En spændende arbejdsplads - IQ Pager

iqpager.quid.se

En spændende arbejdsplads - IQ Pager

ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE

En spændende

arbejdsplads

Flyvestation Karup

16

Verdens navle

Mark Film er en iværksættersucces midt

i det levende og kreative miljø i Viborg.

Optimismen er stor, og Anders Nejsum

er ikke i tvivl om, at succes'en skyldes

det aktive og internationalt anerkendte

animationsmiljø i domkirkebyen.

6

Nabo til Gudenåen

Familien Belza fl yttede fra Hamborg over

Helsinki til Bjerringbro og Gudenåen

med hele familien. Årsag: Job, en god

skole og en fantastisk byggegrund.

Det faglige niveau på Regionshospitalet i Viborg er højt. Det tiltrækker læger. 10

12

1


ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE

ANNONCETILLÆG FRA VIBORG KOMMUNE

Richard Corvera og Kristina Gomez er glade for at bo i Viborg

Kommune, som de fi nder meget naturskøn.

Velkommen til

Viborg Kommune

Det er altid dejligt at blive budt velkommen. Det

gør man i den grad som tilfl ytter i Viborg Kommune,

der hvert halve år inviterer alle nye i kommunen

til velkomstmøde med nyttig information, mad og

drikke og fribilletter til kommunens kulturelle

arrangementer.

Arrangementerne er særdeles populære og velbesøgte,

og formålet er, at alle får en god start på deres nye

tilværelse i kommunen.

Som ny borger og tilfl ytter er det vigtigt at få et godt

indblik i de mange muligheder og tilbud, Viborg Kommune

har.

Velkomstarrangementerne er derfor noget, kommunen

gør meget ud af, og her fi nder du information om

alt, hvad der rører sig i kommunen. Har du spørgsmål,

kan de besvares på stedet af oplægsholderne, der

fortæller om alt lige fra kulturen og klubberne, boliger

og børnepasning, film, fritid og foredrag, skoler, sport

og seværdigheder, teater, turisme og transport til arrangementer,

aftenskoler og arbejdsmarkedet.

Som en service til de udenlandske tilfl yttere, er alle

oplæg på forhånd oversat til engelsk og ligger i printet

udgave på alle bordene.

Kristina Gomez, der fl yttede til Viborg fra Filippinerne

sidste år, taler ikke dansk, så hun var glad for den

engelske udgave.

– Ja, det er virkelig godt, og jeg er positivt overrasket

over dette møde, siger hun.

Næste velkomstmøde er i april 2010.

Se mere på: www.viborg.dk/tilfl ytter.

Konkurrence

Vær med i konkurrencen om en

Blu-Ray afspiller og 3 fi lm.

Spørgsmål: Hvad kan man se

om Viborg Kommune på sin mobiltelefon, hvis man går

ind på mobil.viborg.dk?

SMS dit svar til 1277. Skriv BYG for Byggegrunde

eller BIO for Biografforestillinger. Det koster almindelig

SMS-takst.

Du kan også sende dit svar via:

www.viborg.dk/konkurrence. Vi skal have dit svar senest

d. 30. april 2010. Vinderen får direkte besked.

Ansatte ved Viborg Kommune eller deres familier må

ikke deltage i konkurrencen.

2

MICHAEL LANGE

Viborg Kommune er et godt sted at bo, uddanne sig og arbejde – og ikke mindst et godt sted at vokse op for de mindste

i familien, siger borgmester Søren Pape Poulsen.

Det er noget sjovere

i Viborg Kommune!

DE FLESTE VED, at Viborg har

en historisk domkirke og nogle

fantastiske håndboldpiger, som

vi er meget stolte af. Men vi har

meget mere at byde på! Derfor

vil vi på de følgende sider gerne

vise dig, hvorfor Viborg Kommune

er et godt sted at bo, uddanne

sig og arbejde – og ikke

mindst et godt sted at vokse op

for de mindste i familien.

På Viborg-egnen er du altid

tæt på både by og natur, og vi

Hjarbæk Fjord

Et tillæg om Viborg Kommune.

Udgivet af VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg-

Egnens Handelsråd, Turistforeningen for Viborg og

Omegn, ViborgEgnens Uddannelsesråd og Viborg

Kommune.

Kontaktperson: Simon Q. Apel

Viborg Kommune

viborg.dk

Telefon: 87 87 87 87

har masser af attraktive byggegrunde

i små og større byer. Det

er blandt andet derfor en tilfl ytter

fra København i dette tillæg

siger: ”Det er noget sjovere at

kigge på huse i Viborg!”

MANGE TILFLYTTERE bosætter

sig her, fordi de fi nder drømmejobbet

i en af vores dynamiske

erhvervsvirksomheder. Vi har

også mange iværksættere, og en

del af dem kommer fra Viborgs

kreative uddannelsesmiljøer, der

tiltrækker studerende fra hele

verden.

NYSGERRIG? SÅ KAN jeg kun

opfordre dig til at komme og opleve

Viborg Kommunes mange

kvaliteter på egen hånd. Du og

din familie er altid velkomne

hos os!

Søren Pape Poulsen

Borgmester

Her kan du opleve verdens smukkeste solnedgang. Fjorden har tilløb af de fi re

åer: Fiskbæk Å, Jordbro Å, Skals Å og Simested Å. Hjarbæk blev i vikingetiden

havn for Viborg, og i dag er den atmosfærefyldte havn hjemsted for cirka 30

sjægtebåde. Fjorden er også et vildtreservat, og her kan du bl.a. se oddere, fi ske-

hejrer, isfugle, fl agermus og sæler.

CMedia Danmark A/S er en avisproducent, som

producerer avistillæg i den nordiske dagspresse

samt på nettet.

Projektleder: Peter Lundegaard

Redaktion & tekst: Per Vinther/Periskop

Tekst: Peder Henriksen, Henriksen Media

Grafi sk design: Sussie Dehmer/Friform

Foto: Michael Lange, Lars Holm, Anne Mette

Kristoffersen

Repro: Bildrepro

Tryk: Dansk Avistryk

Information om tillæg fås hos

Peter Lundegaard, 33444485.

www.cmedia.as


Bredde giver styrke

og synergi

Da Mercantec for godt to år siden blev en realitet, som en fusion mellem EUC Midt og Viborg

Handelsskole, var det blandt andet ud fra overbevisningen om, at et bredt uddannelsestilbud

giver både styrke og synergi. Det har vist sig at holde stik, mener direktør Kirsten Holmgaard.

Alsidighed og en stor bredde i uddannelsestilbuddet er

ifølge direktør Kirsten Holmgaard det store trumfkort

hos Mercantec. Både når det drejer sig om ungdomsuddannelser

og efteruddannelse for voksne.

– I dag taler mange om livslang uddannelse, hvor

de fleste gennem arbejdslivet hele tiden må udvikle sig

fagligt og personligt. Det er vores eksistensberettigelse

at hjælpe med det – til glæde både for den enkelte uddannelsessøgende,

for virksomhederne og for samfundet som

helhed.

– Vi udbyder en meget bred palette af uddannelser,

og netop forskelligheden er en af vores styrker. Vi kan

dække manges behov for uddannelse, uanset om man er

17 eller 55, fordi vi uddanner både de unge og efter- og

videreuddanner voksne hele livet igennem, fortæller

Kirsten Holmgaard.

Hun leder i dag en uddannelsesinstitution, hvor tekniske

og merkantile uddannelser supplerer hinanden på

bedste vis. Det giver store muligheder for at skabe synergi,

mener Kirsten Holmgaard.

– I fremtiden vil vi se flere kombinationsuddannelser,

hvor man låner lidt både fra de tekniske og fra de merkantile

uddannelser. Faggrænserne bliver mere flydende,

og der opstår behov for en ny type medarbejder, som

har kompetencer både fra den tekniske og den merkantile

verden. Et godt eksempel er vores uddannelse til

Autoteknolog, som er en helt ny uddannelse, fremhæver

Mercantecs direktør.

Den enkeltes behov

Mercantec spreder sig over i alt seks adresser i Viborg,

Ulfborg, Skive og Bjerringbro. Og selv om adresser og

postnumre er forskellige, er der alligevel en række fællesnævnere.

– Vi tager udgangspunkt i den enkelte uddannelsessøgende

og hans eller hendes behov. Er der nogen, som

har brug for lidt ekstra støtte, så får de det, og er der

andre, som hurtigt er igennem pensum, så giver vi dem

ekstra udfordringer.

– Ikke alle lærer på samme måde og med samme hastighed,

så vi arbejder hele tiden med at udvikle undervisningen,

så alle kan være med og få et godt udbytte.

Vi arbejder hen mod, at ingen bliver ladt i stikken, og

at der heller ikke er nogen, som keder sig, siger Kirsten

Holmgaard.

Internationalt sigte

Efterspørgslen på internationale kompetencer har derudover

haft en afsmittende effekt på uddannelserne hos

Mercantec.

– Vi lever i en globaliseret verden, og der bliver

større fokus på internationale kompetencer. Det skal

naturligvis afspejle sig i vores uddannelser. Derfor oplever

vi for eksempel også allerede i dag, at elever på

Hotel- & Restaurationsskolen er i praktik i Frankrig, at

tømrerlærlinge tager til Spanien – ikke for at bade ved

stranden, men for at arbejde og få inspiration med hjem,

og at elever på Handelsskolen Viborg tager til Tyskland

for at blive klogere på sprog og kultur. Vores mål er at

uddanne til en globaliseret verden.

Gode relationer

Det er nok for meget, hvis man siger, at Mercantec er

gift med erhvervslivet, men det er et faktum, at der er

tætte forbindelser og gode samarbejdsrelationer med

offentlige og private virksomheder samt faglige organisationer.

– Vi har et stort ansvar over for både elever og kursister,

men også overfor virksomhederne, fordi vores

altoverskyggende opgave er at danne og uddanne mennesker,

som også skal være gode og kompetente medarbejdere

i såvel offentlige som private virksomheder.

Det kræver, at vi har fingeren på pulsen og derigennem

løbende udvikler vores uddannelser og kurser, så vi

matcher behovet både hos de uddannelsessøgende og

hos arbejdsgiverne. Og så tror vi i øvrigt på, at en uddannelse

er et godt udgangspunkt for en god tilværelse,

slutter Kirsten Holmgaard.

Kirsten Holmgaard

Mercantec udbyder:

ANNONCE

• Erhvervsuddannelser – EUD. 7 indgange til

de tekniske og merkantile erhvervsuddannelser.

• 29 erhvervsuddannelser

• 2 gymnasiale uddannelser: HHX og HTX

• 9 akademiuddannelser på del- eller fuldtid

En lang række efteruddannelser og kurser.

Mercantecs uddannelsesområder

er:

• House of Technology

• Byggetek

• Hotel- og Restaurantskolen

• Håndværk & Teknik

• AutoTeknisk Center

• Handelsskolen Viborg

• Viborg Handelsgymnasium

• Viborg Tekniske Gymnasium

Mercantec har ca. 475 medarbejdere og

ca. 3.000 årselever.

3


ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE

"Vores venner er meget overraskede over Viborgs mange kvaliteter. Vi er meget glade for Viborg ikke mindst på grund af den fl otte natur. Men her er også en hyggelig bymidte", siger Tine Blach Ladefoged

og hendes familie.

Vi er landet det helt rigtige sted

De har boet mange år i Århus, nåede næsten at bo i København,

men endte i Viborg, da det rigtige job kaldte. Det har

de ikke fortrudt, og både naturen, byen samt de attraktive

huspriser er et stort plus.

Tine Blach Ladefoged, hendes

mand Kræn David Christensen

og deres to drenge på 8 og 3 år

bor et godt stenkast fra Viborgsøerne

i gåafstand til centrum.

Men sådan så det ikke ud til

at skulle ende i 2003. Tine var

nyuddannet advokat, hun søgte

job i København og fi k det.

– Ja, jeg nåede at være en

måned i København. Kræn havde

fået job derovre, og vi havde

fundet og næsten købt huset.

Samtidig havde jeg søgt job her

i Viborg, og da de ringede midt i

det hele, var jeg ikke i tvivl om,

at det var det, jeg helst ville.

Og jeg fi k jobbet, fortæller Tine

Blach Ladefoged.

Tine Blach Ladefoged blev

ansat i advokatfi rmaet Steffensen

& Horstmann. I dag er hun

partner i fi rmaet. Hun beskæftiger

sig primært med erhvervsretlige

emner. Firmaet består af

seks jurister, der dækker alle

områder.

KRÆN ER SOFTWAREUDVIKLER

i Stibo Systems i Højbjerg ved

Århus, hvor familien har boet

4

tre forskellige steder, men de

synes, de har fået meget mere

for pengene i Viborg.

– Det er noget sjovere at kigge

på huse her, fordi det er meget

billigere. Og så er det tæt på naturen

og søerne og i gåafstand

til byen. Det er unikt og ville

være ubetaleligt i København

eller Århus.

Familien kendte intet til Viborg,

før de kom hertil. Det gør

de i dag.

– VORES VENNER ER meget

overraskede over Viborgs mange

kvaliteter. Vi er meget glade for

Viborg ikke mindst på grund af

den fl otte natur, Dollerup Bakker,

skoven og søerne. Men her

er også en hyggelig bymidte,

biografer og teater. Det er det, vi

bruger, og oveni er alle p-pladser

gratis, og der er plads overalt.

Der er i det hele taget luft og

god plads her, siger Kræn David

Christensen.

– Vi brugte ikke byen i Århus

så meget, og Viborg dækker

vores behov fi nt. Afstandene

her er mindre, og det er meget

overskueligt, tilføjer Tine Blach

Ladefoged.

Deres to drenge går i skole og

børnehave, og fra starten følte

de, at de blev modtaget godt.

– Det var dejligt at komme til

Viborg, blive budt velkommen

og få brochurer og hjælp til børnehavepladser

og senere skole.

Det er meget fl eksibelt, og det

har været nemt at få plads. Skolen

er kun en km væk, så de kan

cykle derhen. Det er rart.

AT KOMME FRA Århus til Viborg

er en omvæltning.

– Ja her kommer man hinanden

ved. Det overrasker mig, at

Kongenshus Hede

byen ikke er større end, at man

kender hinanden. Vi har også et

meget fi nt forhold til naboerne,

der kom med blomster, da vi

fl yttede ind. Her er 5–6 børnefamilier

tæt på, og det er meget

fi nt, siger Kræn David Christensen.

– Man ser hinanden mere end

i en storby, og vi kender efterhånden

en del via skolen. Drengene

har fået gode legekammerater

her, og SFO og pasning er også

godt i Viborg. Vores oplevelse

er gode pædagoger, der altid

er glade. Så vi har ingen planer

om at fl ytte herfra, understreger

Tine Blach Ladefoged.

NETVÆRK OG NYE venner får

de gennem børnene, arbejdet

og sporten. De løber, svømmer

og spiller badminton, og udover

naturen har en masse løbeaktivitet

omkring dem overrasket

meget positivt.

– Jeg var med i 24-timers løbet

med mit fi rma. Det skaber

sammenhold og fællesskab, når

folk er sammen om at løbe, og

jeg må sige, at der er mange aktiviteter

i Viborg, og de er nemme

at komme til, understreger

Tine Blach Ladefoged.

På heden kan du fornemme noget af tidligere tiders ødemark med vide udsyn til

alle sider. Heden har et helt særligt plante- og dyreliv, og Kongenshus er samtidig

en fredet mindepark, hvor man kan fordybe sig i historien om hedens opdyrkning

og natur. Kongenshus er en lise for øjet og sjælen, ikke mindst i august, når lyngen

blomstrer.

MICHAEL LANGE


Lokal forankring - globalt udsyn!

ÅBENT HUS

8. februar 2010

kl. 19:30

P. E. Eriksensvej 2 - 8850 Bjerringbro - Telefon: 8668 3600 - epost@bggym.dk - www.bjerringbro-gym.dk

AnsvArlighed

er vores fundament

Forudseenhed

gør det muligt

Grundfos er et selskab, der ændrer sig i takt med verden omkring os, men vores fundamentale værdier

Be responsible – Think ahead – Innovate forbliver konstante. De er grundpillerne for vores handlinger.

De inspirerer os til at yde vores absolut bedste for kunder, ansatte og partnere, og har gjort os til en af

verdens førende producenter af pumper og pumpeløsninger. Læs mere om vores værdier og løsninger ved

at kontakte os på tlf. 87 50 14 00 eller besøg www.grundfos.com.

Studentereksamen

taet pa

dig

• Undervisning på et højt fagligt niveau.

Efter to år er 87 % af vores elever i gang med en videregående uddannelse

• Klassestørrelse på 22 i gennemsnit – holdstørrelse på 16

• Sammenhængende skoledag, der slutter 14.25 – fredag 13.35

• Busser til og fra Ans, Bjerringbro, Hvorslev, Kjellerup, Rødkærsbro, Thorsø og

Ulstrup, der passer med ringetiderne

• Fire særlige tilbud: businessklassen, den supersproglige studieretning, den bioteknologiske

studieretning og håndboldcollege

innovAtion

er essensen


ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE

En kraftstation i animation

"Viborg har det mest levende animationsmiljø i Danmark og er en kraftstation internationalt. Her er masser af synergi, Viborg er regionshovedstad, og sammen med Kommunen er byen en vigtig spiller

med projekt- og innovationspuljer samt et aktivt erhvervsliv," mener Anders Nejsum og Kasper Kruse.

STORE PROJEKTER ER i støbeskeen,

og de tre unge mænd bag

den hurtigt voksende virksomhed

regner med både vækst og nye

store fi lmprojekter næste år.

Optimismen er stor, og Anders

Nejsum og Kasper Kruse er ikke i

tvivl om, at deres succes skyldes

det aktive og internationalt anerkendte

animationsmiljø i domkirkebyen.

De to står sammen med Uffe

Danielsen bag Mark Film, der

hører hjemme i de gamle kasernebygninger

midt i byen, hvor et

kreativt miljø i den grad folder

sig ud.

MARK FILM BLEV dannet for

knap to år siden, hvor Erhvervskontoret

bidrog med hjælp og

rådgivning til opstart, og i dag laver

de kommunikationsløsninger

til virksomheder, det offentlige

og kulturinstitutioner.

Referencerne er allerede vægtige

med produktioner til bl.a.

Vestas, Grundfos, B&O, Rigshos-

6

pitalet og Finansministeriet.

Animation betyder at give liv,

og det er, hvad der er i animationsmiljøet

i Viborg.

– Det er det mest levende animationsmiljø

i Danmark og en

kraftstation internationalt. Vi har

kendt folk i miljøet fra starten, og

der er masser af synergi. Oveni er

Viborg regionshovedstad, og sammen

med Kommunen er byen en

vigtig spiller med projekt- og innovationspuljer

samt et aktivt erhvervsliv,

siger Anders Nejsum.

NAVNET MARK FILM er en jysk

underdrivelse og et hip til københavnerne.

– Ja, i deres øjne bor vi jo på

en pløjemark, siger Kasper Kruse

med et grin og tilføjer med en

mere seriøs mine:

– Vi har været et lokomotiv for

miljøet, The Animation Workshop

og væksthuset MiJAV. Vi sidder i

diverse styregrupper, og der er et

tæt samarbejde. Vi har også et

frugtbart netværk med erhvervs-

livet, hvor du møder folk fra en

masse brancher.

De kan ikke forestille at fl ytte

andre steder hen.

– Her bliver lærerne fl øjet ind

fra hele verden, og det er et levende

miljø med mange tværfaglige

arrangementer. 2–300

mennesker færdes her, så det er

en lille superkreativ by i byen,

Mark Film er en iværksættersucces midt

i det levende animationsmiljø i Viborg.

Styrken er at kommunikere svære ting,

så de bliver nemt forståelige.

understreger Anders Nejsum.

Visionerne og de gode idéer

skaber de tre løbende sammen

med de ansatte for at udvikle

forretningen. Bl.a. har de lavet

”Dollerup Hills”, som er deres

legeplads og udviklingsafdeling

for egne skæve projekter.

Viborg - i midten af alting

MICHAEL LANGE

– Vi har gang i et stort ambitiøst

projekt i Dollerup Hills, og

vi håber dermed også at kunne

bidrage til væksten på fi lmområdet

i regionen, pointerer Kasper

Kruse.

“Viborg-egnen har det hele. Her er både gamle minder, gamle kulturer, og så er her

sø og skov. Træer, vand og luft – det er jo ikke dårlige elementer at være i. Viborg er i

midten af alting. Der er ikke langt til noget fra Viborg, vel?”

Ghita Nørby, skuespiller.


MICHAEL LANGE

Fantastisk miljø. "Folk kommer fra hele landet og fra udlandet, og det er et miljø, der åbner armene for alle," siger

Rikke Skovgaard.

En by i verden

– Vi er med til at gøre Viborg

til en by i verden og berige den

kulturelt set.

Det mener Morten Thorning,

der er rektor for The Animation

Workshop.

Skolen har stor international

kvalitet, og adelsmærket var fra

starten at samarbejde med amerikanske

selskaber af høj kvalitet.

– Det kunstneriske niveau er

meget højt og giver også jobs i

den internationale filmindustri.

Skolen har gennem årene fået

et tættere forhold til Viborg.

– Vi driver filmværkstedet

Open Workshop, arbejder meget

med skoler, børn og unge i kommunen,

vi har en årlig filmfestival

for børn, og så er vi er med

til at booste byens erhvervsliv

indenfor kultur og oplevelsesøkonomi.

Flere lokale virksomheder

er opstået pga. af os, og

flere er på vej, siger Morten

Thorning.

Skolen er hele tiden i udvikling,

og den har fire nye uddannelser

på tegnebrættet, heraf to

på masterniveau.

– Vi tænker langsigtet, og der

sker meget de kommende år.

"Skolen har stor international kvalitet,"

siger Morten Thorning, rektor for

The Animation Workshop.

ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE

BOLIGGARANTI FOR UNGE

UNDER UDDANNELSE

Viborg Kommunes boliggaranti omfatter alle unge, der optages

på en ungdoms-, en videregående uddannelse eller

har fået en læreplads i Viborg Kommune, og som ikke i

forvejen bor i kommunen.

Se mere på www.viborg.dk/boliggaranti

Et drømmeunivers

Landets eneste bacheloruddannelse i animation tiltrækker

lærere og elever fra hele verden. 24-årige Rikke Skovgaard

er en af de studerende på The Animation Workshop. Hun er

vildt begejstret og opslugt af miljøet.

– Jeg har ikke mødt et så fantastisk

miljø før. Vi er en stor familie,

man arbejder tæt sammen,

og det er meget personligt, det

man laver. Folk kommer fra hele

landet og fra udlandet, og alle

siger, det er et miljø, der åbner

armene for alle.

Så tydeligt udtrykker Rikke

Skovgaard sig.

Hun kommer fra Kalundborg,

og begyndte i februar 2008 på

animatoruddannelsen Computer

Graphic Artist (CGA) på The

Animation Workshop.

– Jeg ville ikke være karakteranimator,

men så startede

CGA-uddannelsen op, og det

lød spændende. Det er en drøm

at arbejde full time med min

hobby og store interesse, og nu

laver jeg bacheloropgave – det

er utroligt!

Da Rikke blev optaget på skolen,

var der stor hjælp at hente.

– Kommunen har boliggaranti

til unge under uddannelse, så

det var nemt at få en bolig i Viborg,

og skolen hjælper én. Jeg

boede først i vestbyen, men her

under min bachelor har jeg fået

bolig på kollegiet lige ved siden

af, så det er virkelig dejligt.

BAGGRUND OG KARAKTER har

hendes store interesse, og hun

roser skolens faglige kvalitet.

For hende er den japanske animationsfilmmager

Koji Morimoto

den helt store inspirator.

– Hans japanske måde at lave

film på er anderledes og mere

spændende, og historierne er

bedre, siger hun

Bacheloropgaven laver Rikke

Skovgaard i en gruppe med tre

CGA’ere og tre karakteranimatorer.

Filmen skal være færdig til

sommer, og Rikke er helt færdig

med uddannelsen i 2011.

THE ANIMATION WORKSHOP

er anerkendt som Videncenter for Animation, og det er det eneste

sted i Danmark, som tilbyder en SU-berettiget professionsbacheloruddannelse

i karakteranimation. Skolen tilbyder desuden:

Professional Training – efteruddannelse til professionelle

animatorer

The Drawing Academy – tegnekurser i klassisk tegning

på højt niveau

Open Workshop – et åbent og kreativt miljø

Center for Animationspædagogik – udvikling af undervisningsmetoder,

uddannelser og forretningsområder inden for animation

Midtjysk Animations Væksthus – skal styrke iværksætteriet blandt

animationsstuderende

Animation Hub – brobygning mellem animationsindustrien og

virksomheder til at skabe nye produkter.

www.animwork.dk

7


ANNONCE

Campus Viborg

Viborg på landkortet

som uddannelsesby

Samarbejde på tværs af faggrænser

gør nyskabelsen, Campus Viborg,

til et unikt tilbud for studerende. Det

mener Peter Møller Pedersen, som

i august måned bliver daglig leder

for Campus Viborg med plads til i alt

1500 studerende.

Stærkere uddannelser gennem tættere samarbejde.

Enklere kan det næppe siges, og Peter

Møller Pedersen vender flere gange tilbage

til hovedpointen bag nyskabelsen, Campus

Viborg.

Uddannelsesinstitutionen er ny – faktisk så

ny, at den fortsat er under opførelse. Men

når det bredspektrede hus står færdigt i juni

måned er Peter Møller Pedersen som daglig

leder klar med indgangsreplikken til alle de

studerende, som kommer med på Campus

Viborgs jomfrusejlads.

Sygeplejestuderende, pædagoger, akademistuderende

eller kursister på efteruddannelse

får alle samme budskab.

– Vi har én gang for alle besluttet, at alt

det vi gør, det gør vi sammen. Allerede nu

kommer det til udtryk ved, at vi har indledt

samarbejder på en lang række områder.

Internationale muligheder, markedsføring,

fælles udviklingsarbejder, skemalægning og

meget andet. Det er jo ikke nok blot at flytte

ind under samme tag. Samarbejdet skal besluttes

og planlægges, og derfor er vi godt

forberedt, når vi flytter sammen til sommer,

fastslår Peter Møller Pedersen.

Kontraster i spil

Tankegangen er et grundelement i det Campus

Viborg, som Peter Møller Pedersen og

staben af ledere, undervisere og andre

medarbejdere byder studerende inden for i

efter sommerferien. Meget banalt, fordi de

studerende får et større udbytte. Både på det

personlige og faglige plan.

– Formålet er, at vi vil have kontrasterne i

spil med hinanden. Det er der helt generelt

en masse udviklingspotentiale i. Der er fælles

berøringsflader mellem fagene og uddannelserne.

Tag eksempelvis Mercantecs

ledelsesuddannelse. Her kan pædagogerne

og sygeplejerskerne blive udfordret på det ledelsesmæssige,

mens de kan blive udfordret

på det pædagogiske og det sundhedsfaglige

felt, og sådan er der talrige eksempler på

temaer, hvor vi kan få stor gavn af forskelligheden.

Kortere vej til viden

En af de studerende, som får lejlighed til at

prøve kræfter med Campus Viborg, er pædagogstuderende

Kennet Henriksen. Også han

får øje på indlysende fordele ved samarbejdet

med de øvrige studieretninger.

– Vi kan jo bare tage de studerende på

animationsværkstedet (The Animation Workshop,

red.). Hvis de skal lave en dokumentarfilm

om børn, og hvad der foregår i en skolefritidsordning

eller i skolegården, så er det

jo oplagt at inddrage pædagogstuderende i

sådan et projekt. Det gør det muligt for os at

inddrage og gøre brug af hinandens viden.

Så vejen til mere viden er blevet kortere, og

det er da en kæmpe fordel. Vi kommer ganske

enkelt til at vide mere ved at gå op ad

helt andre fag, fremhæver Kennet Henriksen.

Vil kigge ud

Et andet aspekt ved Campus Viborg, som det

er magtpåliggende for Peter Møller Pedersen

at tale om, er det, han kalder 'udsyn'.

– På uddannelserne i Viborg har vi allerede

nu mange udenlandske studerende. Men

desværre er der ikke så mange af de danske

studerende, der vælger at studere i udlandet,

som en del af deres uddannelse. Her kan

antallet godt blive højere.

– Vi lever i en globaliseret verden, som

gør, at vi gerne vil have udsyn til, hvad der

sker omkring os. Derfor vil vi også arbejde

hårdt på at skabe mulighed for praktik- eller

studieophold i udlandet for de studerende på

alle uddannelser i Campus. Den røde tråd er

netop, at vi skal overskride nogle grænser.

Både inden for det enkelte fag, men også set

i forhold til det internationale element. Desto

mere vores identitet bliver udfordret, desto

stærkere bliver vores egen identitet. I sidste

ende vil det derfor styrke det enkelte fag,

mener Peter Møller Pedersen.

Stærkere identitet

Opskriften på at dyrke udlængslen blandt

de studerende er blandt andet, ifølge Peter

Møller Pedersen, at huse flere internationale

studerende i Campus Viborg.

– Får vores studerende i det daglige in-

KENNET HENRIKSEN

PETER MØLLER PEDERSEN

LARS HOLM

LARS HOLM

spirationen af at studere sammen med mennesker

med en helt anden kulturel baggrund,

så er vi overbevist om, at det skaber et ønske

om at komme mere ud. Og det vil være berigende

for vores studerende og deres identitet,

siger Peter Møller Pedersen, inden han i

næste åndedrag – med engelsk udtale – gør

opmærksom på, at der under Campus Viborg

er ansat tre medarbejdere til at betjene de studerende

i det såkaldte Student Service Centre.

I centret kan de studerende hente svar på

akutte spørgsmål. Svar som gerne skal fastholde

de studerende på rette spor.

Men dialogen – også den der opstår på

kryds og tværs af de studerende – forventer

Peter Møller Pedersen sig meget af.

– Når vi får nye samarbejdspartnere, nye

kontakter, så avler det automatisk nye typer

af spørgsmål. Den forundring, der kommer

ud af det, rummer i sig selv en masse muligheder

for udvikling. Og det er det, der er så

enestående godt ved at samle flere forskellige

uddannelser under samme tag, mener

Peter Møller Pedersen.


Studenterhus Viborg – en god historie

Opførelsen af et nyt Studenterhus Viborg i tilknytning til Campus Viborg er

en gave for studiemiljøet og indholdet på de enkelte studieretninger, mener

Kennet Henriksen 3. års studerende på pædagoguddannelsen i Viborg.

Som studenterjournalist på pædagoguddannelsen

i Viborg ved 29-årige Kennet Henriksen

godt, hvornår han ramler ind i en god

historie.

En sådan historie er i Kennet Henriksens

optik fortællingen om Studenterhus Viborg.

Et hus, som bliver opført i tilknytning til det

nyskabende Campus Viborg, som du kan

læse mere om på dette midteropslag.

– Det er nærmest en gave at få lov til at

være en del af det her, både med Campus

Viborg og det studiemiljø, som bliver en del

af Studenterhus Viborg, fastslår Kennet Henriksen.

Godt nok er Studenterhus Viborg ikke klar

til indrykning endnu. Men det bliver huset

med virkning fra og med studiestarten i

august 2010. Og planerne for bygningen,

som skal huse studerende fra tidlig eftermiddag

til sen aften, er godt i gang med at blive

realiseret.

– Det er ikke sådan, at det er kommunen

og nogle arkitekter, der har sagt take it or

leave it. Vi studerende har været og er med

til at bestemme, hvad huset skal bruges til,

forsikrer Kennet Henriksen.

Et hav af muligheder

Selv har Kennet Henriksen kun fra distancen

bidraget med idéer til indholdet og mulighederne

i Studenterhus Viborg. Andre studerende

har drukket kaffe og spist småkager

med ledelsen for de respektive uddannelser

og herigennem deltaget i såvel idé- som beslutningsfasen.

Og det ligger allerede nu fast, hvad tankerne

bag ruminddelingen har været.

I den sammenhæng fremhæver Kennet

Henriksen et Kropsness-rum, hvor studerende

kan dyrke yoga, tai chi, meditation, dans og

lave forskellige former for styrketræning dog

uden at det på nogen måde tenderer faciliteterne

i et fitness center.

Andre 250 kvadratmeter er reserveret til et

fællesrum midt i huset. Her har intimkoncerter,

foredrag og landskampe på storskærm,

fået en idéel platform at slå sig løs på, mener

Kennet Henriksen.

Derudover er der sat plads af til musikøvelokaler

og et spillerum, hvor Nintendo Wii

og Play Station 3 er tilgængeligt samt et opholdsrum,

hvor det er muligt både at slappe

af, men også at fordybe sig i et gruppearbejde

eller en lærebog, hvis det er det, der står

øverst i dagsprogrammet for den studerende.

Og så er der naturligvis også en studiecafé,

der er tiltænkt rollen som socialt trækplaster

– stedet hvor de sociale bånd skal

knyttes på kryds og tværs af de forskellige

studieretninger under Campus Viborg.

– Vi har virkelig manglet et sted, noget a

la en fredagsbar, hvor vi kunne hænge ud

også efter en lang uge med undervisning på

pædagoguddannelsen. Det har vi ikke haft.

Men nu får vi det, og det er jeg sikker på, at

der er mange, som vil tage rigtig godt imod.

Det er en nem og uformel måde at lære andre

mennesker at kende på, og det giver jo

også muligheden for at skabe sig et netværk

inden for nogle af de andre studier, som kan

komme én til gode i en faglig sammenhæng,

påpeger Kennet Henriksen – i den gode histories

tjeneste.

CAMPUS VIBORG er et samarbejde mellem

VIA University College og Mercantec.

Campus Viborg vil i alt huse 1500 studerende.

Harald Mikkelsen er direktør

for Campus Viborg, mens Peter Møller

Pedersen er daglig leder af huset.

Campus Viborg rummer følgende uddannelser:

• Sygeplejerskeuddannelse

• Master i sygepleje

• Pædagoguddannelsen

• Pædagogisk assistent uddannelse

• Karakteranimatoruddannelse

• CG Artist

• Administrationsbachelor

• Administrationsøkonom

• Autoteknolog

• IT- og elektronikteknolog

• Datatekniker

• IT Supporter

• Markedsføringsøkonom

• Friluftsvejlederuddannelsen

• Internationale uddannelser og semestre

• Efter- /videreuddannelse – herunder

LeaderLab

ANNONCE

• Videncenter- og udviklingsaktiviteter

• Center for Undervisningsmidler


ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE

Fagligheden trækker

10

Morten Bramsen er læge på sygehuset i Viborg. For ham er det faglige niveau højt her, og

han og familien har valgt at blive i Viborg, fordi her er store udviklingsmuligheder som læge

på et dynamisk sygehus.

Han er 29 år, og han har seks års uddannelse

til læge på Aarhus Universitet bag

sig. Plus et års klinisk basislægeuddannelse,

som han sluttede i Viborg i november.

Han søgte og fik en etårig stilling i Viborg,

og den skal man have for at søge en

hoveduddannelsesstilling til overlæge/speciallæge.

Det tager 4-6 år, og det er alle

lægers mål.

Morten Bramsen føler sig heldig.

– Det faglige niveau her i Viborg er højt.

Det er hyggeligere her, og det hele er i ét

hus. Man kender mange her, og man går

ikke på kompromis med sin faglighed. Her

bliver min uddannelse god, siger Morten

Bramsen, og tilføjer med et smil:

– Og så er husene meget billigere her.

HANS KONE ER fra København. Hun er

efterskolelærer på Kongenshus Efterskole.

De mødtes i Århus, og fik deres første barn

i sidste måned. Noget af en begivenhed,

der bekræfter ham i, at Viborg er det rigtige

valg.

– Det er et overraskende lille spring fra

Århus til Viborg. Vi bor i en af sygehusets

boliger – som er et kæmpe plus for at få

sygehusfolk til Viborg. Vi bor i noget nyt

byggeri sammen med otte andre par, og vi

elsker Viborg, fordi den er hyggelig og har

en fantastisk bymidte.

De ville et sted hen, hvor Mortens uddannelse

kunne komme i fuldt flor.

– Det gør den her, fordi fagligheden er i

top, og sygehuset har overrasket positivt.

Desuden er der mange udviklingsmuligheder.

Det er også vigtigt, fordi der ikke er

noget værre, end hvis du ikke kan udvikle

dig, pointerer Morten Bramsen.

SOM LÆGE KAN man blive sendt meget

rundt i landet, og det er hårdt at flytte hele

tiden.

– Her i Viborg har de det hele, og jeg

kan blive uddannet i de fleste specialer

her. Det giver en mulighed for at blive og

ikke flytte rundt, og med et lille spædbarn

giver det ro og tryghed.

Han er bl.a. uddannet på karkirurgisk

afdeling i Viborg.

– Det er min drøm at arbejde dér, og

jeg elsker det tværfaglige samarbejde her,

fordi det fungerer godt. Det er et ekstremt

dynamisk sted, hvor der er megen kontakt

og en god tone.

BOLIGGARANTI FOR PENDLERE

Viborg Kommune giver dig garanti for en bolig indenfor

kommunen, hvis du kører mere end 30 minutter til dit

job, og i dag bor udenfor Viborg Kommune.

Se mere på www.viborg.dk/boliggaranti

MICHAEL LANGE


Lige til at

flytte ind i

Vilkårene for en god job- eller studiestart i Viborg er gunstige.

Blandt andet på grund af pendler- og ungdomsboliggarantien,

som BoViborg tilbyder. Til sammen råder

de to selskaber bag Bo Viborg, Boligselskabet VIBORG

og Boligselskabet Sct. Jørgen, over i alt 6500 almene boliger

inden for Viborg Kommune.

Er du fra det inderste København og på vej til Viborg for at studere

på The Animation Workshop? Eller har du skiftet dit job i Århus

ud med en ny arbejdsplads i eller omkring Viborg, så skal du ikke

fortvivle over, om du kan finde en bopæl i den midtjyske regionshovedstad.

De to boligselskaber i Viborg, Boligselskabet Sct. Jørgen (BSJ)

og Boligselskabet VIBORG (BV), er gået sammen om at tilbyde

nytilflyttere en boliggaranti.

Garantien udgår fra de to selskabers fælles udlejning, hvor der

tilsammen disponeres over 6500 almene boliger.

– Til dato har vi ikke været udsat for, at vi ikke har været i stand

til at leve op til garantien i hverken pendlerordningen (job) eller

overfor de studerende, som hører ind under ungdomsboliggarantien,

oplyser direktørerne for henholdsvis BSJ og BV, Hans Erik

Lund og Gunnar Grangaard.

Gymnasiet med

de tre F’er

Viborg Gymnasium og Hf har de seneste år oplevet en elevfremgang

på op mod 20 pct. Ifølge rektor Lone Eibye Mikkelsen ligger

forklaringen i en høj faglighed og et unikt elevmiljø.

Godt nok er det et lille f, som står anført i

navnet på Viborg Gymnasium og Hf. Ikke

desto mindre er uddannelsesinstitutionen i

det østlige Viborg kendt for at dyrke netop

f’et.

– Fællesskab, faglighed og forskellighed er

nøgleord i det tilbud, vi giver de unge. Det giver

til syvende og sidst et godt elevmiljø, lyder

indgangsreplikken, da Lone Eibye Mikkelsen

tager imod på sit rektorkontor.

– Vi prøver på at være en moderne, ung

og åben skole. Det betyder blandt andet, at vi

med en gennemgribende renovering og en tilbygning

er i stand til at tilbyde vores elever en

række forskellige undervisningsformer, hvor vi

blandt andet integrerer it og smartboards i undervisningen,

uddyber Lone Eibye Mikkelsen.

Fokus på høj faglighed

Det faktuelle indhold i uddannelserne på Viborg

Gymnasium og Hf, uanset om det drejer

sig om Hf eller det almene gymnasium, cirk-

At Viborg på den måde er en nem by at lande i, mener cheferne

for Viborgs to boligselskaber er et stort plus for både uddannelsesinstitutioner,

studerende, arbejdsgivere og tilflyttere, som kommer

til på grund af et nyt job.

Senest efter to måneder

Garantiordningen betyder, at tilflyttere har en bolig senest to måneder

efter enten studie- eller jobstart. Men i virkelighedens verden er

der mere eller mindre slet ingen ventetid. I mange tilfælde står den

ny bolig klar fra dag et.

– Dels giver det uddannelsesinstitutionerne i Viborg og erhvervslivet

nogle enestående muligheder for at trække studerende eller

velkvalificeret arbejdskraft langvejs fra. Men for tilflytteren er det

også af stor betydning, at man mere eller mindre med det samme

kan få sin faste base i Viborg. Det giver optimale vilkår for at få

mest muligt ud af en studiestart, eller blive velintegreret på en ny

arbejdsplads, fordi man ikke skal bruge en masse tid på transport,

fremhæver Hans Erik Lund og Gunnar Grangaard i forening.

Flytter man ind i en af de 6500 almene boliger kan man samtidig

se frem til et højt serviceniveau i form af blandt andet viceværtordning,

ligesom den såkaldte råderetsbestemmelse gør det muligt for

tilflytteren at sætte sit eget præg på boligen – også selv om der er

tale om et lejemål.

ler om teori på et højt fagligt niveau. For ad

den vej er det muligt at lægge et farbart spor

ud for eleverne, som fører til en videregående

uddannelse.

– Et væsentligt formål for os er, at vores

elever bliver klar til at tage en videregående

uddannelse bagefter. Det sikrer vi blandt andet

ved at vise eleverne, hvordan teorien kan

anvendes ude i virkeligheden.

– Derfor sigter vi også højt på det faglige

niveau. Der skal være en dybere mening med

den teoretiske ballast, vi giver vores elever.

Og det er jo i virkeligheden også baggrunden

for, at vi samarbejder med både videregående

uddannelser og virksomheder, da

vores elever her får indblik i, hvad teori på

et højt fagligt niveau kan føre til ude i virkeligheden,

siger Lone Eibye Mikkelsen.

En øjenåbner

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Foulum

er således en af de samarbejdspartnere,

som Viborg Gymnasium og Hf arbejder tæt

sammen med. Blandt andet i kraft af den nye

bioteknologiske studieretning, som eleverne

har mulighed for at vælge.

– Vi får åbnet de unges øjne for en bred

vifte af muligheder. Samarbejdet med fakultetet

i Foulum gør jo, at de unge kan se, hvad

en naturvidenskabelig studentereksamen kan

være startskuddet til, kommenterer Lone

Eibye Mikkelsen.

ANNONCE

ANNONCETILLÆG FRA VIBORG KOMMUNE

Af de 6500 almene boliger, som optræder

i BoViborgs boligkatalog, er

500 lejemål kategoriseret som ungdomsboliger.

Ungdomsboligerne

findes blandt andet i Camp Logos

kollegiet på kaserneområdet samt

på Merkurkollegiet i den østlige del

af Viborg.

ANNONCE

Viborg Gymnasium og Hf tilbyder fem

HF linjer og i alt 10 forskellige studieretninger

på det almene gymnasium.

Viborg Gymnasium og Hf har i dag 680

elever, ca. 70 lærere samt 15 ansatte

fordelt på øvrige stillinger.

Viborg Gymnasium

og Hf

11

LARS HOLM ANNE METTE KRISTOFFERSEN


ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE

"Området her er fantastisk, og det er et smørhul for os," fastslår familien Belza.

Gudenåen i baghaven

Fra Hamborg over Helsinki til Bjerringbro med hele familien. Årsag: Job, en god skole

og en fantastisk byggegrund.

De mødte hinanden i vandet. I

et svømmebassin i Århus. Begge

som landsholdsspillere i vandpolo,

han for Danmark, hun for

Tyskland. Kurt og Kirstin Belza

er i dag gift og har to børn på

9 og 11 år. De bor som nabo til

Gudenåen i Bjerringbro, hvor han

arbejder på Grundfos som koncernlogistikchef.

Hun arbejder

som lærer i Århus, og hun elsker

selvsagt, at toget går lige forbi,

hvor de bor.

KURT BELZA HAR arbejdet for

Grundfos siden 1992 i Danmark,

Hamborg og Helsinki. Da børnene

nåede skolealderen, ville

de til Danmark, og de kiggede på

muligheder i Randers, Århus og

Silkeborg. Men de endte i Bjerringbro,

primært på grund af Gudenådalens

Friskole.

– Skolens projektundervisning

på tværs af klasser er fantastisk,

og den er supergod med engagerede

lærere. Derfor valgte vi den

til vores børn, og de kan selv cyk-

12

le derhen, fortæller Kurt Belza.

DE ER ENIGE om, at det primært

var skolen, der gjorde, at de

valgte Bjerringbro. Men det var

også området. De fl yttede hertil

i 2007.

– Jeg fl øj ned fra Finland for at

fi nde et hus, men der var ingen

til salg, og alt var dyrt.

”Hvorfor køber I ikke en

grund?”, spurgte nogle kolleger

os, og vi tog ned og kiggede på

den her. Det var en hurtig beslutning,

og efter en uge havde

vi købt grunden. Så fi k vi fat i et

byggefi rma. Ja, og resultatet ser

du her, siger Kurt Belza og kigger

ud af de sydvendte vinduer, hvor

Gudenåen fl yder lige forbi baghaven

kun 200 meter væk. På

engen går heste om sommeren.

– Området her er fantastisk,

og det er et smørhul for os, fastslår

de.

Kurt Belza cykler på arbejde,

og han nyder det. Familien er

faldet godt til med gode naboer,

MICHAEL LANGE

Kirstin er svømmetræner, børnene

spiller håndbold, og Kurt

har sine byggeprojekter hjemme

på den 2000 kvadratmeter store

grund. Og udsigten, ja den er virkelig

værd at skrive hjem om…

og så kostede den ikke nær så

meget som i andre og større

byer.

Gudenåen

Nordens største børneløb foregår i Viborg, og næsten 3000 børn fra 1–16 år

deltager.

Danmarks

løbekommune nr. 1

Det myldrer med løbeklubber

og aktiviteter i Viborg Kommune,

som også er udnævnt

til breddeidrætskommune. Motionister

på alle plan mødes

og løber sammen i alle dele af

kommunen og hylder fællesskabet

og motionen på samme tid.

Løbeklubber er skudt op i alle

afkroge af kommunen, men det

er ikke kun de voksne, der løber

– børnene er også med.

NORDENS STØRSTE børneløb

foregår i Viborg, og næsten

3000 børn fra 1–16 år deltager

i Børneløbet, som afvikles i forbindelse

med Viborg City Marathon

hvert år i september.

De mange løbeinitiativer sætter

sit præg på hele kommunen,

og udover de store idrætsforeninger,

der har stærkt voksende

løbeafdelinger, er der et væld af

mindre løbehold- og klubber.

Viborg Kommune er på den

måde foregangskommune på løb

og motion for hele Danmark og

sætter fokus på at skabe sundhed,

trivsel og livskvalitet.

De mange løbeevents vokser

hvert år, og omfatter bl.a.:

Viborg City Maraton:

www.viborgcitymarathon.dk

Gudenåløbet

www.bjerringbro-motion.dk

24 timers løbet:

www.24timersloeb.dk

Søndersøløbet:

www.viborgidraetsraad.dk

Kvindeløbet:

www.viborgaf.dk

10 timers løbet:

www.10timersloeb.dk

Avis-maraton:

www.avis-maraton.dk

Er med sine 160 kilometer Danmarks længste å. Åen er unik natur og et fantastisk

fi skevand, og Tangeværket og Tange Sø er dansk kulturhistorie, som stadig

fungerer og leverer strøm. Her ligger også Energimuseet, som er en af landets

store turistattraktioner. Kombinationen af udstillinger, videnskabscenter og aktiviteter

for store og små pilfi ngre kan sagtens optage familien en hel dag.


Hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard,

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup,

ser det som sin primære opgave

at skabe et hospital præget af ro, tryghed

og sikkerhed.

– Men også et hospital, som til enhver

tid er parat til at gå til angreb på

traditionerne.

Flere kalder Jens Anton Dalgaards opslagstavle for

en regulær rodebutik. Og man fristes til at give dem

ret.

For mixet af autografkort fra en nu pensioneret

håndboldstjerne fra Viborg Håndboldklub, en khakifarvet

kasket, en marineblå maskottrøje med påskriften

’The Boss’ og meget andet står i direkte kontrast

til striben af personlige og indrammede udmærkelser

på væggen over for.

Men i virkeligheden er yderpunkterne på hospitalsdirektørens

kontor meget rammende for, hvilket

hospital Jens Anton Dalgaard stræber efter at skabe.

Både set i forhold til de 37.000 patienter, som årligt

lader sig indlægge på Regionshospitalet Viborg, de

240.000 mennesker, som kommer i berøring med det

ambulante system. Eller de 3000 medarbejdere, som

har deres daglige gang på hospitalerne i Viborg, Skive

og Kjellerup, som hører sammen organisatorisk.

Tostrengede jobs

På den ene side oser Jens Anton Dalgaards kontor af

autoritet. På den anden side falder en række blødgørende

værdier i øjnene.

Og netop den alsidighed er essentiel for hospitalsdirektøren.

For ad den vej er Regionshospitalet

Viborg i stand til både at fastholde og tiltrække ny,

kompetent arbejdskraft. Noget, som i sidste ende falder

positivt tilbage på patienterne.

– Som akuthospital er det en simpel nødvendighed

at have en bred vifte af tilbud. Den ene dag vil vores

ortopædkirurger gerne lave kompliceret traumekirurgi,

den næste dag vil de måske gerne lave mere

planlagt ortopædkirurgi. Det skaber et afvekslende

job, og med den viden og den kapacitet, vi har her,

er vi også i stand til at håndtere det, fremhæver Jens

Anton Dalgaard.

Nem start for nytilflyttere

Jobindholdet gør det imidlertid ikke alene. Hospitalsdirektøren

på Regionshospitalet Viborg er fuldt

ud bevidst om, at det kræver mere end et attraktivt

job at flytte en hel familie fra Århus til Viborg – eller

over endnu større afstande.

Et større antal tjenesteboliger og en livline ind i

den kommunale børnepasning muliggør, at en nytilflyttet

familie kan fungere fra dag et i Viborg,

pointerer hospitalsdirektøren. Men det er langt fra

det eneste fortrin ved Viborg, oplever Jens Anton

Dalgaard.

– Viborg har over årene haft en fantastisk udvikling.

Tidligere var det jo en bogtrykkerby præget af

den grafiske industri. Men i dag er byen begunstiget

af at have et meget blandet erhvervsliv. Det er lykkedes

Viborg at forny sig undervejs, og derfor må vi

også som offentlig arbejdsplads gøre vores til sammen

med byen at trække ny arbejdskraft til, fastslår

Jens Anton Dalgaard og fortsætter.

– Når man ser på, hvordan man på Sjælland flytter

sig for at arbejde i København, så oplever jeg det

ikke som et problem, at man skal flytte sig mellem

Århus og Viborg for at arbejde. Men når det er sagt,

så vil jeg alligevel sige, at Viborg for børnefamilien

er et rigtig godt sted at bo. Der er ikke et barskt

værtshusmiljø eller rockere, som der er i andre byer.

Her er der et meget venligt miljø, påpeger Jens Anton

Dalgaard.

Fornyelse uden risiko

Regionshospitalet Viborg og Jens Anton Dalgaard

holder sig derfor heller ikke tilbage, når det handler

at fremstå på en indbydende og attraktiv facon.

– Vi prøver på at være innovative og lægger os

dermed op ad regionens værdisæt, hvor dygtighed

og dristighed er væsentlige elementer. Vi har hele

tiden blikket rettet mod, at verden omkring os be-

ANNONCE

ANNONCETILLÆG FRA VIBORG KOMMUNE

ANNONCE

Regeringen har givet forhåndstilsagn

om at støtte udvidelser for 1,15 mia.

kr. på Regionshospitalet Viborg.

Huset hvor lyset altid er tændt

Regionshospitalet Viborg er en del af

Region Midtjylland. Region Midtjylland

ledes af regionsrådet, der består af 41

folkevalgte politikere. Du kan læse mere

om Region Midtjylland på www.rm.dk

REGIONSHOSPITALET VIBORG, SKIVE,

KJELLERUP I TAL:

Fuldtidsbeskæftigede 2008

Læger: 346

Sygeplejersker og andet plejeuddannet

personale: 1288

Andet personale: 1095

Sygeplejestuderende og social- og

sundhedsassistentelever: 60

I alt: 2.789

væger sig. Men det betyder ikke, at vi bruger patienterne

som forsøgskaniner. Over for dem skal vi

sikre en høj kvalitet. Men vi er samtidig forpligtet til

at udvikle os med udgangspunkt i, at hospitalet skal

være et sted præget af tryghed, ro og sikkerhed. Det

ansvar tager vi på os.

– Lyset i det her hus, har ikke været slukket, siden

det blev bygget sidst i 80’erne. Sådan vil det altid

være. Her er det 24-7-365, fastslår Jens Anton Dalgaard

med bevidstheden om, at Regionshospitalet

Viborg om kort tid går i gang med at udvide bygningsmassen

med 25.000 kvadratmeter til gavn for

både patienter og ansatte fra nær og fjern.

13

LARS HOLM


Direktører i store millionforretninger hører ofte til i et

hjørnekontor eller i et firmadomicil med søkig.

Men sådan ser virkeligheden ikke just ud for Christian

Hagelskjær – direktør i multiforsyningsselskabet

Energi Viborg A/S.

Det 100 pct. kommunaltejede selskab omsætter årligt

for 560 mio. kr. Ikke desto mindre tager Christian Hagelskjær

sammen med selskabets formand, Benny Ragner,

imod i en skurvogn.

14

ANNONCE

ENERGI VIBORG

Der arbejder 122 medarbejdere på Energi Viborg. Multiforsyningsselskabet agerer

inden for alle forsyningsområder; el, vand, kraftvarme, spildevand, gadebelysning

samt entreprenørvirksomhed.

Variationen af opgaver har skabt en personalesammensætning bestående af

medarbejdere fra specialarbejdere til højtuddannet personale.

På den

grønne gren

Multiforsyningsselskabet Energi Viborg

A/S er med i førervognen, når det handler

om at tænke grønt og klimavenligt. Alt

andet vil være forkert, mener både direktør

og bestyrelsesformand, velvidende at

Energi Viborg i 2010 skal reducere alene

elforbruget blandt private og erhverv

med samlet 4,2 mio. kilowatt-timer.

ANNONCE

Det er her, Christian Hagelskjær midlertidigt er installeret

– med sin pc og den energispareaftale, som i

2010 pålægger Energi Viborg at spare intet mindre end

4,2 mio. kilowatttimer. Det, der svarer til det årlige elforbrug

for op mod 900 parcelhuse.

– Opførelsen af vores nye administrationsbygning,

som vi er i gang med lige nu, er et energiklasse 1 byggeri,

hvor vi kommer til at bruge halvdelen af det energiforbrug,

som ville være i en tilsvarende ny bygning. Vi vil

jo sende et meget forkert signal ved at opføre noget nyt,

som ikke er et energibyggeri, samtidig med vi gerne vil

have private og erhvervslivet til at skrue ned for energiforbruget,

påpeger Benny Ragner.

I udtalelsen ligger i sig selv et paradoks. For Energi

Viborg lever netop af forbrugernes anvendelse af blandt

andet el og vand. Det får dog hverken Christian Hagelskjær

eller Benny Ragner til at hoppe af den grønne

gren.

– I øjeblikket køber vi land op af landmænd, hvor

Fornyelse under åben himmel

Mange tidligere elever kalder tiden på Viborg

Katedralskole for de tre bedste år i deres

liv. Ifølge rektor Erling Østergaard ligger

forklaringen blandt andet i skolens evne til at

nytænke tilbud og indhold på både det faglige

og sociale felt.

Billedet taler for sig selv.

Det klassiske og stolte byggeri i det centrale Viborg.

Symmetrisk, harmonisk og spækket med tradition på én

og samme tid. Båret af tonstunge betonsøjler, der ikke er

til at rokke ud af stedet.

Men går man ind bag søjlerne og gennem hoveddøren

til Viborg Katedralskole åbner sig en helt ny verden, hvor

alt det traditionelle ofte får sig en omgang i centrifugen.

– DET KAN GODT være, vi er 900 år gamle. Men inde

i de helt unikke rammer, driver vi en moderne skole. Vi

er i den grad et fremadrettet uddannelsestilbud. Vi kan

Christian Hagelskjær

jo bare tage faget kinesisk som et eksempel. Vi er et af

få gymnasier i Danmark, der udbyder kinesisk, og til min

store glæde har eleverne taget rigtig godt imod det. Det

er jo vigtigt, at vi i Danmark uddanner nogle unge mennesker,

som er i stand til at begå sig på kinesisk, hvis vi

også gerne vil handle med kineserne i fremtiden, forklarer

rektor Erling Østergaard. På det faglige plan fremhæver

Erling Østergaard derudover det naturvidenskabelige,

bioteknologien, det kreative i form af musik samt det

idrætslige område som væsentlige og iøjnefaldende karaktertræk

ved det tilbud, som Viborg Katedralskole er i stand

til at stable på benene.

SÆRLIGT IDRÆTSINTERESSEREDE unge kan fra og

med sommeren 2010 glæde sig. Her udbydes en ny idrætslinje

med fokus på håndbold og fodbold.

– Nogle unge er jo så dygtige til deres sport, at de helt

glemmer at få en ungdomsuddannelse med i farten. Men

hos os kan de få begge dele med via den ny idrætslinje,

som vi har udviklet sammen med Mercantec i Viborg. Og

vi har planer om at plante skov i stedet. Det gør, at vi

fjerner nedsivningen af sprøjtemidler til grundvandet,

ligesom træerne på sigt også vil optage en stor mængde

CO2. I sidste ende er det med til at sikre forbrugerne

rent drikkevand i hele Viborg Kommune, fastslår Christian

Hagelskjær.

Pt. råder Energi Viborg over 100 hektar jord nord

for Viborg. Et område, hvor nye vandboringer skal sikre

vandforsyningen i fremtiden.

Derudover råder Energi Viborg også over en række

energikonsulenter, som tilbyder virksomheder gratis

rådgivning med én ting for øje – at nedbringe energiforbruget

og dermed gøre en god gerning for miljøet.

det tager stadigvæk de normale tre år, som det traditionelt

tager at få en studentereksamen, fremhæver Erling

Østergaard.

TILBAGE STÅR DERFOR et billede af Viborg Katedralskole

– et gymnasium der på facaden ser ud som det altid

har gjort, men som inderst og på det indholdsmæssige

forgrener sig ud af nye veje.

– Hvis ikke vi hele tiden udvikler os, gør vi det ganske

enkelt ikke godt nok. Derfor hersker der på ingen måde

business as usual hos os. Og jeg tror også på, at det er

en af grundene til, at det nærmest

vælter ind med tidligere elever, når

vi holder dimissioner og jubilæer.

Mange siger, at det er her, de har

oplevet de tre bedste år i deres liv.

Det forpligter, fastslår Erling Østergaard.

LÆS MERE PÅ WWW.VIBORGKATEDRALSKOLE.DK

LARS HOLM


FOTOBYLIE

Børnekulturens

smeltedigel

”Blind” er Carte Blanche's

nye forestilling, der spiller

på Værkstedsscenen midt

i den kreative zone på det

gamle kaserneareal midt

i Viborg.

Dollerup Bakker

ANNONCETILLÆG FRA VIBORG KOMMUNE

En stor vifte af tilbud til børn gør Viborg til

en smeltedigel for børnekultur. Et af de mange

boblende tilbud er ”Carte Blanche”, som er

landets eneste egnsbørneteater.

I sidste måned var der premiere

på forestillingen ”Blind”

på Værkstedsscenen midt i den

kreative zone på det gamle kaserneareal

midt i Viborg. ”Blind”

er en ungdomsforestilling om at

fi nde sin plads i verden, at acceptere

hvem man er og blive

accepteret af andre. Hovedperson

er en blind pige, Mia. Blindheden

ville måske ikke være et

problem, hvis ikke alle andre

gjorde det til et problem.

KUNSTNERISK LEDER og initiativtager

til Carte Blanche er Sara

Topsøe-Jensen. Hun begyndte

sit børneteater på Lolland, fl yttede

til København med det og

blev i 2004 ringet op af Viborg

Kommune:

– ”Vil du lave egnsteater for

børn i Viborg”? Ja, det ville jeg

gerne! Det var en fantastisk

chance jeg fi k, og det var ti års

hårdt arbejde, jeg sparede der,

siger Sara Topsøe-Jensen.

Siden har hun profi leret børneteatret

i byen og kommunen,

og sammen med alle de øvrige

aktører på området har det løftet

kulturtilbuddene for børn i

hele kommunen.

– Kulturprinsen er den store katalysator

her, og de gør et fremragende

arbejde for at fremme

børnekulturen. Jeg er heldig, at

jeg kan lave det her, være i lokalmiljøet

og i naturen, og jeg

føler mig mere hjemme her end

i København, siger hun.

– Jeg laver det teater, jeg

brænder for og gerne vil. Her er

plads, vilje og faciliteter, og det

hele er i top. Her er dynamiske

netværk, og vi deltager med alle

de andre kulturinstitutioner i et

godt og frugtbart samarbejde.

CARTE BLANCHE HAR i dag fi re

fastansatte. Skuespillerne hentes

ind til de enkelte forestillinger.

Men teatret laver ikke kun

teater. De er også en aktiv del

i byen og bybilledet og med i

tværfaglige projekter.

– Det er fantastisk. Folk er

åbne, og børn er jo altid åbne.

Vi er meget mere end et teater,

og vi giver folk noget, de ikke

vidste, de kunne li’.

www.cblanche.dk

www.kulturprinsen.dk

www.viborg.dk/boernekultur

"Naturen omkring Viborg er meget smuk, og jeg elsker Viborg-søerne og Dollerup

Bakker. Hvis jeg engang skal skrive mine erindringer, vil jeg sætte mig på en bænk i

Dollerup Bakker – helst den oppe ved kiosken med udsigt over søen – og skrive. Jeg

kender ikke mange steder, som er smukkere."

Sigurd Barrett, musiker og entertainer.

Flyv billigt fra Karup Lufthavn til København og Europa

med Norwegian og Cimber Air

Karup Lufthavn, N.O. Hansensvej 4, 7470 Karup J • www.krp.dk

www.norwegian.dk

www.cimber.dk

15

Busrute 716 fra Viborg


ANNONCETILLÆG FRA OM VIBORG KOMMUNE

Drømmejobbet

DE FEM ROTORBLADE på størrelse

med en mindre vindmøllevinge

pisker rundt og sender

en strid vind mod én, som stod

man i kuling ved Vesterhavet.

Lyden fra de tre Rolls Roycemotorer

er så dyb, at man kan

mærke den i maven som bassen

fra et rockband til en stor

koncert. Her bliver drenge til

mænd, når de sætter sig bag

roret i cockpittet og letter den

næsten femten tons tunge helikopter

til rednings- og troppetransport

udenfor hangaren på

Flyvestation Karup.

16

Lars-Henrik Thorngreen kommer

ind fra testfl yvningen med

et smil og imødekommenhed.

Han er major og chef for eskadrille

722, der består af 132

ansatte. De skal fl yve og servicere

Flyvevåbnets 14 troppetransport-

og redningshelikoptere,

EH 101. Eskadrillen er en

af fl yvevåbnets største – og en

del af Helicopter Wing Karup på

Flyvestation Karup. En anden

eskadrille, 724, har ansvaret

for Fennec-helikopterne, som er

Flyvevåbnets observationshelikoptere,

der har været udsendt

til både Makedonien, Irak og Afghanistan.

Flyvestation Karup huser desuden

Flyveskolen, hvor fremtidens

piloter begynder. Derudover

står Helicopter Wing Karup

for vedligeholdelse af Søværnets

Lynx-helikoptere.

DE 14 AGUSTA-WESTLAND EH

101 helikoptere købte Flyvevåbnet

i 2001, og fra 2002

og til 2006 boede Lars-Henrik

Thorngreen i England for at tilrette,

indrette og testfl yve de

nye helikoptere sammen med

Lars-Henrik Thorngreen har fl øjet over 40 forskellige

fl y og helikoptere, og i dag er han chef for eskadrille 722

på Flyvestation Karup. Han er testpilot og ansvarlig for

den operationelle udformning af fl yvevåbnets 14 EH 101

helikoptere til i alt tre mia. kr. Og han elsker sit job.

producenten, så Flyvevåbnet fi k

det, de gerne ville have. Det er

der råd til, når ordren samlet

løb op i tre mia. kr.

De otte EH 101 er udrustet

til redning og blev taget i brug i

2007, mens de resterende seks

til troppetransport bliver taget i

brug i midten af 2010.

Lars-Henrik Thorngreen blev

pilot ved lidt af et tilfælde.

En kammerat sagde, at det nu

var sidste chance for at søge

ind som pilot. Han søgte ind i

1991, og begyndte i 1992. Og

der har han været lige siden.

Lars-Henrik Thorngren

MICHAEL LANGE

MICHAEL LANGE


– Jeg søgte ind, selv om jeg

troede, jeg ikke skulle være i

hæren. Nu sidder jeg her. Det

var rent tilfældigt, at jeg søgte

og blev pilot, men jeg har aldrig

fortrudt, siger han.

DA LARS-HENRIK THORNGREEN

søgte ind, var der 800 ansøgere,

men kun fem, der fuldførte. Han

var en af de fem.

– Det skyldes både held og

dygtighed, fordi der skal så lidt

til for at blive kasseret. Fx skal

motorik og fysik være 100 procent

i orden for at blive pilot.

Et af de absolutte højdepunkter

i hans liv og karriere var halvandet

år i Californien, hvor han


Det er spændende

er at redde

mennesker, og det

er en skarp mission

hver dag.

tog overbygningen

og uddannelsen

som testpilot. Der

er kun tre steder

i verden, man kan

tage den uddannelse.

England og

Frankrig er de to

øvrige steder.

– Det var en fantastisk oplevelse

og noget, jeg aldrig glemmer.

HAN KOMMER FRA Bornholm,

og pilotuddannelsen tog fire

år. Han begyndte uddannelsen

i Karup og tog resten i USA og

Canada. Han kom til Vandel Flyvestation

i 1992, og til Værløse

Flyvestation i 1996, hvor han

fløj redningshelikopter.

– Jeg vidste hele tiden, at

jeg ville flyve helikopter, fordi

det har altid haft min interesse.

Også selv om nogen spøgefuldt

kalder en helikopter ”en formation

af reservedele”, siger han

med et grin. I dag har han femten

EH101 besætninger på hver

fem personer og fire S-61 besæt-

ninger, hvori der er 38 piloter.

Han blev chef or eskadrille

722 i 2007 efter at have arbejdet

på Flyvertaktisk Kommando

i Karup i mange år. Han bor i

Viborg med familien - kone og

fælles barn. Hver har en datter

fra tidligere ægteskab, og hans

datter bor i USA.

EFTER ET SPÆNDENDE liv og

ikke mindst arbejdsliv over hele

verden er drømmen at slå anker

med familien i Viborg.

– Jeg har lært så meget i militæret

og prøvet så meget siden

1986. Jeg er blevet udfordret

og har og har haft et særdeles

spændende arbejdsliv. Men nu

håber jeg på

et roligt familieliv.

Jeg

har også boet

i Vejle og Silkeborg,

men

Viborg er langt

bedre. Huspriserne

er langt bedre, og byen

har en masse gode ting: Kulturliv,

miljø, god børnepasning og

fantastisk natur, fastslår Lars-

Henrik Thorngreen.

HAN ER MED andre ord faldet

godt til, og arbejdspladsen er

super spændende med et godt

miljø. Men hverdagen kan stå

i skarp kontrast til de opgaver,

han udfører.

– Det er spændende er at

redde mennesker, og det er en

skarp mission hver dag. Det

trælse er, når man ser ting, man

helst vil være foruden. At bringe

forbrændte børn til hospitalet er

det allerværste. Man skal have

galgenhumor for at klare det, og

vi diskuterer det altid bagefter

med kollegerne.

HELICOPTER WING KARUP

Flyvestation Karup er Nordeuropas største flyveplads på 8000

hektar. Her er cirka 3.000 ansatte, og Karup er den største

arbejdsplads i Flyvevåbnet med 6 enheder. I alt er der cirka

3.000 ansatte i Flyvevvåbnet over hele landet. Forsvarets helikoptere

hører alle hjemme ved Helicopter Wing Karup, og materiellet

består af 8 Lynx, 12 Fennec, 14 EH101 samt T-17-fly.

Oprettet I 2005, men alle helikoptere i Forsvaret blev samlet på

Flyvestation Karup allerede i 2003.

http://forsvaret.dk/HWKAR

MICHAEL LANGE

"Der er rigtig mange muligheder for mig her, og Flyvestation Karup er en kæmpe arbejdsplads.", siger M. H. R. Rasmussen.

Job for enhver smag

Mikael Henrik Riber Rasmussen

er 28 år, og næstkommanderende

i FFOS, Flyvevåbnets

Førings- og Operationsstøtteskole

i Karup. Han har 28 medarbejdere

under sig, og hans

primære opgaver er at lede,

planlægge, undervise og lave

uddannelsesplaner.

På FFOS uddannes og efteruddannes

3000 personer hvert

år, og den er portalen til Flyvevåbnet.

Mikael Henrik Riber Rasmussen

begyndte i Karup som

– Vi har også alvorlige opgaver,

når chefen er ude for at tage

imod en dræbt soldat ved modtagelse

eller begravelse. Vi er

en verden i krig med sårede og

døde, og det er en del af vores

arbejde. Det er vilkår, som nu

engang er i hæren.

Det siger oberstløjtnant Steen

Møller Petersen. Han er chef for

ledelsessekretariatet i Hærens

Operative Kommando, HOK. I

alt er der 25 ansatte.

Den primære opgave er støtte

til chefens og stabschefens

ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE

værnepligtig i 2002, og i dag er

han premierløjtnant.

– Her er masser af udviklingsmuligheder

og job for enhver

smag. Jeg ser absolut en

god fremtid her, siger han.

HAN BOR I Karup sammen med

sin familie, kone og to børn på

1 og 3 år. Familien bor til leje i

en af forsvarets boliger, og de er

rigtig glade for at være her.

– Vi kan godt lide at være

her, og vi kigger på boliger i

området. Når den ældste af vo-

daglige ledelsesvirksomhed.

Derudover en række opgaver i

bl.a. intern og ekstern presse-

og informationsvirksomhed, militærjura,

erstatningssager og

aktindsigt.

– Vi er på hele tiden, fordi vi

er i krig. Vi får en masse pressehenvendelser,

vi laver ekstern

og intern kommunikation, og

HOK’s website er den mest besøgte

i forsvaret.

Steen Møller Petersen fortæller

begejstret om de mange

opgaver, og han er glad for sit

arbejde og arbejdspladsen:

– Det er en rigtig god arbejdsplads

med positive og

kompetente medarbejdere. Her

er dynamik, en god balance og

en god stemning. Og vi er i kontakt

med virkeligheden i hele

res børn skal begynde i skolen,

er det der, vi bor. Der er et godt

kammeratskab her, meget netværk

og meget socialt.

Han ser også sig selv i forsvaret

og i Karup om 10 år.

– Så er jeg forhåbentlig

kaptajn, og jeg vil gerne ud i

den operative del. Der er rigtig

mange muligheder for mig

her. Flyvestation Karup er en

kæmpe arbejdsplads og en civil

lufthavn – og vigtig for Viborg

og hele området.

Krig og virkelighed

Her er en god stemning,

som måske skyldes, at næsten

halvdelen af de ansatte

er kvinder. Men alvoren

præger også arbejdet.

MICHAEL LANGE

"Vi er på hele tiden, fordi vi er i krig,"

siger Steen Møller Pedersen.

verden. Organisationen her har

store muligheder for at skifte

rundt på medarbejderne, så der

er mange muligheder. Også for

at komme andre steder hen i

hæren.

17


ANNONCETILLÆG OM VIBORG KOMMUNE

Dollerup Bakker Himmerlandsstien ved Hjarbæk Fjord

Hald Sø og Dollerup Bakker Ødalen ved Bruunshåb Gl. Papfabrik

Klostermarken

18

Jobcenter Viborg – vi er her for dig

Som en del af Viborg Kommunes virksomhed er Jobcenter Viborg

en væsentlig medspiller i udviklingen på arbejdsmarkedet.

- at skabe sammenhæng mellem mennesker og job.

Jobcenterets rolle er ikke kun at være myndighed, men også at

være en service til borgere og virksomheder. Derfor har vi kontakt

til over en tredjedel af borgerne på arbejdsmarkedet hvert år.

Jobcenter Viborgs opgave er
at arbejdsstyrken som helhed er attraktiv for arbejdsmarkedet

at støtte den enkelte i at opnå eller beholde tilknytningen til

arbejdsmarkedet ved ledighed eller sygdom

at støtte virksomhederne i at inddrage flest mulige borgere i

virksomhedernes aktiviteter

Jobcenter Viborg tilbyder en aktiv indsats for at understøtte

kontakten mellem virksomheder og borgere, der ønsker job.

Jobcenter Viborg

Fælledvej 1

8800 Viborg

Tlf. 8787 4444

Viborg

Find os på internettet

www.jobcenterviborg.dk

Annonce.indd 1 27.01.2010 15:01:54

Oplev naturen fra cyklen

Buus Totalbyg A/S

Skibelundvej 100

8850

Bjerringbro

• El-installationer

• Industri installationer

• Intelligente styringer

• Data & telefon

• Alarm

www.kjeldjacobsen.dk

H. C. Ørstedsvej 30, 7800 Skive 9751 4611

Vævervej 2, 8800 Viborg 8725 4611

ALTING DUFTER AF mere, og farverne

får glans. Enestående naturoplevelser

venter, når du på ren pedalkraft

bevæger dig rundt på Viborg-egnen.

Der fi ndes blandt andet 24 skønne

cykelture – stjerneruterne, der har

udgangspunkt fi re forskellige steder,

nemlig Viborg, Bjerringbro, Hjarbæk

og Ulbjerg. Alle turene begynder og

slutter samme sted.


SPRINGBRÆT TIL EN

BEDRE FREMTID

Uddannelseskataloget er tykt som

bare pokker hos VUC Skive-Viborg.

Forstander Per Møller Jensen finder

dog én fællesnævner, som

gælder alle tilbud – alle som ét er

rettet mod personlig udvikling.

’Kært barn har mange navne’ – og det

samme har de uddannelser, som Voksen

Uddannelses Center Skive-Viborg (VUC)

udbyder. Ikke desto mindre er der fællestræk.

For uanset om det gælder HF-enkeltfag,

en komplet HF-uddannelse eller et

kursus for personer med læse- og stavevanskeligheder

eller personer med ønske

om at fordybe sig i et bestemt fagområde

(AVU-fag) , har uddannelser og opkvalificerende

kurser én ting for øje: at udstyre

hver enkelt kursist med viden, som gør

det muligt at komme videre – at blive rustet

til fremtiden.

– Vores kursister er her af den ene eller

anden grund for at få basale ting på plads.

Derfor er vores fornemste opgave at bidrage

til en uddannelsesmæssig eller jobmæssig

omstigning, som gør dem i stand

til hurtigt at komme videre med det, de

gerne vil, fastslår Per Møller Jensen.

Individuel tilpasning

Sammenlignet med de mere traditionelle

gymnasier er der i VUC’s tilbud mulighed

for at tilrettelægge og tilpasse undervisningen,

så den passer til hver enkelt kursist.

– Man kan tage næste skridt, komme vi-

dere, men i sit eget tempo. Det sidste er jo

helt afgørende - eksempelvis for en enlig

mor, som vil tage en fuld HF-uddannelse.

For hende er det noget af en mundfuld,

hvis hun også har to børn, hun skal passe.

Forskning skaber innovation

Årets Iværksættervirksomhed i Viborg Kommune, Genoskan A/S

er et udspring af den omfattende forskningsindsats, der pågår på

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) i Foulum. Flere erhverv

kan nyde godt af forskning i fremtiden, mener dekanen på DJF, Just

Jensen, og direktør i Agro Business Park, Lars Visbech Sørensen,

som huser Genoskan og andre vidensvirksomheder.

Det lå lige til højrebenet, da Christian Bendixen

for godt og vel et år siden sprang ud som selvstændig

med virksomheden Genoskan A/S.

Gennem sit virke som professor på Det

Jordbrugsvidenskabelige Fakultet spottede

Christian Bendixen en bæredygtig forretning.

En forretning, som i den korte version går ud

på at foretage gentest af avlsdyr – blandt andet

til stor gavn og større effektivisering af dansk

landbrug.

– Vores bidrag til landbruget medvirker til

at forbedre økonomien i landmændenes produktion.

Vi kan gennem vores analyseresultater

forøge mælkeproduktionen og samtidig skabe

sundere dyr. I vid udstrækning kan vi avle os

hurtigere frem mod en bedre produktion, fortæller

Christian Bendixen.

Samarbejde mellem forskning og erhverv

Dekan på DJF, Just Jensen, peger på at mange

andre virksomheder, kan drage fordel af at inddrage

fakultetets forskning.

– Vi har en lang tradition for samarbejde

med erhvervsvirksomheder. Først og fremmest

kan vi gøre en forskel på erhverv, som er beslægtet

med jordbrug og fødevarer. Men har

også stor viden at bidrage med, når vi taler om

miljøteknologi eller human sundhed, fremhæver

Just Jensen.

Genoskan A/S har til huse i Agro Business

Park i Foulum – en forskerpark, som rummer

en række virksomheder med tætte relationer til

DJF.

– Netop koblingen mellem erhverv og forskning

via innovation og iværksætteri – er nøgleordene

i Agro Business Park. Her bor iværksættere

og udviklingsafdelinger af virksomheder

i et miljø, hvor de nye produkter og serviceydelser

udvikles. Disse virksomheder inspireres

af hinanden og i mødet med forskere på DJF,

pointerer Lars Visbech Sørensen.

Forskning som del af forretningsgrundlag

Just Jensen slår fast, at det er magtpåliggende for

DJF, at samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere

skal give begge parter et udbytte.

– Virksomhederne skal gå ind i et samarbejde

med os, fordi det kan gavne deres forretningsgrundlag

gennem produktudvikling

og ny innovation. Omvendt skal vi også selv

se en forskningsudvikling i et samarbejde.

Begge parter skal have noget ud af det, ellers

bliver samarbejdet aldrig optimalt, fastslår Just

Jensen.

Per Møller Jensen

Derfor er hun hos os ikke pisket til at gøre

det på to år, fordi vi prioriterer, at hun skal

kunne komme videre, forklarer Per Møller

Jensen.

Tilbyder coaching

Til at bringe kursisterne videre til ønskestudiet

eller opkvalificere dem, så de er

attraktiv arbejdskraft, råder VUC over

fire lærere, som alle har gennemgået en

coach-uddannelse. Og det er et væsentligt

plus, mener Per Møller Jensen.

– Det kan være én, som er midt i 30’erne,

der har arbejdet som frisør, men ikke er i

stand til det længere, fordi hun ikke kan

tåle de kemikalier, hun er i berøring med.

Hun har brug for en ’hurtig omstigning’,

som jeg kalder det. Hun har ikke tid til

at spilde tiden. Hun skal videre hurtigst

muligt, og det kan vi hjælpe med – blandt

andet gennem vores coachuddannede personale,

fremhæver Per Møller Jensen.

Christian Bendixen

Agro Business Park er Danmarks eneste

forskerpark med fokus på jordbrug, fødevarer

og miljø. I alt 20 virksomheder

har pt. til huse i Agro Business Park i et

godt mix af udviklingsafdelinger af eksisterende

virksomheder og iværksættere.

Hovedparten af iværksætterne er tidligere

forskere på Det Jordbrugsvidenskabelige

Fakultet.

Agro Business Park er skabt i et selskab

stiftet af Region Midtjylland, Fødevareministeriet

og Viborg Kommune. Drift,

servicering og rådgivning af lejerne

samt gennemførelsen af en række innovative

projekter udføres af Agro Business

Park A/S.

www.agropark.dk

ANNONCE

Forstanderen hos VUC oplever dog, at

mange af kursisterne vælger VUC i skarp

konkurrence med andre unge-uddannelser.

– Vi har også unge, som synes bedre

om vores tilbud end det tilbud, som et

traditionelt gymnasium eller erhvervsskolen

kan give dem. Blandt andet fordi

de hellere vil være i det voksenmiljø, vi

har, hvor vi har et stort spænd på den livserfaring,

som kursisterne bringer ind. Det

giver nogle interessante diskussioner, som

mange godt kan lide, fremhæver Per Møller

Jensen.

Læs mere på www.vucskive-viborg.dk

Skive-Viborg

ANNONCE

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

(DJF) er en del af Aarhus Universitet og

beskæftiger ca. 1000 medarbejdere. En

stor del af forskningen foregår i samarbejde

med virksomheder inden for bl.a.

jordbrug, fødevareproduktion, miljø-

og energiteknologi samt medico.

Fakultetet tilbyder også videregående

uddannelser inden for jordbrug, føde-

varer, miljø, energi og ny teknologi.

www.agrsci.au.dk

19

LARS HOLM

LARS HOLM


ANNONCE

Rustet til at give den gas

Det nyslåede ægteskab mellem Naturgas Midt-Nord i Viborg og københavnske HNG gør HMN Naturgas I/S

til en absolut sværvægter på energiområdet. Viceadministrerende direktør Peter Vadstrup Jensen ser en række

fordele ved fusionen, som kom endegyldigt på papir ved årsskiftet.

M

uskelbundt er måske ikke lige et superlativ,

der rammer plet på Peter Vadstrup Jensen

– til daglig viceadministrerende direktør i det netop

sammenlagte gasselskab HMN Naturgas I/S.

Men der står ikke tvivl om, at toplederen, der

indtil årsskiftet var frontfigur hos Naturgas Midt-

Nord i Viborg, nu repræsenterer et selskab med

betydeligt flere muskler.

– Vi dækker nu 2/3 af hele gasdistributionen i

Danmark. Det betyder helt automatisk, at vi kommer

til at bestemme mere selv, fastslår Peter Vadstrup

Jensen.

FUSIONEN MED HNG er dog ikke nogen blind

date, som endte ud i et giftermål. De to selvstændige

gasselskaber har gennem en årrække samarbejdet

tæt.

Forskellen er nu bare, at forretningsgange og

beslutninger fremover kun skal løbe gennem én

ledelse, én bestyrelse og ét repræsentantskab i det

100 pct. kommunalt ejede selskab.

– Vi har ikke sat os ned for at regne på, hvad vi

kan spare ved at gå sammen. Det har ikke været

forudsætningen for fusionen. Vi ønskede blot en

vished for, hvordan vores samarbejde skulle være

fremover, forklarer Peter Vadstrup Jensen.

Gasdirektøren fremhæver i stedet, at det bliver

de over 235.000 kunder, som bliver begunstiget

af HMN Naturgas’ forøgede muskelmasse.

– Det overskud, vi skaber, kommer ikke os

selv til gode, fordi vi nu engang er kommunalt

ejet. Overskuddet skal i stedet være tilgængeligt

for vores kunder. Derfor vil vi også bruge den her

sammenlægning til at sikre, at vores kunder fort-

sat tilbydes de laveste distributionspriser i Danmark,

fastslår Peter Vadstrup Jensen.

DET ER IMIDLERTID ikke givet, at HMN Naturgas

for tid og evighed vil være kendt udelukkende

som udbyder af naturgas.

For allerede nu er selskabet langt i udviklingen

af biogas. En proces, hvor også Jordbrugsvidenskabeligt

Fakultet i Foulum og Region Midtjylland

er væsentlige medspillere.

– Biogas er ikke bare miljøvenligt. Det er

særdeles miljøvenligt, fordi det er 100 pct. CO2neutralt.

Derfor er vi lige nu meget fokuseret på

at være klar til biogassen, når den er her, anfører

Peter Vadstrup Jensen.

Naturgas Midt-Nord i Viborg vil også fremover

beskæftige ca. 160 medarbejdere.

LARS HOLM

More magazines by this user
Similar magazines