Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

samples.pubhub.dk

Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

Definition på kraft

Kraften er den samme i de tre situationer, men retning og angrebspunkt

er forskelligt.

Virkningen på vognen i de tre situationer vil være forskellig, og du kan

derfor fastslå, at følgende tre punkter hører med til en fuldstændig bestemmelse

af en kraft (se figur 1.11).

1. Kraftens angrebspunkt.

2. Kraftens retning.

3. Kraftens størrelse.

Figur 1.11

Når du løser opgaver, er det altså ikke tilstrækkeligt at ”nøjes” med at

angive kraftens størrelse – angrebspunktet og retningen skal du og

have med.

Du får et eksempel.

En kraft er indlagt i et koordinatsystem som vist på figur 1.12.

Figur 1.12

Du kan beskrive kraften således:

Angrebspunkt: (x,y) = (2,1)

Retning: vinkel v = 35º

Størrelse: F = 25 kN

Grundsætninger om kræfter

Når du skal arbejde med, hvordan kræfter påvirker et legeme, er teorien

bygget om nogle grundsætninger eller regler.

Du kan ikke bevise disse grundsætninger, da de er et resultat af iagttagelser

og erfaringer.

15

More magazines by this user
Similar magazines