Kirkeblad for september · oktober · november 2012 ... - Rise Kirke

risekirke.dk

Kirkeblad for september · oktober · november 2012 ... - Rise Kirke

Risekirke.dk

RocKgudstjeneste

En ny måde at opleve

kirken på.

Læs mere herom på side 8.

HVoRfoR

sKal man

HaVe en ny?

Læs mere herom på

side 3.

Kirkeblad for september · oktober · november 2012

Scan QR koden og læs

mere om Rise Kirke

VoKsenKoR

Vi søger sangere til et nyt

voksenkor. Så er du glad for at

synge, så mød op til infoaften

onsdag den 12. september kl.

19.00 i Sognegården.

Læs mere herom på side 6.

1


2

Nyt fra

Menighedsrådet!

Det virker lidt mærkeligt at

skrive dette indlæg, lige når

skoleeleverne har fået sommerferie

– og så vide, at I kan læse

det til efteråret. Men sådan er

vilkårene – alle har ret til sommerferie,

også dem, som skal

lave bladet.

Søndag d. 23. september er der

høstgudstjeneste. Vore præster

er ved at skabe tradition for, at

vi på denne søndag får mulighed

for at se næste års konfirmander.

Tænker vi tilbage, så var netop

denne søndag en ganske særlig

dag, hvor man sagde tak for

den høst, som nu var overstået.

Og ved den offergang, som er i

forbindelse med gudstjenesten,

får I alle mulighed for at give

Rise Kirkekontor

Kordegn Gitte Kjær Riisgaard

Rise Bygade 23

6230 Rødekro

Tlf. 74 69 40 07

Fax 74 69 40 90

Mail: gkr@km.dk

Mandag-fredag kl. 10-12

Sognepræst

Michael Juul

Egeparken 64

6230 Rødekro

Tlf.74 66 17 62

Mail: miju@km.dk

Fredag er fridag

Sognepræst

Helle Domino Asmussen

Ringvej 5

6230 Rødekro

Tlf. 74 66 22 39

Mail: heda@km.dk

Mandag er fridag

Kirketjener og graver

Jes Jessen Iversen

Rise Bygade 19 A

6230 Rødekro

Tlf. 74 66 22 17

Mail: jesji@mail.dk

Organist

Solvejg Borgaa

Stegholt 50

6200 Aabenraa

Tlf. 74 63 10 41

Mail: solvejg.organist@mail.dk

Menighedsrådsformand

Ove Sten Jørgensen

Funkevej 8

6230 Rødekro

Tlf. 30 62 55 94

Mail: 9014@sogn.dk

Kirkeværge

Johannes P. Christensen

Mjølsvej 40

6230 Rødekro

Tlf. 74 66 26 78

Mail: jpcrq@christensen.mail.dk

Udgives af Rise Kirke og redigeres af redaktionsudvalget. Redaktion: Ove Sten Jørgensen, Helle Domino Asmussen,

Michael Juul, Niels Jørgen Højland, Solvejg Borgaa, Jes Jessen Iversen, Gitte Kjær Riisgaard.

Omdeles af Post Danmark. Trykkes af Videbæk Bogtrykkeri.

Stof til bladet for december, januar og februar indleveres senest den 15. oktober 2012 til kirkekontoret.

Kirkebil:

Der er kirkebil til gudstjenester og

menighedsrådets arrangementer.

Bestilles senest fredag kl. 12.00

på tlf. 74 69 40 07

Kirkebladet omdeles:

Uge 10 2012

Uge 24 2012

Uge 36 2012

Uge 50 2012

Formand Sten Jørgensen

en skærv til et godt formål. Her

i Rise har vi valgt at pengene

skal komme til gavn for nødlidende

i sognet.

Menighedsrådets møder er onsdag

d. 26. september, onsdag

d. 24. oktober og onsdag d. 28.

november. Alle møder starter

kl. 19.30 og dagsorden kan ses

på vores hjemmeside fra torsdag

før mødet.

Og husk valgdagen tirsdag

d. 13. november.

INDHOLD:

Du skal da vist have ...... side 3

Børnesiderne ................ side 4

Nyhed: Voksenkor ......... side 6

Efterårets koncerter ....... side 7

Valg til menighedsrådet. . side 8

Hvem er vi? .................. side 9

Særgudstjenester .........side 10

Dåb, viede og dødsfald ..side 11

Diakoni .......................side 12

Desiderata ...................side 13

Menighedshuset ...........side 14

Glem ikke! ...................side 15

Gudstjenester ..............side 16

Dåb, vielse og begravelse

anmeldes på kirkekontoret. Derefter

træffes aftale med den præst, som skal

foretage handlingen.


Du skal da vist

have dig en ny...

Når man har huller i sine strømper, så siger de andre. »Du

skal da vist have dig et par nye«. Når bilen kører i stykker

hele tiden, siger de andre. »Du skal da vist have dig en ny«.

For hvis tingene ikke dur for mig, så skal jeg have en ny.

Engang stoppede man strømperne. Og reparerede

ting, når de var i stykker. Men det kan jo ikke

længere betale sig. Det er for dyrt og for krævende

at reparere. Det er billigere, og utroligt meget

lettere at anskaffe sig en ny. Vi har vænnet os til,

at bruge og smide væk. Hvis jeg ikke kan bruge

det længere - så dur det ikke mere – og ud med

det. Så er der plads til en ny.

Sådan ser det også ud til, at vi

gør med mennesker nu. Hvis

naboen er besværlig- Så gider

vi ham ikke. Og vi opfører os

herefter, som om han ikke er

vores nabo mere. Hvis vores

venner ikke længere giver os

det, vi har brug for – hvis de f.eks. er optaget af

små børn eller af deres egne udfordringer. Eller

hvis der er gået konflikt i det: »du sagde og jeg

sagde«; så siger de andre igen til os. »Du skal

da vist have dig nogle nye venner! Nogle, der er

bedre for dig«.

Jesus siger: Et nyt bud giver

jeg jer: I skal elske hinanden.

Som jeg har elsket jer, skal

også I elske hinanden.

Det er som om vi tror, at hvis de ikke virker for

os nu, så dur de ikke til at være vores venner og

vi skal have nogle nye. Sådan tænker vi også et

langt stykke hen ad vejen i forhold til vores kæreste/mand/kone.

Sognepræst Helle D. Asmussen

Men er det rigtigt? Kan man kassere hinanden sådan?

Eller skal man reparere forholdene til hinanden

i stedet for.

Kan man blive så kræsen i forhold til, hvad man

forlanger af de andre - at man bliver ensom?

Hvad kræver vi af os selv i det?

Vi har alle brug for at blive elsket - og vi har alle

brug for nogen, at elske - nogen

at være noget for og at være

sammen med. Det er de mennesker,

der er vores, dem vi skal

elske og elskes af. Dem vi hører

sammen med - dem vi omgives

af. Når man elsker hinanden, så

reparerer man hinanden - og sig selv - fordi man

ikke kan få en ny. Fordi man hører sammen!

Hører man sammen med nogen, bliver man ved

med at høre sammen med vedkommende. Selv

om man skipper hinanden, hører man stadig sammen.

Man vender bare vrangen ud på forholdet

- og så bliver der kun tænkt negativt. Tænk på,

hvor meget tid og energi man binder i det, når

man bliver uvenner. Forholdet er der stadig. Men

vi bøvler mere med det.

3


4

Nøj det er for børN!

HUSK

opstart Babysalmesang torsdag den

20. september 2012 kl. 10.00.

Ring på tlf. 74 69 40 07 og hør, om

der stadig er ledige pladser.

Babysalmesang

i Rise Kirke

Torsdag den 20.

september 2012

kl. 10.00

Børnekoret

Børnekoret øver i sognegården tirsdag

fra kl. 15-16. Det er fortrinsvis børn fra 4.

og 5. klasse, der synger. Hvis DU har lyst

til at være med, må du meget gerne kontakte

mig på tlf. 74631041 eller 26195041

eller e-mail solvejgborgaa@mail.dk.

Børnekoret starter igen tirsdag den 4.

september, men du er selvfølgelig også

velkommen efter denne dato.

Solvejg Borgaa

DeT´Da SjOvT aT væRe

MiNiKONfiRMaND

Et tilbud til 3.

klasserne på

Hærvejsskolen

Opstart i Rise

Kirke i september

2012.

Børnekoret medvirker til forskellige

arrangementer, fortrinsvis spaghetti- og

spejdergudstjenester.

Datoer for efteråret:

Høstgudstjeneste d. 23. september

Spaghettigudstjeneste d. 25. september

Børne & Ungdomsgudstjeneste d. 10. oktober

Spaghettigudstjeneste d. 30. oktober

Spaghettigudstjeneste d. 27. november


Livet i og omkring Rise Kirke

5


6

voksenkor

Rise Kirke kommer med et nyt tilbud til den voksne generation.

Kirkens organist Solvejg Borgaa vil gerne oprette et voksenkor.

Koret henvender sig til alle sangglade voksne mennesker. Man

behøver ikke at have direkte forkundskaber, men gerne en masse

gåpåmod og energi. Vi lægger stor vægt på at have det godt og

sjovt sammen, mens vi får sunget rigtig meget. Forhåbentlig får vi

øvet os frem til resultater, som kan blive fremført i kirken engang imellem

i løbet af året.

Vi skal synge mange forskellige stilarter, både rytmisk, klassisk, viser, sange, salmer og evt.

spirituels.

Så hvis Du har lyst til at synge andre steder end i badeværelset, og har sans for det sociale samvær,

er det dig, vi har brug for.

Vi mødes første gang onsdag d. 12. september 2012 kl. 19.00 i Sognegården til en kop kaffe

og en uforpligtende snak. Jeg håber på et stort fremmøde og kan kontaktes på tlf. 74631041 eller

26195041 eller e-mail: solvejgborgaa@mail.dk

julebasar

Søndag den 9. december 2012 - efter gudstjenesten

Vi gentager succesen fra sidste år

og holder igen julebasar.

Vi sælger donerede gaver, både købte

og hjemmelavede. Samtidig kan du

smage de gode kager, som er bagt

af frivillige til dagen.

Vi kårer årets bedste kage.

Pris for kage og kaffe

25 kr. pr. person

Hele det indsamlede beløb

går ubeskåret til Julehjælpen.


Mangler foto

Årets

julekoncert

Afholdes tirsdag den 4. december kl.

19.30 i Rise Kirke, hvor Midt Syd Kantori

fra Toftlund synger julesange.

Rock-gudstjeneste

Søndag den 28. oktober kl. 19.30 vil vi, som noget nyt, afholde en rockgudstjeneste. I gudstjenesten

indgår trosbekendelsen, fadervor, en kort prædiken, nadver blandet med musik, multimedier

og lys. Indslagene handler om dagens tema og noget der er hentet fra vores hverdag.

Under gudstjenesten er der mulighed for selv at skrive en bøn. Man får udleveret en seddel, og

man kan skrive en tak eller en bøn. Disse sedler bliver samlet ind og læst op sidst i gudstjenesten,

efterfulgt af en kort stilhed og fadervor.

Kirken vil vise sig fra en afdæmpet stemningsfyldt side, der passer til arrangementet. Rock og

kirke kan sagtens arbejde sammen.

Kirken er for alle, og nu får flere mulighed for at blive en del af fællesskabet på en anden måde.

Bandet »With no arms and legs« kommer fra København, og har flere gange deltaget i gudstjenester

i Trinitatis og Brorson kirke. Det er en stor oplevelse at overvære det.

Efter gudstjenesten vil bandet spille lidt længere for dem, der ikke fik nok.

7


8

valg til

Menighedsrådet

Den 13. november 2012 skal der afholdes valg til menighedsrådet,

men for at der kan afholdes valg, skal der

opstilles kandidater til valget.

Reglerne for opstilling til valg vil jeg ikke komme

ind på her - men henvise til vores valgbestyrelse

som består af:

Karen Margrethe Schmidt,

Ryttervænget 7, tlf. 74693125,

frede Lauenstein,

Nørremark 6, tlf. 74662513, og

Sten jørgensen,

funkevej 8, tlf. 30625594.

Når jeg ser tilbage på denne valgperiode, så er

opgaverne for et menighedsrådsmedlem meget

spændende – men ikke uoverkommelige.

Vi har beskæftiget os en del med ansættelse af

præster. Det giver et godt indblik i, hvor forskelligt

den enkelte ansøger opfatter arbejdet som sognepræst.

Vi har også fået ansat en ny kordegn.

Derudover går meget af tiden med at skabe et

godt kirkeligt liv i sognet. Og det er netop her, at

vi gerne vil have idéer fra sognets beboere. For

kun på den måde, vil det være muligt at få skabt

netop det kirkeliv, som vore borgere efterlyser.

Formand Sten Jørgensen

Der er også mange andre interessante opgave at

løse:

Kirkekoncerter, som arrangeres i samarbejde

med organisten.

• Vedligeholdelse af vore bygninger og kirkegård i

samarbejde med graveren.

• Vores ansigt udadtil i form af kirkeblad,

hjemmeside og annoncering.

• Planlægning af gudstjenester i samarbejde med

præsterne.

Dette, blot for at nævne nogle kerneopgaver.

I de seneste 4 år, som er længden på en valgperiode,

har der været arbejdet meget med at få

forbedret vores sognegård og faciliteterne for ansatte

ved kirke og kirkegård. Og planerne ser ud

til at kunne blive sat i gang i næste valgperiode.

SÅ DERFOR VIL VI MEGET GERNE HAVE NYE KAN-

DIDATER MED TIL DET KOMMENDE VALG.

Og alle andre opfordres til at møde op på valgdagen.

Tirsdag d. 13. november 2012


fællesskab, samarbejde

og indflydelse

På opfordring har

jeg forsøgt at formulere

et kort indlæg til

Kirkebladet om mine

oplevelser ved at

deltage i Menighedsrådet.

Medlemskab af

Rise Menighedsråd

er deltagelse i det lokale

kirkelige arbejde

- planlægning og

beslutning af en række

praktiske ting - herunder udbygning af de fysiske

rammer i Sognegården og faciliteter for de ansatte

Kirkegården.

Min baggrund som økonomisk rådgiver giver mig

mulighed for at deltage i planlægning og styring af

menighedsrådets økonomi.

Kirkens aktiver i form af 68 hektar skov og landbrugsjord

er et interessant område at styre og

pleje, sammen med jordforpagter, jægere, Skovdyrkerforening

(skovning og pleje af skoven) og

det særlige Jord og Skovudvalg.

Som nytiltrådt kirkeværge kommer jeg tæt på

de daglige funktioner i kirken og på kirkegården

- herunder etablering af nye aftaler om gravstedsvedligeholdelse.

Min vision for den kommende valgperiode er, at

det hidtil gode samarbejde i Menighedsrådet skal

fortsættes og udbygges med yderligere aktiviteter

omkring sangkor / voksenkor, ungdomsarbejde

m.m.. Dette skal ske i tæt samarbejde med vore

velfungerende præster, alt sammen til gavn for

vore medlemmer i Rise Sogn.

Kirken skal til stadighed være fundamentet

for medlemmerne og udvikle sig, så den

er tidssvarende.

Kirken skal være et sted, hvor man kan

komme og føle sig tilpas, få et menneskeligt

budskab med hjem uanset om det er højmesse,

dåb, konfirmation, bryllup, begravelse.

Kirkegården skal være et rart, harmonisk sted

at færdes.

Mit navn er Bente

Raeder, jeg er medlem

af Rise menighedsråd

og har

været det siden

slutningen af 1998.

Jeg vil gerne fortælle

lidt om hvordan det

er at sidde i menighedsrådet.

Jeg er

formand for præste-

Johannes P. Christensen gårdsudvalget, for

Bente Raeder

koncertudvalget og

sidder i forretningsudvalget.

Da jeg i sin tid kom med som suppleant, skete det

lige på det tidspunkt hvor kirken skulle have det

nye orgel indviet. Jeg blev samtidig underskriftsberettiget

og skulle underskrive et stort lån til den

ny sognegård. Så der var mange spørgsmål, jeg

gerne ville have svar på. Det tog noget tid, men

derefter følte jeg mig godt rustet. Siden kom renoveringen

af præstegården på Ringvej.

Jeg har været med til at ansætte tre præster,

en organist og tre kordegne, dette er en meget

spændende proces og et stort arbejde.

Jeg står også for fastelavn og aktiv ferie med rollespil,

det er et meget spændende arbejde.

Jeg kan godt lide at vores kirkegang er i forandring,

så man tilgodeser alle aldersgrupper. Det

er en proces der tager tid og giver anledning til

mange gode samtaler. Vi prøver også at holde

lørdags dåb for dem, der ønsker dette.

Jeg kan varmt anbefale jer derude til at stille op

til menighedsrådsvalget i november. Også gerne

unge mennesker, da de tit ser tingene på en anden

måde.

Det er både spændende og sjovt at være med i

menighedsrådet. Vi har mange gode oplevelser og

et godt sammenhold.

Arbejdet og samarbejdet

med dette

fungerer rigtig godt

i Rise menighedsråd,

og personligt

vil jeg fortsat støtte

udviklingen i dette

arbejde.

Arne Andersen

9


10

alle Helgen

Søndag den 4. november kl. 16.00

fyld Danmarks Kirker

Vi mindes vores døde denne første søndag

i november. Vi holder en gudstjeneste i

kirken og læser navnene på dem, vi har

mistet. Vi tænder lys for dem og går derefter

alle ud på kirkegården.

Inviter gerne familie og venner med til

denne højtidelighed.

Søndag den 30. september 2012 kl. 10.30

Vær med til at fylde Rise Kirke på denne almindelige søndag, som bliver en meget

speciel oplevelse med rigtig mange kirkegængere.

Inviter derfor venner og bekendte med i kirken.

Høstgudstjenesten

Søndag den 23. september

2012 kl. 10.30

Se omtalen på side 2 – nyt fra menighedsrådet.

Børne og Ungdomsgudstjeneste

Onsdag den 10. oktober kl. 18.30 i Rise Kirke

eftermiddagshygge i sognegaarden

fredag den 21. september kl. 14.30 - 16.30

fredag den 26. oktober kl. 14.30 - 16.30

fredag den 30. november kl. 14.30 - 16.30

Kom og vær med til et godt og hyggeligt fællesskab. Der er gratis kaffebord.

Nora og Niels Jørgen Højland, Rise Menighedsråd


Dåb

04.05 Elias Valentin Nedelcu

Åløkke 4

04.05 Emely Alina Nedelcu

Åløkke 4

04.05 Anton Philipp Bleshøy Iwersen

Klosterbakken 48

06.05 Felix Schmidt Grave

Søparken 205

06.05 Hanna Rahr Jensen

Kvindlundvej 3,

6240 Løgumkloster

13.05 Bertil Nørby Pladsbjerg

Jegstrupvænget 509,

8310 Tranbjerg

03.06 Jasmine Marie Beck Petersen

Storegade 6, 1. tv,

6200 Aabenraa

10.06 Christian Ruge Madsen

Løkkegårdsvej 89

17.06 Rasmus Skødt Petersen

Funkevej 6

08.07 Magnus Asmussen Holt

Kassøvej 30, Kassø,

22.07 Lea Paulsen

Pileparken 22

22.07 Emil Have Uldall-Jessen

Mjølsvej 27

viede

26.05 Maria Gasbjerg Lauenstein og

Rasmus Lassen, København Ø

02.06 Hanne Matzen Stigsen og

Morten Matzen Stigsen,

Bygmarken 47

14.07 Hanne Cammuch og Dana Maria

Cammuch, Truenbrovej 25,

Sønderborg

Guldbryllup

18.05 Irene og Johannes Møller,

Bygmarken 70

09.06 Gerda og Hans Christian

Jepsen, Rosenvænget 59

23.06 Herdis og Christian Hansen

Loholm, Rosenvænget 54

Dødsfald

Begravede/bisat

16.05 Christian M. Conradsen, 72 år

Hærvejen 58

18.05 Bodil Jørgensen Johnson, 77 år

Rise Bygade 50

19.05 Gudrun Bluhme Nielsen, 90 år

Grønnevej 5

24.05 Bruno Petersen, 75 år

Bygmarken 39

31.05 Andreas Lauritzen Beck, 49 år

Hydevadvej 5, Mjøls

02.06 Gerda Ester Lagoni, 64 år

Nørrevang 22

19.06 Svend Aage Fastrup, 64 år

Nørremark 40

04.07 Kjestine Marie Sieljacks, 78 år

Funkevej 12

07.07 Ruth Bruun, 68 år

Byskoven 59

09.07 Poul Erik Johansson, 70 år

Rise Bygade 50, stue - 5

11


12

Diakoni - kirkens sociale arbejde

Slår man ordet »diakoni« op i en ordbog, får man at vide, at

ordet er græsk og betyder: »Tjeneste - eller tjener«. Det er

således et meget velvalgt ord for det sociale arbejde som

kirken udfører.

Om de gamle grækere følte særlig omsorg for

hinanden, lader vi ligge her. Men i Det Nye Testamente

fører Jesus an som den, der sætter ord på

og giver forståelse for at være vor næste til tjeneste.

Igen og igen viser han vejen, ikke blot ved

at hjælpe syge i nød, men også ved at forklare

nødvendigheden af, at man gennem næstekærlighed

hjælper andre mennesker. At vi hjælper

til ved socialt at komme hinanden ved, og derigennem

hjælper hinanden med at finde mening

med livet. Det gør vi ikke, når vi er

som den selvbevidste godgørende,

der sætter sig over den nødstedte

- men ved at huske på Jesu ord derom:

»Den, der vil være stor blandt

jer, skal være jeres tjener. Og den,

der vil være den første blandt jer,

skal være alles træl!«

(Markus 10,43-44).

Og på Jesu ord bygger kirkens

sociale arbejde. Som det har gjort det fra de

tidligste kristne tider og indtil i dag, hvor den

danske folkekirke på mangfoldige måder står

som hjælpeindsamler og formidler af hjælp i ind-

og udland. Også her ved Rise Kirke er vi meget

taknemmelige for den hjælp, som ydes lokalt til

hjælp for trængende i sognet. Det kan også være

økonomisk hjælp til en familie, hvor nøden ikke

bare banker på, men er kommet indenfor.

Rammes man af ulykker som skilsmisse, fallit

eller sygdom – skal der ikke meget til, før man

ryger igennem et af hullerne i det meget omtalte

»sociale netværk«. Og er det først sket, er velgørenhed

den eneste kilde til hjælp. Utallige er

de sager, hvor vores medmennesker støder på

lukkede døre.

Her ser kirken det som sin kristelige pligt - ihukommende

Jesu formaning om kort sagt - at man

vil vokse ved at tjene. Så enten det nu drejer sig

om en konfirmand, som ikke har råd til nye sko,

eller det gælder at sende en buket til en syg og

ensom, så takker vi for hvert et bidrag, der lægges

i kirkens indsamlingsbøsser. Vi kan således på

sognets vegne hjælpe andre.

Hjælp os med at hjælpe andre -

forhånd tak

Sognepræst Michael Juul

Inden vi ser os om, nærmer sig den tid,

hvor vi skal til at tænke på den årlige

julehjælp. Vi vil være meget glade for

ethvert bidrag til årets julebasar, enten

det er hjemmegjort håndarbejde eller

købeting.

Og vi håber ikke mindst på jeres støtte

til arrangementet.

Julebasaren finder sted søndag den 9. december

2012. Kommer I, så hygger vi om jer med det

store kagebord, hvor vi igen i år vil prøve at lave

en konkurrence.

Vi søger med lys og lygte efter kagebagere til

dette. Også på den måde kan man hjælpe!

forhånd: Hjertelig tak til hver og én, som vil

hjælpe os i Rise Kirke med dette arbejde!

Alle hjælpere er meget velkomne til at kontakte

sognepræst Michael Juul på tlf. 74 66 17 62 eller

på e-mail: Miju@km.dk


Desiderata

fundet i Old Saint Paul Kirke, Baltimore, dateret 1692.

Gå venligt og roligt midt gennem larmen og jaget og tænk på hvilken fred, der kan være i stilheden.

Prøv, så vidt det er muligt og uden at svigte dig selv, at komme godt ud af det med alle

mennesker. Sig din mening roligt og klart og lyt til andre; selv til de kedelige og uvidende; også

de har deres at fortælle.

Undgå højrøstede og aggressive mennesker; de er en plage for sindet. Hvis du sammenligner dig

selv med andre, risikerer du at blive forfængelig eller bitter; for der vil altid findes mennesker,

som kan mere eller som kan mindre end dig. Nyd dine resultater så vel som dine planer.

Bevar interessen for dit arbejde, hvor beskedent det end måtte være; for deri besidder du en virkelig

værdi i tidernes omskiftelighed.

Vær forsigtig i forretningsanliggender; for verden er fuld af svindel. Men bliv ikke derved blind

overfor den kendsgerning, at der findes mange mennesker, som endnu har idealer og som forsøger

at virkeliggøre dem. Overalt er livet fuldt af heltemod.

Vær dig selv; lad være med at foregøgle hengivenhed og vær heller ikke kynisk, når det drejer sig

om kærlighed; for trods al den forhærdelse og skuffelse, du ser omkring dig, så lever den evigt

videre som græsset.

Følg venligst alderens råd og giv yndefuldt afkald på ungdommens glæder.

Bevar din sunde fornuft, så den kan værne dig, om noget pludseligt går skævt. Men plag ikke dig

selv med unødige bekymringer. Megen frygt er kun et produkt af træthed og ensomhed.

Ud over en gavnlig selvdisciplin skal du bare være god mod dig selv. Du er et barn af universet

lige så vel som træerne og stjernerne; du har ret til at være her. Og hvad enten det er klart for

dig eller ej så udfolder universet sig efter sin bestemmelse.

Lev derfor i fred med Gud, hvordan du end tænker dig ham; og hvad nu end dit arbejde og dine

drømme måtte være i livets larmende forvirring, så hold fred med din sjæl. Trods al humbug, slid

og slæb og bristede drømme er det stadig en vidunderlig verden.

Vær ved godt mod! Stræb efter at være lykkelig!

HUSK

at leve!

13


14

Møder i Menighedshuset

indre Mission · Hærvejen 54, Rødekro

SePTeMBeR:

Tirsdag den 4.

Møde ved Solveig og Christian

Gerth, Bevtoft, taler og synger.

Tirsdag den 18.

Høstfest og IM`s fødselsdagsfest

ved fritidsforkynder Jens

Aage Mortensen, Fredericia.

Gaveindsamling til Indre Mission.

Fælles kaffebord.

Mandag den 24. kl. 14.30.

Bedemøde.

OKTOBeR:

1 – 4. Oktobermøder i Sundeved

og Hellevad.

Program følger.

Tirsdag den 9. i Rise Sognegaard.

Sang- og Musikaften ved Magnus

Søndergaard, Aabenraa og

SSV-Trio, Rødekro

Tirsdag den 23.

Ydre Missionsaften. BDM

Ved Erik Baum, Christiansfeld.

Fælles kaffebord.

Mandag den 29. kl. 14.30.

Bedemøde.

NOveMBeR:

Torsdag den 1. i Hjordkær

Missionshjem.

KLF Kirke & Medier afholder

generalforsamling.

Tale ved generalsekretær

Mikael Arendt Laursen, Fredericia.

Tirsdag den 13.

Møde ved pastor Bent Oluf

Dam, Nr. Løgum.

Mandag den 19. kl. 14.30.

Bedemøde.

Tirsdag den 27.

Møde ved fritidsmissionær Jens

Erik Hansen, Vejen.

DeCeMBeR:

Tirsdag den 4. kl. 14.30.

Bedemøde.

fredag, den 7.

Adventshygge.

Hvor intet andet er nævnt

starter møderne kl. 19.30 og

er med kaffe og 1 brød til 15

kr. Fælles kaffebord 25 kr.

Kontakt: Nis Christensen,

tlf. 74 66 96 44

Se også hjemmesiden:

www.im-sydrødekro.dk

Bibelkreds 1 kl. 14.30

Aftaler efterhånden.

Kontakt Kirsten og Ejner Vibe,

tlf. 74 66 27 70

Bibelkreds 2 kl. 19.30

Tirsdag den 11.09.

Ninna og Kresten Lyder Jensen,

Kirsebærparken 32.

Tirsdag den 16.10.

Dora og Carl Iver Andresen,

Nr. Ønlevvej 10.

Tirsdag den 6.11.

Metha og Nis Christensen,

Hvedemarken 44.

Bibelkreds 3 kl. 19.30

Tirsdag den 11.09.

Ingrid og Peter Jensen,

Kirsebærparken 52.

Onsdag den 3.10.

Lene og Rasmus Ebsen,

Kløvermarken 16.

Tirsdag, den 6.11.

Lis og Martin Jørgensen,

Løkkegårdsvej 85.

Danmission

Kontakt: Else Jessen,

tlf. 74 69 35 45

Se også hjemmesiden:

www.danmission.dk

KLf Kirke & Medier

Torsdag den 1. november

kl. 19.30 i Hjordkær Missionshjem.

KLF, Kirke & Medier for

Rødekro - Hellevad - Hjordkær

afholder ordinær generalforsamling.

Tale ved generalsekretær

Mikael Arendt Laursen,

Fredericia.

Alle er meget velkomne.

Kontakt: Emil Taulborg,

tlf. 24 43 00 28

Se også hjemmesiden:

www.klf.dk

DSUK - Danske Sømands-

og Udlandskirker

Kontakt: Niels Jørgen

Højland, tlf. 74 66 15 95

Se også hjemmesiden:

www.dsuk.dk


Glem ikke!

DaG TiD aRRaNGeNeMT

SePTeMBeR

Søndag den 2. sept. kl. 10.30 Tysk gudstjeneste i Rise Kirke

Onsdag den 5. sept. kl. 19.30 Menighedsrådsvalg-orienteringsmøde

Onsdag den 12. sept. kl. 19.00 Info-møde om nyt Voksenkor

Torsdag den 20. sept. kl. 10.00 Babysalmesang i Rise Kirke

Fredag den 21. sept. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i Sognegaarden

Onsdag den 26. sept. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde i Sognegården

Torsdag den 27. sept. kl. 10.00 Babysalmesang i Rise Kirke

OKTOBeR

Torsdag den 4. okt. kl. 10.00 Babysalmesang i Rise Kirke

Søndag den 7. okt. kl. 10.30 Tysk gudstjeneste i Rise Kirke

Torsdag den 11. okt. kl. 10.00 Babysalmesang i Rise Kirke

Onsdag den 24. okt. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde i Sognegården

Torsdag den 25. okt. kl. 10.00 Babysalmesang i Rise Kirke

Fredag den 26. okt. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i Sognegaarden

NOveMBeR

Torsdag den 1. nov. kl. 10.00 Babysalmesang i Rise Kirke

Søndag den 4. nov. kl. 10.30 Tysk gudstjeneste i Rise Kirke

Tirsdag den 13. nov. Menighedsrådsvalg

Onsdag den 28. nov. kl. 19.30 Menighedsrådsmøde i Sognegården

Fredag den 30. nov. kl. 14.30 Eftermiddagshygge i Sognegaarden

DeCeMBeR

Søndag den 2. dec. kl. 14.00 Tysk gudstjeneste i Rise Kirke

Tirsdag den 4. dec. kl. 19.30 Julekoncert i Rise Kirke

Køb Landslodsedlen 2012

- og vær med til at støtte de Danske Sømands- og

Udlandskirker DSUK, som er vores folkekirke i udlandet.

Vi har brug for din hjælp, hvis vi skal følge med! Danskerne rejser ud som aldrig før. Mange

spørger efter deres kirke, for når der bliver vendt op og ned på næsten alt, bliver værdier og

identitet udfordret. De danske kirker bliver for mange et nyt holdepunkt i tilværelsen. Danske

Sømands- og Udlandskirker har 30 kirker i udlandet og mindst lige så mange menigheder i

Sydslesvig, som hjælper danskerne med at bevare deres identitet – både som danske og som

kristne. Hjælp os til at kunne fortsætte og udbygge arbejdet – vi har hårdt brug for pengene!

Margith Pedersen, generalsekretær for de Danske Sømands- og Udlandskirker DSUK.

Derfor – tag rigtig godt imod konfirmanderne, når de kommer og ringer på.

Kontakt: Niels Jørgen Højland tlf.: 74 66 15 95. Læs mere på hjemmesiden: www.dsuk.dk

15 153


Gudstjenester

September

Søndag d. 9. 14. s. e. trinitatis

Joh. 5, 1-15

10.30 Helle D. Asmussen

Søndag d. 16. 15. s. e. trinitatis

Luk. 10, 38-42 Kirkefrokost

10.30 Michael Juul

Søndag d. 23. 16. s. e. trinitatis

Joh. 11, 19-45 Høstgudstjeneste

10.30 Michael Juul

Tirsdag d. 25. Gud og Spaghetti 17.00 Helle D. Asmussen

Søndag d. 30.

Oktober

17. s. e. trinitatis

Mark. 2, 14-22

10.30 Helle D. Asmussen

Lørdag d. 6. Dåbsgudstjeneste 10.00 Helle D. Asmussen

Søndag d. 7.

Til fordybelse

18. s. e. trinitatis

Joh. 15, 1-11

9.00 Helle D. Asmussen

Onsdag d. 10. Børne- og Ungdomsgudstjeneste 18.30 Helle D. Asmussen

Michael Juul

Søndag d. 14. 19. s. e. trinitatis

Joh. 1, 35-51 Kirkefrokost

10.30 Michael Juul

Søndag d. 21. 20. s. e. trinitatis

Matt. 21, 28-44

10.30 Michael Juul

Søndag d. 28. Rockgudstjeneste 19.30 Helle D. Asmussen

Tirsdag d. 30.

November

Gud og Spaghetti 17.00 Michael Juul

Søndag d. 4. Alle helgen søndag

2. tekstrække

Søndag d. 11. 23. s. e. trinitatis

Mark. 12, 38-44

Søndag d. 18. 24. s. e. trinitatis

Joh. 5, 17-29

Søndag d. 25. Sidste søndag i kirkeåret

Matt. 11, 25-30

16.00 Michael Juul

Helle D. Asmussen

10.30 Helle D. Asmussen

10.30 Helle D. Asmussen

10.30 Michael Juul

Tirsdag d. 27.

December

Gud og Spaghetti 17.00 Helle D. Asmussen

Søndag d. 2. 1. s. i advent

Matt. 21, 1-9

10.30 Helle D. Asmussen

Søndag d. 9. 2. s. i advent

Luk. 21, 25-36 Julebasar

10.30 Michael Juul

More magazines by this user
Similar magazines