karen Schroll-Fleischer

3


4

Carl Nielsen

Babysalmesang

Rudolf Tegner og Carl Nielsen

Carl Nielsen måtte tage væk fra København for at finde ro til at komponere.

Det blev til ophold på bl.a. Fuglsang på Lolland. Bodil de Neergaard

var kusine til Rudolf Tegner og Bodil var gift med Viggo de Neergaard.

Rudolf Tegner har engang malet Carl Nielsen ved et hans mange besøg på

Fuglsang. Ved Ungdomskorets koncert søndag d. 5. maj kl. 16.00 i Lynæs

Kirke, vil der være musik af Carl Nielsen. Organist Mette Bramsø spiller

desuden små stykker enten på klaver eller orgel også komponeret af Carl

Nielsen. Undervejs i programmet, har vi fået lov til at vise nogle fotos af

Rudolf Tegners dejlige skulpturer som billedkulisse. Disse fotos er taget på

museet i Dronningmølle. Der bliver også lejlighed til fællessang og korsatser

fra Ungdomskorets repertoire.

Gratis adgang. Kirkebil kan bestilles af sognets beboere.

Fra 10. april og de næste 7 onsdage er der igen mulighed for at deltage i babysalmesang. Her kan du

opleve og sanse kirkerummet sammen med dit lille barn, synge og danse salmer og lege med rim

og rytmer. Organist Søren Geneser leder forløbet, og sognepræst Lotte Grønborg er også med. Kirketjener

Ann-Marie Jurhagen sørger for rammerne, og at der er kaffe, te og ostemadder. Der er plads

til 8 børn på holdet. Tilmelding efter først til mølle princippet på tlf. 31380488 (Søren Geneser) eller

51529713 eller 47923025 (Lotte Grønborg).


Provstesyn

Ordet provstesyn kan lyde som et kirkeligt klarsyn

på folkekirken, og det er det på en måde,

men ikke særligt teoretisk, eller trosmæssigt.

Det betyder at vores dygtige provst Birgit Hasselager,

kommer med provstiets bygningssagkyndige

og gennemgår vores sogns bygninger.

Provstens bygningsgennemgang sker normalt

hver 4. år.

Det foregår sammen med repræsentanterne fra

vores sogn, der normalt er med ved det årlige

bygningssyn.

På det normale årlige bygningssyn er det sognets

bygningssagkyndige, en udefra kommende

konsulent, Lynæs-Torupudvalgets medlemmer,

samt menighedsrådsformanden, kirkegårdslederen

og kirkeværgen*, der deltager.

*Til de naturligt nysgerrige kommer der en beskrivelse

af hvad vores kirkeværge beskæftiger

sig med, i det næste kirkeblad.

Alle sognets bygninger og kirkegårde vurderet

hvert år for fejl og mangler, samt forslag til evt.

ændringer. Det bliver noteret i bestemte formularer,

for hver enkelt bygning.

Vores sogns bygninger er Strandgården, Lynæs

og Torup Kirker, Lynæs og Torup kirkegårde ,

begge steder med tilhørende mandskabs og

maskinbygninger, samt Lynæs og Torup præstegårde.

De formularer går videre til provstiet, sammen

med vores menighedsråds anbefalinger, med

prioritering af det der ønskes udført.

Vores provstis andel af kirkeskattemidlerne fordeles

til deres sogne, naturligvis efter godkendte

procedurer, men det er provstiet der efter møder

med sognene bestemmer.

Det er derfor rigtigt spændende, når provstiet

hen på efteråret bekendtgør deres vurderinger.

Frederiksværk Provsti består af Halsnæs og Gribskov

kommune, der lignes hver for sig.

Halsnæs består af følgende sogne,

Frederiksværk-Vinderød, Kregme,

Melby Torup og Ølsted. Som alle

sikkert ved er vi Torup sogn.

Vi har i 2013 fået tildelt 1.500.000

kr. Det er væsentlig mere end normalt,

fordi vi har vedligeholdelsesproblemer

på flere af vores bygninger.

Svend Mortensen

5


Konfirmationer

Fra slutningen af april til midt i maj står årets

konfirmander for alteret i Torup og Lynæs kirker.

Endnu et kuld er udklækket og "går ind i de

voksnes rækker". Vi fra kirke og menighedsråd

ønsker alle konfirmander og deres familier en

dejlig konfirmationsdag.

Vi får mange henvendelser vedrørende konfirmationsdatoer

for de kommende år. Der sker

meget på skoleområdet med opsplitning og

sammenlægning af klasser og dette påvirker og

ændrer hele tiden behovet for konfirmationsdage.

Derfor har vi valgt kun at oplyse datoer

ét år længere frem end det aktuelle konfirma-

6

tionsår. Vi håber på forældrenes forståelse for

dette - og for at tidligere oplyste datoer for årene

2015 og fremefter ikke længere kan regnes for

gældende.

Karen Schroll-Fleischer

Forårskoncert med Lynæs Kirkes Kor

Med livsbekræftende, historiefortællende

kendte tekster af bl.a Aakjær, Oehlenschläger og

Holstein, om livet tæt på naturen og havet, vil

Lynæs Kirkes kor synge foråret ind. Der vil også

være Gospel, fællessang og soloindslag fra kirkens

organister.

Koncerten finder sted lørdag d. 25. maj kl. 16.00

i Lynæs Kirke.

Koret vil med sin smittende sangglæde og gode

humør pumpe forår i alle der kommer og er

med!


Grundlovsgudstjeneste

i præstegårdshaven

SØndag den 2. jUni 2013 Kl. 11.00

Traditionen tro fejrer vi igen i år Grundlovsdag med en gudstjeneste i det

fri. Efter en hyggelig gudstjeneste i det fri, er der frokostsandwich, tilberedt

af vores frivillige hjælpere ved kirken. Man er velkommen til at spæde op med sin egen medbragte

madkurv. Der kan købes øl, vand og kaffe. Medbring evt. tæppe og gør jer det behageligt i sognets

præstegårdshave.

Efter gudstjenesten vil der være teateropførelse af teaterstykket: Skyelskeren - Søren Kierkegaard taget

på ordet. Se side 10.

I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten og teaterstykket til Lynæs Kirke.

Adresse: Kirkebakken 4, 3390 Hundested.

Studiekreds om Søren

Kierkegaard til efteråret

Ingen dansk tænker har haft så stor betydning for eftertiden

som Søren Kierkegaard. Ikke bare i Danmark, men i hele den

vestlige verden står han som én af de vigtigste skikkelser i filosofiens

historie, som én af de få, der virkelig tænkte nyt.

I år fylder han 200 år, og derfor vil vi fejre ham her i sognet på

den bedst tænkelige måde, nemlig ved at læse ham. At læse

Søren Kierkegaard er umådelig spændende og udfordrende.

Hele tiden holdes læseren selv fast i de spørgsmål, som Kierkegaard

helt overordnet stiller i sit forfatterskab, nemlig: Hvad

vil det sige at være menneske? og: Hvad vil det sige at være

kristen?

Studiekredsen vil løbe henover efteråret, og alle, der er interesserede

i at stifte bekendtskab med Søren Kierkegaards righoldige

forfatterskab kan deltage.

Nærmere orientering følger i det kommende kirkeblad.

Kristian Hein

Søren Kierkegaard

7


Nyt ansigt i menighedsrådet

Marianne Kirkegaard har forladt menighedsrådet af personlige grunde. Inger Molich var suppleant og

er derfor blevet medlem af menighedsrådet. Inger Molich har her fået mulighed for at svare på de

samme spørgsmål, som de øvrige medlemmer af rådet svarede på i sidste kirkeblad.

Kære Menighed

8

Hvad er din primære interesse i menighedsrådet?

Jeg vil gerne sikre at sognets kirker fungerer optimalt

Hvordan kan vi øge samarbejdet med andre sogne?

Man kunne nedsætte et samarbejdsudvalg med repræsentanter fra de

øvrige sogne i Halsnæs, der måtte være interesseret i at etablere et samarbejde

Hvor skal folkekirken bevæge sig hen?

Der hvor folket bevæger sig hen. Det kommer an på menighedens ønsker

og behov. Kirken skal vedblive at være en traditionsrig kulturinstitution,

men skal også være tidssvarende og brugbar og have noget at tilbyde

medlemmerne i alle aldre.

Årsregnskabet for 2012 er kommet, og viser et overskud på ca. 100.000 kr. Vi har

overholdt budgettet, og alligevel fået udbedret en hel del ting. Det er bare en stor

tilfredsstillelse, som vi alle skal glæde os over. 2012 har været udfordrende, men

vi er kommet godt igennem - nogle erfaringer rigere.

Nu arbejder de nedsatte udvalg på oplæg til budget 2014. Det er altid en balancegang

mellem ønsker og muligheder. 2013 er godt i gang. Udvalgene arbejder efter de retningslinjer,

vi i enighed har vedtaget i menighedsrådet.

Marianne Hasselbalch - Menighedsrådsformand

Morgensang i Lyngbakkerne

Traditionen tro mødes vi til morgensang i Lyngbakkerne pinsedag. Vi mødes

kl. 9.00 og går derefter på Strandgården og spiser morgenmad og drikker

morgenkaffe. Derefter er der pinsegudstjeneste i Lynæs Kirke og Torup

Kirke. Gudstjenesterne starter kl. 11.00.


29.878,50 kr.

Så mange penge samlede 30 indsamlere ind til

Folkekirkens Nødhjælp, søndag den 10. marts.

Mange indsamlere har været med tidligere, men

der var også nye indsamlere. På spørgsmålet:

Hvorfor har du sagt JA til at samle ind? Var svarene:

Det er en god sag at støtte. Jeg vil gerne

være med til at gøre en forskel. Vi har det godt,

vi må hjælpe dem, som ikke har det så godt,

som vi har det.

Mange steder lå pengene parat, og de fleste steder

blev indsamlerne godt modtaget.

Vi mangler garn - - -

Nørkleklubben består af 15-20 flittige damer, som strikker og

hækler firkanter, som sættes sammen til dejlig varme, farvestrålende

tæpper. Firkanterne strikkes af rester, så ingen tæpper

er ens. Vi strikker også små bluser.

Vi afleverer mere end 100 tæpper og lige så mange små bluser

om året. Til så stor en produktion skal bruges meget garn.

Vi får ofte garn, men nu mangler vi garn, så hvis du har nogle

rester, som du alligevel ikke bruger, modtages de med TAK.

Garnrester kan afleveres på Strandgården eller ring til Lene

Andersen tlf. 47937672.

Efter indsamlingen var

Menighedsrådet vært

ved et lille traktement bestående

af sandwich, øl,

sodavand og kaffe. Under

spisningen gik snakken livligt, alle havde oplevet

et eller andet. For det meste var det gode oplevelser.

Pengene blev talt op efterhånden, så man

kunne få at vide hvor meget, man havde samlet

ind, inden man gik hjem.

Tak til bidragydere, indsamlere og hjælpere.

Lene Andersen – Indsamlingsleder i Torup Sogn

Konfirmandernes malerier:

I år er konfirmanderne i Lynæs Kirke blevet udfordret i en ny retning i

forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Præst Karen Schroll-Fleischer

har kastet dem ud i et kunstnerisk projekt, hvor de hver især skulle

male et maleri med udgangspunkt i ni scener fra det nye testamente.

Valget mellem de ni scener var frit, teksterne skulle læses og derefter

blev hver konfirmand udstyret med et lærred på 20x20 cm. akrylfarver

og pensel.

Malerierne taler deres eget sprog, den indre kunstner fik frit løb og konfirmanderne

fandt ud af at, de kunne meget mere end de troede.

9


Skyelskeren

Teaterstykke om Søren Kierkegaard i

lynæs præstegårdshave, søndag den

2. juni kl. 12.30

Søren Kierkegaard er vores - uden sammenligning

– største tænker, og over hele landet

fejres hans 200-års fødselsdag i 2013 med

et væld af koncerter, foredrag, seminarer og

teateropførelser.

Og selvfølgelig fejrer vi også vores berømte

landsmand her i Torup sogn. Det sker med en

teaterforestilling efter Grundlovsgudstjenesten

i Lynæs præstegårdshave. Forestillingen leder

ind til en planlagt studiekreds om Søren Kierkegaard

på Strandgården til efteråret.

”1813 blev jeg født i det gale pengeår, da så

mangen anden gal Seddel blev sat i circulation.

Og en sådan Seddel synes min Existents

bedst at kunne sammenlignes med.” Sådan

skriver Søren Kierkegaard selv i en dagbogsoptegnelse

fra 1844 om sin indtræden i verden.

Men hvem var egentlig Søren Kierkegaard?

Og hvad siger han os i dag? Disse spørgsmål

forsøger teaterstykket at give et svar på. Der

er tale om en helt ny teaterversion, der præsenterer

nogle af Søren Kierkegaards centrale

tekster i en anderledes dramatisk og musikalsk

opsætning.

Forestillingen gennemføres af skuespiller Kristian

Halken og musiker Kalle Mathiesen. Og

vi tør godt garantere, at noget lignende med

garanti aldrig før er set i Lynæs præstegårdshave.

Så vel mødt til kultur, kreativitet og kirke i Lynæs

præstegårdshave.

Alle er selvfølgelig hjerteligt velkomne.

10

Kristian Hein


Kalenderen for april og maj 2013

Mandag den 1. april

2. påskedag Luk. 24, 13-35

Pilgrimsvandring fra Torup Kirke kl. 13.30.

Nadvergudstjeneste kl. 16.00 i Lynæs Kirke

Lotte Grønborg

Onsdag den 3. april

Gudstjenester på Hundested Plejecenter

Kl. 11.00 på demensafdelingen

Kl. 14.30 i dagligstuen

Karen Schroll-Fleischer

Onsdag den 3. april kl. 18.00

Vi får besøg af Kunstmaleren Anders Kirkegaard

Tilmelding senest den 1. april på tlf. 47937672

Strandgården. Arrangør: Halsnæs Y`s Men`s

Club

Søndag den 7. april

1. søndag efter påske Johs. 20, 19-31

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer

9.00 Torup. Højmesse

11.00 Lynæs. Højmesse

Tirsdag den 9. april kl. 15.00

Kreativitet i stilheden -Torup Kirke

Onsdag den 10. april kl. 10.00

Babysalmesang – se omtale i bladet

Torup Kirke

Onsdag den 10. april kl. 19.30

Debataften om kristendom. Oplæg ved Jens

Ole Christensen

Strandgården. Arrangør: Luthersk Mission

Torsdag den 11. april kl. 14.30

Bibeltime – 1. Johs. Brev Kap. 5

Hos Lise Hansen, Strandlodden 7B. Arrangør:

Indre Mission

Søndag den 14. april

2. søndag efter påske Johs. 10, 11-16

Gudstjenester ved Lotte Grønborg

9.00 Lynæs. Højmesse

11.00 Torup. Højmesse

Mandag den 15. april kl. 15.00

Forår i ord, toner og billeder ved Lene

Andersen

Strandgården. Kirkens Seniorklub

Tirsdag den 16. april kl. 19.00

Meditationsgudstjeneste i Torup Kirke

Lotte Grønborg

Onsdag den 17. april kl. 10.00

Babysalmesang – se omtale i bladet

Torup Kirke

Onsdag den 17. april kl. 18.00

Fra katolik til protestant – ved Bent von

Benzon

Tilmelding senest den 15. april på tlf.

47937672

Strandgården. Arrangør: Halsnæs Y`s Men`s

Club

Søndag den 21. april

3. søndag efter påske Johs. 16, 16-22

Gudstjenester ved Kristian Hein

9.00 Torup. Højmesse

11.00 Lynæs. Højmesse

Mandag den 22. april kl. 14.30

Nørkleklubben strikker tæpper til ”Mother

Teresa”

Strandgården. Arrangør: Kirkens Seniorklub

Tirsdag den 23. april kl. 17.00

Kirke for småfolk i Lynæs Kirke med

efterfølgende spisning

Tilmelding til Lotte Grønborg 51529713

Lynæs Kirke og Strandgården

Onsdag den 24. april kl. 10.00

Babysalmesang – se omtale i bladet

Torup Kirke

Kirkebil

Kirkebilen bestilles på kirkekontoret

2 hverdage før gudstjenesten

(torsdag inden kl.12), tlf. 47 93 90 91

Hold dig orienteret på på www.torupsogn-hundested.dk

11


Kalenderen for april og maj 2013

Onsdag den 24. april kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Strandgården

Onsdag den 24. april kl. 19.30

Debataften om kristendom – oplæg ved

Torben Frederiksen

Strandgården.

Arrangør: Luthersk Mission

Torsdag den 25. april kl. 14.30

Bibeltime – 2. Johs. Brev

Hos Lise Hansen Strandlodden 7B.

Arrangør Indre Mission

Fredag den 26. april

Bededag Matt. 3, 1-10

Gudstjenester ved Kristian Hein

9.00 Lynæs. Højmesse

11.00 Torup. Højmesse

lørdag den 27. april

Konfirmationsgudstjeneste ved Kristian Hein

9.30 Torup

Konfirmationsgudstjeneste

ved Karen Schroll-Fleischer

11.30 Lynæs

12

Søndag den 28. april

4. søndag efter påske Johs. 16, 5-15

Gudstjenester ved Karen Schroll- Fleischer

9.00 Torup Højmesse

11.00 Lynæs. Højmesse

Onsdag den 1. maj kl. 10.00

Babysalmesang – se omtale i bladet

Torup Kirke

Onsdag den 1. maj

Gudstjenester på Hundested Plejecenter

Kl. 11.00 på demensafdelingen

Kl. 14.30 i dagligstuen

Kristian Hein

Onsdag den 1. maj kl. 18.00

Kristen hver for sig og sammen – Har vi brug

for gudstjeneste? ved Jan Grønborg

Tilmelding senest den 29. april på tlf.

47937672

Strandgården. Arrangør: Halsnæs Y`s Men`s

Club

lørdag den 4. maj

Konfirmationsgudstjeneste ved Kristian Hein

9.30 Torup

Konfirmationsgudstjeneste

ved Karen Schroll-Fleischer

11.30 Lynæs

Søndag den 5. maj

5. søndag efter påske Johs. 16,23b-28

Gudstjenester ved Kristian Hein

9.00 Lynæs. Højmesse

11.00 Torup. Højmesse

Søndag den 5. maj kl. 16.00

Rudolf Tegner og Carl Nielsen

– se omtale i bladet

Lynæs Kirke


Kalenderen for april og maj 2013

Tirsdag den 7. maj kl. 19.00

Meditationsgudstjeneste

Lotte Grønborg

Onsdag den 8, maj kl. 10.00

Babysalmesang – se omtale i bladet

Torup Kirke

Onsdag den 8. maj kl. 19.30

Debataften om kristendom – oplæg ved

Mogens Højgård

Strandgården. Arrangør: Luthersk Mission

Torsdag den 9. maj

Kristi Himmelfartsdag Mark. 16, 14-20

9.00 Lynæs. Højmesse

Konfirmationsgudstjeneste ved Lotte Grønborg

11.00 Torup

Søndag den 12. maj

6. søndag efter påske Johs. 15, 26 – 16,4

Gudstjenester ved Kristian Hein

9.00 Torup. Højmesse

11.00 Lynæs. Højmesse

Mandag den 13. maj kl. 17.30

Spisning på Strandgården – pris 75 kr.

Tilmelding til Lene Andersen 47937672 senest

den 6. maj

Strandgården. Arrangør: Kirkens Seniorklub

Onsdag den 15. maj kl. 10.00

Babysalmesang – se omtale i bladet

Torup Kirke

Onsdag den 15. maj kl. 18.00

”Time af fast” ved Frede Søndergaard

Tilmelding senest den 13. maj

tlf. 47937672

Strandgården.

Arrangør: Halsnæs Y`s Men`s Club

Strandgården

Søndergade 80, Lynæs 3390 Hundested

Søndag den 19. maj

Pinsedag Johs. 14,22-31

Kl. 9.00 Morgensang i Lyngbakkerne

Se omtale i bladet

Gudstjeneste ved Kristian Hein

11.00 Lynæs. Højmesse

Gudstjeneste ved Karen Schroll-Fleischer

11.00 Torup. Højmesse

Mandag den 20. maj

2. pinsedag Johs. 3, 16-21

Gudstjeneste ved Karen Schroll- Fleischer

11.00 Torup. Højmesse

Onsdag den 22. maj kl. 10.00

Babysalmesang – se omtale i bladet

Torup Kirke

Onsdag den 22. maj kl. 19.30

Debataften om kristendom – oplæg ved

Kristian Hein

Strandgården. Arrangør: Luthersk Mission

Hold dig orienteret på på www.torupsogn-hundested.dk

13


Kalenderen for april og maj 2013

Torsdag den 23. maj kl. 14.30

Bibeltime – 3. Johs. Brev

Hos Lise Hansen Strandlodden 7 B.

Arrangør: Indre Mission

lørdag den 25. maj kl. 16.00

Forårskoncert med Lynæs Kirkes Kor

Se omtale i bladet

Lynæs Kirke

Søndag den 26. maj

Trinitatis Johs. 3,1-15

Gudstjenester ved Karen Schroll-Fleischer

9.00 Torup. Højmesse

11.00 Lynæs. Højmesse

Onsdag den 29. maj kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

Strandgården

14

Torsdag den 30. maj kl. 18.00

Sommerafslutning. Vi spiser sammen –

medbring pakke

Hos Lise Hansen Strandlodden 7 B.

Arrangør: Indre Mission

Søndag den 2. juni kl. 11.00

1. søndag efter trinitatis Luk. 16, 19-31

Grundlovsgudstjeneste i Lynæs

præstegårdshave

ved Kristian Hein – se omtale i bladet.

kl. 12.30 Skyelskeren.

Onsdag den 5. juni

Gudstjenester på Hundested Plejecenter

Kl. 11.00 på demensafdelingen

Kl. 14.30 i dagligstuen

Karen Schroll- Fleischer


Kontaktadresser

Kirkekontoret

Søndergade 80, 3390 Hundested.

Kordegn: Inger Nymand, Tlf.: 47 93 90 91.

Fax: 47 93 99 19. torup.sogn@pc.dk

Åbent alle hverdage 9-12 samt torsdag 14-17.

Henvendelse vedrørende Strandgården til kirkekontoret.

Kirkegårdskontoret

Kirkegade 3, 3390 Hundested. Kirkegårdsleder Jens Ove Hansen.

Telefon: 47 93 94 54. lynaeskirkegaard@pc.dk.

Træffetider: Hverdage 11-12. Lørdag lukket

lynæs kirke

Kirkebakken 5 3390 Hundested

Torup Kirke

Torupvejen 151 3390 Hundested

Sognets præster:

Kristian Hein (kbf.)

Kirkebakken 4, 3390 Hundested

Telefon: 47937320.: krhe@km.dk.

Træffetider: Tirsdag og onsdag 10-11, torsdag

16-18. Mandag fri

lotte grønborg

Haldvejen 7, 3390 Hundested

Telefon: 47 92 30 25/51 52 97 13

llg@km.dk.

Træffes formiddag og eftermiddag. Mandag fri

Karen Schroll-Fleischer

Enebærhaven 406, 2980 Kokkedal

Telefon: 49 14 10 25/40 14 10 25

kksf@km.dk.

Træffes morgen og eftermiddag. Mandag fri

Organister:

Mette Bramsø

Telefon: 47 93 88 66/41 56 99 66

m.bramsoe@mail.dk

Søren geneser

Telefon: 31 38 04 88 geneser33@gmail.com

Kirkesanger: Henrik Maibom

Telefon: 47988113

Kirketjenere:

janne Kirkegaard (lynæs Kirke)

Telefon: 22 30 08 52

ann-Marie jurhagen (Torup Kirke)

Telefon 51 90 05 53

Mia Reedtz-Thott (Strandgården)

Telefon: 26 24 74 42

Menighedsrådsformand

Marianne Hasselbalch

Amtsvejen 280 A, 3390 Hundested

Telefon: 47 98 60 01/40 13 90 01

mh@groennessegaard.dk

Kirkeværge

Berit Christiansen

(lynæs Kirke og Torup Kirke).

Telefon: 47 93 95 40

Strandgårdens Venners formand

Kurt Bach Christensen

Telefon: 47 93 72 33/40 73 13 37

15


....Vi er jo alle konfirmander

16

Konfirmations forberedelserne

og selve

konfirmationen, tror

jeg de fleste voksne

kan huske. Det var

mit første møde

med ” en præst”,

jeg erindrer som

meget voksen, og

meget alvorlig.

Det var svært at

forholde sig til den

forberedelse jeg skulle gennemgå, og det at

skulle konfirmeres. Fedt nok med festen som jeg

havde oplevet ved min storesøsters konfirmation,

men som storby knægt, kendte jeg jo ikke

de andre, eller kirken. Det lille samfund som vores,

er anderledes meningsfyldt på den måde.

Det gik fint i den fyldte kirken, hvor præsten troværdigt

kom med de aftalte spørgsmål, som vi

jo godt kendte svarere på. Det var overvældende

at stå der foran en fyldt kirke. Vi var nærmest

uigenkendelige i de ens skjorter, mørke bukser

og ikke mindst pigerne i hvide, smukke kjoler,

der pludseligt så så voksne og forandrede ud.

Mærkeligt selv at være part af det, i det fine tøj,

fordi bukser med pressefolder og tilhørende

jakke, var ikke hverdagskost. Mantraet med at

vi nu skulle træde ind i de voksnes rækker, var

umuligt at forestille sig. De voksnes verden var

uforståelig og fjern, og det at vi nu var part af

guds flok, var lige så underligt og uvirkeligt. Der

kom heller ikke nogen forvandling, og efter et

stykke tid blev alt igen som før, næsten da.

Festen var usædvanlig fordi jeg var festens midtpunkt.

Det var usædvanligt fordi de voksne dengang

lod os unger, nu unge, være i vores egen

verden. Jeg kan tydeligt huske nogle af dem

rejste sig og talte kun til mig, det var helt vildt.

Da maden var spist koncentrede de voksene sig

om hinanden igen, snakkede og dansede, som

vi gør i vores familie. Min ældre kusine spillede

på sin harmonika, og så kørte det bare. Verden

og de voksne var blevet normale igen. Men måske

blev der alligevel lidt hængende, fra den dag

jeg blev vist frem for gud og hvermand.

Set på mange års afstand, er konfirmationen,

og mødet med den voksenverden som vi alle

uundgåeligt bliver part af, utroligt vigtig.

Ser vi på verden omkring os, med det både

smukke og skræmmende de voksne gør den til,

burde vi gøre meget mere ved de unges indføringen

i voksenverdenen.

Og kirkeligt kan man vel sige nøjagtigt det

samme, at dette første møde med kirken og

troen kan virke uforståeligt i øjeblikket, men det

bliver jo i bevidstheden, og er derfor vigtigt for

alt det meget der sker senere i livet.

Konfirmationen er vigtig at bevare, dette første

møde med kirken, og den ansvarlige voksenverden,

som er på vej.

De konfirmander jeg ser i kirken i dag, virker

mere udviklede og erfarne end jeg husker vi var,

Meget dyrere kjoler, fester og gaver, på grund af

de penge der er til rådighed for de fleste.

Men de oplever sikkert dette personlige møde

med de voksnes og kirkens forunderlige verden,

på samme måde som vi gjorde.

Der skal lyde et stort tillykke til de nye konfirmander,

som er en del af det vidunderlige blomstrende

forår, der bringer håb om mange nye

voksenliv, der er en værdifuld del, af vores fælles

verdens fremtid.

Tak til 7 C, D og E på Storebjergskolen for de

dejlige billeder de har malet, og lånt ud til kirkebladet.

Svend Mortensen

More magazines by this user
Similar magazines