Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

samples.pubhub.dk

Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

Definition på kraft

Hvis du vender tilbage til billedet med kufferten og sætter dens masse

til 20 kg, får du, at tyngdekraften G bliver:

G = 20 · 9,81

G = 196,2 N

Generelt kan du opstille følgende ligning:

hvor

G er tyngdekraften i N,

m er legemets masse i kg og

g er tyngdeaccelerationen i m/s 2

G = m · g

Inden for statikken kan du ved langt de fleste opgaver afrunde og regne

tyngdeaccelerationen g til 10 m/s².

Hvor meget er 1 Newton?

For at give dig fornemmelsen af størrelsesbegrebet 1 N, må du forestille

dig et æble med masse 0,1 kg eller 100 gram placeret som vist på billedet.

Du kan bestemme tyngdekraften, idet du kan sætte tyngdeaccelerationen

g til 10 m/s².

G = 0,1 · 10

G = 1 N

Du har altså, at et æble med masse 0,1 kg (100 gram) udøver en tyngdekraft

på 1 N.

11

More magazines by this user
Similar magazines