Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

samples.pubhub.dk

Statik og styrkelære 2. udgave, 1. oplag 2013 © Nyt Teknisk Forlag ...

Definition på kraft

Du får grundsætning nr. 3, som omhandler kræfternes parallelogram:

To kræfter, der angriber i samme punkt på et legeme, kan sammensættes

og erstattes af en kraft R, som du kalder resultanten.

Konstruktionen fremgår af figur 1.16.

Figur 1.16

Figur 1.17

Du behøver imidlertid ikke at konstruere hele parallelogrammet, men

kan tegne som vist på figur 1.17 eller figur 1.18.

Figur 1.18

Denne måde at bestemme resultanten på kan du formulere således:

Kræfterne afsættes efter hinanden – resultanten er beliggende fra begyndelsespunktet

af den først tegnede kraft til pilpunktet af den sidst tegnede kraft.

Ud fra sætningen om kræfternes parallelogram kan du også løse den

omvendte opgave, nemlig at opløse en enkeltkraft i to kræfter, når deres

virkelinjer er givet.

Du får et eksempel.

17

More magazines by this user
Similar magazines