Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

samples.pubhub.dk

Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

Definition på kraft

Det vil være mest praktisk, at du benytter et fælles symbol, når du afbilder

en kraft.

Da kræfter virker efter rette linjer, vil det være naturligt at afbilde en

kraft ved hjælp af et linjestykke forsynet med en pilespids, der angiver,

hvilken retning kraften virker i.

Figur 1.06

På figur 1.06 har du billedet af en kraft, og på figur 1.07 har du bjælken

forsynet med dette symbol.

Figur 1.07

I matematikken kalder man sådan en ”pil” for en vektor, og du skal i de

kommende afsnit se på de specielle regneregler, som er gældende for

vektorer eller kræfter. Langt de fleste opgaver kan du løse ved hjælp

af to metoder, enten grafisk (tegningsmæssig løsning) eller analytisk

(beregningsmæssig løsning).

Har du adgang til et it-tegneprogram, vil det være oplagt at benytte

det til grafiske løsninger.

13

More magazines by this user
Similar magazines